Съобщение

Днес, 7 февруари 2018 г., в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” бе подписан Колективен трудов договор между директора на Националната библиотека доц. д-р Кр. Александрова и двете синдикални организации в библиотеката КНСБ и КТ ”Подкрепа”.

Договорът е за срок от две години и влиза в сила от 1 януари 2018 г.

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
2018-02-07T18:27:56+00:00 07.02.2018|Новини|