Включени са фактографски справочници, както и портали и указатели за най-често търсени институции. Достъпът до тях е свободен. Подборът е базиран на списъци на Интернет ресурси, препоръчани в специализирани издания или сайтове, като са предпочетени тези с международен или европейски обхват. Повечето справочници са на английски език, но са включени и някои български. Кратките анотации представят обхвата и съдържанието. 

 

1. Абревиатури / акроними

Abkürzungen
Съдържа над 10 000 съкращения. Възможност за търсене, както и за преглеждане по азбучен ред и по тематика.

Abkürzungen.de
Търсачка за съкращения и акроними на немски език. Предлага и версия на англ. ез.

Acronym database

Acronym finder

Abbreviations.com
Едновременно търсачка и указател за акроними, съкращения и инициали в Интернет. Данните са организирани в различни категории, чието число се увеличава всеки ден.

The Acronym Server

Sokr.ru
Пълен речник на съкращения, абревиатури и акроними в руския език.

http://frazite.com/abbrevs-1.html 

 

 

2. Алманаси

Infoplease
Online версия на популярния алманах, където може да получите авторитетни отговори на всякакъв вид фактографски въпроси. Възможност за online консултаци в речници, енциклопедии, атласи, между които Random House Websters Colledge Dictionary и Columbia Encyclopedia.

The Writer’s Almanac
Литературен и исторически алманах. Позволява търсене по автор, заглавие и дата на историческо събитие и литературно произведение.

CIA – The World Factbook
The World Factbook дава информация относно история, население, правителство, икономика, география, транспорт и други за над 266 страни в света. Допълнително присъстват карти на големите световни региони, знамена на различните страни, физическа и политическа световна карта, както и карта на времевите зони по света.

 

 

3. Архиви

Държавна агенция “Архиви”
Официален сайт. Дава информация за историята, статута и структурата, нормативната база на институцията. Също така представя печатните издания и Централния държавен архив. В рубриката За България може да откриете документи, които са основополагащи за държавността и имат изключителна стойност за историята на българската държава след 1878 г. до наши дни.

UNESCO Archives
Представя архивите на ЮНЕСКО, организирани в 16 различни групи с допълнителни възможности за търсене.  Връзки към различни други организации и архиви по целия свят.

https://archive.org/  The Internet Archive (archive.org) има за цел да представи постоянен достъп за изследователи, историци, учени и неспециалисти до историческите колекции, които съществуват в дигитален/цифров формат.
Създаден през 1996 г., архивът притежава историческа уеб базирана колекция (Wayback Machine) от над 150 милиона уебстраници, 240 000 филма, над 500 000 аудиозаписа (вкл. 70 000 концерта на живо), над 1 800 000 текста, 1600 образователни единици и над 30 000 софуерни единици.

 

 

4. Асоциации, организации, общества, фондации

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”
Неправителствена организация, която подпомага развитието на талантливи млади хора и популяризира постиженията на световния опит в областта на образованието и културата. Предлага различни програми, по които може да се кандидатства за получаване на стипендия и спонсорство.

Институт “Отворено общество”- София
Неправителствена организация. Учредена през 1990 година с дарение от Джордж Сорос. Занимава се с управление и публични политики, европейски политики и гражданско участие, програма Рома, правна програма и програма обществен дебат. Предоставя възможност за търсене в целия сайт на института.

The Alliance of Literary Societies
Организация на литературните общества/групи в Обединеното кралство. Създадена през 1973 г.

Scholarly societies
Научни общества (проект за събиране на всички научни общества – разделени на академични, международни и федерации от научни общества; преглед по предмет, страна, език, дата на откриване/създаване) за цял свят, но с акцент върху САЩ.

https://www.topuniversities.com/

Информация за университети. Възможност за търсене по област на знанието, по степен на образование – бакалавър/магистър и местоположение на университетите.

Electronic Information for Libraries
eIFL.net – независима фондация, която способства за широкото разпространение и осигуряването на достъп до най – добрите информационни ресурси на възможно най – достъпна цена; предлага и многобройни други инициативи в помощ на библиотеките – подбрани електронни ресурси на свободен достъп, библиографии за електронно публикуване и др.

Fundsnetservices
Списък от различни фондации, асоциации и неправителствени организации, предлагащи възможност за финансиране (grants).

