Фондове 2019-05-20T11:12:48+00:00
а.е. 1-31, 79 л., 1591-1791, велико везирство, стопански въпроси/хасове
а.е. 32-177, 210 л., 1582-1849, велико везирство, стопански въпроси/зиамети
а.е. 178-617, 558 л., 1524-1858, велико везирство, стопански въпроси/тимари
а.е. 618-752, 189 л., 1597-18181 велико везирство, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 753-777, 31 л., 1644-1846, велико везирство, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 778-780, 3 л., 1690-1779, велико везирство, стопански въпроси/земеделие
а.е. 781-782, 2 л., 1669-1722, велико везирство, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 783-816, 60 л., 1664-1770, велико везирство, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения
а.е. 817-843, 42 л., 1647-1730, велико везирство, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 844-902, 82 л., 1663-1799, велико везирство, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 903-949, 72 л., 1628-1900, велико везирство, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 950-1546, 838 л., 1605-1880, велико везирство, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси и др.
а.е. 1547-2845, 1804 л., 1628-1900, велико везирство, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, помощи и др.
а.е. 2846, 2 л., 1730-1731, велико везирство, стопански въпроси/балански
а.е. 2747-3135, 443 л., 1510-1842, велико везирство, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, пазари, панаири и др.
а.е. 3136-3260, 165 л., 1637-1864, велико везирство, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен, мензили и др.
а.е. 3261-3444, 288 л., 1609-1845, велико везирство, стопански въпроси/държавни и кооперативни строежи
а.е. 3445-3460, 29 л., 1592-1840, велико везирство, стопански въпроси/документи издавани на население
а.е. 3461-3473, 21 л., 1648-1880, велико везирство, стопански въпроси/бедствия, наводнения, пожари, чума и др.
а.е. 3474-4133, 898 л., 1648-1874, велико везирство, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 4134, 1 л., 1762-1763, велико везирство, политически въпроси/хайдутство и чети
а.е. 4135-4174, 65 л., 1684-1841, велико везирство, политически въпроси/национално-освободително движение в други страни
а.е. 4175-4216, 58 л., 1664-1884, велико везирство, политически въпроси/емиграция
а.е. 4217-4870, 867 л., 1634-1881, велико везирство, политически въпроси/външна политика
а.е. 4871-5123, 314 л., 1611-1876, велико везирство, право и администрация/правни въпроси и правни отношения
а.е. 5124-6727, 2618 л., 1535-1882, велико везирство, право и администрация/ административни органи
а.е. 6728-6732, 17 л., 1723-1856, велико везирство, право и администрация /полиция и пожарно дело
а.е. 6733-6765, 37 л., 1629-1846, велико везирство, културно-просветни въпроси/ училища, печат, библиотеки
а.е. 6766-6769, 5 л., 1780-1792, велико везирство, културно-просветни въпроси / народно творчество, изкуство, старини и др.
а.е. 6770-6780, 11 л., 1611-1722, велико везирство, културно-просветни въпроси / здравеопазване, болници и др.
а.е. 6781-7181, 608 л., 1575-1844, велико везирство, военно дело/войска
а.е. 7182-7385, 361 л., 1602-1809, велико везирство, военно дело/флота военна и търговска
а.е. 7386-8502, 1801 л., 1552-1876, велико везирство, военно дело/военно снабдяване и военни приготовления
а.е. 8503-9463, 1519 л., 1575-1844, велико везирство, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 9464-9690, 373 л., 1662-1855, велико везирство, военно дело/военна история, войни с други страни
а.е. 9691-9702, 16 л., 1691-1788, велико везирство, религия/немохамедански религии
а.е. 9703-11190, 2198 л., 1591-1855, велико везирство, религия/мохамедански религии
а.е. 11191-13992, 4089 л., 1580-1897, без определена тематика
а.е. 13993-13994, 5 л., 1678-1845, войска, стопански въпроси/зиамети
а.е. 13995-13999, 5 л., 1678-1686, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 14000, 1 л., 19.в., войска, стопански въпроси/фабрично производство
а.е. 14001-14005, 97 л., 1614-1676, войска, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е. 14006-14027, 144 л., 1585-1854, войска, стопански въпроси/разходи, пенсии, заплати, издръжки и др.
а.е. 14028, 30 л., 1790-1791, войска, стопански въпроси/баланси
а.е. 14029-14030, 2 л., 1678-1845, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 14031, 1 л., 1659-1660, войска, стопански въпроси/държавни и кооперативни строежи
а.е. 14032, 1 л., 1683-1684, войска, политически въпроси/класи и класови отношения, зависимо население
а.е. 14033-14034, 2 л., 1845-, войска, право и администрация/правни въпроси и правни отношения
а.е. 14035-14038, 4 л., 1693-1839, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 14039-14040, 3 л., 1848-1849, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване и болници
а.е. 14041-14097, 437 л., 1477-1874, войска, военно дело/всички родове войска и командване
а.е. 14098-14104, 21 л., 1643-1698, войска, военно дело /флота и военна търговия
а.е. 14105-14134, 118 л., 1646-1876, войска, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 14135-14136, 3 л., 18.в.-1856, войска, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 14137-14139, 6 л., 1799-1853, войска, военно дело/военна история
а.е. 14140-14567, 981 л., 1593-1906, без определена тематика
а.е. 14568-14589, 78 л., 1571-1805, дефтерхане, стопански въпроси/хасове
а.е. 14590-14659, 262 л., 1539-1843, дефтерхане, стопански въпроси/зиамети
а.е. 14660-15082, 2407 л., 1481-1887, дефтерхане, стопански въпроси/тимари
а.е. 15083-15142, 341 л., 1456-1872, дефтерхане, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 15143-15153, 25 л., 1656-1692, дефтерхане, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 15154, 3 л., 1876-, дефтерхане, стопански въпроси/земеделие
а.е. 15155-15156, 6 л., 1705-1875, дефтерхане, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 15157, 5 л., 1702-1703, дефтерхане, стопански въпроси/гори
а.е. 15158-15159, 11 л., 1505-1606, дефтерхане, стопански въпроси/риболов
а.е. 15160-15165, 6 л., 1692-1860, дефтерхане, стопански въпроси/занаяти
а.е. 15166-15176, 33 л., 1630-1857, дефтерхане, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 15177-15181, 8 л., 1650-1850, дефтерхане, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 15182-15235, 54 л., 1602-1896, дефтерхане, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 15236-16090, 855 л., 1549-1899, дефтерхане, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е. 16091-18021, 3105 л., 1536-1904, дефтерхане, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 18022-18048, 252 л., 1546-1891, дефтерхане, стопански въпроси/баланси
а.е. 18049-18305, 507 л., 1546-1891, дефтерхане, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, държавни доставки
а.е. 18306-18413, 344 л., 1638-1887, дефтерхане, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен, мензили
а.е. 18414-18478, 139 л., 1643-1879, дефтерхане, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 18479-18483, 63 л., 16.в.-1722, дефтерхане, стопански въпроси/документи издавани на населението
а.е. 18484-18488, 6 л., 1650-1725, дефтерхане, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума и др.
а.е. 18489-18579, 232 л., 1600-1866, дефтерхане, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 18580-18585, 7 л., 1662-1878, дефтерхане, политически въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 18586-18603, 29 л., 1685-1902, дефтерхане, политически въпроси/емиграция
а.е. 18604-18683, 142 л., 1685-1902, дефтерхане, политически въпроси/външна политика
а.е. 18684-18728, 73 л., 1597-1883, дефтерхане, право и администрация/правни въпроси и правни отношения
а.е. 18729-19417, 1921 л., 1546-1900, дефтерхане, право и администрация/ администрация и административни органи
а.е. 19418-19421, 6 л., 1771-1869, дефтерхане, право и администрация/полиция и пожарна
а.е. 19422-19433, 13 л., 1663-1878, дефтерхане, културно-просветни въпроси/училища небългарски
а.е. 19434-19443, 23 л., 1650-1871, дефтерхане, културно-просветни въпроси/ здравеопазване
а.е. 19444-19588, 628 л., 15.в.-1871, дефтерхане, военно дело/войска всички родове, командване
а.е. 19589-19655, 247 л., 1608-1868, дефтерхане, военно дело/флота военна и търговска
а.е. 19656-20348, 1218 л., 1574-1900, дефтерхане, военно дело/военно снабдяване
а.е. 20349-20578, 392 л., 1621-1853, дефтерхане, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 20579-20589, 32 л., 1682-1877, дефтерхане, военно дело/военна история, войни на Турция с други страни
а.е. 20590, 1 л., 1814-1815, дефтерхане, религии/немохамедански религии
а.е. 20591-20960, 477 л., 1538-1867, дефтерхане, религии/мохамедански религии
а.е. 20961-24689, 10499 л., 1509-1912, дефтерхане, без определена тематика
а.е. 24690-24693, 4 л., 1651-1682, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 24694-24701, 8 л., 1651-1662, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 24702-24705, 7 л., 1607-1829, кадия, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 24706, 1 л., 1682-1632, кадия, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 24707-24709, 6 л., 1691-1732, кадия, стопански въпроси/занаяти, занаятчийски сдружения
а.е. 24710-24713, 5 л., 1653-1845, кадия, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 24714-24740, 44 л., 1519-1841, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е. 24741-24908, 215 л., 1623-1862, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 24909-24922, 14 л., 1638-1778, кадия, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, пазари, панаири и др.
а.е. 24923-24927, 9 л., 1678-1717, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен, мензили и др.
а.е. 24928-24936, 11 л., 1609-1659, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 24937, 2 л., 1644-1645, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 24938-24973, 50 л., 1544-1855, кадия, правни въпроси/право и правни въпроси
а.е. 24974-24979, 6 л., 1607-1874, кадия, стопански въпроси/администрация и административни органи
а.е. 24980-24984, 6 л., 1660-1691, кадия, военно дело/флота – военна и търговска
а.е. 24985-25002, 23 л., 1656-1728, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 25003-25004, 2 л., 1702-1708, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 25005-25006, 2 л., 1667-1724, кадия, военно дело /военна история
а.е. 25007, 1 л., 1730-1731, кадия, религии/други религии – немохамедански
а.е. 25008-25042, 35 л., 1614-1675, кадия, военно дело/мохамедански религии
а.е. 25043-25073, 51 л., 1650-1875, кадия, без определена тематика
а.е. 25074-25233, 231 л., 1792-1900, външно министерство, без определена тематика
а.е. 25234, 1 л., 1842-1843, министерство на флотата, стопански въпроси, приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е. 25235, 1 л., 1864, министерство на флотата, стопански въпроси, съобщения и транспорт
а.е. 25236, 1 л., 1802-1803, министерство на флотата, без определена тематика
а.е. 25237, 1 л., 1766-1767, министерство на флотата, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 25238, 2 л., 1800-1801, министерство на флотата, политически въпроси/външна политика, отношения с Франция
а.е. 25239, 1 л., 1859, министерство на флотата, правни въпроси/право и правни отношения
а.е. 25240-25241, 3 л., 1710-1789, министерство на флотата, военно дело/ флота – военна и търговска
а.е. 25242-25361, 392 л., 1714-1876, министерство на флотата, без определена тематика
а.е. 25362-25382, 148 л., 1813-1881, вътрешно министерство, без определена тематика
а.е. 25383-25401, 31 л., 1844-1891, министерство на правосъдието, без определена тематика
а.е. 25402-25404, 6 л., 1617-1875, министерство на вакъфите, без определена тематика
а.е. 25405-25421, 29 л., 1807-1873, полиция, без определена тематика
а.е. 25422-25423, 3 л., 1825-1878, министерство на просветата, без определена тематика
а.е. 25424-25432, 14 л., 1835-1905, министерство на търговията, без определена тематика
а.е. 25433-25434, 2 л., 1844-1881, монетен двор, без определена тематика
а.е. 25435-25436, 2 л., 1871-1875, министерство на строежите, без определена тематика
а.е. 25437, 1 л., 1877, министерство на пощите, без определена тематика
а.е. 25438, 21 л., 1891-1892, земеделска банка, без определена тематика
а.е. 25439-25441, 3 л., 1841-19.в., патриаршия, без определена тематика
а.е. 25442, 1 л., 1825-1926, шейх юл-ислям, без определена тематика
а.е. 25443-25445, 3 л., 1629-1664, султански двор, стопански въпроси/хасове
а.е. 25446-25450, 5 л., 1643-1842, султански двор, стопански въпроси/зиамети
а.е. 25451-25458, 8 л., 1629-1665, султански двор, стопански въпроси/тимари
а.е. 25459, 1 л., 1693-1694, султански двор, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 25460, 1 л., 1692-1693, султански двор, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 25461, 24 л., 1685-1686, султански двор, стопански въпроси/лов
а.е. 25462, 1 л., 1680, султански двор, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения
а.е. 25463, 3 л., 1679-1680, султански двор, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 25464-25473, 11 л., 1632-1700, султански двор, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е. 25474-25499, 48 л., 1604-1886, султански двор, стопански въпроси/заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 25500-25508, 11 л., 1650-1696, султански двор, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна
а.е. 25509, 2 л., 1686-1687, султански двор, стопански въпроси/съобщения и транспорт, пътища
а.е. 25510-25512, 4 л., 1665-1682, султански двор, стопански въпроси/заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 25513-25526, 15 л., 1686-1688, митница, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 25527, 1 л., 1692-1693, митница, политически въпроси/външна политика
а.е. 25528-25532, 10 л., 1686-1699, митница, правни въпроси/право и правни отношения
а.е. 25533-25535, 3 л., 1646-1687, митница, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 25536-25540, 51 л., 1778-1881, митница, без определена тематика
а.е. 25541, 2 л., 1652-1653, султански двор, политически въпроси/външна политика
а.е. 25542-25543, 2 л., 1652-1660, султански двор, правни въпроси/право и правни отношения
а.е. 25574, 1 л., 1607-1608, митница, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 25575-25576, 2 л., 1684-1774, султански двор, военно дело/флота – военна и търговска
а.е. 25577-25583, 11 л., 1637-1697, султански двор, военно дело/военно снабдяване
а.е. 25584-25606, 32 л., 1603-1679, султански двор, военно дело/мохамедански религии
а.е. 25607-25611, 12 л., 1846-1858, султански двор, без определена тематика
а.е. 25612-25660, 200 л., 1815-1895, шехр-и еманети, стопански въпроси/държавни строежи и общи
а.е. 25661-26045, 878 л., 1501-1904, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-10, 13 л., 1732-1849, войска, без да е определена тематиката
а.е. 11-12, 2 л., 1655-1656, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 13, 1 л., 1781-1782, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 14, 2 л., 1669-1670, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 15, 1 л., 1772-1773, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 16-18, 3 л., 1691-1770, кадия, без да е определена тематиката
а.е. 19, 1 л., 1669-1670, диздар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 20-30, 17 л., 1689-1819, санджак, без да е определена тематиката
а.е. 31-41, 13 л., 1777-1869, без определен фондообразувател и тематика
а. е. 1, 1 л., 1702-1703, мухафъз, стопански въпроси/зиамети
а. е. 2, 1 л., 1808, мухафъз, стопански въпроси/мюлк
а. е. 3, 1 л., 1725, мухафъз, стопански въпроси/мини и рударство
а. е. 4-14, 15 л., 1663-1818, войска, стопански въпроси/разходи
а. е. 15, 1 л., 1788, мухафъз, стопански въпроси/търговия
а. е. 16-19, 5 л., 1669-1716, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 20-21, 3 л., 1716-1804, войска, стопански въпроси/строежи
а. е. 22, 1 л., 1795, мухафъз, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 23, 1 л., 1781, войска, политически въпроси/ народноосвободително движение
а. е. 24-66, 57 л., 1688-1822, войска, право и администрация /финансова администрация
а. е. 67, 1 л., 1826, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а. е. 68-70, 10 л., 19. в., войска, военно дело/войска
а. е. 71-89, 26 л., 1668-1826, войска, военно дело/военно снабдяване
а. е. 90-171, 127 л., 1675-1880, войска, военно дело/крепости
а. е. 172, 1 л., 1715, войска, военно дело/военна история
а. е. 173-177, 7 л., 19. в., кадия, стопански въпроси/тимари, вакъфи
а. е. 178, 1 л., 1725, кадия, стопански въпроси/приходи
а. е. 179, 1 л., 1658, кадия, стопански въпроси/баланси
а. е. 180-185, 9 л., 1668, кадия, стопански въпроси/ съобщения и транспорт
а. е. 186, 3 л., 1784, кадия, политически въпроси/класи и класови взаиомоотношения
а. е. 187-188, 3 л., 1771; 1798, кадия, политически въпроси/ народноосвободително движение
а. е. 189-190, 2 л., 1766-1801, кадия, политически въпроси/правни въпроси
а. е. 191-195, 5 л., 1659-1717, кадия, административни въпроси/администрация
а. е. 196-202, 7 л., 1669-1716, кадия, военно дело/военно снабдяване
а. е. 203-208, 7 л., 1700-1799, кадия, военно дело/крепости
а. е. 209, 1 л., 1771, кадия, военно дело/военна история
а. е. 210, 1 л., 1678, каза, стопански въпроси/зиамети
а. е. 211-212, 2 л., 1716; 1848, каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 213, 1 л., 1650, каза, стопански въпроси/ мюлк
а. е. 214, 1 л., 1729, каза, стопански въпроси/ мини и рударство
а. е. 215-238, 31 л., 1625-1865, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 239, 1 л., 1669, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 240, 1 л., 1666, каза, стопански въпроси/ търговия
а. е. 241, 1 л., 1715, каза, стопански въпроси/ съобщения и транспорт
а. е. 242, 1 л., 1851, каза, политически въпроси/емиграция
а. е. 243-259, 23 л., 19. в., каза, право /правни въпроси
а. е. 260, 1 л., 1716, каза, военно дело/войска
а. е. 261-263, 6 л., 1664-1715, каза, военно дело/военно снабдяване
а. е. 264-265, 3 л., 1689-18. в., каза, военно дело/крепости
а. е. 266-267, 3 л., 1813-1829, малсандък, стопански въпроси/приходи, разходи
а. е. 268-271, 13 л., 1623-1823, санджак, стопански въпроси/хасове
а. е. 272-283, 15 л., 1655-1835, санджак, стопански въпроси/зиамети
а. е. 284-302, 72 л., 1650-1872, санджак, стопански въпроси/тимари
а. е. 303, 6 л., 1632, санджак, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 304, 1 л., 1723, санджак, стопански въпроси/чифлици
а. е. 305, 1 л., 1669, санджак, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а. е. 306, 1 л., 19. в., санджак, стопански въпроси/пари и кредити
а. е. 307-381, 106 л., 1595-1823, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 382-390, 13 л., 1665-1826, санджак, стопански въпроси/разходи
а. е. 391-397, 11 л., 1664-1769, санджак, стопански въпроси/търговия
а. е. 398-403, 9 л., 1691-1732, санджак, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 404, 1 л., 1666, санджак, политически въпроси/класи и класови взаиомоотношения
а. е. 405, 1 л., 19 в., санджак, политически въпроси/емиграция
а. е. 406-409, 4 л., 1716-1841, санджак, право и административни въпроси /правни въпроси
а. е. 410-470, 73 л., 1606-1806, санджак, право и административни въпроси/администрация
а. е. 471, 1 л., 1827, санджак, военно дело/войска
а. е. 472-478, 7 л., 1666-1717, санджак, военно дело/военно снабдяване
а. е. 479-489, 25 л., 1677-1810, вилает, военно дело/крепости
а. е. 490-491, 3 л., 1715; 1720, пристанище, стопански въпроси/транспорт
а. е. 492-493, 2 л., 1633, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 494-508, 26 л., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1650-19.в., кадия, без да е определена тематиката
а.е. 3-8, 18 л., 1649-1823, санджак, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1634, вилает, стопански въпроси/приходи
а.е. 2-3, 11 л., 1874;1898, вилает, стопански въпроси/баланси
а.е. 4, 1 л., 1667, вилает, политически въпроси/народоосвободително движение
а.е. 5, 1 л., 1801, вилает, право и администрация/финансова администрация
а.е. 6-10, 5 л., 1878-1900 вилает, право и администрация/финансова администрация
а.е. 11-12, 2 л., 1629;1799, войвода, стопански въпроси/хасове
а.е. 13, 1 л., 18., войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 14, 1 л., 1608, войска, военно дело/военно снабдяване
а.е. 15-19, 9 л., 1641-18., войска, военно дело/крепости
а.е. 20-22, 4 л., 1634-1829, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 23-24, 2 л., 1651-1659, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 25, 1 л., 1667, кадия, стопански въпроси/транспорт
а.е. 26, 1 л., 18., кадия, стопански въпроси/население
а.е. 27, 1 л., 1786, кадия, политически въпроси/класови отношения
а.е. 28, 5 л., 1646, кадия, право и администрация/правни въпроси
а.е. 29, 2 л., 1731, кадия, право и администрация/разни
а.е. 30, 1 л., 1714, кадия, военно дело/крепости
а.е. 31, 1 л., 1815, кадия, стопански въпроси /разни
а.е. 32-35, 5 л., 1607-1819, кадия, стопански въпроси /приходи
а.е. 36, 11 л., 1869, кадия, стопански въпроси /разходи
а.е. 37, 1 л., 18., кадия, стопански въпроси /помощи
а.е. 38-40, 4 л., 1699-1878, кадия, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 41, 1 л., 1686, кадия, военно дело/крепости
а.е. 42, 1 л., 1876, кадия, военно дело/войска
а.е. 43, 1 л., 1716, кадия, военно дело/военно снабдяване
а.е. 44, 8 л., 16., санджак, стопански въпроси/тимари
а.е. 45, 1 л., 1880, санджак, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 46, 1 л., 1812, санджак, стопански въпроси/финанси и кредит
а.е. 47, 1 л., 1738, санджак, стопански въпроси/приходи
а.е. 48, 1 л., 19., санджак, културни и просветни въпроси/печат
а.е. 49-51, 3 л., 1690-1716, каза, военно дело/крепости
а.е. 52-53, 2 л., 1720-1722, санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 54-55, 2 л., каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 56, 1 л., 1791, санджак, право и администрация/правни въпроси
а.е. 57, 1 л., 18., вилает, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 58-59, 2 л., 1816;1843, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 60, 1 л., 1855, каза, политически въпроси/външна политика
а.е. 61, 1 л., 1877, каза, политически въпроси/емиграция
а.е. 62, 2 л., 1883, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 63, 1 л., 1861, санджак, право и администрация/ администрация
а.е. 1, 11 л., 1660-1661, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 2-3, 2 л., 1673-1771, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски
а. е. 1-5, 42 л., 1859-1866, войска, стопански въпроси/разходи
а. е. 6-8, 5 л., 1681-1866, войска, право и администрация/ политическа и финансова администрация
а. е. 9, 1 л., 1852, войска, право и администрация/разни
а. е. 10, 16 л., 1846, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а. е. 11, 1 л., 19. в., войска, военно дело/ военно снабдяване
а. е. 12-13, 2 л., 1640-1675, войска, военно дело/крепости
а. е. 14, 1 л., 1648, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 15, 2 л., 1832, каза, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 16-18, 6 л., 1570-1660, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 19-20, 6 л., 1642; 1651, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 21-22, 2 л., 1732; 19. в., каза, политически въпроси/класи и класови взаиомоотношения
а. е. 23, 1 л., 1860, каза, право и администрация /правни въпроси
а. е. 24, 1 л., 1667, каза, право и администрация/политическа и финансова админитрация
а. е. 25, 1 л., 1719, каза, право и администрация/разни
а. е. 26, 1 л., 1658, каза, религия/мохамеданска религия
а. е. 27, 1 л., 1853, каза, стопански въпроси/зиамети
а. е. 28-44, 25 л., 17.-19. в., каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 45, 1 л., 1628, каза, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 46, 3 л., 19. в., каза, стопански въпроси/мюлк
а. е. 47, 5 л., 1849, каза, стопански въпроси/земеделие
а. е. 48-91, 53 л., 1622-1887, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 92-99, 19 л., 1656-1875, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 100, 1 л., 1863, каза, стопански въпроси/ търговия
а. е. 101, 1 л., 1901, каза, стопански въпроси/държавни строежи
а. е. 102, 1 л., 19. в., каза, политически въпроси/класови отношения
а. е. 103-111, 13 л., 1650-1846, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 112-113, 13 л., 1846; 1865, войска, военно дело/войска
а. е. 114, 2 л., 1846, каймакам, военно дело/крепости
а. е. 115-116, 2 л., 1643; 1847, каза, религия/мохамеданска религия
а. е. 117-121, 25 л., 1847-1861, малсандък, стопански въпроси/ тимари
а. е. 122-126, 5 л., 1856-, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 127-147, 107 л., 1846-1893, малсандък, стопански въпроси/ разходи
а. е. 148, 2 л., 1862, малсандък, стопански въпроси/ баланси
а. е. 149, 1 л., 1905, малсандък, право и администрация/политическа и финансова админитрация
а. е. 150-171, 53 л., 1742-19. в., санджак, стопански въпроси/ тимари
а. е. 172-174, 3 л., 1842-1867, санджак, стопански въпроси/чифлици и мюлк
а. е. 175, 1 л., 1883, санджак, стопански въпроси/занаяти
а. е. 176-250, 144 л., 1623-19. в., санджак, стопански въпроси/ приходи
а. е. 251-275, 58 л., 1665-1891, санджак, стопански въпроси/разходи
а. е. 276-283, 18 л., 1851-1887, санджак, стопански въпроси/баланси
а. е. 284, 1 л., 1673, санджак, стопански въпроси/транспорт
а. е. 285, 1 л., 1853, санджак, стопански въпроси/строежи
а. е. 286, 2 л., 1882, санджак, стопански въпроси/население
а. е. 287, 1 л., 19. в., санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 288-289, 6 л., 1718; 1860, санджак, право и администрация/правни въпроси
а. е. 290-323, 50 л., 1636-1869, санджак, право и администрация/политическа и финансова админитрация
а. е. 324-325, 8 л., 1873, санджак, право и администрация/разни
а. е. 326, 1 л., 1863, санджак, културни и просветни въпроси/въпроси по учебното дело
а. е. 327-328, 3 л., 1854; 1858, санджак, военно дело/войска
а. е. 329, 1 л., 1645, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 330, 2 л., 1637, каза, стопански въпроси/баланси
а. е. 331, 4 л., 18. в., каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 332, 1 л., 1846, каза, стопански въпроси/финанси
а. е. 333, 1 л., 1865, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 334, 1 л., 1887, каза, право и администрация/политическа и финансова админитрация
а. е. 335-338, 5 л. /подредени по схемата/
а.е. 1-2, 2 л., 1667-1721, кадия, стопански въпроси/приходи, данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 3-5, 3 л., 16401-1652, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки
а.е. 6, 1 л., 1667-1668, кадия, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7-11, 5 л., 1637-1651, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 12-31, 22 л., 1623-1868, без определен фондообразувател и тематика

а. е. 1, 1 л., 1835, войска, стопански въпроси/разходи
а. е. 2, 1 л., 1845, войска, политически въпроси/ народноосвободително движение
а. е. 3-4, 14 л., 1845; 1859, войска, военно дело/ военно снабдяване
а. е. 5-8, 5 л., 1673-1715, войска, военно дело/крепости
а. е. 9, 1 л., 17. в., войска, военно дело/ военно военна история
а. е. 10, 1 л., 1659, джизиедар, военно дело/ крепости
а. е. 11, 1 л., 1663, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 12-24, 22 л., 1618-1866, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 25-26, 5 л., 1644-19. в., каза, право и администрация/политическа и финансова админитрация
а. е. 27, 1 л., 1753, каза, право и администрация/разни
а. е. 28, 2 л., 1736, каза, религия/мохамеданска религия
а. е. 29-30, 2 л., 1840, каза, стопански въпроси/зиамети
а. е. 31-51, 27 л., 1627-1854, каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 52, 4 л., 1857, каза, стопански въпроси/мюлк
а. е. 53-54, 2 л., 1857, каза, стопански въпроси/риболов
а. е. 55-121, 105 л., 1622-1898, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 122-127, 7 л., 1636-1871, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 128, 1 л., 1691, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 129-130, 2 л., 1802, каза, стопански въпроси/население
а. е. 131-134, 5 л., 1692, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 135, 1 л., 1849, каза, политически въпроси/ народноосвободително движение
а. е. 136-144, 11 л., 1643-1861, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 145-147, 4 л., 1729, каза, право и администрация/разни
а. е. 148-149, 2 л., 1861-1864, каза, културно-просветни въпроси/училища
а. е. 150, 1 л., 1846, каза, военно дело/войска
а. е. 151-153, 7 л., 1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а. е. 154-158, 5 л., 1863, санджак, стопански въпроси/зиамети
а. е. 159-196, 70 л., 1865, санджак, стопански въпроси/тимари
а. е. 197-228, 45 л., 1624-19. в., санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 229-230, 2 л., 1659-1695, санджак, стопански въпроси/разходи
а. е. 231, 2 л., 1659, вилает, стопански въпроси/баланси
а. е. 232-236, 6 л., 1621-18. в., санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 237, 2 л., 1597, санджак, политически въпроси/ народноосвободително движение
а. е. 238, 1 л., 1840, санджак, право и администрация/правни въпроси
а. е. 239-255, 22 л., 1615-18. в., санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 256-258, 3 л., 19. в., мютесариф, право и администрация/разни
а. е. 259-263, 5 л., 1670-1708, санджак, военно дело/крепости
а. е. 264, 4 л., 1848, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 265, 2 л., 18. в., мютесариф, военно дело/военна история
а. е. 266, 1 л., 18. в., санджак, религия/ мохамеданска религия
а. е. 267, 1 л., 1850, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 268, 2 л., 1658, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 269-274, 8 л., подредени по схемата

а.е. 1, 1 л., 1815, валия, политически въпроси/националноосвободителни движения
а.е. 2, 1 л., 1854, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 3, 1 л., 1694-1695, войска, стопански въпроси/съобщения, транспорт, мензили
а.е. 4, 1 л., 1700-1701, войска, политически въпроси/външна политика с Австрия
а.е. 5, 1 л., 1815, войска, право и администрация/административни органи – султан
а.е. 6-7, 23 л., 1697-1698, войска, военно дело/родове войска
а.е. 8, 1 л., 1853, войска, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 9-155, 309 л., 1569-1872, войска, без определена тематика
а.е. 156, 1 л., 1690-1691, кадия, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 157, 1 л., 1691-1692, кадия, стопански въпроси/приходи, конфискации
а.е. 158-159, 2 л., 1658-1686, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 160-162, 4 л., 1666-1685, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 163-169, 8 л., 1668-1670, кадия, политически въпроси/задължения към държавата
а.е. 170, 1 л., 1692-1693, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 171, 1 л., 1640-1641, кадия, религии/мохамеданска религия
а.е. 172-184, 25 л., 1614-1893, кадия, без да е определена тематиката
а.е. 185, 1 л., 1658-1659, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки
а.е. 186, 1 л., 1716-1717, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна
а.е. 187-193, 59 л., 1857-1866, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 194-280, 174 л., 1663-1881, санджак, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1676; 1853, вилает, стопански въпроси/приходи
а.е. 3, 1 л., 1877, вилает, стопански въпроси/разходи
а.е. 4, 2 л., 1691, вилает, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 5, 1 л., 1845, вилает, военно дело/войска
а.е. 6, 1 л., 1756, вилает, религия/мохамеданска
а.е. 7-10, 8 л., 19.в., войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 11-14, 4 л., 1753-19.в., войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 15-103, 256 л., 1630-19.в., войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 104-105, 3 л., 1663-1694, войска, стопански въпроси/баланси
а.е. 106-107, 2 л., 1691-1693, войска, стопански въпроси/търговия
а.е. 108-121, 17 л., 1674-1864, войска, стопански въпроси/транспорт
а.е. 122-129, 13 л., 1691-19.в., войска, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 130-131, 2 л., 1755; 18.в., войска, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 132-136, 5 л., 1785; 19.в., войска, политически въпроси/народноосвободително движение
а.е. 137, 1 л., 1863, войска, политически въпроси/емиграция
а.е. 138-139, 3 л., 1863, мухафъз, политически въпроси/външна политика
а.е. 140-144, 5 л., 1686; 19.в., войска, право и администрация/правни въпроси
а.е. 145-188, 52 л., 1662-1791, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 189-221, 49 л., 1794-19.в., мухафъз, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 222-246, 47 л., 1683-19.в., войска, право и администрация/разни
а.е. 247-248, 2 л., 1682; 1845, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 249-253, 5 л., 1661-1693, войска, право и администрация/политическа и финансова
а.е. 258-262, 19 л., 1801-1878, мухафъз, военно дело/войска
а.е. 263, 1 л., 1663, войска, военно дело/флот
а.е. 264-336, 139 л., 1658-1880, войска, военно дело/военно снабдяване
а.е. 337-398, 150 л., 1582-17.в., войска, военно дело/крепости
а.е. 399-490, 202 л., 1604-19.в., войска, военно дело/крепости
а.е. 491-504, 15 л., 1682-1853, войска, военно дело/военна история
а.е. 505, 1 л., 1819, войска, религия, мохамеданство
а.е. 506-510, 9 л., 1659-1692, дефтердар, стопански въпроси/приходи
а.е. 511, 1 л., 1678, джизиедар, стопански въпроси/приходи
а.е. 512, 1 л., 1692, каза, стопански въпроси/мюлк
а.е. 513, 1 л., 19.в., каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 514-521, 9 л., 1594-1686, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 522, 4 л., 1575, каза, стопански въпроси/баланси
а.е. 523, 1 л., 1672, каза, стопански въпроси/търговия
а.е. 524-527, 5 л., 1663-1672, каза, стопански въпроси/транспорт
а.е. 528, 1 л., б.д., кадия, право и администрация/правни въпроси
а.е. 529-537, 14 л., 1614-1850, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 538, 1 л., 1669, каза, право и администрация/разни
а.е. 539, 1 л., 19.в., каза, военно дело/войска
а.е. 540-541, 4 л., 1657; 1658, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 542, 1 л., 1806, каза, военно дело/военна история
а.е. 543-544, 2 л., 1640-1645, каза, религия/мохамеданска религия
а.е. 545-546, 5 л., 1691; 1720, каза, религия/мохамеданска религия
а.е. 547, 1 л., 1664, каза, стопански въпроси/зеамети
а.е. 548-554, 10 л., 1839-19.в., кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 555, 1 л., 1692, каза, стопански въпроси/мюлк
а.е. 556-562, 19 л., 1650-1700, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 563-569, 11 л., 1663-1867, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 570-572, 12 л., 1663-1860, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 573, 1 л., 1852, каза, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 574-576, 12 л., 16.-18.в., каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 577-584, 21 л., 1694-1873, каза, политически въпроси/емиграция
а.е. 585-586, 2 л., 1856; 1885, каза, право и администрация/финансова и политическа администрация
а.е. 587, 1 л., 1843, каза, политически въпроси/външна политика
а.е. 588-589, 9 л., 1851; 1874, каза, право и администрация/правни въпроси
а.е. 590-592, 3 л., 1679-1858, каза, право и администрация/финансова и политическа администрация
а.е. 593, 1 л., 18.в., каймакам, право и администрация/разни
а.е. 594-598, 6 л., 1685; б.д., каза, военно дело/войска
а.е. 599, 1 л., 18.в., каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 600-604, 5 л., 1705, каза, военно дело/крепости
а.е. 605, 1 л., 1857, малсандък, стопански въпроси/тимари
а.е. 606, 1 л., 19.в., малсандък, стопански въпроси/приходи
а.е. 607-635, 110 л., 1683; б.д., мухасъл, стопански въпроси/разходи
а.е. 636, 1 л., 1849, малсандък, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 637, 1 л., 1865, малсандък, стопански въпроси/бедствия
а.е. 638, 1 л., 1861, мухасъл, стопански въпроси/помощи
а.е. 639, 4 л., 1865, малсандък, политически въпроси/емиграция
а.е. 640, 1 л., 1864, малсандък, политически въпроси/външна политика
а.е. 641-642, 2 л., 18.в. – 1865, дефтердар, право и администрация/финансова и политическа администрация
а.е. 643, 1 л., 18.в., мухасъл, право и администрация/разни
а.е. 644, 1 л., 1862, малсандък, военно дело/здравеопазване
а.е. 645, 4 л., 1691, дефтердар, военно дело/флот
а.е. 646-647, 2 л., 1716; 1865, малсандък, военно дело/флот
а.е. 648, 2 л., 18.в., митница, религия/мохамеданска религия
а.е. 649-650, 4 л., 1586; 1686, пристанище, стопански въпроси/приходи
а.е. 651, 2 л., 1683, санджак, стопански въпроси/зеамети
а.е. 652-664, 15 л., 1585-19.в., санджак, стопански въпроси/тимари
а.е. 665-666, 3 л., 1632-1683, санджак, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 667-684, 22 л., 1630-1833, вилает, стопански въпроси/приходи
а.е. 685-699, 32 л., 1663-1873, санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 700, 2 л., 1633, санджак, стопански въпроси/баланси
а.е. 701-704, 4 л., 1676-1848, санджак, стопански въпроси/търговия
а.е. 705-716, 12 л., 1662; б.д., санджак, стопански въпроси/транспорт
а.е. 717, 2 л., 19.в., санджак, политически въпроси/народоосвободителни движения
а.е. 718-731, 42 л., 1862-19.в., санджак, политически въпроси/емиграция
а.е. 732, 1 л., 1715; б.д., санджак, политически въпроси/външна политика
а.е. 733-737, 6 л., 1673-19.в., санджак, право и администрация/правни въпроси
а.е. 738, 1 л., 1669, санджак, право и администрация
а.е. 739-759, 32 л., 1674-1852, санджак, право и администрация/ политическа и финансова администрация
а.е. 760-768, 11 л., 1856-19.в., санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 769-772, 4 л., 1661-1699, санджак, право и администрация/разни
а.е. 773-774, 3 л., 1596; 19.в., санджак, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 775, 2 л., 1855, санджак, военно дело/войска
а.е. 776-778, 3 л., 1686-1691, санджак, военно дело/военно снабдяване
а.е. 779-788, 14 л., 1691-19.в., санджак, военно дело/крепости
а.е. 789, 1 л., 1801, санджак, военно дело/военна история
а.е. 790, 10 л., 1600, санджак, стопански въпроси/приходи
а.е. 791, 1 л., 1621, санджак, военно дело/крепости
а.е. 792, 1 л., 1636, санджак, стопански въпроси/приходи
а.е. 793, 1 л., 1663, санджак, стопански въпроси/търговия
а.е. 794, 1 л., 1664, санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 795, 1 л., 1691, санджак, военно дело/крепости
а.е. 796, 1 л., 1692, санджак, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 797, 6 л., 1693, санджак, военно дело/войска
а.е. 798, 1 л., 1741, санджак, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 799-800, 2 л., 1804; 1813, санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 801, 1 л., 1875, санджак, военно дело/военна история
а.е. 802, 2 л., 19.в., санджак, политически въпроси/народоосвободително движение
а.е. 803, 2 л., 1812, мухафъз, стопански въпроси/разходи
а.е. 804, 2 л., 1827, войска, военно дело/крепости
а.е. 805-806, 3 л., 1879; 1863, малсандък, стопански въпроси/разходи
а.е. 807, 1 л., 1675, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 808, 2 л., 1675, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 809-810, 2 л., 1626; 1639, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 811, 1 л., 1674, войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 812, 2 л., 1686, войска, стопански въпроси/военно снабдяване
а.е. 813, 1 л., 1699, войска, военно дело/крепости
а.е. 814, 1 л., 1766, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 815, 1 л., 1817, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 816, 1 л., 1819, войска, военно дело/крепости
а.е. 817, 2 л., 1822, каза, религия/мохамеданска религия
а.е. 818, 1 л., 1823, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 819-820, 7 л., 1823, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 821, 1 л., 1828, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 822-823, 8 л., 1830; 1834, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 824, 4 л., 1853, каза, религия/мохамеданска религия
а.е. 825, 1 л., 1855, каза, право и администрация/разни
а.е. 826, 1 л., 1861, войска, право и администрация/правни въпроси
а.е. 827, 4 л., 1866, войска, военно дело/крепости
а.е. 828, 1 л., 1870, каза, политически въпроси/емиграция
а.е. 829-830, 2 л., 19.в., б.д., войвода, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 831-832, 2 л., 19.в., войска, военно дело/крепости
а.е. 833, 1 л., 18.в., каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 834, 1 л., 19.в., каза, стопански въпроси/земеделие
а.е. 835, 1 л., 1693, каза, право и администрация/финансова и политическа администрация
а.е. 836-838, 3 л., 1871; 1667, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 839, 4 л., 1861, каза, политически въпроси/емиграция
а.е. 840-841, 2 л., 1671, каза, право и администрация/разни
а.е. 842-884, 1628 л., 1747-1749, подредени по схемата
а.е. 1, 1 л., 1664-1665, кадия, стопански въпроси/приходи, реквизиции
а.е. 2, 1 л., 1665-1666, войска, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 3, 1 л., 1715-1716, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 4-12, 43 л., 1863, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 13, 1 л., 1663-1664, санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 14, 2 л., 1828-1852, санджак, без да е определена тематиката
а.е. 1, 1 л., 1732, войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 2, 1 л., 1838, войска, военно дело/войска
а.е. 3, 1 л., 1704, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 4-5, 3 л., 1719-18., войска, военно дело/крепости
а.е. 6, 2 л., 1845, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 7-8, 2 л., 1786-18., кадия, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 9, 1 л., 1704, кадия, военно дело/крепости
а.е. 10-12, 3 л., 1663-1842, каза, стопански въпроси/зиамети
а.е. 13-44, 71 л., 16.в.-1861, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 45-52, 18 л., 1589-1856, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 53-55, 4 л., 1838-1873, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 56, 2 л., 1696, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 57-58, 2 л., 1686; 19.в, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 59, 1 л., 1865, каза, право и администрация /разни
а.е. 60, 3 л., 1732, каза, военно дело /крепости
а.е. 61, 1 л., 1687, каза, военно дело /военна история
а.е. 62, 4 л., 16., санджак, стопански въпроси /хасове
а.е. 63-68, 20 л., 1695-1862, санджак, стопански въпроси /зиамети
а.е. 69-143, 156 л., 1685-19.в., санджак, стопански въпроси /тимари
а.е. 144-153, 15 л., 1643-19.в., санджак, стопански въпроси /приходи
а.е. 154-159, 11 л., 1677-1863, санджак, стопански въпроси /разходи
а.е. 160, 2 л., 1678, санджак, стопански въпроси /баланси
а.е. 161, 1 л., 1712, санджак, стопански въпроси /съобщения
а.е. 162, 1 л., 1843, санджак, стопански въпроси /население
а.е. 163-164, 3 л., 1783; 19.в., санджак, политически въпроси /класи и класни отношения
а.е. 165-166, 3 л., 1789-1805, мютесариф, политически въпроси/националноосвободително движение
а.е. 167, 5 л., 1732, санджак, право и администрация /правни въпроси
а.е. 168-169, 2 л., 1659; 1682, санджак, право и администрация /политическа и финансова администрация
а.е. 170, 1 л., 17., санджак, право и администрация /мукатаи
а.е. 171-175, 5 л., 1717-1853, санджак, право и администрация /политическа и финансова администрация
а.е. 176-177, 2 л., 1833-19.в., санджак, право и администрация /разни
а.е. 178, 1 л., 19.в., санджак, военно дело /войска
а.е. 179, 1 л., 1721, санджак, военно дело /крепости
а.е. 180, 2 л., 1719, каза, стопански въпроси /тимари
а.е. 181, 1 л., 1838, каза, стопански въпроси /разходи
а.е. 182-183, 2 л., 1846; 1848, каза, стопански въпроси /зиамети
а.е. 184, 1 л., 1867, каза, стопански въпроси /разходи
а.е. 185-187, 5 л., подредени по схемата
а.е. 1-3, 3 л., 1657-1813, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 4-23, 26 л., 1585-1849, села по азбучен ред
а.е. 1-2, 3 л., 1663; 1690, войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 3-5, 3 л., 1691-1716, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 6-7, 2 л., 1662; 1839, войска, право и администрация /разни
а.е. 8, 2 л., 1716, войска, военно дело/военно снабдяване
а.е. 9-19, 18 л., 1691-19.в., войска, военно дело/крепости
а.е. 20, 8 л., 1694, кадия, военно дело/крепости
а.е. 21-30, 17 л., 16.в.-1886, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 31, 1 л., 1690, кадия, стопански въпроси/пари
а.е. 32-33, 2 л., 1642; 1663, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 34-35, 3 л., 1690; 1691, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 36, 2 л., 1658, кадия, стопански въпроси/търговия
а.е. 37-38, 2 л., 1685; 1715, кадия, стопански въпроси/транспорт
а.е. 39, 8 л., 19., кадия, стопански въпроси/помощи
а.е. 40-44, 6 л., 1866, каза, политически въпроси/емиграция
а.е. 45-46, 2 л., 1869; 1875, каза, право и администрация/правни въпроси
а.е. 47-52, 8 л., 1690-1871, каза, право и администрация /политическа и финансова администрация
а.е. 53-94, 71 л., 1590-19.в., санджак, стопански въпроси/тимари
а.е. 95-96, 3 л., 1585; 1753, санджак, стопански въпроси /мини и рударство
а.е. 97-98, 2 л., 1663; 1879, санджак, стопански въпроси /приходи
а.е. 99-109, 19 л., 1690-19.в., санджак, стопански въпроси /разходи
а.е. 110-111, 3 л., 1663; 1686, санджак, стопански въпроси /търговия
а.е. 112, 1 л., 1690, санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 113-115, 5 л., 1864-1878, санджак, политически въпроси/емиграция
а.е. 116-123, 17 л., 1663-1854, санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 124-125, 2 л., 1690-1857, санджак, право и администрация/разни
а.е. 126-127, 3 л., 1867; 1717, санджак, военно дело /войска
а.е. 128, 1 л., 1663, санджак, военно дело /военно снабдяване
а.е. 129-135, 7 л., 1578-1732, санджак, военно дело /крепости
а.е. 136-139, подредени по схемата
а.е. 1, 1 л., 1624-1625, кадия, стопански въпроси/приходи от данък джизие
а.е. 2-5, 4 л., 1628-1670, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки
а.е. 6, 1 л., 1697-1698, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7, 1 л., 1672-1673, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 8, 1 л., 1645-1646, кадия, религии/други религии
а.е. 9-10, 2 л., 1657-1686, кадия, без определена тематика
а.е. 11-22, 20 л., 1845-19028, кадия, без определена тематика
а.е. 23-24, 2 л., 1854-1857, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 25-30, 28 л., 1846-1864, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 31-60, 94 л., 1723-1906, санджак, без определена тематика
а.е. 61-63, 13 л., 1821-1853, кадия, без определен фондообразувател и тематика
а. е. 1-5, 8 л., 1838-1860, войска, стопански въпроси/разходи
а. е. 6-12, 32 л., 1720-19. в., войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 13, 1 л., 1845, войска, право и администрация/разни
а. е. 14-16, 4 л., 1845, войска, военно дело/военна администрация
а. е. 17, 1 л., 1841, войска, военно дело/военно снабдяване
а. е. 18-28, 27 л., XIX в., войска, военно дело/крепости
а. е. 29, 1 л., 1849, войска, военно дело/военна история
а. е. 30, 1 л., 1845, войска, право и администрация/разни
а. е. 31-42, 20 л., 1637-1732, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 43, 2 л., 1839, каза, стопански въпроси/търговия
а. е. 44-45, 2 л., 1676; 1830, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 46-47, 2 л., 1716; 1786, каза, военно дело/крепости
а. е. 48-49, 2 л., 1639; 1687, каза, религия/мохамеданска религия
а. е. 50, 1 л., 1635, каза, стопански въпроси/хасове
а. е. 51-59, 21 л., 1838-1864, каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 60, 1 л., 1634, каза, военно дело/вакъфи
а. е. 61, 2 л., 1847, каймакам, стопански въпроси/мюлк
а. е. 62-84, 33 л., 1621-1875, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 85-91, 10 л., 1654-1893, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 92-95, 8 л., 1851-1864, каза, стопански въпроси/държавни строежи
а. е. 96-97, 3 л., XVI-1827, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 98-99, 5 л., 1879; 1880, каза, право и администрация/правни въпроси
а. е. 100-108, 15 л., 1648-1899, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 109, 1 л., XIX в., каза, право и администрация/разни
а. е. 110, 1 л., 1845, каймакам, военно дело/войска
а. е. 111, 1 л., 1700, каза, военно дело/крепости
а. е. 112-113, 4 л., 1849-1864, каза, религия/мохамеданска религия
а. е. 114-117, 18 л., 1854-1860, малсандък, стопански въпроси/тимари
а. е. 118-120, 4 л., 1892, малсандък, стопански въпроси/пари и кредити
а. е. 121-123, 3 л., 1635-1859, тахсилдар, стопански въпроси/приходи
а. е. 124-138, 25 л., 1846-1893, малсандък, стопански въпроси/разходи
а. е. 139, 1 л., 1879, мухасебе, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 140, 1 л., 1853, малсандък, военно дело/войска
а. е. 141, 1 л., 1778, малсандък, религия/мохамеданска религия
а. е. 142-159, 27 л., 1843-1871, санджак, стопански въпроси/тимари
а. е. 160, 1 л., 1634, санджак, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 161-162, 4 л., 1842; 1845, санджак, стопански въпроси/чифлици
а. е. 163, 1 л., 1856, санджак, стопански въпроси/животновъдство
а. е. 164-182, 26 л., 1625-1884, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 183-188, 77 л., 1853-1886, санджак, стопански въпроси/разходи
а. е. 189, 2 л., 1882, санджак, стопански въпроси/население
а. е. 190, 1 л., 1842, санджак стопански въпроси/бедствия,
а. е. 191, 1 л., 1865, санджак, стопански въпроси/помощи
а. е. 192-208, 22 л., 1634-1902, санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 209, 1 л., 1861, санджак, право и администрация/разни
а. е. 210-211, 3 л., 1843; 1866, санджак, военно дело/крепости,
а. е. 212-213, 2 л., 1651-1669, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 214, 1 л., 1863, санджак, стопански въпроси/население
а. е. 215-216, 2 л., 1628; 1673, санджак, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 217, 1 л., 1866, каза, право и администрация/разни
а. е. 218, 1 л., 1632, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 219, 1 л., 19. в., каза, военно дело/войска
а. е. 220-224, 7 л., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1641-1642, джизиедар, стопански въпроси/приходи от данък джизие
а.е. 2, 1 л., 1656-1657, кадия, стопански въпроси/приходи от данък джизие
а.е. 3-7, 6 л., 1640-1850, кадия, без определена тематика
а.е. 8, 1 л., 1730-1731, санджак, стопански въпроси/тимари
а.е. 9-61, 81 л., 1605-1871, кадия, без определена тематика
а.е. 62-83, 62 л., 1617-1857, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 84, 1 л., 1672-1673, кадия, стопански въпроси/приходи от данък джизие
а. е. 1-7, 8 л., 1629-1680, вилает, стопански въпроси/приходи
а. е. 8-10, 4 л., 1713-1864, войска, стопански въпроси/разходи
а. е. 11-14, 4 л., 1606-1845, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 15-16, 4 л., 1714, войска, право и администрация/разни
а. е. 17, 1 л., 1717, войска, военно дело/военно снабдяване
а. е. 18-44, 32 л., 1668-, войска, военно дело/крепости
а. е. 45, 2 л., 19 в., войска, военно дело/военна история
а. е. 46, 1 л., б. д., кадия, стопански въпроси/тимари
а. е. 47-48, 2 л., 1636; 1639, кадия, стопански въпроси/разходи
а. е. 49, 1 л., 19 в., кадия, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 50 , 1 л., 1790, кадия, право и администрация/правни въпроси
а. е. 51-52, 3 л., 1656; 1712, кадия, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 53-54, 2 л., 1663; 1786, кадия, военно дело/крепости
а. е. 55-57, 3 л., 1642-1655, кадия, религия/мохамеданска религия
а. е. 58-59, 2 л., 1833; 1839, кадия, стопански въпроси/зеамети
а. е. 60-83, 53 л., 1834, кадия, стопански въпроси/тимари
а. е. 84, 1 л., 1753, кадия, стопански въпроси/занаяти
а. е. 85-129, 60 л., 1621-1865, кадия, стопански въпроси/приходи
а. е. 130-139, 41 л., 1648-1896, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 140, 1 л., 1879, каза, стопански въпроси/държавни строежи
а. е. 141-143, 4 л., 1677-1795, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 144-154, 25 л., 1590-1864, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 155-156, 2 л., 1833; 1864, каза, право и администрация/ разни
а. е. 157, 1 л., 1712, каза, военно дело/крепости
а. е. 158, 1 л., 1719, каза, религия/мохамеданска религия
а. е. 159, 1 л., 1892, малсандък, стопански въпроси/пари и кредит
а. е. 160, 1 л., 1852, малсандък, стопански въпроси/приходи
а. е. 161-165, 20 л., 1856-1893, малсандък, стопански въпроси/разходи
а. е. 166, 1 л., 1751, малсандък, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 167, 2 л., 1730, санджак, стопански въпроси/хасове
а. е. 168-174, 7 л., 1664-1851, санджак, стопански въпроси/зиамети
а. е. 175-298, 255 л., 1665-19 в., санджак, стопански въпроси/тимари
а. е. 299, 10 л., 1842, санджак, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 300, 1 л., 1669, санджак, стопански въпроси/пари
а. е. 301-302, 1841; 1864, санджак, стопански въпроси/чифлици
а. е. 303-306, 5 л., 184-19 в., санджак, стопански въпроси/мини и рударство
а. е. 307, 4 л., 1859, санджак, стопански въпроси/пари и кредит
а. е. 308-377, 115 л., 1625-19 в., санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 378-393, 51 л., 1625-1866, санджак, стопански въпроси/разходи
а. е. 394-395, 4 л., 1638-1735, санджак, стопански въпроси/баланси
а. е. 396-397, 3 л., 1693-1864, санджак, стопански въпроси/съобшения и транспорт
а. е. 398, 1 л., 1668, санджак, стопански въпроси/държавни строежи
а. е. 399, 1 л., 1875, санджак, стопански въпроси/помощи
а. е. 400-403, 7 л., 16-19 в., санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 404-405, 2 л., 1658-1819, санджак, политически въпроси/народноосвободително движение
а. е. 406, 1 л., 1780, санджак, право и администрация/правни въпроси
а. е. 407-449, 61 л., 1659-19 в., санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация
а. е. 450-460, 15 л., 1677-1865, санджак, право и администрация/разни
а. е. 461-464, 7 л., 1790-1865, мутасаръф, военно дело/войска
а. е. 465-476, 20 л., 1661-XIX, санджак, военно дело/крепости
а. е. 477-479, 3 л., 1800-1821, мутасаръф, военно дело/военна история
а. е. 480, 2 л., 1730, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 481-482, 4 л., 1848-1855, санджак, стопански въпроси/тимари
а. е. 483, 1 л., 1711, войска, военно дело/крепости
а. е. 484, 1 л., 1769, малсандък, стопански въпроси/разходи
а. е. 485-486, 6 л., 1661, 1838, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 487-491, 20 л. /подредени по схемата/
а.е. 1, 1 л., 1791-1792, аянин, право и администрация/административни органи
а.е. 2, 1 л., 1815-1816, аянин, без определена тематика
а.е. 3, 1 л., 1855-1856, болница, без определена тематика
а.е. 4-23, 27 л., 1838-1862, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 24, 2 л., 1886, валия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 25-30, 6 л., 1823-1880, валия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 31-32, 6 л., 1880, валия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 33-34, 3 л., 1865-1866, валия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 35-36, 4 л., 1860-19.в., валия, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 37-39, 3 л., 1761-1845, валия, правно-административни въпроси/правни въпроси и административни отношения
а.е. 40-49, 14 л., 1792-1888, валия, правно-административни въпроси/администрация и административни органи
а.е. 50, 1 л., 1865, валия, правно-административни въпроси/полиция
а.е. 51-54, 4 л., 1788-1864, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 55-173, 269 л., 1727-1900, валия, без определена тематика
а.е. 174, 1 л., 1720-1721, войвода, правно-административни въпроси/администрация и административни органи
а.е. 175, 1 л., 1819-1820, войвода, без определена тематика
а.е. 176, 1 л., 1840, войска, правно-административни въпроси/правни отношения
а.е. 177-179, 3 л., 1840-1864, войска, военно дело/родове войска
а.е. 180-191, 14 л., 1788-1859, войска, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 192-231, 47 л., 1817-1874, без определена тематика
а.е. 232, 1 л., 1686-1687, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 233-239, 9 л., 1605-1704, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 240-247, 8 л., 1623-1647, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 248-256, 11 л., 1720-1794, кадия, стопански въпроси/класи и класови отношения
а.е. 257-258, 7 л., 1762-1780, кадия, стопански въпроси/националноосвободително движение, хайдутство
а.е. 259, 1 л., 1800-1801, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 260-261, 2 л., 1763-1764, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 262, 1 л., 1687-1688, кадия, военно дело/военна история, война с италианските републики
а.е. 263-264, 2 л., 1631-1775, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 287-288, 2 л., 1848-1864, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 289, 1 л., 1880, каза, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 290, 1 л., 1864, каза, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума
а.е. 291-378, 123 л., 1638-1881, каза, без определена тематика
а.е. 379-409, 189 л., 1848-1869, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 410-425, 21 л., 1630-1834, мал мюдюрю, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 426-434, 16 л., 1658-1886, мал мюдюрю, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 435, 1 л., 1662-1663, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 436-439, 5 л., 1863-1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 440, 1 л., 1660-1661, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 441, 1 л., 1771-1772, мал мюдюрю, военно дело/крепостни войски
а.е. 442, 22 л., 1868, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 443-499, 360 л., 1840-1886, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 500-501, 4 л., 1870-1873, областен съд, право и администрация, правно-политически въпроси
а.е. 502, 2 л., 1869-1870, областен съд, без определена тематика
а.е. 503, 1 л., 1876, мухасебе, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 504, 1 л., 1847-1848, мухасебе, без определена тематика
а.е. 505-511, 9 л., 1848-1865, мютесариф, стопански въпрси/тимари
а.е. 512-517, 37 л., 1858-1897, мютесариф, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 518, 1 л., 1882, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 519, 1 л., 1869, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 520-521, 2 л., 1871, мютесариф, политически въпроси/националноосвободителни движения
а.е. 522, 2 л., 1869, мютесариф, правни въпроси/право и правни отношения
а.е. 523-525, 3 л., 1853-1856, мютесариф, правни въпроси/административни въпроси и органи
а.е. 526, 1 л., 1854, мютесариф, правни въпроси/полиция
а.е. 527, 1 л., 1872, мютесариф, военно дело/родове войска
а.е. 528-739, 718 л., 1635-1906, мютесариф, без определена тематика
а.е. 740, 1 л., 1701-1702, полиция, стопански въпроси/тимари
а.е. 741-743, 4 л., 1868-1873, мютесариф, без определена тематика
а.е. 744, 2 л., 1849, училища, културно-просветно въпроси/училища-небългарски
а.е. 745-746, 12 л., 1849-1850, училища, без определена тематика
а.е. 747-800, 98 л., 1661-1882, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 801, 1 л., 1687-1688, села, стопански въпроси/търговия – военни доставки
а.е. 1-7, 16 л., 1802-1861, вилает, стопански въпроси/тимари
а.е. 8, 1 л., 1839, вилает, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 9, 1 л., 1851, вилает, стопански въпроси/финансиране и кредит
а.е. 10-14, 8 л., 1878-1890, вилает, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 15-32, 30 л., 1624-1892, вилает, стопански въпроси/приходи
а.е. 33-43, 18 л., 1836-1883, вилает, стопански въпроси/разходи
а.е. 44-45, 3 л., 1845; 1882, вилает, стопански въпроси/баланси
а.е. 46-48, 7 л., 1829-1865, вилает, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 49-50, 2 л., 1875, вилает, стопански въпроси/население
а.е. 51, 1 л., 1818, вилает, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 52, 1 л., 1863, вилает, политически въпроси/народноосвободително движение
а.е. 53, 1 л., 1889, вилает, политически въпроси/външна политика
а.е. 54, 1 л., 18 в., вилает, право и администрация/правни въпроси
а.е. 55-77, 66 л., 1769-19 в., вилает, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 78-79, 4 л., 1845; 1847, вилает, право и администрация/полиция
а.е. 80-84, 8 л., 1865-1875, вилает, право и администрация/разни
а.е. 85-87, 3 л., 1849-1853, вилает, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 88-96, 12 л., 1931-, вилает, военно дело/войска
а.е. 97-98, 2 л., 1819; 1854, вилает, военно дело/военно снабдяване
а.е. 99, 1 л., 1845, болница, право и администрация/разни
а.е. 100, 1 л., 1633, войска, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 101, 5 л., 1854, войска, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 102-142, 152 л., 1669-19 в., войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 143-146, 10 л., 1843-1867, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 147-151, 10 л., 1843-1863, войска, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 152-153, 2 л., 1852; 1853, войска, право и администрация/правни въпроси
а.е. 154-200, 93 л., 1718-19 в., войска, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 201, 1 л., 1863, войска, право и администрация/толумбаджии
а.е. 202-216, 52 л., 1688-19 в., войска, право и администрация/разни
а.е. 217-228, 17 л., 1836-1850, войска, военно дело/здравеопазване
а.е. 229-239, 35 л., 1834, войска, военно дело/войска
а.е. 240-254, 71 л., 1819-, войска, военно дело/военно снабдяване
а.е. 255, 1 л., 1781, войска, военно дело/крепости
а.е. 256-257, 2 л., 1854, войска, военно дело/военна история
а.е. 258, 1 л., 1849, войска, религия/мохамеданска религия
а.е. 259, 1 л., 1844, дефтердар, стопански въпроси/разходи
а.е. 260, 1 л., 1748, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 261, 1 л., б. д., кадия, стопански въпроси/джизиедар
а.е. 262, 1 л., 1718, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 263, 1 л., 1832, кадия, стопански въпроси/население
а.е. 264-265, 2 л., 1725, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 266-269, 4 л., 1660-1861, кадия, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 270, 1 л., 1667, кадия, военно дело/военно снабдяване
а.е. 271-272, 2 л., 1659-1698, кадия, военно дело/крепости
а.е. 273, 1 л., 1715, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 274-279, 9 л., 1607-1861, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 280-349, 130 л., 1649-19 в., каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 350-351, 4 л., 1621; 1871, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 352-353, 2 л., 1831; 1844, каза, стопански въпроси/мюлк
а.е. 354, 1 л., 18 в., каза, стопански въпроси/занаяти
а.е. 355, 1 л., 1842, каза, стопански въпроси/кредит
а.е. 356-420, 108 л., 1623-1842, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 421-433, 21 л., 1845, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 434-453, 26 л., 1712-1880, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 454-457, 4 л., 1716-1876, каза, стопански въпроси/търговия
а.е. 458-466, 15 л., 1728-19 в., каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 467-468, 3 л., 16-19 в., каза, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 469-471, 4 л., 17-19 в., каза, стопански въпроси/население
а.е. 472, 1 л., 1878, каза, стопански въпроси/бедствия
а.е. 473-477, 7 л., 1669-19 в., каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 478, 1 л., 1864, каза, политически въпроси/емиграция
а.е. 479-487, 11 л., 1832-, каза, право и администрация/правни въпроси
а.е. 488-523, 107 л., 1623-19 в., каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 524-534, 15 л., 1815-, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 535-536, 8 л., 1847, каза, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 537-541, 7 л., 1873, каза, военно дело/войска
а.е. 542, 1 л., 1792, каза, военно дело/флот
а.е. 543-546, 7 л., 1678, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 547, 1 л., 1703, каза, военно дело/крепости
а.е. 548, 1 л., 1857, малсандък, стопански въпроси/зиамети
а.е. 549-568, 91 л., 1811-1879, малсандък, стопански въпроси/тимари
а.е. 569, 1 л., 1865, малсандък, стопански въпроси/мюлк
а.е. 570-571, 2 л., 1741; 1890, мухасъл, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 572-576, 5 л., 1840-1861, мухасъл, стопански въпроси/приходи
а.е. 577-638, 133 л., 1815-, малсандък, стопански въпроси/разходи
а.е. 639, 28 л., 1849, мухасебе, стопански въпроси/баланси
а.е. 640-643, 9 л., 1858-1862, малсандък, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 644-645, 3 л., 1867; 1868, малсандък, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 646, 1 л., 1778, каза, стопански въпроси/помощи
а.е. 647-650, 4 л., 1852-1877, малсандък, право и администрация/правни въпроси
а.е. 651-658, 9 л., 1824-1864, малсандък, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 659, 1 л., 1867, малсандък, право и администрация/полиция
а.е. 660, 3 л., 1871, малсандък, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 661-666, 6 л., 1879, войска, военно дело/войска
а.е. 667, 1 л., 1719, санджак, стопански въпроси/хасове
а.е. 668-673, 9 л., 1667-1860, санджак, стопански въпроси/зиамети
а.е. 674-728, 81 л., 1673-19 в., санджак, стопански въпроси/тимари
а.е. 729-732, 5 л., 1612-1868, малсандък, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 733-736, 9 л., 1860-, санджак, стопански въпроси/други земи
а.е. 737, 1 л., 1853, санджак, стопански въпроси/занаяти
а.е. 738, 1 л., 1865, санджак, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 739-815, 145 л., 15-19 в., санджак, стопански въпроси/приходи
а.е. 816-862, 107 л., 1612-1887, санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 863-869, 17 л., 1689-1871, санджак, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 870-873, 23 л., 1843-, санджак, стопански въпроси/население
а.е. 874-877, 4 л., 1805, санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 878-886, 43 л., 1774, санджак, право и администрация/правни въпроси
а.е. 887-937, 106 л., 1629-19 в., санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 938-941, 10 л., 1845-, санджак, право и администрация/полиция
а.е. 942-952, 21 л., 1863, санджак, право и администрация/разни
а.е. 953-956, 8 л., 1848–1852, санджак, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 957-958, 2 л., 1845; 1870, санджак, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 959-972, 51 л., 1726-19 в., санджак, военно дело/войска
а.е. 973-976, 5 л., 1853, санджак, военно дело/военно снабдяване
а.е. 977-978, 2 л., 1854, санджак, военно дело/крепости
а.е. 979, 1 л., 1866, санджак, религия/немохамеданска религия
а.е. 980-981, 2 л., 1635-19 в., санджак, религия/мохамеданска религия
а.е. 982, 2 л., 1658, санджак, стопански въпроси/приходи
а.е. 983, 4 л., 1855, полиция, стопански въпроси/разходи
а.е. 984-985, 5 л., 1872; 1906, полиция, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 986, 1 л., 1864, поща, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 987, 1 л., 1808, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 988, 1 л., 1818, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 989, 1 л., 1849, каза, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 990-992, 3 л., 1850-1864, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 993, 2 л., 1864, каза, военно дело/войска
а.е. 994, 9 л., 1869, каза, религия/мохамеданска религия
а.е. 995, 1 л., 1874, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 996-998, 6 л., 1628-, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 999, 1 л., 1840, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1000, 2 л., 1840, каза, стопански въпроси/други земи
а.е. 1001, 3 л., 1639, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1002, 1 л., 1687, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 1003, 3 л., 1720, каза, стопански въпроси/хасове
а.е. 1004, 1 л., 1726, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1005, 1 л., 1728, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1006-1011, 6 л., 1840-1855, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1012, 1 л., 19 в., каза, политически въпроси/народноосвободително движение
а.е. 1013-1014, 2 л., 1627; 1668, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1015, 1 л., 1858, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1016, 3 л., 1865, каза, стопански въпроси/гори
а.е. 1017, 1 л., 1871, санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 1018, 1 л., 1633, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1019, 3 л., 1642, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1020, 1 л., 1668, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1021, 2 л., 1672, каза, стопански въпроси/земи
а.е. 1022, 2 л., 16 в., каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1023, 1 л., 18 в., каза, стопански въпроси/зиамети
а.е. 1024, 1 л., 1833, каза, стопански въпроси/политическа и финансова администрация
а.е. 1025, 1 л., 1864, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1026, 1 л., 1869, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1027, 1 л., 1869, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1028-1029, 2 л., 1663; 1818, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1030, 1 л., 1865, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1031, 1 л., 1865, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1032, 1 л., 1719, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1033, 1786 л., 1786, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 1034, 1 л., 1623, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1035, 1 л., 1665, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1036, 1 л., 1783, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 1037, 1 л., 1806, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1038-1048, 11 л., 1628-1880, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1049, 1 л., 1624, каза, стопански въпроси/хасове
а.е. 1050, 1 л., 1683, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1051, 3 л., 1713, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 1052, 1 л., 1719, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 1053, 1 л., 1800, каза, право и администрация/класи и класови отношения
а.е. 1054, 1 л., 1851, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1055, 6 л., 1861, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 1056, 1 л., 1630, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1057, 1 л., 1727, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1058, 1 л., 1843, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1059, 10 л., 1848, малсандък, стопански въпроси/разходи
а.е. 1060, 2 л., 1627, вилает, стопански въпроси/приходи
а.е. 1061, 1 л., 17 в. , каза, стопански въпроси/бедствия
а.е. 1062, 1 л., 1821, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1063, 1 л., 1823, каза, стопански въпроси/хасове
а.е. 1064, 1 л., 1826, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1065-1067, 7 л., 1875-1880, малсандък, стопански въпроси/разходи
а.е. 1068, 1 л., 1882, каза, стопански въпроси/политическа и финансова администрация
а.е. 1069, 1 л., 1880, малсандък, стопански въпроси/тимари
а.е. 1070, 1 л., 1870, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1071, 2 л., 19 в., санджак, право и администрация/правни въпроси
а.е. 1072, 4 л., 1827, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1073, 1 л., 1872, малсандък, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 1074, 1 л., 1875, малсандък, стопански въпроси/разходи
