Структура 2018-01-15T14:46:50+00:00
Директор:
доц. д-р Красимира Александрова
Тел.: 9183 101
Факс: 843 54 95

Зам.-директор, библиотечни дейности
д-р Марчела Борисова
Тел.: 988 35 36; 9183 101
Факс: 843 54 95

Зам.-директор, създаване на информационни ресурси
доц. д-р Антоанета Тотоманова
Тел.: 9183 188
Факс: 843 54 95

Зам.-директор, административно-стопански дейности
Валентина Аксентиева
Тел.: 9183 101
Факс: 843 54 95

Дирекция „Библиотечни дейности“ включва:

Направление „Обслужване на потребители“
Направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“
Направление „Информационно осигуряване на библиотечните дейности“

Мая Димитрова – ръководител направление   Тел.: 944 13 24; 9183 213
E-mail :
m.dimitrova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Читални и книгохранение“
Еленита Илиева – ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 129; 9183 216
E-mail :
e.ilieva@nationallibrary.bg

 
Ваня Томова – гл. библиотекар   Тел.: 9183 134
E-mail: v.tomova@nationallibrary.bg

 
Регистрация   Тел.: 9183 216

 
Заемно гише   Тел.: 9183 125

 
Отдел „Специални колекции“
Александър Касабов – гл. библиотекар
  Тел.: 9183 157
E-mail: a.kasabov@nationallibrary.bg

 
Отдел „Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане“
Юлия Карадачка-Симеонова –  ръководител отдел, гл. библиограф
  Тел.: 843 24 21; 9183 113; 9183 114; 9183 115
E-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

 
Анна Александрова – гл. библиограф   Тел.: 9183 223
E-mail: a.alexandrova@nationallibrary.bg

 
„Междубиблиотечно заемане“   Тел.: 9183 223
E-mail: ill@nationallibrary.bg

 
„Булгарика“   Тел.: 9183 223
E-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg

 
доц. д-р Любомир Георгиев – ръководител направление   Тел.: 9183 171
E-mail:
l.georgiev@nationallibrary.bg

 
Отдел „Ръкописи и старопечатни книги”
д-р Бояна Минчева  –
гл. архивист, гл. асистент
  Тел.: 9183 165
E-mail: b.mincheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Български исторически архив”
д-р Руслан Иванов – гл. архивист, гл. асистент
  Тел.: 9183 169
E-mail:
r.ivanov@nationallibrary.bg

 
Отдел „Ориенталски сбирки”
Милена Колева – Звънчарова –
гл. архивист, асистент
  Тел.: 9183 174
E-mail:
m.koleva@nationallibrary.bg

 
Владимира Калъчева  – архивист, отговорник читалня   Тел.: 9183 172
E-mail: v.kalacheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Реставрационен център“
д-р Ивайла Богданова – ръководител отдел, консерватор/реставратор, асистент
  Тел.: 9183 179
E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg

 
Румяна Петрова – ръководител направление   Тел.: 946 10 81; 9183 159
E-mail: r.petrova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Информационни технологии. COBISS център“
инж. Тихомир Семчов – ръководител отдел, информационни и комуникационни технологии
  Тел.:  9183 158
E-mail: t.semchov@nationallibrary.bg

 

Отдел „Дигитална библиотека“
Георги Бобев – ръководител отдел, компютърни системи, разработка на системи
  Тел.: 9183 207
E-mail: g.bobev@nationallibrary.bg

 
Иван Добромиров – фотограф, отговорник   Тел.: 9183 151
E-mail: i.dobromirov@nationallibrary.bg

 

Дирекция „Създаване на информационни ресурси“ включва::

Направление „Комплектуване на библиотечни документи“
Направление „Библиографска обработка на библиотечни документи“
Направление „Национална библиографска агенция“

Цецка Янакиева-Иванова – ръководител направление   Тел.: 944 65 91; 9183 136
E-mail: ts.yanakieva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Депозиране, набавяне и регистрация на национална книжнина“    

 
Отдел „Набавяне и регистрация на чуждестранни издания“
Селима Груева-Кръстева – ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 145
E-mail: s.grueva@nationallibrary.bg

 

 
Луиза Савчева – ръководител направление   Тел.: 9183 118
E-mail:
l.savcheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Каталогизация и контролни файлове”    

 
Отдел „Семантична обработка и регистрация”
Евдокия Кутева – ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 116
E-mail: e.kuteva@nationallibrary.bg

 

 
Ефросина Ангелова-Пенкова – ръководител направление   Тел.: 02 9183 193; 02 9183 194
E-mail:
e.angelova-penkova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Библиография на книги и други видове документи“   Тел.: 02 9183 193; 02 9183 194

 
Отдел „Библиография на продължаващи издания и статии“
Анелия Иванова – ръководител отдел, гл. библиограф
  Тел.: 02 9183 191; 02 9183 192
E-mail:
a.ivanova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Национална агенция за международни стандартни номера“
д-р Радослава Стефанова – ръководител отдел, гл. библиограф, асистент
  Тел.: 02 9183 218; 02 9183 219
E-mail:
r.stefanova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Архив на български печатни и други видове документи“
Петранка Калудина – ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 02 9183 175
E-mail:
p.kaludina@nationallibrary.bg

 

Дирекция „Административно стопански дейности“ включва:

Направление „Административно-финансови дейности“
Направление „Стопански дейности“

Отдел „Административен офис“   Тел.: 02 9183 119; 02 9183 212

 
Отдел „Финансово-счетоводна дейност“
Снежина Любенова – гл. счетоводител
  Тел.: 02 9183 120
E-mail: s.lyubenova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Човешки ресурси“   Тел.: 02 9183 162; 02 9183 163
  Мариана Владимирова – ръководител направление   Тел.: 02 9183 214
E-mail: m.vladimirova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Управление на собствеността“
  Росица Владимирова – домакин, снабдител
  Тел.: 02 9183 214

 
Отдел „Копирен център“
Капка Андреева – оператор, копирна техника, отговорник
  Тел.: 02 9183 112

 
Отдел „Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница“
Румяна Чикичева – книговезец, отговорник
  Тел.: 02 9183 147

 
Петър Величков – редактор   Тел.: 02 9183 220
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •