Дванадесет членове на ЕБЛИДА – Европейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации, посетиха Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. С помощта на експертите гл. ас. Бояна Минчева, Мария Кършийска, доц. Любомир Георгиев и зам.-директорите доц. Антоанета Тотоманова и д-р Марчела Борисова гостите се запознаха със сградата и колекциите на институцията, с инсталираната наскоро камера за обезпаразитяване на документи по системата “Аноксия”, както и с пътуващата експозиция “Книги, посоки, публики”.

Представителите на ЕБЛИДА бяха в София по повод провеждането на Кръгла маса на тема “Авторско право и библиотеките”. По време на форума бе приета декларация, озаглавена “Европа има нужда от своите библиотеки”, в която се казва:

Европейските правителства и институции трябва да включат културата в следващата Многогодишна финансова рамка, като по този начин гарантират, че опазването и популяризирането на документалното културно наследство в аналогов и цифров формат ще бъде подкрепено в необходимата степен чрез бюджета и законодателството на всяка страна.

(…) Европа трябва да извърши адекватна на съвременното развитие реформа в авторското право, която подкрепя учещите, създателите и иноваторите на бъдещето, а не негативните пазарни механизми на миналото.

(…) Европа трябва да оцени потенциала на библиотеките като обучителни центрове за умения, особено в областта на цифровата, медийната и информационната грамотност и да осигури тяхното пълноценно и ефективно участие в европейските инициативи за социално и регионално развитие.”