Първият брой на сп. “Библиотека” за тази година вече е факт. В него са поместени специализирани текстове като “120 години Закон за задължителното депозиране в България” от Антоанета Тотоманова и Красимира Александрова, “Изпълнение и прилагане на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения за периода 2012–2017 г. Преглед и анализ” от Цецка Янакиева-Иванова и Ефросина Ангелова-Пенкова, “Книги под печат и издатели в системата ISBN за 2017 г. Статистически анализ по данни от Националния регистър на издаваните книги в България” от Радослава Стефанова, Валидирането на знания и умения в областта на културното наследство като предпоставка за приобщаване” от Милена Колева-Звънчарова и “България и Индия в книги и архивни документи от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” от Любомир Георгиев, както и библиографски справки, подготвени от Величка Шардина.

В изданието са публикувани и статии, свързани със събития от културия афиш на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, като “Сeмиозис на Умберто Еко. Нишката на Ариадна и личността в лабиринта на информацията: Кадастър на универсалното знание” от Александра Куманова, “Изложбата „Европа в старите карти” от дарениeто на инж. Любен Божков” от Юлия Карадачка и “Срещи с Людмила Филипова и с Мадлен Алгафари” от Стефка Рангелова.

Интерес представляват и статиите “По следите на 205-те номерирани екземпляра” от Петър Величков по повод 150 г. от рождението на Мара Белчева, “Двете съпруги на писателя Петко Росен” от Соня Кехлибарева и “Неизвестен вестник, редактиран от проф. Анастас Иширков” от Пело Михайлов, посветена на 150-годишнината от рождението на първия български географ.

Крайният срок за абониране за шестте книжки на сп. “Библиотека” за тази година е 30 март 2018 г.