АВТОРИТЕТНИ ЛИЧНОСТИ СЕ ОБЕДИНИХА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ НБКМ

Обществен съвет към Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) бе учреден в края на изминалата работна седмица. Хората, които бяха поканени и се съгласиха да отделят от времето си за каузата на културната институция, вече са работили по различни нейни проекти и събития. Сред тях са: писателите акад. Антон Дончев и Захари Карабашлиев, издателите Светлозар Желев и Иван Гранитски, председателят на фондация “Българска памет” Милен Врабевски, бизнесменът Васил Василев, който е и председател на Общобългарския комитет “Васил Левски”, художникът и създател на Айкидо обществото “Обелиск” Христо Михайлов, Весела Кондакова от Бюро “Творческа Европа”-България, банкерът Младен Запрянов (директор на управление “Сграден фонд” – Булбанк), адв. Красимир Недев (Висш адвокатски съвет), строителният предприемач Апостол Глосов, бизнесменът д-р Иван Сариев, управителят на “Лоял травъл” Свидна Динева,  застрахователят Сава Николов от “Лев инс”, графичният дизайнер Пейо Пеев, журналистите Мила Гешакова (в. “24 часа”), Марина Евгениева (Би Ти Ви) и Рада Богданова (Нова тв), председателят на фондация “Easyart”-България Станка Желева и др.

Директорът доц. д-р Красимира Александрова, запозна членовете на Обществения съвет със структурата на НБКМ, с нейните фондове и общонационални функции. В презентацията си тя подчерта, че тук се съхраняват повече от 3 600 000 тома българска и чуждестранна литература и справочници от всички области на знанието, 900 000 български и чуждестранни периодични издания, 2 950 000 документа – български, славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни документи, редки, ценни и старопечатни книги, както и 800 000 музикални, официални, картографски и графични издания.

НБКМ е член на Международната библиотечна асоциация (IFLA), на Конференцията на европейските национални библиотеки (CENL – мрежа от 49 библиотеки от 46 европейски страни), на The European Library (TEL) и на World Digital Library (WDL). Осъществява международен книгообмен с повече от 100 библиотеки, сътрудничи с над 30 държави и национални библиотеки от цял свят и присъжда международните стандартни номера ISBN, ISSN,ISMN и ISIL.

Доц. Александрова разказа за вече направения частичен ремонт на покрива на НБКМ, за обновяването на интериора на работни помещения и читални в сградата, за инсталирането на камерата по системата “Аноксия” за нетоксично почистване и спасяване на книги и документи, както и за работата по 6 проекта на национално ниво и по 2 на трансгранично и транснационално ниво. Накрая представи и дейностите, пред които е изправен екипът на Библиотеката през следващата година: внедряване на нов софтуер за виртуално предоставяне на дигитализирани библиотечни единици, закупуване на сървъри за архивиране на електронни документи, разпространявани онлайн, осигуряване на съвременна печатарска машина, създаване на Музей на книгата и др. Неотложен е основният ремонт на централната сграда и на изнесените хранилища на НБКМ. А две от основните стратегически цели на институцията са подобряване на видимостта и въздействието на услугите чрез осигуряване на достъп и комфортна среда за всички категории/поколения потребители и превръщането й в желана и търсена организация за ефективно застъпничество, партньорство и сътрудничество.

Всеки от членовете на Обществения съвет прие да представи идеи за бъдещата си работа за каузата на Библиотеката. Организацията ще заседава веднъж месечно.

Фотогалерия

Фотограф: Иван Добромиров

2017-12-04T17:08:23+00:00 04.12.2017|Събития|