Списък на паметниците, които очакват своите дарители 2018-10-10T13:19:31+00:00

ДУНАВ (Tuna)

Вестник, който съдържава вътрешни и външни новини и сякакви разсъждания. Русе, 1865-1877 г. Печатница на Дунавската област

Първият вестник, излизал в България на български и османотурски. Българската част на вестника е редактирана от Стоил Попов и Иван Чорапчиев. Издаван в продължение на 13 години, той спира при започването на военните действия в Русе през 1877 г. Наред с официалните известия на турската власт, вестникът съдържа ценни сведения за живота на населението в предосвобожденска България и за българските революционни движения през втората половина на ХІХ век.

В периода 1865-1877 г. вестникът е излизал два пъти седмично. Неговите 13 годишнини се пазят в Националната библиотека, подвързани в отделни тела, но тяхното състояние е изключително тежко. Хартията е потъмняла от времето, изтъняла и трошлива, което означава, че вестникът е вече в напреднал стадий на разрушаване. До този момент в. „Дунав” не е бил подлаган на реставрация. Спешни мерки за неговото реставриране са необходими за физическото му съхранение и опазването му като част от националното книжовно богатство.