Уважаеми читатели,
Считано от 21 октомври посещенията в сградата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” ще се осъществяват съгласно заповед РД-01-856/19.10.2021 на министъра на здравеопазването.