Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методии” (НБКМ) се включи в инициативата Европейски дни на наследството с Ден на отворените врати (17 септември 2017 г.). В продължение на четири часа посетителите разглеждаха различните пространства в сградата и специално организираната за събитието изложба „София – традиции и модерност”, посветена на празника на града.

Във фокуса на представените документи от фондовете на НБКМ са първите десетилетия на следосвобожденска България – време, в което се поставят политическите и икономическите основи на новата държава, изграждат се първите културни институции, формира се различна обществена среда и се утвърждава водещата роля на новоизбраната столица. Тогава София се превръща в основен административен, политически и културен център.

В изложбата е представена трансформацията на града, описан от Константин Иречек като „…едно голямо село…, българска Венеция“ – от годините без осветеление и канализация до превръщането му в модерна електрифицирана столица. Във витрините откриваме и някои по-скоро забавни и показателни страни от живота на столичното общество, свързани с революционните за българския консервативен дух промени в облеклото, поведението, общуването, развлеченията и бита. Ставаме свидетели как само за няколко десетилетия изчезват следите от описваните с насмешка не особено културни градски нрави непосредствено след Освобождението и как софийският елит придобива светски блясък и европейски маниери.

Неделният Ден на отворените врати в НБКМ предизвика голям интерес сред посетителите. Те се интересуваха и от начина, по който могат да се сдобият с читателски карти и да станат част от семейството на библиотеката, както и от възможностите на традиционния и на електронния ни каталог.

Изложбата „София – традиции и модерност” ще остане достъпна да посещение до 28 септември в Централното фоайе на сградата.