От м. май 2015 г. може да се ползва електронният вариант на „Таблици на десетичната класификация”. Изданието е в PDF файл с възможност за търсене.

Таблици на десетична класификация

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •