Монографията на д-р Йордан Желев “Д-р Симеон Табаков (1882-1918). Животопис, творчество, документи” съвсем очаквано събра в Заседателната зала на Националната библиотека изтъкнати учени от Института за исторически изследвания и Института по балканистика с център по тракология при БАН, архивисти от Държавна агенция „Архиви”, както и хора, които се интересуват от миналото на град Сливен.

Д-р Табаков е известен като автор на „Опит за история на град Сливен” – класически образец за краеведско изследване. Неговата дипломатическа кариера, обществената му дейност, епистоларното и документално му наследство обаче досега не са били предмет на специално изследване. Представената в Библиотеката книга успешно запълва празнината в информацията за краткия, но необичайно съдържателен житейски път на учения.

Монографията “Д-р Симеон Табаков (1882-1918). Животопис, творчество, документи” е четвърто издание на столичното Народно читалище “Кузман Шапкарев – 2009”. Книгата е посветена на 100-годишнината от кончината на видния бългрски дипломат, юрист международник и един от най-изявените изследователи на регионалната история у нас. Тя съдържа биографичен очерк, библиография и дипломатически документи, пряко свързани с дейността на д-р Табаков.

Авторът – д-р Йордан Желев (историк и началник отдел в Централния държавен архив София на Държавна агенция “Архиви”), акцентира върху кариерата на учения като служител в българските легации в Лондон, Рим, Цариград и в други градове. Николай Поппетров от БАН подчерта в изказването си, че едно от главните достойнства на книгата е изчерпателната биобиблиография. Висока бе и оценката на проф. Николай Жечев за прецизната и задълбочена работа на съставителя на книгата д-р Йордан Желев.

Фотограф: Иван Добромиров