 

 

5. Библиотеки

Библиотеките в България

Worldwide libraries: LibWeb
Над 7200 страници на библиотеки от над 125 страни, класирани по географски признак.

БиблиоNet
Пълен каталог на сайтовете на руските (и частично – на чуждите) библиотеки от различен тип – национални, публични, научни и др., както и сайтове на корпоративни библиотечни системи и центрове, библиотечни асоциации, организации-партньори на библиотеките, библиотечни образователни учреждения и др.

Вж и Библиотечно-информационни науки от Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки

 

6. Биографии

Biographical dictionary
Биографичен речник с над 28 000 справки за знаменити личности от цял свят, от античността до наши дни. Възможно е търсене по дати, име, литературни и художествени творби, професии, постижения и други ключови думи.

Biography-center
Много полезен и с изключително богато съдържание сайт, с по-различен подход към предоставянето на биографична информация за известни личности. Има възможност за произволен избор на биография или да се избере интерфейс на английски, френски, немски, испански език. Резултатът препраща към други сайтове, в които има биографични данни за търсената личност. 27867 биографии, от които 10989 английски. Връзки към биографии в мрежата.

Biography.com
Над 25 000 личности от всички епохи са представени в тази база данни, създадена по инициатива на телевизионната мрежа A&E. Основава се на Cambridge Encyclopedia и Cambridge Dictionary of American Biography. Може да се търси по име, предмет и категория. Сайтът има и комерсиална страна , промоцирайки биографични издания – книги, видео.

Biographybase.com

Biography Base предлага широк избор от биографии и свързани източници. Търси се чрез изписване на името или преглед на записите по азбучен ред. В момента съдържа 5485 биографии.

Русский Биографический Словарь
Русски биографичен речник.

Whoswho.de
Базата данни „Кой кой е” на немски език съдържа биографии на различни личности от миналото и съвремието.

 

 

7. Енциклопедии

Facts Encyclopedia
Колекция от енциклопедии в 75 предметни области.

Encyclopedia.com
Колекция от безплатни онлайн енциклопедии. Търсенето става по индекс или ключова дума, а линковете към статиите с обща тематика правят навигацията между тях много лесна. Свободен достъп до над 200 000 записа от различни надеждни източници, възможност за издирване на свързани с темата снимки, видео, резюмета и статии във вестници и списания по темата.

Britannica
В on-line версията на Britannica може да се търси безплатно по ключова дума, по предмет, по индекс, по хронология или в речника и тезауруса на Merrian-Webster. Резултатът е кратка справка. Пълният текст на статиите от енциклопедията е достъпен единствено срещу заплащане.

Freeality online encyclopedias
Възможност за търсене в Енциклопедия Смитсониан и онлайн библиотеката на Questia, както и достъп до каталога на Конгресната библиотека. Допълнителни източници за търсене са още Encarta, Catholic encyclopedia, други енциклопедии и алманаси.

Assorted encyclopedias on the Web

On line енциклопедии, обособени по тематика – философия, социални науки, религия, физика, митология, култура, математически науки и др.

Энциклопедия кругосвет
Руска on line енциклопедия, в която може да се търси в следните категории: История, Хуманитарни науки, Култура и образование, Медицина, Наука и техника, Наука за земята, Страни в света и Спорт. Авторите включват не само вече известни факти и знания, но и най-актуална информация.

Factbites

Factbites е хибрид между търсачка и онлайн енциклопедия, която предоставя и допълнителни материали по търсената тема.

 

8. Издателства и книжна търговия

Catalog.bg
Анотиран указател с адресите на фирми в областта на издателската, полиграфическата и търговската дейност.

Хеликон
Българска онлайн книжарница. Търсенето е по автор, заглавие, тематика. Дава информация за най-нови заглавия и най-търсени заглавия.

Книгомания
Българска онлайн книжарница, която предлага търсене по автор, заглавие и тематика. Книги на български, руски, английски, немски език.

Amazon
Най-голямата книжарница в Интернет, с милиони анотирани заглавия – основно американска, но има версии за Франция, Германия и Великобритания. Предлага и продажба на DVD, видео, електронни игри и др. Два варианта на търсене в каталога – бързо търсене във всички продукти или търсене в определен продукт – книги, видео, електроника.

Bookfinder
Предоставя в реално време информация за книги, достъпни online, а със своите седемдесет милиона заглавия на нови, ползвани, редки или излезли от печат книги, се превръща в най-големият книжен каталог. Търсенето е по автор, заглавие, вид на изданието или език (английски, френски, немски и италиански).

Publishers’ Catalogues
Предоставя информация за сайтовете на издатели от цял свят. Търсенето е по име на издателя и ключова дума, по град, държава, предмет и тип на публикацията. Присъстват линкове към сайтове с информация за международни панаири на книгата и фестивали, за книжна търговия, за библиотеки и др.

ILAB:International League of Antiquarian booksellers

ILAB обединява 2000 водещи антикварни книжарници от 30 страни. Емблема на лигата е единството и професионализма в търговията с антикварни и редки книги. Тя предлага мрежа от линкове към антикварни книжарници в цял свят.

 

9. Компании

http://biznes-bulgaria.com/
Бизнес справочник за фирми в България, организиран по отрасли

Bulgarian Yellow Pages
Възможност за търсене по продукт или услуга, както и фирма или институция в определено населено място.

Company and telephone directories
RBA (Rhodes-Blakeman Associates) предоставя указатели на компании и телефони, разделени на географски принцип – по страни, международни и общи. Работен език – английски.

Kompass : company search engine
Търсачка за компании по целия свят. Предоставя информация за брой служители, оборот, акционерен капитал, местоположение и др. Срещу заплащане се появяват предмет на дейност, продукция и други финансови данни.

 

10. Музеи

Virtual library museums pages
Указател с изчерпателна информация за on-line музеите по страни, както и за ресурсите, свързани с музейното дело.

Museums around the world
Списък на най-значимите световни музеи. Има възможност, списъците с големите и известни музеи, да се прегледат по континенти и страни.

Музеи России
Интернет портал за музеите в Русия. Включени са и сайтове на чуждестранни музеи, а търсенето е възможно по азбучен ред, ключова дума, регион.

 

11. Награди

Guinness world records
Рекордите на Гинес. Дава възможност за откриване на рекорд по тематика, но предоставената информация не е пълна (за пълен достъп до базата данни на Гинес е необходима регистрация).

Nobelprizes
Официалният сайт на фондацията Нобел предлага търсене по области на науката (физика, химия, медицина, литература, икономика), по дати, по име, за да откриете всички лауреати на Нобелови награди. За по-скорошните лауреати има снимки, биографични бележки, откъс от речите, библиография.

Academy awards
Информация за номинираните и спечелилите наградите „Оскар” за дадената година. Съдържа и история на Оскарите през годините.

The Pulitzer prizes
Наградата Пулицър за добра журналистика и публицистика. Предоставя информация за всички лауреати на наградата през годините. Възможност за търсене по година и по име.

 

12. Новини

Online newspapers
Указател за хиляди вестници, достъпни online. Може да се търси по континенти и страни.

Reuters
Най-голямата международна новинарска агенция, предоставяща новини във всички възможни области.

Times Online
Британска новинарска агенция, базираща се на известните вестници The Times и The Sunday Times.

Agence France Presse
Френска новинарска агенция. Версия на английски, немски, португалски, испански и арабски. Обхват – международни новини, околна среда, начин на живот, икономически и бизнес новини. Предоставя снимки и видеоматериали.

Associated Press
АП е американска новинарска агенция, най-голямата световна такава. Тя предоставя бързи, безпристрастни новини от всички краища на планетата до всички медийни платформи и формати. Основана през 1846 г., днес АП е един от най-важните и най-надеждните източници на независимото новинарство.

Google News
Международните новини въз основа на различни информационни източници.

World Newspapers
“World Newspapers” (World Newspapers, Magazines, and News Sites in English) – каталог на пълнотекстови версии на англоезични вестници, списания и нови сайтове от цял свят.

 

13. Речници (езикови, отраслови, преводачи)

Your Dictionary. Com : The last word in words
Your Dictionary.com е специализиран портал, който предлага авторитетна и изчерпателна информация в областта на езикознанието. Включва повече от 2500 речника (езикови и тематични) и граматики на над 300 езика. Може да се търси по език или тип на речника.

Lexicool.com

Online търсачка, която предлага линкове към повече от 3 500 двуезични и многоезични езикови и тематични речници, достъпни свободно в Internet. Критериите за търсене са : ключова дума, предмет и език.

OneLook dictionaries
Уеб сайтът включва над 5 милиона думи от над 900 online речника. Ако търсите определение или превод на дадена дума, получавате като краен резултат списък със сайтове на речници, в които тя фигурира, подредени тематично.

