13 експерти от българския клон на застрахователната компания „Ей Ай Джи” положиха доброволен труд в Националната библиотека. Младите хора имаха възможност да работят в направление „Обслужване на потребители”.

С много ентусиазъм те се включиха в пренасянето, разместването и подреждането на  част от библиотечния фонд с периодични издания.  Четири от дамите помагаха в обезпрашаването на колекциите от справочни издания.

В знак на благодарност зам.-директорът д-р Марчела Борисова връчи на доброволците от “Ей Ай Джи” безплатни читателски карти.

Фотограф: Стефан Рангелов