Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността “Архивист

Основни задължения:
– Извършва цялостна научно-техническа обработка на документи /класиране, предметизиране, азбучно и хронологично подреждане, подпечатване, номериране, оформяне на архивни единици, анотиране на документи/;
– Съставя справочен апарат, каталози, картотеки, тематични описи, обзори, документални сборници;
– Подготвя изложби, специализирани справки на читатели и сродни институции;
– Подбира документи и фотографии за дигитализация, подготвя съответните описания на дигитализираните материали;

Изисквания за заемане на длъжността:
– Образователна степен “Бакалавър” в подходяща специалност – История или Архивистика;
– Професионална област – История на Българското Възраждане; Българска Следосвобожденска история;
– Опит в работата с документи от посочения исторически период – мин 3 год.
– Компютърна грамотност;
– Отговорна и прецизна личност.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на v.andreeva@nationallibrary.bg или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81 до 30.09.2020 г.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.