Dictionary.com
Най-добрият online речник на английския език според “Web Guide magazine”, 1999 г. Dictionary.com предлага свободен достъп до най-изчерпателна и най-актуална информация. Съдържа над 600 000 думи от авторитетни издания като The American Heritage® Dictionary of the English Language, Webster’s Revised Unabridged Dictionary, над 13,000 компютърни и интернет термини и др.от U.S. Gazetteer.

AskDefine.com
Онлайн речник за издирване на английски думи. Предоставя определения на думи от различни онлайн и офлайн източници. При търсене предлага възможности за автоматично довършване на думата (подсказване), както и на избор от синоними, свързани думи и антоними. Включени са над 60 езика.

Cambridge dictionaries online
Дава възможност за търсене на думи, идиоми, изрази в английския език в следните речници: Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of Idioms, Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs, Cambridge Klett Compact.

Wordsmyth
Речник с голям брой синоними, които са подредени по честота на употреба.

Мир Словарей
Включва голям брой енциклопедични и отраслови речници на руски език.

Глоссарий.ru
Портал за тълковни речници, групирани в 11 тематични области.

ODLIS
Електронен речник по библиотечно-информационни науки.

The Free Dictionary 
Съдържа отраслови речници – в областта на медицината, финансите и правото; акроними, идиоми, енциклопедия; дава информация относно времето, хороскоп по рожден ден, дума на деня, статия на деня, дадения ден в историята, както и много игри, свързани с азбуката като hangman, spelling bee, намиране на синоними на думи. Версии на различни езици – френски, немски, испански, италиански и други.

 

14. Университети

http://www.studyineurope.eu/

Безплатна база данни на учебни висши заведения в Европа. Възможност за сравнение по такси, езици, местоположение, информация за допълнително финансово стимулиране (стипендии, заеми).

Study in the USA
Информация за учебните програми на колежите и университетите в САЩ, предназначена за чуждестранни студенти.

Graduateshotline.com
Подробна и обновяваща се постоянно информация за висшето образование. Сведения за университетите в Америка, Канада, Европа, Великобритания, Австрлия и Южна Америка, както и класация на най-престижните между тях. Съдържа пълна информация и за тестовете SAT, GRE, TOEFL, GMAT.

Европейские университеты
Международен каталог “Европейски университети”. В сайта са представени накратко руските, белоруските, украинските и други европейски университети. Съдържа сведения за образователната система, факултети, адреси, телефони, e-mail и уебстраници на отделните вузове.

https://www.topuniversities.com/

Информация за университети. Възможност за търсене по област на знанието, по степен на образование – бакалавър/магистър и местоположение на университетите.

15. Цитати

Bartlett’s Quotations
Колекцията включва следните три издания: Bartlett, John. 1919. Familiar Quotations, 10th ed. ; Hoyt’s New Cyclopedia of Practical Quotations. 1922 ; Respectfully Quoted: A Dictionary of Quotations. 1989. Bartlett’s Quotations съдържа популярни откъси, фрази, пословици от антични и съвременни автори. Цитатите в Hoyt’s New Cyclopedia of Practical Quotations са организирани в предметни рубрики според най-популярните такива за цитирания. Respectfully Quoted е съвсем различен – той съдържа цитирания, събрани от справочната служба към Конгресната библиотека на САЩ и използвани през годините в политически дебати от членове на Конгреса. Може да се разглеждат по хронология, по азбучен ред или по предмет.

The Quotations Page
Най-старият сайт в Интернет за цитати, създаден през 1994. Съдържа над 21 000 цитата online от над 2 500 автора. Ежедневно се актуализира и допълва. Може да се търси по предмет, по автор, по ключова дума, както и да се избира източникът.

Aphorisms Galore!
Колекция от около 2 000 афоризма на повече от 700 автора в 16 категории. Може да се търси по ключова дума, фраза или да се преглежда съдържанието по автор или тематична рубрика.

Quote DB
Цитати от световноизвестни личности. Може да се търси по рубрика или по азбучен признак.

Цитати.BG
Най-големият архив с цитати, мисли, сентенции, мъдрости, афоризми, поговорки, пословици изцяло на български език. Цитатите са разделени по различни теми като любов, живот, смърт, поговорки, филми, щастие, път, мечти и други. Присъстват и крилати фрази от определени автори.