Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки

Ресурсите са представени по отделните дисциплини на социалните и хуманитарни науки, като най-отпред са представени тези, които обхващат всички или няколко дисциплини. Във всеки раздел те са обединени в три групи :

 • средства за търсене в Интернет (търсачки, указатели, портали, виртуални библиотеки и др.);
 • библиографски бази данни;
 • електронни текстове.

Представените ресурси са с международен обхват и на най-ползваните езици. Те са строго подборни и оценени като най-качествени според специализираните издания и служат като “отправна точка” за откриване на сайтове на отделни институции. Ресурсите се актуализират периодично.

Социални и хуманитарни науки (общо)

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки и др.
 2. Библиографски бази данни
  вж и базите данни, включени в средствата за търсене в Интернет

  • CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY
   C.E.E.O.L. е online архив на пълнотекстови статии в PDF формат от списания по хуманитарни и социални науки. Статиите са свързани с проблематиката на Централна, Източна и Югоизточна Европа.
   Пълните текстове на документите са с ограничен достъп
  • INION
   включва материали по всички отрасли на социалните и хуманитарни науки и е с международеун обхват
  • Oxford Scholarship Online
   Библиографски бази данни по обществени, хуманитарни и др. науки. Абстрактите и речника са на свободен достъп
  • Resources for Methods in Evaluation and Social Research
 3. Eлектронни текстове
  • Athena
   Texts in various languages (mainly English and French). Searchable by author, title, keyword, subject, language. Separate sections on French texts, Swiss texts, science and mineralogy
  •  

Библиотечно-информационни науки

 1. Дигитални библиотеки:
  The European Digital Library
 2. Библиографски бази данни

Култура. Културно-историческо наследство

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки и др.
 2. Библиографски бази данни
  вж базите данни, включени в Информ Култура и Culturelink Network
 3. Електронни текстове
  Postmodern Culture

Философия. Психология

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки и др.
 2. Електронни текстове

Социология

 1. Електронни текстове
  The Socjournal – A New Media Journal of Sociology and society

Политика. Международни отношения. Международни организации

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
 2. Електронни текстове

Икономически науки

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
 2. Библиографски бази данни
 3. Електронни текстове
 1.  

Социални грижи. Социално осигуряване

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
 2. Библиографски бази данни

Образование

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
 2. Електронни текстове

Етнология

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

Изкуство. Архитектура.

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
  вж и Culturelink Network

 2. Библиографски бази данни

Езикознание. Литературознание

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
 2. Библиографски бази данни
 3. Електронни текстове
  • WESSWEB:
   Electronic Text Collections in Western European Literature – a project of the West European Studies Section of the Association of College and Research Libraries.This page lists Internet sources for literary texts in the Western European languages other than English

История

 1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
 2. Библиографски бази данни
  E-chronologie.org
 3. Електронни текстове
 4. Електронна библиотека по архивистика и документалистика