За пореден път доброволци от фирмата за информационни и маркетигови услуги „Experian България“ помагаха в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Безвъзмезната помощ беше осъществена от 24 момчета и момичета, които се включиха в специфичните за месец август дейности на културния институт.

Обединени в различни по големина групи, те почистиха и дезинфекцираха стелажи и книги от картографските и графични колекциите на отдел „Специални колекции“ и справочни издания от отдел „Библиографско и информационно обслужване”, “Междубиблиотечно заемане“. Най-голямата група (12 души) работи в „Реставрационния център“ на НБКМ и помогна за обезпрашаването на документи от колекциите на отделите „Български исторически архив“ и „Ориенталски сбирки“, преминали през обработка в камера по метода „Аноксия“.

Помощ беше оказана и от разпределени в три групи момчета доброволци. Първата участва в преместването на част от основния фонд на НБКМ, втората помогна на служители от направление „Стопански дейности“ , а третата се включи в зареждането и подреждането на библиотечни материли в камерата по метода „Аноксия“, чието пускане предстои в близките дни.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ отново изказва своята благодарност за помощта на младите доброволци от фирма „Experian България“.

Фотограф: Иван Добромиров