НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПОДАРИ ПОВЕЧЕ ОТ 3500 ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ ЗА КОЛЕДА

Точно 3595 са читателските карти, които Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” подари по време на коледната си акция между 11 и 29 декември 2017 г. До последните минути на обявения срок пред гишетата се виеха опашки с кандидати за едногодишен безплатен достъп до богатите фондове на културната институция.

Интересът на дамите към коледното предложение се оказа по-голям от този на господата. Бяха издадени карти на 2214 жени и на 1381 мъже. Статиситката сочи още, че най-много са редовните студенти – 1074, задочниците са 113, докторантите – 119, а учениците от средните училища (навършили 14 г.) – 217. Работещите, сдобили се с безплатна карта за НБКМ, са 1451, упражняващите свободни професии – 13, безработните – 99, а пенсионерите – 468. Сред регистрираните има и 34 чуждестранни граждани. Колкото до професиите, най-голям е интересът на медиците и историците.

Читателската карта дава право на достъп както до повече от 8 млн. единици (книги, ръкописи, архивни документи и др.), съхранявани в Националната библиотека, така и до редица мултидисциплинарни и специализирани електронни бази данни с библиографска и пълнотекстова информация като East View, EBSCO, Gale Virtual Reference Library, ScienceDirect, SCOPUS, ISI Web of Knowledge и до продуктите на “Сиела Норма” АД.

Благодарим на нашите читатели за интереса към книжовното богатство, което сме призвани да опазваме тук. Нека 2018 г. да донесе на всички здраве, вдъхновение и знания, които да осмислят живота ни.

Фотограф: Иван Добромиров

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
2018-01-02T17:12:07+00:00 02.01.2018|Събития|