Списък на паметниците, които очакват своите дарители 2018-01-02T14:29:59+00:00

ДУНАВ (Tuna)

Вестник, който съдържава вътрешни и външни новини и сякакви разсъждания. Русе, 1865-1877 г. Печатница на Дунавската област

Първият вестник, излизал в България на български и османотурски. Българската част на вестника е редактирана от Стоил Попов и Иван Чорапчиев. Издаван в продължение на 13 години, той спира при започването на военните действия в Русе през 1877 г. Наред с официалните известия на турската власт, вестникът съдържа ценни сведения за живота на населението в предосвобожденска България и за българските революционни движения през втората половина на ХІХ век.

В периода 1865-1877 г. вестникът е излизал два пъти седмично. Неговите 13 годишнини се пазят в Националната библиотека, подвързани в отделни тела, но тяхното състояние е изключително тежко. Хартията е потъмняла от времето, изтъняла и трошлива, което означава, че вестникът е вече в напреднал стадий на разрушаване. До този момент в. „Дунав” не е бил подлаган на реставрация. Спешни мерки за неговото реставриране са необходими за физическото му съхранение и опазването му като част от националното книжовно богатство.

 

ШУТОШ

Лист за шега и сатира. Цариград, 1873-1874 г. печатница на Джамлъ-хан № 8

Вестникът, редактиран от Петко Р. Славейков и Стамат Даскалов е оригинално творение на българската възрожденска журналистика. Съдържа хумористични и с демократична насока биографии, придружени от карикатури на западноевропейски политически лица.

За жалост, 37-те броя на вестника не са подлагани до този момент на укрепване или реставрация. Крехкият материал, какъвто е вестникарската хартия, поддава на изпитанията на времето и застрашава живота на този уникален паметник на българското сатирично и хумористично перо.

 

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •