УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ  МЕСЕЧНА  ПРОВЕРКА НА  ФОНДОВЕТЕ  НА 30  ОКТОМВРИ  (ПОНЕДЕЛНИК)

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“ НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ

На  31 октомври (вторник) библиотеката ще работи с обичайното си работно време.