Меморандум за сътрудничество между Националната библиотека и архив на Ислямска република Иран и Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) бе подписан днес от директорите на двете институции, д-р Ашраф Бороджерди и доц. д-р Красимира Александрова. В клаузите на официалния документ са очертани направленията, в които двете страни ще работят съвместно през следващите две години, спазвайки вътрешните правила, действащото законодателство и нормативните уредби. Предвидени са възможности за междубиблиотечно заемане, обмен на публикации, изложби и специалисти по библиотечно дело, сътрудничество в областта на библиотекознанието, библиографията, научната информация и ръкописните фондове, както и разработване на общи проекти.

“Радвам се на днешната ни среща и съм убедена, че това, което току-що направихме, ще ни помогне да развием успешно контактите си в области като реставрация и дигитализация на книжното ни наследство и обмена на опит в различни области на библиотечното дело”, каза пред репортер на Националната телевизия на Иран г-жа Ашраф Бороджерди.

“Бих искала да изразя удовлетворението си от приятелската ни среща и от подписването на днешния меморандум. Вярвам, че направеното от нас ще допринесе за постигане на забележителни успехи в бъдещото сътрудничество между националните библиотеки на Иран и България”, допълни доц. д-р Красимира Александрова.

Срещата в НБКМ бе организирана със съдействието на Културното представителство към посолството на Ислямска република Иран в София и неговия ръководител г-н Мохаммад Али Киани. По време на непринудения разговор, предшестващ подписването на меморандума, ръководителите на двете национални библиотеки подчертаха значението на опазването на литературното и историческото наследство в държавите от съвременния свят.

Гл. ас. д-р Анка Стоилова, архивист в отдел “Ориенталски сбирки”, представи съхраняваните в НБКМ персийски ръкописи и старопечатни книги, както и документи от османския архив, свързани с Иран.

Фотограф: Стефан Рангелов