Дългогодишният директор на пловдивската Народна библиотека “Иван Вазав” – проф. Радка Колева, почина на 75-годишна възраст. Отиде си уважаван специалист и общественик, чийто професионален и творчески път бе свързан и с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София.

Радка Колева е родена на 26 септември 1943 г. в с.Чехларе, Пловдивска област. Завършва висше образование в Института по културата в Ленинград (днес Санктпетербургски държавен университет по култура и изкуство). Професионалният й път в Народната библиотека „Иван Вазов” в Пловдив започва в отдел „Обслужване”, а по-късно работи в Справочно-библиографския и информационен отдел. През 1976 г. специализира в Националната библиотека на Франция. Проучва опита на водещи библиотеки в Чехия, Германия, Полша, Унгария, Великобритания и Италия и го прилага в България.

От 1978 г. Радка Колева е заместник-директор, а от 1988 г. – директор на Народната библиотека “Иван Вазов” в Пловдив и успява да я утвърди като водеща културна институция не само в града, но и в цялата страна. Колегите й я помнят и като съвестен изследовател и научен работник в сферата на библиотекознанието, книгознанието и разкриването на книжовно-документалното наследство на НБ “Иван Вазов”. Тя защитава докторска дисертация през 1985 г. През 1989 г. получава научното звание „Старши научен сътрудник” II степен. Преподава във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и в Университета по библиотекознание и информационни технологии, където през 2008 г. става професор.

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” се превръща в „дом” за творческа реализация и изяви на Радка Колева. Повече от 30 години тя е активен участник в работата на Научната секция по библиографознание на институцията, несменяем член е на нейния Научен съвет и на Съвета на директорите на големите научни библиотеки (през 80-те и началото на 90-те години на ХХ век). Своите възгледи за „важността и близостта на двата културни института, които са вървели винаги заедно през годините – от  тяхното създаване, та до днес”, проф. Колева поднася като своеобразен поздрав за колегите си от столицата в статията „Основополагащи документи за народните библиотеки в София и Пловдив” (2005) по повод 125-годишнината на НБКМ.

Обвързаността на Радка Колева с Националната библиотека може да се проследи и чрез изразената подкрепа за редица български и международни проекти и програми, в които най-активно участва и НБ „Иван Вазов” – „Национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа” (НАБИМ); „Национална програма за опазване на библиотечните фондове” с цел разширяване на достъпа до тях, „Шанс за българските библиотеки”, проекти свързани с дигитализацията на уникални библиотечни колекции и др., както и в проекта за съвместно участие на осем български библиотеки в интегрираната библиотечно-информационна система COBISS.

Проф. Колева е удостоена с редица престижни награди и отличия, сред които орден „Св. св. Кирил и Методий” I степен (1985), Юбилеен възпоменателен знак „110 години от Съединението на България (1995), почетното звание „Следовник на народните будители” (2002) и др. През 2003 г. е удостоена със званието „Почетен гражданин на Пловдив”.

Поклонението пред тленните останки на проф. Радка Колева ще се състои от 11:00 до 13:00 ч. на 25 февруари (неделя) 2018 г. Ръководството и екипът на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” изразява искрени съболезнования към нейните близки и колегите от НБ “Иван Вазов”.

Поклон пред светлата й памет!