Други проекти

Наши изтъкнати специалисти участват като експерти и в проектите:

  • Проект “Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Славянски музикални ръкописи” със секция “Музика” към ИИ (получил подкрепа от МОН) с участието на д-р Е. Мусакова и д-р  Е. Узунова ;
  • Българо-британския проект “Machine readable description and searchable catalogues of Cyrillic manuscripts”(по програма “Мобилност”  с ръководител А. Милтенова) – участие на д-р Е. Мусакова
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •