Други проекти

  • Проект “Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Славянски музикални ръкописи” със секция “Музика” към ИИ (получил подкрепа от МОН) с участието на Е. Узунова.
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •