Structure 2016-11-20T00:19:50+00:00
Директор:
доц. д-р Красимира Александрова
Тел.:
Факс:

Заместник директор:
доц. д-р Марчела Борисова
Тел.:
Факс:

Ръководител направление:
Име
Тел.:
Факс:

Ръководител отдел:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Ръководител направление:
инж. Тихомир Семчов
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

Позиция:
Име
Тел.:
Факс:

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •