Обяви за работа 2018-01-23T11:24:55+00:00

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността Финансов контрольор.

Основни изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование – ОКС Бакалавър или Магистър: Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол.
2. Минимален професионален опит – 3 години.
3. Добри познания по бюджетно счетоводство.
4. Умения за прилагане на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол.
5. Компютърна грамотност.
6. Умения за работа в екип, отговорност и лоялност.

   Ако умеете да вземате ефективни решения в рамките на своята професионална компетентност, може да кандидатствате като изпратите актуална автобиография на e-mail адрес : R.Bankov@nationallibrary.bg до 30.01.2018 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално, по смисъла на ЗЗЛД.

 

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •