Електронен каталог COBISS/OPAC 2018-10-17T09:36:24+00:00

Електронният каталог на НБКМ съдържа библиографски записи на следните видове документи:

  • монографични публикации: книги, дисертации, картографски и графични документи, видео записи и ноти
  • български документи – от 1876 до днес
  • документи на други езици, постъпили в библиотеката – от 1992 г. до днес
  • периодични издания
  • български вестници, списания и бюлетини от 1844 г. до днес
  • чуждестранни вестници, списания и бюлетини от 1992 г. до днес
  • статии от вестници и списания от 1992 г. до днес.

 

Търсенето в електронния каталог е възможно по три начина:

  1. Основно търсене по ключова дума и възможност за ограничаване на търсенето по език и/или вид на документите (използвайте знака * за пресичане на термините).
  2. Разширено търсене по 27 елемента и възможност за ограничаване на търсенето по език и/или вид на документите (използвайте знака * за пресичане на термините).
  3. Сложно търсене по всички елементи, които са индексирани с префикси и суфикси като се използват логическите оператори (AND, OR, NOT) и контекстовите оператори (WITH, NEAR, SUBFIELD). Търсенето може да се ограничи по вид на документа.

 

Платформа COBISS

Достъп до електронен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“