Бази данни по абонамент 2017-03-13T13:44:08+00:00

Колекции на издателство Alexander Street

Border and Migration Studies Online
В сътрудничество с Националния архив на Великобритания, чрез първични източници, архивни документи, филми и карти, отнасящи се до значими гранични и миграционни проблеми от XIX до XX в., колекцията се стреми да осветли настоящите събития. Над 100 000 страници текст, 175 часа видео и 1000 изображения разкриват теми като трафик на хора, гранични спорове, нелегална миграция, миграция по море, гранични престъпления и др. с териториален обхват не само САЩ, Мексико, Африка, но и Източна Европа (вкл. България и останалите балкански страни), Турция, Сирия, Афганистан, Ирак, Йордания, Палестина.

Twentieth Century Religious Thought. Vol. I: Christianity
Посветен е на Християнството и предлага съчинения не само на влиятелни теолози, но и на по-малко известни учени в тази област. Включени са библейски коментари, екзегетична литература, канонично и църковно право, катехизис, религиозно обучение, конфесионални съчинения, философски текстове, лекции. Създадена с мисълта да служи за научна и изследователска работа, колекцията съчетава оригиналните материали с допълнителни ресурси, като коментари, тълкувания на текстовете. Тези 150 000 страници тектове дават изключителната възможност да се достигне до различните идеи, оформили разбирането за християнството във времето.

Twentieth Century Religious Thought. Vol. II: Islam
В него са включени информационни ресурси засягащи темата за исляма както от теологическа така и от научна гледна точка.

Social Theory
Това e интердисциплинарна колекция, която също така намира приложение и в изучаването на политика, икономика, история, философия, психология, антропология, религия и литература.

Достъп до научна информация в бази данни

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ предлага достъп до:

East View
Пълнотекстова рускоезична онлайн база данни „Библиотечное и информационное обслуживание“, която включва 28 списания. Универсалната база данни по библиотекознание обхваща най-важните професионални периодични издания на руски език, предлагащи актуална информация от библиотечната теория и практика, библиографията, научната информация, книгознанието, архивистиката. Достъпът е отворен от януари 2017 г.

EBSCO
Хостът осигурява достъп до 5 мултидисциплинарни и специализирани бази данни с библиографска и пълнотекстова информация.

EMERALD
Emerald Fulltext е част от предлаганите от реномираното английско издателство Emerald бази данни в следните области: бизнес, мениджмънт, маркетинг, библиотечни и информационни науки. Колекциите дават достъп до пълнотекстови статии от списания с висока научна стойност (т. н. peer reviewed publications).

Gale Virtual Reference Library
Националната библиотека предоставя бърз онлайн достъп до съдържанието на няколко авторитетни електронни справочни издания, включени в Gale Virtual Reference Library. Справочниците са в следните области:

ИСТОРИЯ – Encyclopedia of Modern Asia , 6v, 2003 ; Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through the Ages , 5v, 2004
НАУКА – The Gale Encyclopedia of Science , 3rd ed., 6v, 2004
ИЗКУСТВО – International Dictionary of Films and Filmmakers , 4th ed., 4v, 2001
ЛИТЕРАТУРА – Reference Guide to World Literature , 3rd ed., 2v, 2003
БИОГРАФИИ – UXL Encyclopedia of World Biography , 10v, 2003
ОБРАЗОВАНИЕ – World Education Encyclopedia , 2nd ed., 3v, 2002
СОЦИАЛНИ НАУКИ – Encyclopedia of Sociology , 2nd ed., 5v, 2001 ; International Dictionary of Psychoanalysis , 3v, 2005
Gale Virtual Reference Library осигурява уникална комбинация от съдържание и информационни възможности. Електронният формат на тези книги дава възможност за търсене чрез различни точки за достъп в цялата колекция или само в конкретен справочник. Статиите могат да се запазват, принтират или изпращат по e-mail. Има вграден и Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary.

Национални лицензи за достъп до научна информация, осигурени от Министерството на образованието и науката:

ScienceDirect
Пълнотекстова база данни с научни публикации от над 2000 списания в областта на естествените, медицинските и биологични науки, социалните и хуманитарни науки.

SCOPUS
Библиографска база данни за публикации от над 16 000 списания, 23 млн. патенти и над 430 млн. качествени уеб ресурси в областта на биологичните, медицински, социални и др. науки. Предлага и възможности за библиометрични анализи и проследяване на цитати.

ISI Web of Knowledge
Информационна платформа, осигуряваща достъп до различни бази данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Предоставя също патентна информация, както и данни за информетричен и наукометричен анализ.

НОВО! От началото на 2013 г. като част от платформата Web of Science, библиотеката има достъп и до цитиранията в книги – Book Citation Index– Science (2005-present) ; Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present).

Ползването на базите данни е за регистрирани читатели и става в сградата на библиотеката.

За допълнителна информация: Библиографско и информационно обслужване, стая № 64
Тел. 843 24 21; 91 83 115
E-mail: spr@nationallibrary.bg, j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Този сайт използва бисквитки, за да направят употребата му по-удобна, по-приятна и по-сигурна. Чрез посещението си, вие се съгласявате с използването на бисквитки.