УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ НАСТОЯЩАТА 2018 ГОД. ОБИЧАЙНАТА МЕСЕЧНА ПРОВЕРКА НА ФОНДОВЕТЕ НА

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ПОНЕДЕЛНИК НА МЕСЕЦА.

НА 29 ЯНУАРИ (ПОНЕДЕЛНИК) БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ С ЧИТАТЕЛИ