Дигитална библиотека 2018-02-06T22:09:16+00:00

Дигитална библиотека

Дигитализацията на книжовното наследство, съхранявано в Националната библиотека започва през 2006 г., а през есента на 2007 г. сканираните изображения стават достъпни за ползване чрез сайта на Библиотеката. До началото на 2016 г. са сканирани и са включени в Дигиталната библиотека общо около 330 000 файла / ръкописи, старопечатни книги, непубликувани документи от Българския исторически архив и от Ориенталския отдел, портрети и снимки, графични и картографски издания, български вестници и списания от периода 1844-1944 г. / изображения и техните метаданни. Дигиталните копия в пълния им обем се предоставят на свободен достъп.

Дигиталната библиотека е структурирана в зависимост от вида и хронологичния обхват на документите в няколко колекции, които са подразделени в отделни кабинети.

вж Азбучен списък на заглавията на дигитализираните български продължаващи издания / 1844-1944 г. в Националната библиотека към 14.07.2016 г.

вж Списък на сканирани продължаващи издания в Дигиталната библиотека според местонахождението им към 14.07.2016 г.

ВАЖНО!

Препоръка на ЕК за цифровизация и цифрово съхранение на културното наследство
виж още


 

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •