ПОКАНА

 

ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА:

„Благотворителност и култура на дарителството“

10–11 декември 2018 г., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

 

Дарителството е не само част от миналото. То е дело, което оставя дълбоки следи, източник е на родова и национална гордост, традиция, която продължава да бъде вдъхновение за бъдещето.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ има удоволствието да Ви покани на Международната научна конференция „Благотворителност и култура на дарителството“, която ще се проведе в рамките на честванията по повод 140 години от учредяването на най-старата културна институция в България.

По време на дискусиите ще се разискват проявите на благотворителност и културата на дарителството в България и посвета, ще се припомнят имената на родолюбиви спомоществователи и благодетели, които са притежавали завиден морал и желание да подпомогнат духовното издигане на своите народи.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

  1. Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на MS Word.
  2. Заглавие – 14 pt; имена на авторите, данни за авторите, основен текст – 12 pt; библиография – 10 pt; разстояние между редовете 1,15 line; разстояние между абзаците на: заглавието, имената на авторите и резюмето – 10 pt.
  3. Максималният обем е 10 стандартни страници, като в него се включват заглавието, основния текст, резюмето на български и английски език, бележките и цитираната литература.

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Моля, изпратете попълнен регистрационен формуляр за участие в конференцията с резюме на доклада на български и английски език до 600 знака и ключови думи на имейл: s.grueva@nationallibrary.bg; j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg; g.tomova@nationallibrary.bg – срок до 10 ноември 2018г.
Формулярът за участие може да изтеглите от тук.
 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Без такса за участие.

Организаторите на конференцията не поемат разходи за хотел и транспорт.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Юлия Карадачка-Симеонова – 02/9183-115

Селима Груева – 02/9183-145