ДУНАВ (Tuna)

Вестник, който съдържава вътрешни и външни новини и сякакви разсъждания. Русе, 1865-1877 г. Печатница на Дунавската област

Първият вестник, излизал в България на български и османотурски. Българската част на вестника е редактирана от Стоил Попов и Иван Чорапчиев. Издаван в продължение на 13 години, той спира при започването на военните действия в Русе през 1877 г. Наред с официалните известия на турската власт, вестникът съдържа ценни сведения за живота на населението в предосвобожденска България и за българските революционни движения през втората половина на ХІХ век.

В периода 1865-1877 г. вестникът е излизал два пъти седмично. Неговите 13 годишнини се пазят в Националната библиотека, подвързани в отделни тела, но тяхното състояние е изключително тежко. Хартията е потъмняла от времето, изтъняла и трошлива, което означава, че вестникът е вече в напреднал стадий на разрушаване. До този момент в. „Дунав” не е бил подлаган на реставрация. Спешни мерки за неговото реставриране са необходими за физическото му съхранение и опазването му като част от националното книжовно богатство.

 

ЛЮБОСЛОВИЕ или периодическо повсемесячно списание

Ред. Константин Фотинов. – Год. 1, No 1, 1842. – Смирна : (Смирна : А. Дамианов)

Първото българско списание, издавано в периода 1842 – 1846 г. По съдържание списанието „Любословие“ е енциклопедично издание. То включва статии, свързани с областите история, национална просвета, български език, правопис, география, естествени науки, земеделие, търговия, занаяти, медицина, хигиена, религия и морал, политическа информация, литературни произведения. В него се поместват и редица интересни илюстрации. Съдържанието на списанието отговаря на задачите, които си поставя неговият редактор – да повдигне духа, националното самочувствие, културата, да подпомогне поминъка и да подобри бита на българското население.
Трите екземпляра от сигналния брой на списанието се нуждаят от ръчна реставрация, почистване и обща кутия за съхранение. Необходима сума: 250 лв.

 

ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАНИЕ (СЛАВЕЙКОВ ПСАЛТИР) от края на XVI в.

Кодексът (НБКМ 7) е сред ранните постъпления от ръкописи и старопечатни книги в Народната библиотека. Бил е част от библиотеката на Петко Р. Славейков. Текстът е изписан с дребен правилен полуустав по 32 реда на страница; писмото е изключително изящно, съобразено с малките размери на книгата. Украсата на ръкописа също е много изящна и включва злато в заставките, инициалите и заглавията.

Ръкописът се нуждае от почистване, ръчна реставрация, реставрация на подвързията и кутия за съхранение. Необходима сума: 3 940 лв.