а.е. 1075, 1 л., 19 в., каза, право и администрация/разни
а.е. 1076, 3 л., 1857, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1077, 1 л., 1634, вилает, стопански въпроси/приходи
а.е. 1078-1079, 4 л., 1668; 1689, каза, право и администрация/разни
а.е. 1080, 1 л., 1871, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1081-1084, 7 л., 1628-1815, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1085-1086, 3 л., 1686-1689, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 1087-1088, 3 л., 1689, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1089, 1 л., 1689, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 1090, 1 л., 1621, каза, стопански въпроси/търговия
а.е. 1091, 1 л., 1868, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1092, 1 л., 1883, каза, право и администрация/разни
а.е. 1093, 2 л., 1671, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 1094, 1 л., 19 в., каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1095, 1 л., 1730, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 1096, 1 л., 18 в., войска, военно дело/войска
а.е. 1097, 1 л., 1833, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1098, 1 л., 1875, малсандък, стопански въпроси/разходи
а.е. 1099, 2 л., 1842, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1100, 1 л., 1830, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация
а.е. 1101, 3 л., 1860, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1102-1107, 9 л., 1628-1639, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1108, 2 л., 1639, каза, стопански въпроси/население
а.е. 1109, 1 л., 1644, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1110, 1 л., 1701, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1111-1112, 2 л., 1724; 1725, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1113, 1 л., 1758, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1114-1115, 2 л., 1835; 1844, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1115, 1 л., 1849, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1116, 1 л., 1849, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 1117, 1 л., 1863, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 1118, 1 л., 1778, каза, стопански въпроси/народноосвободително движение
а.е. 1119, 1 л., 1840, каза, стопански въпроси/баланси
а.е. 1120, 1 л., 1853, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 1121-1125, 11 л., /подредени по схемата/
а.е. 1-2, 2 л., 1689-1690, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 3, 1 л., 1690-1694, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 4, 1 л., 1779, кадия, политически въпроси/външна политика, сведения за Албания
а.е. 5-6, 2 л., 1687-1688, кадия, военно дело/войни с италианските републики
а.е. 7-8, 4 л., 1694-1841, кадия, без определена тематика
а.е. 9, 1 л., 1659-1660, каза, стопански въпроси/приходи – данък за пощенските станции
а.е. 10-12, 21 л., 1712-1848, кадия, без определена тематика
а.е. 13-18, 13 л., 1842-1878, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-3, 4 л., 1687-1832, каза, администрация
а.е. 4, 1 л., 1854, санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 5-7, 3 л., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-3, 3 л., 1717-1841, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 4-8, 5 л., 1644-1688, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси
а.е. 9, 1 л., 1766-1767, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения, насилие от страна органите на властта
а.е. 10, 1 л., 1779, кадия, политически въпроси/външна политика, сведения за Албания
а.е. 11, 1 л., 1782-1783, кадия, правно-административни въпроси/административни органи – еялет
а.е. 12-13, 2 л., 1677-1841, кадия, без определена тематика
а.е. 14-16, 3 л., 1732-1798, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 17-18, 2 л., 1660-1678, каза, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси
а.е. 19-31, 26 л., 1689-1904, кадия, без определена тематика
а.е. 32-33, 2 л., 1848-1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 34, 1 л., 1689-1690, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – данък джизие
а.е. 35, 1 л., 1862, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи – заплати
а.е. 36-39, 27 л., 1845-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-3, 7 л., 1689-1862, войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 4, 1 л., 1867, войска, стопански въпроси/строежи
а.е. 5, 1 л., 1678, войска, военно дело/крепости
а.е. 6, 1 л., 1873, кадия, право и администрация/правни въпроси
а.е. 7, 1 л., 1677, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 8, 1 л., 1837, нахия, стопански въпроси /зиамети
а.е. 9-24, 35 л., 16-19 в., каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 25-45, 45 л., 1619-1689, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 46-50, 6 л., 1635-1875, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 51-52, 2 л., 1676-1677, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 53-60, 14 л., 1661-1860, каза, администрация/финансова администрация
а.е. 61, 1 л., 1824, каза, администрация /разни
а.е. 62, 1 л., 1678, каза, военно дело/войска
а.е. 63, 1 л., 1856, малсандък, стопански въпроси/тимари
а.е. 64-66, 3 л., 1861-1877, малсандък, стопански въпроси/тимари
а.е. 67-68, 2 л., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1845-1859, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 3-6, 4 л., 1622-1658, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси
а.е. 7-8, 4 л., 1641-1642, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки
а.е. 9, 1 л., 1698-1699, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, мензили
а.е. 10-11, 2 л., 1686-1784, кадия, обществени и политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 12, 1 л., 1779, кадия, общестевни и политически въпроси/външна политика, сведения за Албания
а.е. 13, 1 л., 1728-1729, кадия, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 14, 1 л., 1712, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 15, 1 л., 1806, кадия, военно дело/военна история
а.е. 15а-22, 9 л., 1647-1871, кадия, без определена тематика
а.е. 23-25, 3 л., 1705-1767, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 26, 1 л., 1783-1784, каза, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, злоупотреби на органите на властта
а.е. 27-59, 48 л., 1781-1880, каза, без определена тематика
а.е. 60, 1 л., 1834, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 61-65, 5 л., 1621-1695, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 66-70, 25 л., 1848-1881, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 71-79, 17 л., 1595-1879, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 80-86, 7 л., 1672-1842, села, документите са подредени хронологически
а.е. 1, 1 л., 1844, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1727, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 3-5, 3 л., 1642-1859, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 6, 1 л., 1692, кадия, стопански въпроси/търговия
а.е. 7, 1 л., 1771, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 8, 1 л., 1838, кадия, политически въпроси/македонски въпрос
а.е. 9-10, 2 л., 1774-, кадия, право и администрация /правни въпроси
а.е. 11, 1 л., 1699, кадия, право и администрация /финансова администрация
а.е. 12-13, 2 л., 1728, кадия, право и администрация /администрация разни
а.е. 14, 1 л., 1588, каза, стопански въпроси/хасове
а.е. 15-60, 67 л., 1674-19 в., каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 61-65, 10 л., 1855-1865, каза, стопански въпроси/чифлици, мюлк
а.е. 66-101, 52 л., 16 в.-1849, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 102-103, 7 л., 1644-1846, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 104, 1 л., 1688, каза, стопански въпроси/търговия
а.е. 105, 1 л., 1845, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 106, 1 л., 19 в., санджак, стопански въпроси/строежи
а.е. 107-108, 6 л., 1869, каза, стопански въпроси/население
а.е. 109, 1 л., 1710, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 110-111, 3 л., 1861, каза, политически въпроси/емиграция
а.е. 112, 2 л., 1852, каза, право и администрация /правни въпроси
а.е. 113-116, 4 л., 1722-1863, каза, право и администрация /финансова администрация
а.е. 117-118, 2 л., 1669-1713, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 119-120, 2 л., 1845-1850, малсандък, стопански въпроси/тимари
а.е. 121-125, 10 л., 1861-1878, малсандък, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 126, 1 л., 1859, малсандък, стопански въпроси/съобщения
а.е. 127, 1 л., 1870, малсандък, право и администрация /правни въпроси
а.е. 128, 1 л., 17 в., кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 129, 1 л.
а.е. 1, 3 л., 1701-1800, аянин, обществено-полтически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 2, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/правни въпроси, наказателни
а.е. 3-7, 5 л., 1678-1728, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 8-9, 5 л., 1849-1854, войска, военно дело/военна организация, всички родове войска
а.е. 10-11, 5 л., 1646-1840, войска, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 12-15, 4 л., 1658-1712, войска, военно дело/крепости
а.е. 16, 1 л., 1875, войска, без определена тематика
а.е. 17, 1 л., 1719-1720, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 18, 1 л., 1794-1795, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 19-21, 4 л., 1712-1728, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 22-32, 12 л., 1659-1831, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 33-41, 12 л., 1603-1715, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 42, 1 л., 1683-1684, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 43, 1 л., 1673-1674, кадия, стопански въпроси/природни бедствия, земетресение
а.е. 44, 1 л., 1785-1886, кадия, обществени и политически въпроси/феодални размирици
а.е. 45-46, 5 л., 1717-1718, кадия, обществени и политически въпроси/национално-освободително движение в Албания
а.е. 47, 1 л., 1839, кадия, право и администрация/правни въпроси – граждански
а.е. 48-50, 3 л., 1682-1758, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 51, 1 л., 1671-1672, кадия, културно-просветни въпроси/просветни институции на други народи
а.е. 52, 1 л., 1773-1774, кадия, военно дело/военна организация, родове войска
а.е. 53, 1 л., 1683-1689, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 54, 1 л., 1771-1772, кадия, военно дело/крепости
а.е. 55-56, 2 л., 1640-1678, кадия, религия/немохамедански религии
а.е. 57-74, 23 л., 1635-1832, кадия, религия/мохамедански религии
а.е. 75-80, 81 л., 1603-1812, кадия, без определена тематика
а.е. 81, 1 л., 1800, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 82-124, 59 л., 1828-1864, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 125-126, 3 л., 1853-1857, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 127, 1 л., 1851, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 128, 1 л., 1859, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 129, 1 л., 1867, каймакам, стопански въпроси/финансии и капитал, заеми
а.е. 130-151, 46 л., 1659-1907, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, мита
а.е. 152-172, 34 л., 1682-1876, каймакам, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 173, 1 л., 1865, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 174, 2 л., 1867, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 175-177, 3 л., 1841-1846, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението; документи издадени на населението
а.е. 178, 1 л., 1726-1727, каймакам, обществени и политически въпроси/рая със специални задължения
а.е. 179, 1 л., 1861, каймакам, обществени и политически въпроси/национално-освободително движение в Албания
а.е. 180, 1 л., 1849, каймакам, стопански въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 181-184, 5 л., 1601-1862, каймакам, правни и административни въпроси
а.е. 185-209, 32 л., 1820-1879, каймакам, правни и административни въпроси
а.е. 210-213, 6 л., 1864-1866, каймакам, културно-просветни въпроси/училища небългарски
а.е. 214-219, 9 л., 1854-1865, каймакам, военно дело/родове войска
а.е. 216-219, 7 л., 1854-1867, каймакам, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 220, 1 л., 1864, каймакам, военно дело/крепости
а.е. 221-223, 3 л., 1853-1866, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 224, 1 л., 1719-1720, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 225-353, 325 л., 1719-1881, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 354-368, 27 л., 1625-1881, мал мюдюрю, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 369-370, 15 л., 1864-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 371, 1 л., 1662-1663, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия, държавни доставки
а.е. 372, 9 л., 1855, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 373, 1 л., 1866, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/ националноосвободителни движения
а.е. 374, 12 л., 1879, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 375, 1 л., 1833, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи
а.е. 376, 2 л., 1863, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища небългарски
а.е. 377, 1 л., 1860, мал мюдюрю, , културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 378, 1 л., 1649, мал мюдюрю, военно дело/всички родове войска
а.е. 379, 1 л., 1854, мал мюдюрю, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 380, 1 л., 1732-1733, мал мюдюрю, военно дело/крепости
а.е. 381, 5 л., 1866, мал мюдюрю, религия/мохамедански религии
а.е. 382-407, 82 л., 1697-1875, мал мюдюрюбез определена тематика
а.е. 408, 1 л., 1801-1900, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 409-411, 3 л., 1699-1780, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 412-440, 97 л., 1664-1873, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 441, 1 л., 1938, мютесариф, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 442-451, 10 л., 1633-1865, мютесариф, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 454-463, 14 л., 1691-1815, мютесариф, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 464, 2 л., 1717-1718, мютесариф, обществено-политически въпроси/ националноосвободително движение в Албания
а.е. 465-466, 2 л., 1792-1839, мютесариф, обществено-политически въпроси/сведения
а.е. 1, 1 л., 1826-1827, войвода, без определена тематика
а.е. 2-3, 3 л., 1843-19., войска, без определена тематика
а.е. 4, 1 л., 1743-1744, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 5-9, 5 л., 1674-1848, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 10, 1 л., 1688-1689, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци
а.е. 11-12, 2 л., 1691-1710, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 13-14, 2 л., 1671-1678, кадия, обществено-политически въпроси/злоупотреби на органите на властта
а.е. 15, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/сведения за Албания
а.е. 16-17, 2 л., 1730-1806, кадия, право и администрация/правни въпроси
а.е. 18-19, 2 л., 1697-1730, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 20-21, 2 л., 1660-1764, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 22, 1 л., 1682, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 23-28, 19 л., 1613-1840, кадия, без определена тематика
а.е. 29, 1 л., 1861, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 30, 1 л., 1846, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 31, 1 л., 1855, кадия, военно дело/Кримска война
а.е. 32-74, 54 л., 1601-1878, каймакам, без определена тематика
а.е. 75-76, 3 л., 1841-1848, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 77-79, 3 л., 1636-1660, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 80-85, 29 л., 1849-1882, мал мюдюрю, без определна тематика
а.е. 86-94, 13 л., 1782-1883, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 95-97, 8 л., 1627-1840, села, подредени хронологически
а.е. 98, 2 л., 1898, 1907, разписка за изплатен данък, тапия за владеене на къща и двор
а.е. 1, 1 л., 1843, войвойда, право и администрация /правни въпроси
а.е. 2, 1 л., 1656, войска, стопански въпроси/приходи
а.е. 3-5, 5 л., 1843-1847, войска, право и администрация /финансова администрация
а.е. 6-7, 4 л., 1845-1847, войска, право и администрация /администрация и разни
а.е. 8, 1 л., 1845, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 9, 1 л., 1678, войска, военно дело/крепости
а.е. 10, 1 л., 1833, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 11, 1 л., 1648, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 12, 1 л., 1677, кадия, право и администрация /финансова администрация
а.е. 13, 1 л., 1716, кадия, военно дело/военно снабдяване
а.е. 14, 1 л., 1659, кадия, религия/мохамеданска религия
а.е. 15-16, 2 л., 1630-1642, джизиедар, стопански въпроси/приходи
а.е. 17, 1 л., 1733, нахия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 18-55, 54 л., 16-19 в., каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 56-57, 3 л., 1643-1660, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 58-59, 5 л., 1855-1858, каза, стопански въпроси/други земи
а.е. 60-92, 50 л., 1615-19 в., каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 93-98, 51 л., 1649-1878, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 99, 1 л., 1857, каза, стопански въпроси/търговия
а.е. 100, 1 л., 1890, каза, стопански въпроси/строежи
а.е. 101, 9 л., 1844, каза, стопански въпроси/население
а.е. 102, 1 л., б. д., каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 103-113, 15 л., 1642-19 в., каза, право и администрация /финансова администрация
а.е. 114, 2 л., 1822, каза, право и администрация /администрация и разни
а.е. 115-116, 2 л., 1845, каза, военно дело/войска
а.е. 117, 1 л., 1693, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 118-120, 4 л., 1678-19 в. , каза, военно дело/крепости
а.е. , 7 л., 1841-1875, , стопански въпроси/тимари (?)
а.е. 121-124, 7 л., 1850, малсандък/малмюдюр, стопански въпроси/тимари
а.е. 125-134, 79 л., 1787-1881, малсандък/малмюдюр, стопански въпроси/разходи
а.е. 135, 6 л., 1871, малсандък/малмюдюр, стопански въпроси/търговия
а.е. 136, 5 л., 1872, малсандък/малмюдюр, стопански въпроси/транспорт
а.е. 137, 1 л., 1877, малсандък/малмюдюр, право и администрация /затвори
а.е. 138, 2 л., , колекция, стопански въпроси/тимари
а.е. 139, 1 л., 1660, колекция, военно дело/военно снабдяване
а.е. 140, 1 л., 1672, колекция, право и администрация /финансова администрация
а.е. 141-144, 7 л., 1840, селища, стопански въпроси/приходи
а.е. 145, 1 л., 1633-1727, селища, стопански въпроси/тимари
а.е. 146-150, 8 л., /подредени по схемата/
а.е. 1, 1 л., 1672-1673, кадия, стопански въпроси/финансии и капитал, пари и кредит
а.е. 2, 1 л., 1665-1666, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби
а.е. 3, 1 л., 1639-1640, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 4, 1 л., 1607, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 5, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/сведения за Албания
а.е. 6-9, 6 л., 1635-1662, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 10, 1 л., 1658-1659, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби
а.е. 11-12, 2 л., 1840-1887, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 13-17, 7 л., 1787-1907, без определена тематика
а.е. 18-37, 22 л., 1604-1783, села, без определена тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1658-1686, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 3-4, 2 л., 1677-1800, кадия, обществено-политически въпроси/задължения към държавата
а.е. 5, 1 л., 1734-1735, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 6-9, 5 л., 1642-1840, кадия, без определена тематика
а.е. 10, 1 л., 1707-1708, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 11-15, 5 л., 1830-1883, каза, без определена тематика
а.е. 16-17, 2 л., 1633-1694, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1-6, 11 л., 1838-1861, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 7-30, 33 л., 1623-19 в., каза, стопански въпроси/ приходи
а.е. 31, 1 л., 1668, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 32, 2 л., 1674, каза, право и администрация/финансова администрация
а.е. 33, 1 л., 1854, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 34, 1 л., 1786, каза, военно дело/военна история
а.е. 35-38, 6 л., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1840-1841, нахия, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1829, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1874, каза, право и администрация/финансова администрация
а.е. 3, 1 л., 1867, малсандък, стопански въпроси/приходи, данъци
а.е. 1-2, 1 л., 1870-1876, ашар идареси, стопански въпроси/приходи
а.е. 3, 1 л., 1805, ашар идареси, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 4, 1 л., 1809, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 5, 1 л., 1868, беледие, стопански въпроси/приходи
а.е. 6, 1 л., 1872, беледие, стопански въпроси/баланси
а.е. 7-8, 3 л., 1877-1878, беледие, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 9, 1 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/помощи
а.е. 10-12, 16 л., 1846, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 13-14, 2 л., 1842-1853, войска, стопански въпроси/гори
а.е. 15, 1 л., б.д., войска, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 16-24, 13 л., 1811-1852, войска, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби
а.е. 25-53, 67 л., 1670-1874, войска, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 54-57, 5 л., 1700-1828, войска, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 58-63, 49 л., 1701-1852, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 64, 1 л., 1853, войска, стопански въпроси/бедствие – пожари
а.е. 65-66, 2 л., 1853, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 67-68, 2 л., 1828-1832, войска, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 69, 1 л., 1802, войска, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Влашко
а.е. 75-89, 19 л., 1786-1857, войска, администрация/административни органи
а.е. 90-91, 2 л., 1848-1856, войска, администрация/полиция и пожарна
а.е. 92-93, 4 л., 1840-1861, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 94-117, 34 л., 1771-1873, войска, военно дело/военна организация – командване, родове войска
а.е. 118-119, 3 л., 1773-1791, войска, военно дело/флота
а.е. 120-159, 51 л., 1771-1877, войска, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 160-187, 38 л., 1651-1863, войска, военно дело/крепости
а.е. 188-222, 41 л., 1772-1857, войска, военно дело/военна история – войни
а.е. 223-253, 66 л., 1788-1871, войска, без определена тематика
а.е. 254-255, 2 л., 1871, дефтердар, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 256-257, 2 л., 1660-1663, войска, военно дело/крепости
а.е. 258, 1 л., 1873, сиротска каса, стопански въпроси/финанси и капитал
а.е. 259, 1 л., 1703, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 260-261, 3 л., 1668-1671, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 261а-263, 13 л., 1573-1866, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 270-283, 15 л., 1599-1845, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 284-290, 28 л., 1661-1832, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна държавни доставки, пазари, панаири
а.е. 291-297, 7 л., 1660-1685, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – сухопътен и воден
а.е. 298-302, 5 л., 1674-1800, кадия, обществено-стопански въпроси/класи и класови отношения – задължения към държавата
а.е. 303-305, 3 л., 1665-1686, кадия, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 306-307, 2 л., 1786-1798, кадия, право и администрация/разни
а.е. 308-317, 20 л., 1665-1773, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 318-320, 3 л., 1771-1786, кадия, военно дело/военна история
а.е. 321-324, 7 л., 1601-1812, кадия, без определена тематика
а.е. 325, 1 л., 1861, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 326-331, 6 л., 1738-1874, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 332, 74 л., 1873-1874, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк – частна собственост
а.е. 333-3366, 6 л., 1847-1876, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 337, 1 л., 1878, каймакам, стопански въпроси/манифактура и фабрично производство
а.е. 338-340, 4 л., 1874-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал
а.е. 341-366, 41 л., 1842-1874, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници
а.е. 367-373, 12 л., 1843-1871, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 374-375, 2 л., 1854-1865, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 376-377, 3 л., 1841-1848, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 378-385, 32 л., 1856-1866, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 385а-388, 149 л., 1841-1876, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението, документи издавани на населението
а.е. 389, 1 л., 1864, каймакам, обществено-политически въпроси/хайдутство
а.е. 389а-395, 22 л., 1780-1861, каймакам, стопански въпроси/емиграция
а.е. 396-407, 12 л., 1841-1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси
а.е. 408-430, 87 л., 1845-1877, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 431, 1 л., 1872, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 432, 1 л., 1801-1900, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 433-439, 8 л., 1841-1874, каймакам, военно дело/военна организация – всички родове войски
а.е. 440-447, 35 л., 1854-1878, каймакам, военно дело/въоражаване и военно снабдяване
а.е. 448-451, 7 л., 1855-1878, каймакам, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 452, 1 л., 1843, каймакам, военно дело/мохамедански религии
а.е. 453-480, 50 л., 1671-1874, каймакам, без определена тематика
а.е. 481, 1 л., 1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 482-494, 18 л., 1844-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 495, 12 л., 1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/гори
а.е. 496-534, 1343 л., 1841-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/ приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници
а.е. 535-554, 134 л., 1845-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 555, 1 л., 1855, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 556-561, 24 л., 1857-1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – сухопътен и воден
а.е. 562, 1 л., 1864, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 563, 1 л., 1865, мал мюдюрю, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 564-569, 7 л., 1866-1875, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи
а.е. 570-571, 10 л., 1866-1868, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 572, 1 л., 1876, мал мюдюрю, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 573-577, 24 л., 1856-1868, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 578-582, 14 л., 1858-1877, меджлис-и тиджарет, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 583, 1 л., 1873, меджлис-и даави, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 584-586, 3 л., 1866-1867, меджлис, стопански въпроси/ приходи от данъци, такси, глоби и др. приходоизточници
а.е. 587-595, 36 л., 1868-1878, меджлис, право и администрация/граждански отношения
а.е. 596, 1 л., 1876, меджлис, без определена тематика
а.е. 597-597а, 3 л., 1871-1872, менафи сандък, стопански въпроси/финанси и кредит
а.е. 598-602, 6 л., 1855-1867, митница, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници
а.е. 603-607, 5 л., 1670-1847, митница, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 608-612, 6 л., 1852-1861, митница, стопански въпроси/баланси
а.е. 613-614, 2 л., 1791-1864, митница, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 615, 1 л., 1700-1701, митница, право и администрация/административни органи
а.е. 616, 1 л., 1753-1754, митница, военно дело/крепости и крепостни войни
а.е. 617, 1 л., 1875, мухесебе, стопански въпроси/гори
а.е. 618-620, 5 л., 1850-1873, мехасебе, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 621-640, 174 л., 1856-1877, мухасебе, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници
а.е. 641-675, 65 л., 1868-1877, мухасебе, стопански въпроси/баланси
а.е. 676-677, 15 л., 1848-1870, мухасебе, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна
а.е. 678, 1 л., 1860, мухасебе, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 679-681, 3 л., 1854-1875, мухасебе, право и администрация/правни въпроси
а.е. 682, 65 л., 1870, мухасебе, стопански въпроси/баланси
а.е. 683, 1 л., 1860, мухасебе, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 684-685, 3 л., 1862-1877, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 686, 3 л., 1673, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 687-689, 4 л., 1691-1853, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 690-691, 3 л., 1875-1878, мютесариф, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 692, 1 л., 1871, мютесариф, стопански въпроси/мюлк
а.е. 693-696, 4 л., 1701-1878, мютесариф, стопански въпроси/земеделие
а.е. 697-698, 2 л., 1870-1877, мютесариф, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 699-705, 10 л., 1870-1877, мютесариф, стопански въпроси/гори
а.е. 706, 1 л., 1877, мютесариф, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 707, 1 л., 1876, мютесариф, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 708, 1 л., 1856, мютесариф, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 709-716, 10 л., 1871-1876, мютесариф, стопански въпроси/финанси и капитал
а.е. 717-773, 117 л., 1697-1878, мютесариф, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби и др. приходоизточници
а.е. 774-788, 15 л., 1849-1882, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 791-801, 16 л., 1840-1878, мютесариф, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна, държавни доставки, пазари, панаири
а.е. 802-808, 9 л., 1866-1878, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 809, 1 л., 1839, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 810-813, 5 л., 1871-1876, мютесариф, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 814, 1 л., 1874, мютесариф, стопански въпроси/бедствия
а.е. 815, 1 л., 1871, мютесариф, обществено-политически въпроси/ националноосвободително движение, народна съпротива
а.е. 816-830, 18 л., 1860-1878, мютесариф, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 831, 1 л., 1860, мютесариф, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 832-865, 40 л., 1828-1878, мютесариф, право и администрация/правни въпроси
а.е. 866-907, 99 л., 1712-1878, мютесариф, право и администрация/административни органи
а.е. 908-910, 3 л., 1872-1875, мютесариф, право и администрация/полиция
а.е. 911-921, 127 л., 1839-1878, мютесариф, право и администрация/разни
а.е. 922-924, 3 л., 1868-1874, мютесариф, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 925-946, 24 л., 1867-1878, мютесариф, военно дело/военна организация, всички родове войска
а.е. 947-956, 30 л., 1854-1878, мютесариф, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 957, 1 л., 1701-1800, мютесариф, военно дело/крепости
а.е. 958-967, 10 л., 1853-1878, мютесариф, военно дело/военна история, войни с други страни
а.е. 968, 3 л., 1863, мютесариф, религии/мохамедански религии
а.е. 970-1005, 151 л., 1678-1877, мютесариф, без определена тематика
а.е. 1006-1017, 48 л., 1876-1877, орман меймуру, стопански въпроси/гори
а.е. 1018, 1 л., 1840, полиция, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 1019, 1 л., 1877, полиция, право и администрация
а.е. 1020-1028, 12 л., 1841-1878, полиция, право и администрация
а.е. 1029-1030, 2 л., 1878, полиция, военна история/Освободителната руско-турска война
а.е. 1031, 1 л., 1864, поща, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита
а.е. 1032, 1 л., 1865, поща, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 1033-1035, 4 л., 1861-1865, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 1036, 1 л., 1770-1771, пристанища, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 1037-1040, 9 л., 1698-1879, пристанища, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 1041, 1 л., 1801-1900, пристанища, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 1042, 1 л., 1735, пристанища, военно дело/военна история, войни с други страни
а.е. 1043, 1 л., 1860-1861, пристанища, без определена тематика
а.е. 1044, 1 л., 1669-1670, русумат идареси, стопански въпроси/зиамети
а.е. 1045-1055, 16 л., 1706-1861, русумат идареси, стопански въпроси/тимари
а.е. 1056, 1 л., 1813, русумат идареси, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 1057, 1 л., 1830, русумат идареси, стопански въпроси/мюлк
а.е. 1058, 1 л., 1846, русумат идареси, стопански въпроси/лов
а.е. 1059-1066, 53 л., 1618-1877, русумат идареси, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита, конфискации
а.е. 1067-1070, 5 л., 1841-1878, русумат идареси, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 1071, 4 л., 1840, русумат идареси, стопански въпроси/баланси
а.е. 1072-1076, 5 л., 1723-1864, русумат идареси, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна, пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 1077-1079, 6 л., 1841-1863, русумат идареси, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен-
а.е. 1080, 1 л., 1841, русумат идареси, право и администрация/административни органи
а.е. 1081-1082, 6 л., 1717-1849, русумат идареси, право и администрация/ административни органи
а.е. 1083, 1 л., 1771-1772, русумат идареси, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 1084, 6 л., 1774-1775, русумат идареси, военно дело/военна история
а.е. 1085-1086, 2 л., 1845-1846, русумат идареси, без определена тематика
а.е. 1087, 6 л., 1876, тахрират, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 1088-1092, 12 л., 1875-1876, тахрират, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита, конфискации
а.е. 1093, 2 л., 1874, тахрират, стопански въпроси/данни за населението
а.е. 1094, 1 л., 1876, тахрират, право и администрация/граждански отношения
а.е. 1095-1098, 4 л., 1865-1877, тахрират, право и администрация/административни органи
а.е. 1099-1180, 121 л., 1675-1876, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 2 л., 1792-1792, войска, военно дело/ родове войски
а.е. 2, 2 л., 1854, войска, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 3, 1 л., 1778, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 4-6, 3 л., 1688-1699, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 7, 1 л., 1665, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 8-11, 4 л., 1657-1772, кадия, стопански въпроси/ търговия – външна и вътрешна, държавни доставки, пазари, панаири
а.е. 12-15, 4 л., 1692-1806, кадия,общи политически въпроси/ класи и класови отношение
а.е. 16-17, 2 л., 1840-1866, кадия, право и администрация/ граждански отношения
а.е. 18-20, 3 л., 1696-1698, кадия, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 21, 1 л., 1756-1757, кадия, общи колекция/ без да е определена тематиката
а.е. 22-23, 3 л., 1873-1875, каймакам, стопански въпроси/ земеделие
а.е. 24-33, 24 л., 1872-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби, конфискация, мита
а.е. 34-35, 2 л., 1871, каймакам, стопански въпроси/разходи
а.е. 36-37, 2 л., 1856-1877, каймакам, стопански въпроси/ баланси
а.е. 38-39, 2 л., 1673-1686, каймакам, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, държавни доставки, пазари, панаири
а.е. 40, 5 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – сухопътен и воден
а.е. 41, 65 л., 1847-1848, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 42, 1 л., 1699-1970, каймакам, общи политически въпроси/ класи и класови отношения
а.е. 43, 1 л., 1857-1858, каймакам, общи политически въпроси/ емиграция
а.е. 44, 1 л., 1878, каймакам, право и администрация/ правно-граждански отношения
а.е. 45, 2 л., 1701-1800, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 46, 1 л., 1856, каймакам, военно дело/ военно снабдяване
а.е. 47-52, 6 л., 1842-1876, каймакам, без определена тематика
а.е. 53, 1 л., 1873, малмюдюр, стопански въпроси/земеделие
а.е. 54-60, 11 л., 1856-1876, малмюдюр, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, юшур, глоби, мита, конфискация и др
а.е. 61, 1 л., 1875, малмюдюр, стопански въпроси/разходи
а.е. 62-63, 19 л., 1873-1875, малмюдюр, без определена тематика
а.е. 64, 1 л., 1870, меджлис-и тиджарет, право и администрация/право-граждански отношения
а.е. 65, 2 л., 1875, меджлис-и деави, без определена тематика
а.е. 66-68, 3 л., 1859-1860, митница, стопански въпроси/приходи от данъци, мита, такси, конфискация, глоби и др.
а.е. 69, 3 л., 1875, полиция, право и администрация/наказателно право
а.е. 70, 1 л., 1875, пристанище, стопански въпроси/приходи
а.е. 71, 1 л., 1670, пристанище, право и администрация/администрация
а.е. 72-84, 50 л., 1668-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 85, 1 л., 1864 кадия, правни въпроси/ администрация
а.е. 86, 6 л., 1867, без фондообразувател, други земи
а.е. 1, 1 л., 1701-1800, аянин, право и администрация/административни органи
а.е. 2-3, 2 л., 1874-1876, беледие, стопански въпроси/приходи
а.е. 4-5, 2 л., 1870-1871, беледие, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 6-11, 14 л., 1870-1871, беледие, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 12, 2 л., 1870, беледие, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 13, 16 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 14-15, 8 л., 1872-1874, беледие, право и администрация/граждански въпроси
а.е. 16-18, 6 л., 1873-1876, беледие, право и администрация/административни органи
а.е. 19, 1 л., 1877, беледие, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 20, 2 л., 1876, беледие, без определена тематика
а.е. 21-23, 2 л., 1872-1877, болница, здравеопазване
а.е. 24, 1 л., 1808, войвода, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 25, 2 л., 1807, беледие, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 26, 1 л., 1817, беледие, право и администрация
а.е. 27-30, 4 л., 1825-1829, беледие, без определена тематика
а.е. 31, 1 л., 1673-1674, войска, стопански въпроси/търговия, държавни доставки
а.е. 32-33, 2 л., 1791-1792, войска, общестевно-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 34-36, 46 л., 1853-1880, войска, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 47, 1 л., 1801-1900, войска, без определена тематика
а.е. 48, 1 л., 1698-1699, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 49-50, 2 л., 1657-1666, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 51, 1 л., 1678-1679, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 52-57, 6 л., 1620-1871, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 58, 2 л., 1700-1701, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 59-65, 8 л., 1681-1868, кадия, право и администрация/правни въпроси
а.е. 65а, 2 л., 1673-1674, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 66, 1 л., 1669-1670, кадия, военно дело/родове войски
а.е. 67-69, 4 л., 1692-1832, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 70-74, 6 л., 1788-1869, кадия, без определена тематика
а.е. 75-77, 3 л., 1871-1874, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 78-79, 2 л., 1834-1837, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 80, 1 л., 1874, каймакам, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 81-84, 19 л., 1871-1874, каймакам, стопански въпроси/мюлк
а.е. 85, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/земеделие, скотовъдство
а.е. 86-91, 20 л., 1867-1877, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 92-95, 6 л., 1875-1877, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 96-99, 5 л., 1870-1874, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 100, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/лов
а.е. 101, 1 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/риболов
а.е. 102-115, 14 л., 1869-1877, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 116-117, 3 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/фабрично производство
а.е. 118-135, 57 л., 1869-1876, каймакам, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 136-222, 258 л., 1853-1878, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е. 223-238, 22 л., 1859-1877, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 239-247, 12 л., 1854-1875, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 248-258, 16 л., 1859-1877, каймакам, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна
а.е. 259-261, 3 л., 1854-1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 262-266, 7 л., 1870-1875, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 267-276, 68 л., 1860-1877, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 277, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/природни и др. бедствия
а.е. 278-281, 28 л., 1873-1875, каймакам, стопански въпроси/помощи
а.е. 282-302, 58 л., 1860-1878, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 303-356, 54 л., 1855-1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 357-415, 78 л., 1854-1878, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 416-427, 13 л., 1855-1877, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 428-437, 116 л., 1862-1877, каймакам, право и администрация/разни
а.е. 438-446, 9 л., 1859-1877, каймакам, културно-просветни въпроси/училища небългарски
а.е. 447, 1 л., 1875, каймакам, право и администрация/старини
а.е. 448-465, 24 л., 1870-1877, каймакам, право и администрация/здравеопазване
а.е. 466-480, 21 л., 1868-1878, каймакам, военно дело/военна организация – родове войска
а.е. 481-525, 60 л., 1845-1877, каймакам, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 526-536, 13 л., 1875-1878, каймакам, военно дело/войни с други страни
а.е. 537, 1 л., 1876, каймакам, религии/християнски религии
а.е. 538-588, 163 л., 1501-1877, каймакам, без определена тематика
а.е. 589, 1 л., 1705-1706, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 589а, 1 л., 1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/земеделие
а.е. 590, 1 л., 1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 590а, 1 л., 1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси и кредит
а.е. 591-680, 1535 л., 1855-1878, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, юшур, глоби, мита
а.е. 681-697, 32 л., 1854-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 698-728, 55 л., 1855-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 729-730, 5 л., 1872-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 731-733, 4 л., 1859-1870, мал мюдюрю, общестевно-политически въпроси/емиграция
а.е. 734, 1 л., 1870, мал мюдюрю, право и администрация/граждански отношения
а.е. 735-737, 6 л., 1875-1877, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи
а.е. 738, 2 л., 1862, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 739-740, 4 л., 1853-1877, мал мюдюрю, право и администрация/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 740а-744, 12 л., 1842-1879, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 745, 2 л., 1856, меджлис-и даави, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 746-750, 14 л., 1871-1877, меджлис-и даави, право и администрация/престъпления, наказания, граждански въпроси
а.е. 751-752, 8 л., 1874-1875, меджлис-и даави, без определена тематика
а.е. 753-821, 599 л., 1866-1877, меджлис-и даави, стопански въпроси/общополезни каси
а.е. 822-828, 31 л., 1869-1874, меджлис-и даави, без определена тематика
а.е. 829, 2 л., 1874, полиция, стопански въпроси/приходи
а.е. 830, 1 л., 1872, полиция, право и администрация/престъпления
а.е. 831-832, 4 л., 1862, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 833, 2 л., 1873, полиция, право и администрация/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 835-836, 2 л., 1658-1800, русумат идареси, обществено-политически въпроси/задължения към държавата
а.е. 837, 1 л., 1862, полиция, русумат идареси, право и администрация/аянин
а.е. 838-871, 345 л., 1862-1872, тахрират, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 872-1005, 318 л., 1673-1876, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 3 л., 1730-1755, подредени хронологично
а.е. 1, 3 л., 1732, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 2, 1 л., 1871, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 3, 6 л., 1673, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 4, 1 л., 1712, каза, религия/мохамед. религия
а.е. 5, 1 л., 1860, митница, стопански въпроси/приходи
а.е. 6-7, 23 л., пристанище, стопански въпроси/търговия
а.е. 8-11, 5 л., 1730-1868, пристанище, стопански въпроси/транспорт
а.е. 12, 1 л., 1702, пристанище, право и администрация/правни въпроси
а.е. 13-14, 21 л., 1728-1855, пристанище, военно дело/военно снабдяване
а.е. 15, 2 л., 1730, пристанище, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 16, 1 л., 18 в., пристанище, стопански въпроси/транспорт
а.е.1, 1 л., 1875, беледие, стопански въпроси/разходи
а.е.2, 1 л., 1876, беледие, културно-просветни въпроси/училище небългарски
а.е.3, 1 л., 1678-1679, кадия, стопански въпроси/държавни доставки
а.е.4, 1 л., 1782, кадия, право и администрация/правни наказателни
а.е.5-6, 2 л., 1657-1674, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е.7-10, 15 л., 1865-1873, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е.11-13, 20 л., 1865-1873, каймакам, стопански въпроси/мюлк
а.е.14, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е.15-21, 7 л., 1872-1875, каймакам, стопански въпроси/общополезни каси
а.е.22-24, 21 л., 1865-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби, мито
а.е.25, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е.26, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е.27, 2 л., 1873-1874, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е.28-32, 14 л., 1858-1876, каймакам, право и администрация/правни отношения
а.е.33-35, 3 л., 1877-1879, каймакам, право и администрация/администрация
а.е.36, 1 л., 1877, каймакам, военно дело/въоръжаване
а.е.37-40, 9 л., 1873-1876, каймакам, без определена тематика
а.е.41, 15 л., 1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/общественополезни каси
а.е.42-57, 84 л., 1869-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е.58-59, 2 л., 1859-1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е.60-64, 47 л., 1860-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е.65, 2 л., 1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/помощи
а.е.66-67, 6 л., 1875-1876, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е.68-70, 25 л., 1872-1874, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е.71-71а, 3 л., 1874-1887, меджлис-и даави, стопански въпроси/приходи от съдебни такси
а.е.72-72а, 18 л., 1874, меджлис-и даави, право и администрация/приходи
а.е.73-103, 101 л., 1866-1878, менафи сандък, стопански въпроси/общополезни каси
а.е.104, 1 л., 1861, митница, стопански въпроси/приходи от мита
а.е.105, 1 л., 1874, полиция, стопански въпроси/държавни строежи
а.е.106-113, 47 л., 1876, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1878, ашар идареси, стопански въпроси/земеделие
а.е. 2, 1 л., 1791-92, войска, право и администрация/аянин
а.е. 3-4, 3 л., 1791-1861, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжение
а.е. 5, 1 л., 1715-16, кадия, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 6-13, 9 л., 1622-1698, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 14-23, 10 л., 1640-1677, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 24-27, 5 л., 1665-1698, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна
а.е. 28-30, 3 л., 1868-1784, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 31-34, 4 л., 1698-1821, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 35-38, 7 л., 1793-1865, кадия, право и администрация/граждански, наказателни въпроси
а.е. 39, 1 л., 1834, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 40, 6 л., 1595, кадия, военно дело/флота
а.е. 41-46, 6 л., 1639-1772, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване
а.е. 47, 6 л., 1715-1716, кадия, военно дело/крепости
а.е. 48, 1 л., 1783-84, кадия, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 49-54, 16 л., 1674-1870, кадия, без определена тематика
а.е. 55-57, 10 л., 1874, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 58, 1 л., 1843, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 59-61, 5 л., 1847-1865, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 62, 1 л., 1642-43, каймакам, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 63-67, 16 л., 1869-1876, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 68, 1 л., 1847-1865, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 69-126, 97 л., 1870-1877, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 127, 5 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 128-129, 2 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 130-154, 135 л., 1721-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, юшюр, конфискации, мито и др.
а.е. 155-157, 5 л., 1689-1864, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 158-160, 6 л., 1864-1870, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 161-162, 2 л., 1854-1872, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 163, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 164-180, 148 л., 1872-1874, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 181, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/бедствия
а.е. 182, 1 л., 1863, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 183-186, 4 л., 1860-1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси
а.е. 187-193, 34 л., 1833-1875, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 194, 2 л., 1855, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 195-197, 27 л., 1860-1877, каймакам, военно дело/военна организация, родове войска
а.е. 198-200, 10 л., 1845-1862, каймакам, военно дело/въоръжаване и военно дело
а.е. 201-202, 3 л., 1855-1863, каймакам, военно дело/крепости
а.е. 203-204, 2 л., 1877, каймакам, военно дело/военно история
а.е. 205-220, 45 л., 1699-1875, каймакам, без определена тематика
а.е. 221, 1 л., 1847, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 222, 1 л., 1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/гори
а.е. 223-277, 992 л., 1630-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, юшюр, конфискации, мито
а.е. 278-289, 113 л., 1644-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 290, 1 л., 1859, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 291, 1 л., 1711-1712, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, държавни доставки
а.е. 292-294, 10 л., 1675-1857, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщение и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 295, 1 л., 1873, мал мюдюрю, право и администрация/правни и граждански отношения
а.е. 296, 3 л., 1728-29, мал мюдюрю, право и администрация/администрация
а.е. 297, 2 л., 1861, мал мюдюрю, право и администрация/военно снабдяване
а.е. 298-302, 17 л., 1858-1875, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 303, 3 л., 1864, полиция, стопански въпроси/разходи
а.е. 304, 1 л., 1875, полиция, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 305, 2 л., 1707-1708, русумат идареси, стопански въпроси/разходи
а.е. 306-307, 2 л., 1671-1720, русумат идареси, общестевно-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 308-309, 3 л., 1692-1728, русумат идареси, право и администрация/администрация
а.е. 310-317, 21 л., 1736-1876, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 318-322, 16 л., 1731-1874, други земи
а.е. 327, 1 л., приходи
а.е. 328, 1 л., тимари
а.е. 1-2, 7 л., 1871, ашар идареси, стопански въпроси/земеделие
а.е. 3-178, 720 л., 1842-1872, ашар идареси, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 179-184, 13 л., 1870-1877, ашар идареси, стопански въпроси/държавни доставки, пазари, панаири и др.
а.е. 185-187, 3 л., 1866-1894, ашар идареси, общестевно-политически въпроси/емиграция
а.е. 188, 1 л., 1876, ашар идареси, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 189-200, 13 л., 1856-1889, ашар идареси, право и администрация/административни органи
а.е. 201-202, 3 л., 1876-1877, ашар идареси, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 203-205, 4 л., 1870-1876, ашар идареси, без определена тематика
а.е. 206, 1 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 207, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/лов
а.е. 208-210, 4 л., 1870-1873, беледие, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, юшюр, глоби
а.е. 211-215, 5 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 216, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/баланси
а.е. 217-221, 15 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 208-210, 4 л., 1870-1873, беледие, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби и др.
а.е. 211-215, 5 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 216, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/баланси
а.е. 217-221, 4 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 222-228, 29 л., 1874-1877, беледие, стопански въпроси/държавни доставки
а.е. 229-230, 244 л., 1870, беледие, стопански въпроси/данни за населението
а.е. 231, 1 л., 1877, беледие, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума
а.е. 232-234, 5 л., 1877, беледие, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 235-240, 13 л., 1860-1875, беледие, право и администрация/граждански, наказателни съдилища, съдоустройство
а.е. 241-257, 17 л., 1870-1877, беледие, право и администрация/административни органи
а.е. 258-262, 7 л., 1872-1875, беледие, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 263-265, 3 л., 1875-1877, беледие, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 266, 1 л., 1877, беледие, военна дело/войни с други страни
а.е. 267, 1 л., 1875, беледие, без определена тематика
а.е. 268-289, 22 л., 1842-1873, валия, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 290, 1 л., 1801-1900, валия, стопански въпроси/хасове
а.е. 292-292, 9 л., 1844, валия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 293-355, 93 л., 1728-1866, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 356-360, 5 л., 1851-1861, валия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 361-369, 9 л., 1842-1866, валия, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 370-375, 6 л., 1826-1863, валия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 376, 1 л., 1863, валия, стопански въпроси/гори
а.е. 377, 1 л., 1862, валия, стопански въпроси/лов
а.е. 378-385, 9 л., 1855-1864, валия, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 386-387, 2 л., 1855-1864, валия, стопански въпроси/манифактура и фабрично производство
а.е. 388-389, 3 л., 1853-1858, валия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 391-418, 35 л., 1848-1866, валия, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 419-604, 255 л., 1813-1876, валия, стопански въпроси/ приходи от данъци, такси, юшюр, глоби
а.е. 605-689, 112 л., 1773-1871, валия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 690-711, 27 л., 1825-1864, валия, стопански въпроси/баланси
а.е. 712-739, 30 л., 1832-1864, валия, стопански въпроси/пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 740-768, 30 л., 1843-1864, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 769-786, 23 л., 1722-1873, валия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 787, 1 л., 1848, валия, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 788-793, 6 л., 1848-1863, валия, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума
а.е. 794-838, 53 л., 1812-1863, валия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 844-912, 79 л., 1849-1874, валия, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 913-944, 39 л., 1836-1877, валия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 945-1333, 430 л., 1840-1876, валия, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 1334-1562, 304 л., 1763-1871, валия, право и администрация/административни органи
а.е. 1563-1646, 111 л., 1839-1872, валия, право и администрация/полиция
а.е. 1647-1653, 7 л., 1864-1859, валия, културно-просветни въпроси/училища –небългарски, печат
а.е. 1654, 1 л., 1801-1900, валия, културно-просветни въпроси/старини
а.е. 1655-1660, 7 л., 1857-1874, валия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 1661-1709, 52 л., 1773-1863, валия, военно дело/командване и всички родове войска
а.е. 1710-1712, 3 л., 1849-1851, валия, военно дело/флота
а.е. 1713-1823, 159 л., 1842-1872, валия, военно дело/военно снабдяване, въоръжаване
а.е. 1824-1840, 25 л., 1715-1863, валия, военно дело/крепости
а.е. 1841-1859, 36 л., 1853-1857, валия, военно дело/военна история, войни с други страни
а.е. 1860-1868, 9 л., 1846-1870, валия, религии/християнски религии
а.е. 1869-1877, 10 л., 1848-1896, валия, религии/мохамедански религии
а.е. 1878-1974, 254 л., 1717-1875, валия, без определена тематика
а.е. 1975, 1 л., 1801-1900, войска, стопански въпроси/зиамети
а.е. 1976-1977, 2 л., 1678-1760, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 1978-1979, 2 л., 1730-1847, войска, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 1980, 3 л., 1859, войска, стопански въпроси/фабрично производство, мелница
а.е. 1981, 1 л., 1723-1724, войска, стопански въпроси/мини и рударство, желязо
а.е. 1982-2000, 20 л., 1678-1877, войска, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 2001-2031, 53 л., 1688-1885, войска, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 2032-2035, 6 л., 1733-1833, войска, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 2036-2040, 6 л., 1733-1885, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 2041-2067, 44 л., 1698-1846, войска, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 2068, 1 л., 1757-58, войска, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума
а.е. 2069-2127, 74 л., 1705-1874, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 2128, 1 л., 1876, войска, обществено-политически въпроси/Априлско въстание
а.е. 2129-2131, 4 л., 1807-1841, войска, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения в други страни
а.е. 2132-2135, 4 л., 1769-1874, войска, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 2136-2144, 11 л., 1730-1870, войска, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 2145-2163, 25 л., 1733-1877, войска, право и администрация/правни отношения
а.е. 2203, 1 л., 1863, войска, право и администрация/полиция
а.е. 2204-2205, 2 л., 1828-1860, войска, културно-политически въпроси/здравеопазване
а.е. 2206-2272, 94 л., 1641-1872, войска, военно дело/командване, всички родове войски
а.е. 2273-2281, 11 л., 1720-1860, войска, военно дело/флота
а.е. 2282-2504, 364 л., 1611-1877, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 2505-2654, 206 л., 1630-1877, войска, военно дело/крепости
а.е. 2655-2677, 28 л., 1768-1877, войска, военно дело/военна история, войни с други страни
а.е. 2678-2681, 4 л., 1720-1816, войска, религии/мохамедански религии
а.е. 2682-2750, 142 л., 1670-1876, войска, без определена тематика
а.е. 2751-2829, 862 л., 1842-1877, дефтердар, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 2830-2831, 2 л., 1719-1847, дефтердар, стопански въпроси/тимари
а.е. 2832-2833, 2 л., 1873-1875, дефтердар, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 2834-2841, 28 л., 1869-1877, дефтердар, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 2842, 1 л., 1872, дефтердар, стопански въпроси/гори
а.е. 2843-2847, 5 л., 1863-1877, дефтердар, стопански въпроси/финанси, пари и кредит
а.е. 2848-3356, 1485 л., 1667-1878, дефтердар, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 3357-3377, 65 л., 1663-1870, дефтердар, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 3378-3381, 5 л., 1720-1850, дефтердар, стопански въпроси/баланси
а.е. 3382-3386, 7 л., 1690-1720, дефтердар, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 3387-3388, 2 л., 1853-1858, дефтердар, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 3389-3392, 5 л., 1717-1853, дефтердар, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 3393-3395, 4 л., 1832-1847, дефтердар, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 3396-3408, 9 л., 1718-1856, дефтердар, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 3404-3406, 30 л., 1868-1871, дефтердар, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 3407, 1 л., 1718-19, дефтердар, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 3408-3523, 209 л., 1789-1895, дефтердар, право и администрация/правни въпроси
а.е. 3524-3587, 68 л., 1717-1877, дефтердар, право и администрация/административни органи
а.е. 3588-3589, 2 л., 1845-1849, дефтердар, право и администрация/полиция
а.е. 3590, 1 л., 1854, дефтердар, военно дело/родове войска
а.е. 3591-3609, 22 л., 1718-1862, дефтердар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 3610-3612, 7 л., 1721-1863, дефтердар, стопански въпроси/крепости
а.е. 3613, 1 л., 1874, дефтердар, религии/християнски религии
а.е. 3614, 1 л., 1855, дефтердар, религии/мохамедански религии
а.е. 3615-3617, 5 л., 1844-1876, дефтердар, без определена тематика
а.е. 3618-3619, 2 л., 1570-1874, кадия, стопански въпроси/хасове
а.е. 3620-3641, 185 л., 1585-1875, дефтердар, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 3642-3655, 15 л., 1649-1869, дефтердар, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 3656-3657, 2 л., 1719-1862, дефтердар, стопански въпроси/финанси, пари и кредит
а.е. 3658-3667, 14 л., 1657-1787, дефтердар, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири, държавни доставки
а.е. 3668-3670, 3 л., 1674-1867, дефтердар, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 3671-3673, 3 л., 1720-1725, дефтердар, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 3674-3680, 9 л., 1673-1781, дефтердар, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 3681-3682, 2 л., 1772-1865, кадия, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 3683, 1 л., 1759-60, дефтердар, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 3684-3833, 532 л., 1643-1877, кадия, право и администрация/правни въпроси, наказателни, съдебни, съдоустройство
а.е. 3834-3839, 29 л., 1585-1871, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 3840, 1 л., 1843, кадия, право и администрация/полиция
а.е. 3841, 1 л., 1863, кадия, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 3842, 1 л., 1808, кадия, военно дело/родове войска
а.е. 3843-3846, 7 л., 1698-1817, кадия, военно дело/флота
а.е. 3847-3862, 41 л., 1673-1864, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 3863-3871, 12 л., 1666-1855, кадия, военно дело/крепости
а.е. 3872-3876, 5 л., 1659-1666, кадия, религии/християнство и други и религии
а.е. 3877-3897, 33 л., 1655-1877, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 3898-3908, 22 л., 1676-1878, кадия, без определена тематика
а.е. 3909-3911, 15 л., 1865-1872, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 3912-3913, 2 л., 1864-1865, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 3914, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 3915-3919, 10 л., 1865-1874, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 3920-3921, 11 л., 1865, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 3922, 1 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/риболов
а.е. 3923, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/лов
а.е. 3924-3931, 8 л., 1865-1875, каймакам, стопански въпроси/финанси, пари и кредит
а.е. 3923, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/лов
а.е. 3924-3931, 8 л., 1848-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси пари и кредит
а.е. 3932-4014, 91 л., 1848-1876, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 4015-4029, 28 л., 1858-1874, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 4030-4031, 2 л., 1865-1875, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 4032-4034, 3 л., 1862-1866, каймакам, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки
а.е. 4035-4037, 3 л., 1865-1873, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 4038-4041, 5 л., 1723-1866, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 4042-4045, 5 л., 1865-1875, каймакам, стопански въпроси/класи и класови отношения, роби, подвластно население, задължения към държавата
а.е. 4046, 3 л., 1866, каймакам, обществено-политически въпроси/национално-освободително движение – хайдути
а.е. 4047-4054, 8 л., 1861-1874, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 4055-4091, 77 л., 1863-1877, каймакам, право и администрация/граждански, наказателни, съдоустройствени въпроси
а.е. 4092-4137, 131 л., 1850-1876, каймакам, право и администрация/ административни органи
а.е. 4138-4139, 2 л., 1864-1875, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 4140-4141, 2 л., 1864-1867, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 4142, 2 л., 1866, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 4143-4145, 3 л., 1693-1866, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 4146, 1 л., 1866, каймакам, военно дело/крепости
а.е. 4147, 1 л., 1866, каймакам, религии/мохамедански религии
а.е. 4148-4191, 45 л., 1799-1876, каймакам, без определена тематика
а.е. 4192-4195, 4 л., 1848-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 4196-4217, 36 л., 1844-1877-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 4218-4220, 3 л., 1815-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 4221-4223, 3 л., 1836-1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/мюлк
а.е. 4224-4225, 2 л., 1645-1863-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 4226-4227, 3 л., 1873-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 4228, 1 л., 1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси и капитал
а.е. 4192-4195, 4 л., 1848-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 4209-4262, 72 л., 1842-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 4263-4683, 1228 л., 1646-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 4684-4963, 672 л., 1666-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 4964-4984, 30 л., 1859-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 4996-5011, 36 л., 1858-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 5012-5021, 11 л., 1844-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 5022-5028, 12 л., 1859-1877, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения у нас
а.е. 5029-5031, 9 л., 1865, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения в другите страни
а.е. 5032-5049, 18 л., 1861-1874, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 5050-5059, 10 л., 1863-1872, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 5060-5102, 105 л., 1844-1876, мал мюдюрю, право и администрация/граждански, наказателни въпроси
