Годишна среща на директорите на националните библиотеки (CDNL), 2021г.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за пореден път участва в годишната среща на Независимата асоциация на директорите на национални библиотеки (CDNL), създадена с цел да подпомогне общуването и да насърчи разбирането и сътрудничеството по въпроси от общ интерес в световен мащаб. В срещата, която се проведе онлайн на 8 септември 2021 г., взеха участие над 60 библиотеки от различни държави. Темата на събитието беше свързана с несигурността и рисковете в кризисни ситуации, пред които са изправени националните библиотеки, както и средствата, използвани за тяхното преодоляване. Особено внимание беше обърнато на адаптивността на библиотеките и възможността за разширяване на предлаганите от тях услуги.

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” доц. д-р Красимира Александрова, заместник-директорът по библиотечни дейности д-р Ваня Аврамова и експертът по международно сътрудничество Диана Стоилова се включиха в престижния форум. По време на срещата доц. д-р Красимира Александрова изрази своето виждане за ключовата роля на националните библиотеки в настоящата несигурна среда и сподели, че е от изключителна важност библиотеките да се адаптират в новата реалност, като продължават да изпълняват основната си мисия и да са в готовност за справяне с неочаквани предизвикателства.