МИНЧО КОРАЛСКИ ЛИЧНО ИЗПРОБВА АСАНСЬОРА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА

Минчо Коралски, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания, посети днес Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и сам изпробва току-що монтирания асансьор за посетители със специални нужди. Той бе инсталиран в стара, дълго време неизползвана шахта в Западното крило на сградата.

НБКМ спечели субсидията (37 000 лв.) от Агенцията, след като участва в обявения конкурс за проекти, насочени към осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти по Закона за интеграция на хората с увреждания. Асансьорът е съобразен със зададените параметри, необходими за придвижване на човек в инвалидна количка. С монтирането му вече е възможен безпроблемният достъп на хора с увреждания (читатели и служители) до всички читални, архивни зали и отдели, за да ползват услугите на Библиотеката и да участват в събития, провеждани на нейната територия. Предполага се, че новата придобивка ще увеличи броя на посетителите със специални нужди (хора в инвалидни колички, с патерици, със сърдечно-съдови заболявания, с наложени ограничения във физическото натоварване, с лоша координация на движенията и др).

“В момента, в който получат възможност за обичания достъп до пространствата на Библиотека, тези посетители в НБКМ престават да бъдат “хора с уврежания”, могат да се чувстват комфортно и да работят както всички останали, превръщат се в част от общността”, коментира Минчо Коралски по време на разговора си с директора на НБКМ, доц. д-р Красимира Александрова.

“Националната библиотека е най-големият книжен трезор в България, съдържа безценна интелектуална, културна и историческа информация, която беше практически недостъпна за хората с увреждания, тъй като за тях бе трудно да преодоляват стълбищата и площадките в сградата. Благодарение на спечеления от нас конкурс сега те няма да се чувстват изолирани и ще могат да ползват спокойно библиотечните услуги”, допълни доц. Александрова.

Фотограф: Стефан Рангелов

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
2017-12-06T11:24:37+00:00 05.12.2017|Събития|