С подписването на Меморандума двете институции се договориха да подпомагат качеството на обучението на студентите и докторантите в УНСС чрез предоставяне за ползване на информационни бази данни и библиотечни и библиографски материали от фонда на Националната библиотека.

Библиотеката и УНСС ще работят и за подпомагане дейността на Университетската библиотека с консултации, обучения и специалисти. Предвижда се и възможност за съвместно кандидатстване по проекти в областите, които представляват взаимен интерес, обмен на информация и организиране на публични събития за представяне на добри практики в тази сфера.

Директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова и  ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров заявиха готовността си професионалното сътрудничество между организациите да започне час по-скоро.

Фотогалерия