Машини за търсене

BASE

Search Engine Showdown – предоставя класация на най-добрите търсачки на базата на възможността за информационно търсене, която те предлагат, и се обновява периодично.

Google

Google Book Search

Google Scholar – ресурси, предложени от Google за търсене на научна информация от всички области на знанието. Източници за издателства (между тях и електронни списания), университети (вкл. и дисертации), научни общества и др.

Yahoo!Search

Ask

Gigablast

Exalead

WolframAlpha – търсачка (или както самата тя се нарича computational knowledge engine), която не търси в цялата интернет мрежа, а единствено в собствената си система от данни. Предполага се, че е по-точна от Google, защото като отговор дава конкретни сведения, а не списък от уеб адреси, които биха били отговор на зададения въпрос. Спестява време в преглеждане на много адреси, но все още не е съвършена. Ако зададеният въпрос не се разбере от системата или е субективен по някакъв начин, системата няма да върне отговор. Работи само с конкретни данни и цифри и само на английски език, но продължава да се допълва и доизгражда.

Answers.com – предлага бързи и точни отговори на над милион теми. За разлика от подобни сайтове, този предлага линкове и към други теми. Редакторите попълват съдържанието, ползвайки авторитетни енциклопедии, речници, атласи.

academic.research.microsoft.com

duckduckgo.com