На 4 април 2018 г. почина ст. н.с. д-р Елена Крумова Коцева – Арнаудова

Един от изявените медиевисти – изследователи на старобългарската ръкописна книга от XI до XIV век , археограф, палеограф, добър познавач на изкуството на книгата, учен с международно признание, дългогодишен сътрудник на Българската археографска комисия към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Тя беше един от дарителите на Националната библиотека, дългогодишен почетен читател и приятел на националното ни книгохранилище.

Поклон пред светлата й памет!

Опелото ще се извърши на 11 април (сряда) 2018 г. в църквата „Св. Седмочисленици“ от 13 часа.

От Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“