Екип от специалисти в областта на реставрацията, дигитализацията и опазването на книжните фондове на Националната и университетска библиотека “Св. Климент Охридски” в Скопие, Македония, посетиха НБКМ от 20 до 23 ноември. Групата, водена от директора Сенка Наумовска, се запозна с процесите и използваната техника за дигитализация, с дейностите в Реставрационния център, както и със системата „Аноксия” за „лечение” на книги и предпазването им от зарази с вредни микроорганизми.

По време на посещението директорите на двете национални институции продължиха разговорите си за бъдещо партньорство по различни международни програми, започнати по време на 6-ата конференция на ръководителите на библиотеките от Югоизточна Европа, състояла се в началото на месеца в Скопие. „Ние сме посланиците на културата между двете държави”, „изграждане на културни мостове – това е резултатът от съвместните ни дейности”, коментираха доц. д-р Красимира Александрова и г-жа Сенка Наумовска.

По време на разговорите бяха набелязани възможности за специализации, съвместни проекти, общи представяния и участия в културни събития. Македонските гости посетиха Университета по библиотекознание и информационните технологии и Централната библиотека на БАН.

Фотограф: Иван Добромиров