Дигитализиране и запазване на писменото наследство на България 2018-03-09T14:11:24+00:00

Дигитализиране и запазване на писменото наследство на България

 

ПРОЕКТ BG0046 „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАПАЗВАНЕ НА ПИСМЕНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ ”

С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП
Бенефициент:
НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

PROJECT BG0046 „DIGITALIZING AND PRESERVING THE WRITTEN LEGACY OF BULGARIA”

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism
Project Promoter:
ST. ST. CYRIL AND METHODIUS NATIONAL LIBRARY

РЕЗУЛТАТИ

В рамките на проекта бе създаден и успешно започна работа съвременен Дигитален център за ръкописи, книги и периодика и започна попълването на Националния регистър на издаваните книги в България (Books in print).

Беше закупена и инсталирана:

 • сканираща техника от висок клас, позволяваща сканирането на разнообразни видове документи, включително и с нестандартни размери;
 • дава се възможност за сканирането на по-големи обеми от документи;
 • техника за трайно архивиране на дигитализираните документи;
 • по-висока версия на използвания програмен продукт управляващ архивирането на документите, по-добри възможности за търсене и ползване на дигиталните копия; система за сигурност чрез нов антивирусен софтуер.

В рамките само на този проект са дигитализирани общо 214 документа във 51 350 файла. Всички сканирани документи са снабдени с много подробни метаданни на български език, като част от тях са представени и на английски език. По предложение на специалистите към част от документите са прикачени текстови файлове с допълнителна информация за тях. Впечатляват високото качество на сканираните оригинали и пълнотата на метаданните.
Документите са широко достъпни за ползване и могат да бъдат намерени в интернет страницата на Националната библиотека www.nationallibrary.bg в рубриката „Дигитална библиотека” и съответните раздели:

В Националния регистър на издаваните книги в България (Books in print) вече са се включили 27 големи български книгоиздателства и книжарници. На интернет страницата на Националната библиотека е направен линк към Регистъра и се дава пълна информация за него.

В рамките на проекта бе осъществена изключително полезна обмяна на опит с националните библиотеки на страните донори- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.Представители на тези библиотеки посетиха Националната библиотека на България, запознаха се с работата на новия Дигитален център и споделиха опит в областта на дигитализацията в собствените си страни.

Проектът се отразява подробно на интернет страницата на библиотеката – www.nationallibrary.bg още от своето начало. За проекта могат да се намерят сведения в публичните отчети на Националнта библиотека за 2009 и 2010 г. Изработени са билбордове и Дигиталният център е снабден с обозначителни табели. Издадени са вече четири дипляни и рекламни материали. В няколко доклада и презентации на различни конференции и други научни форуми беше дадена подробна информация за съдържанието на проекта. Информация за проекта се разгласява в радоипредавания и репортажи в електронните медии. На 1 ноември 2010 г., Деня на народните будители, в присъствието на представители на българското правителство, дипломати, партньори от страните донори, както и многобройна публика в Националната библиотека официално беше представена работата по проекта. Във връзка с проекта Библиотеката беше посетена от официална делегация на Кралство Норвегия, чуждестранни, български журналисти и гости на страната. Те дадоха изключително висока оценка на извършената работа и на начина, по който са усвоени средствата.

Проектът стана широко известен в България и резултатите, които постигнахме имаха голям ефект върху политиките и процесите на дигитализация в библиотеките, архивите, музеите и другите институции в страната. След реализирането на проекта станахме много търсен партньор за работа в международни и европейски проекти и програми.
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

Този сайт използва бисквитки, за да направят употребата му по-удобна, по-приятна и по-сигурна. Чрез посещението си, вие се съгласявате с използването на бисквитки.