Списание „Библиотека” е продължител на списание „Библиотекар”, издание на Националната библиотека и на Министерството на културата. Списанието излиза от 1954 г. до 1991 г. и след едногодишно прекъсване е подновено през 1993 г. Издава се в 6 книжки годишно.

На сайта на библиотеката може да направите справка за съдържанието на списанието от 2006 до 2008 г. вкл. , а от 2009 г. са предоставени и пълните текстове на статиите. За периода до 2005 г. могат да се използват тематичните указатели:

Списание Библиотекар : Темат. показалец 1953-1983 / Състав. Нина Шуманова ; Ред. Стефан Кралев. – София, 1989.
Списание Библиотека : Темат. указател 1984-2005 / Състав. Нина Шуманова ; Ася Асенова. – София, 2007.

Т А Л О Н ЗА АБОНАМЕНТ НА СПИСАНИЕ „БИБЛИОТЕКА“ ЗА 2017 Г.

Списание „Библиотека“ бр. 1 / 2016 г.

Списание „Библиотека“ бр. 2 / 2016 г.

Списание „Библиотека“ бр. 3 / 2016 г.

Списание „Библиотека“ бр. 4 / 2016 г.

Списание „Библиотека“ бр. 5 / 2016 г.

Списание „Библиотека“ бр. 6 / 2016 г.

В процес на изграждане