Полезните адреси в Интернет предлагат анотирани списъци на ресурси на свободен достъп, съставен от специалисти в направление „Библиографско и информационно обслужване” към НБКМ. Обособени са в шест категории:

  1. Машини за търсене
  2. Виртуални библиотеки, указатели, портали
  3. Виртуална справочна библиотека
  4. Електронни текстове на свободен достъп
  5. Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки
  6. Правни ресурси в Интернет

Подборът и структурирането им е направен въз основа на тяхната оценка и класификация в специализирани научни издания. Включените ресурси са с международен обхват.