УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 1 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХИ!

НА 1 МАЙ 2018 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.

 

НА 2 МАЙ (СРЯДА) ЩЕ РАБОТИМ С ОБИЧАЙНОТО СИ РАБОТНО ВРЕМЕ.