Уважаеми читатели,

Български информационен консорциум организира временен пробен достъп до следните три колекции на ProQuest:

ABI/INFORM Collection – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса – трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари ; пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса.

Arts & Humanities Database – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.

Social Science Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.

Достъпът е до 11.04.2018 г. и се осъществява чрез IP мрежата на Националната библиотека от адрес: https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=FQA9EBIBBN7JZE18OS6P