Виртуални библиотеки, указатели, портали 2017-08-02T13:49:34+00:00

DMOZ – Open Directory Project

Най-големият и изчерпателен указател, поддържан от доброволци-експерти в своята област. Организиран в тематични рубрики и подрубрики. Всеки сайт е с анотация или кратко резюме.

 

LLEK.de

Указател на английски и немски език, който предлага селектирани Интернет ресурси.
Обособени са в няколко рубрики – Интернет търсачки и указатели; Тематично търсене по научни области (хуманитарни, естествени, точни науки, езикознание и др.); Онлайн справочни указатели, Уеб сайтове по региони; Медии и др.
Всеки подбран източник е придружен с кратка анотация, а при избор на определена рубрика ресурсите са групирани по езиков признак – немски и английски.

 

A virtual library of Useful URLs

Подбрани Интернет ресурси, систематизирани по Десетичната класификационна схема на Дюи. Десетте систематични дяла включват: Компютърни науки и Справочници; Философия и Психология; Религия и Митология; Социални науки; Езици; Естествени науки и Математика; Технически науки, Медицина, Бизнес; Изкуство, Музика и Спорт; Литература; История и География.

 

Virtual Reference Shelf

Селекция от Интернет ресурси на Конгресната библиотека.

 

 

Search Europe

Уеб указател за Европа. Тематично подредени рубрики и подрубрики, с посочване броя на релевантните уебсайтове.

 

Яndex

Част от услугите, разработвани по проекта Яndex, насочен към популяризиране на руските сайтове в Интернет.
Службата Яндекс. Словари предоставя информация, извлечена от енциклопедии, речници и справочници на руски и други езици. Към настоящия момент съдържа над 3 млн. статии от 72 речници на 6 езици.
От началото на 2006 г. Яндекс започва изграждане на електронна библиотека за справочна литература чрез дигитализация на авторитетни справочници по всички отрасли на знанието.

 

The WWW Virtual Library (VL)

Най-старият каталог в Web пространството, признат като един от най-качествените. Поддържа се от доброволци, които подбират страници с ключови линкове според областта на знанието, в която са експерти.
 

 

ipl2: Information you can trust

ipl2 се появява през януари 2010 г. в резултат на сливането на колекциите от ресурси на Internet Public library(IPL) и на Librarians Internet Index (LII).

 

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •