Начало: 9:00 – 13:00 часа

Място на провеждане на събитието: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“