а.е. 5103-5128, 44 л., 1662-1876, мал мюдюрю, право и администрация/ административни органи
а.е. 5129-5132, 8 л., 1860-1875, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 5133-5138, 23 л., 1862-1864, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища-небългарски
а.е. 5139-5147, 10 л., 1862-1875, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 5148, 1 л., 1865, мал мюдюрю, военно дело/родове войска
а.е. 5149-5190, 61 л., 1671-1877, мал мюдюрю, военно дело/военно въоръжаване и въоръжаване
а.е. 5191-5194, 8 л., 1841-1867, мал мюдюрю, военно дело, крепости
а.е. 5195, 1 л., 1863, мал мюдюрю, религии/християнски религии
а.е. 5196, 1 л., 1864, мал мюдюрю, религии/мохамедански религии
а.е. 5197-5250, 282 л., 1717-1877, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 5251-5270, 37 л., 1868-1877, меджлис-и даави, право и администрация/граждански, наказателни, съдоустройство
а.е. 5271-5274, 47 л., 1869-1874, меджлис-и даави, без определена тематика
а.е. 5275-5282, 10 л., 1858-1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/други земи
а.е. 5283, 1 л., 1875, меджлис-и темиз, стопански въпроси/пари и кредит – сиротна каса
а.е. 5284-5314, 65 л., 1865-1877, меджлис-и темиз, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 5315, 2 л., 1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/разходи
а.е. 5316-5317, 2 л., 1875, меджлис-и темиз, стопански въпроси/пари и кредит – сиротна каса
а.е. 5318, 1 л., 1874, меджлис-и темиз, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 5319, 1 л., 1873, меджлис-и темиз, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума
а.е. 5320-5333, 28 л., 1862-1877, меджлис-и темиз, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 5334-5336, 4 л., 1865-1869, меджлис-и темиз, обществено-политически въпроси/народно-освободителни движения, хайдути
а.е. 5337, 1 л., 1877, меджлис-и темиз, стопански въпроси/народно-освободителни движения в Сърбия
а.е. 5338-5340, 3 л., 1871-1872, меджлис-и темиз, стопански въпроси/емиграция
а.е. 5341-6795, 2495 л., 1826-1878, меджлис-и темиз, право и администрация/законодателство, съдоустройство
а.е. 6796-6805, 13 л., 1863-1876, меджлис-и темиз, право и администрация/административни органи
а.е. 6806, 1 л., 1864, меджлис-и темиз, стопански въпроси/полиция
а.е. 6807, 1 л., 1866, меджлис-и темиз, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 6808, 1 л., 1870, меджлис-и темиз, военно дело/родове войска
а.е. 6813-6885, 262 л., 1853-1876, меджлис-и темиз, без определена тематика
а.е. 6887-6888, 2 л., 1858-1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 6889-6904, 19 л., 1857-1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/ приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 6905-6908, 4 л., 1871-1876, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 6909-6910, 3 л., 1869-1872, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/баланси
а.е. 6911-6921, 22 л., 1853-1876, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки
а.е. 6922, 1 л., 1871, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 6923-6924, 2 л., 1870-1875, меджлис-и тиджарет, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6925, 1 л., 1865, меджлис-и тиджарет, общестевно-политически въпроси/емиграция
а.е. 6926-7587, 1282 л., 1843-1877, меджлис-и тиджарет, право и администрация/правни отношения
а.е. 7588-7608, 35 л., 1863-1877, меджлис-и тиджарет, право и администрация/административни органи
а.е. 7609, 1 л., 1871, меджлис-и тиджарет, културно-просветни въпроси/периодични издания – небългарски
а.е. 7610, 1 л., 1870, меджлис-и тиджарет, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7611-7612, 8 л., 1875, меджлис-и тиджарет, без определена тематика
а.е. 7613-7616, 5 л., 1874-1875, мухасебе, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 7617-7633, 32 л., 1844-1877, мухасебе, стопански въпроси/тимари
а.е. 7634, 1 л., 1876, мухасебе, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 7635-7640, 16 л., 1852-1869, мухасебе, стопански въпроси/земи мюлк, господарски земи
а.е. 7641-7643, 5 л., 1865-1874, мухасебе, стопански въпроси/земеделие
а.е. 7644, 2 л., 1871, мухасебе, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 7645, 1 л., 1872, мухасебе, стопански въпроси/риболов
а.е. 7646-7648, 5 л., 1864-1875, мухасебе, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 7649-7651, 4 л., 1874-1877, мухасебе, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 7652-7659, 2 л., 1847-1854, мухасебе, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 7654-7697, 192 л., 1846-1877, мухасебе, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 7698-8234, 1023 л., 1660-1875, мухасебе, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 8235-8431, 581 л., 1834-1878, мухасебе, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 8432-8580, 280 л., 1843-1877, мухасебе, стопански въпроси/баланси
а.е. 8473а-8478а, 10 л., 1853-1876, мухасебе, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки
а.е. 8479а-8502а, 37 л., 1843-1877, мухасебе, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 8503а-8520а, 30 л., 1844-1877, мухасебе, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 8521а-8523а, 25 л., 1874-1875, мухасебе, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 8524а-8527а, 8 л., 1847-1875, мухасебе, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума
а.е. 8528а-8531а, 4 л., 1843-1877, мухасебе, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – злоупотреби от страна на органите на властта
а.е. 8532а-8538а, 23 л., 1842-1877, мухасебе, стопански въпроси/народно-освободителни движения
а.е. 8539а-8577а, 83 л., 1849-1877, мухасебе, стопански въпроси/емиграция
а.е. 8578а-8580а, 280 л., 1870-1878, мухасебе, стопански въпроси/външна политика
а.е. 8581-8610, 31 л., 1845-1877, мухасебе, право и администрация/правни въпроси – граждански, наказателни, съдоустройство, съдопроизводство
а.е. 8611-8805, 444 л., 1842-1874, мухасебе, администрация/административни органи
а.е. 8806-8846, 1330 л., 1842-1877, мухасебе, право и администрация/полиция
а.е. 8847-8858, 13 л., 1867-1877, мухасебе, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 8859-8886, 78 л., 1857-1875, мухасебе, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 8887-8890, 4 л., 1876, мухасебе, военно дело/родове войска
а.е. 8891-9013, 211 л., 1841-1879, мухасебе, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 9014-9017, 4 л., 1844-1865, мухасебе, военно дело/крепости
а.е. 9018-9020, 5 л., 1876-1877, мухасебе, военно дело/военна история
а.е. 9021-9022, 2 л., 1873-1877, мухасебе, религии/мохамедански религии
а.е. 9023-9024, 6 л., 1861-1865, мухасебе, без определена тематика
а.е. 9025-9072, 169 л., 1843-1877, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 9073, 1 л., 1865, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 9074-9101, 63 л., 1604-1877, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 9102-9112, 11 л., 1865-1877, мютесариф, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 9113-9156, 339 л., 1864-1877, мютесариф, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 9157-9191, 85 л., 1863-1877, мютесариф, стопански въпроси/земеделие
а.е. 9192-9218, 33 л., 1859-1877, мютесариф, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 9219-9232, 21 л., 1870-1877, мютесариф, стопански въпроси/гори
а.е. 9233-9235, 3 л., 1873-1876, мютесариф, стопански въпроси/лов и риболов
а.е. 9236-9257, 22 л., 1862-1877, мютесариф, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 9258-9266, 9 л., 1842-1877, мютесариф, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 9267-9276, 13 л., 1867-1877, мютесариф, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 9277-9438, 237 л., 1856-1877, мютесариф, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 9439-11092, 3436 л., 1600-1881, мютесариф, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 11093-11385, 475 л., 1854-1878, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 11386-11538, 211 л., 1860-1877, мютесариф, стопански въпроси/баланси
а.е. 11539-11641, 117 л., 1657-1891, мютесариф, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки
а.е. 11642-11570 /11642а-11570а, 132 л., 1733-1877, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 11571-11699/11571а-11641а, 159 л., 1856-1877, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 11700-11760, 24 л., 1864-1877, мютесариф, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 11717-11759, 52 л., 1864-1877, мютесариф, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума
а.е. 11760-11835, 127 л., 1649-1877, мютесариф, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – рая, роби, феодали, чифликчии, чорбаджии
а.е. 11836-11867, 46 л., 1864-1892, мютесариф, обществено-политически въпроси/народно-освободителни движения, хайдутство
а.е. 11868, 1 л., 1871, мютесариф, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения в други страни
а.е. 11869-12414, 345 л., 1860-1878, мютесариф, обществено-политически въпроси/ емиграция
а.е. 12142-12229, 106 л., 1848-1877, мютесариф, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 12230-14229, 2493 л., 1810-1878, мютесариф, право и администрация/законодателство, съдоустройство, наказателни и граждански производства
а.е. 14230-16022, 10132 л., 1646-1877, мютесариф, право и администрация/административни органи
а.е. 16023-16177, 223 л., 1853-1877, мютесариф, право и администрация/полиция
а.е. 16178-16182, 45 л., 1868-1877, мютесариф, право и администрация/полицейски въпроси
а.е. 16183-16258, 88 л., 1864-1877, мютесариф, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 16259-16262, 6 л., 1864-1871, мютесариф, културно-просветни въпроси въпроси/народно творчество, старини
а.е. 16263-16326, 76 л., 1861-1877, мютесариф, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 16327-16481, 168 л., 1844-1878, мютесариф, военно дело/родове войска
а.е. 16482-16490, 12 л., 1865-1873, мютесариф, военно дело/флота, военна и търговска
а.е. 16491-16955, 620 л., 1848-1877, мютесариф, стопански въпроси/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 16956-16974, 22 л., 1693-1877, мютесариф, военно дело/крепости
а.е. 16975-17052, 248 л., 1855-1878, мютесариф, военно дело/военна история, войни
а.е. 17053-17072, 22 л., 1864-1877, мютесариф, религия/немохамедански религии
а.е. 17073-17118, 48 л., 1864-1878, мютесариф, религия/мохамедански религии
а.е. 17119-17520, 1108 л., 1706-1891, мютесариф, без определена тематика
а.е. 17521, 1 л., 1860, митница, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 17522-17527, 6 л., 1641-1865, митница, стопански въпроси/приходи от мита
а.е. 17528-17531, 4 л., 1662-1848, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 17532-17538, 10 л., 1861-1871, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 17539, 2 л., 1728, митница, право и администрация/владетели на мукатаа
а.е. 17540, 1 л., 1866, митница, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 17541, 1 л., 1663, митница, военно дело/крепости
а.е. 17542, 1 л., 1862-1863, мютесариф, без определена тематика
а.е. 17543, 1 л., 1872, полиция, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 17544-17546, 3 л., 1665-1862, полиция, стопански въпроси/тимари
а.е. 17547-17548, 2 л., 1873-1863, полиция, стопански въпроси/земеделие
а.е. 17549-17550, 2 л., 1872, полиция, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 17551, 1 л., 1873, полиция, стопански въпроси/гори
а.е. 17552-17554, 4 л., 1860-1876, полиция, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 17555-17556, 2 л., 1862-1875, полиция, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 17557-17586, 33 л., 1859-1877, полиция, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси, глоби, мита, конфискации
а.е. 17587-17610, 48 л., 1848-1877, полиция, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 17611-17616, 6 л., 1861-18765, полиция, стопански въпроси/съобщения и транспорти, воден и сухопътен
а.е. 17617-17626, 11 л., 1863-1875, полиция, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 17627, 1 л., 1875, полиция, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 17628-17631, 4 л., 1862-1876, полиция, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 17632-17639, 8 л., 1862-1876, полиция, стопански въпроси/народноосвободителни движения – хайдутство
а.е. 17640-17649, 10 л., 1863-1876, полиция, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 17650-17657, 8 л., 1860-1877, полиция, стопански въпроси/външна политика
а.е. 17658-18031, 781 л., 1850-1878, полиция, право и администрация/правни въпроси, законодателство, съдоустройство граждански, наказателни
а.е. 18032-18147, 210 л., 1849-1878, полиция, право и администрация/административни органи
а.е. 18148-18295, 572 л., 1842-1877, право и администрация/полиция
а.е. 18296-18300, 5 л., 1862-1874, полиция, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 18301-18311, 14 л., 1863-1877, полиция, военно дело/родове войска
а.е. 18312-18325, 21 л., 1862-1877, полиция, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 18326-18337, 12 л., 1876-1877, полиция, военно дело/военна история
а.е. 18338-18339, 2 л., 1863-1872, полиция, религии/мохамедански
а.е. 18340-18363, 98 л., 1849-1877, полиция, без определена тематика
а.е. 18364-18369, 22 л., 1833-1865, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден
а.е. 18370, 1 л., 1864, поща, право и администрация/административни органи
а.е. 18371, 1 л., 1872, поща, русумат, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 18372, 44 л., 1873, русумат, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 18373-18408, 98 л., 1687-1877, русумат, стопански въпроси/ приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 18409-18410, 2 л., 1872-1877, русумат, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 18411-18414, 11 л., 1723-1875, русумат, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки
а.е. 18415, 1 л., 1847, русумат, стопански въпроси/бедствия: пожари, наводднения, чума
а.е. 18416-18417, 2 л., 1658-1870, русумат, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, насилия от страна на органите на властта
а.е. 18418, 1 л., 1842, русумат, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Сърбия
а.е. 18419-18436, 18 л., 1850-1880, русумат, право и администрация/наказателни, граждански, съдоустройство и пр.
а.е. 18437-18452, 25 л., 1857-1876, русумат, право и администрация/административни органи
а.е. 18453-18455, 3 л., 1861, русумат, право и администрация/полиция
а.е. 18456, 1 л., 1873, русумат, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 18457, 1 л., 1873, русумат, военно дело/сухопътни войски
а.е. 18458-18460, 3 л., 1717-1875, русумат, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 18461, 1 л., 1877, русумат, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 18462-18566, 524 л., 1705-1877, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 18567-18572, 19 л., села, документите са подредени азбучно

а.е. 1, 1 л., 1877, ашар идареси, стопански въпроси/зиамети
а.е. 2 – 19, 183 л., 1870 – 1877, ашар идареси, стопански въпроси/приходи: юшюр
а.е. 20, 1 л., 1874, ашар идареси, право и администрация/администрация и административни органи – мюлтезими
а.е. 21, 18 л., 1861, ашар идареси, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 22, 1 л., 1701 – 1850, войвода, стопански въпроси/приходи
а.е. 23, 1 л., 1859, войска, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – държавни доставки
а.е. 24, 1 л., 1870, войска, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 25 – 26, 2 л., 1874 – 1876, войска, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 27 – 29, 4 л., 1697 – 1869, войска, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 30 – 32, 3 л., 1853 – 1876, войска, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 33 – 35, 6 л., 1697 – 1864, войска, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 36, 2 л., 1567, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 37, 1 л., 1876, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 38 – 39, 3 л., 1842 – 1871, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 40 – 47, 9 л., 1694 – 1873, кадия, право и администрация/правни въпроси
а.е. 48, 1 л., 1849, кадия, културно – просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 49, 1 л., 1843, кадия, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 50, 1 л., 1719, кадия, военно дело/флота
а.е. 51, 2 л., 1693, кадия, военно дело/въоражаване и военно снабдяване
а.е. 52, 1 л., 1720, кадия, военно дело/крепости
а.е. 53 – 67, 73 л., 1864 – 1875, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 68 – 69, 28 л., 1863, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 70 – 74, 26 л., 1859 – 1875, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 75 – 79, 7 л., 1874 – 1877, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 80, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/занаяти – самарджийство
а.е. 81 – 84, 4 л., 1874 – 1877, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал – пари и кредит
а.е. 85 – 276, 792 л., 1865 – 1877, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, глоби, такси и др.
а.е. 277 – 296, 71 л., 1843 – 1877, каймакам, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 297 – 303, 8 л., 1860 – 1876, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 304 – 307, 4 л., 1843 – 1876, каймакам, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – държавни доставки
а.е. 308 – 316, 9 л., 1843 – 1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 317 – 325, 11 л., 1854 – 1876, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 326 – 328, 4 л., 1861 – 1874, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 329 – 330, 2 л., 1852 – 1874 , каймакам, стопански въпроси/бедствия: пожари, наводнения, чума и др.
а.е. 331 – 337, 7 л., 1873 – 1876, каймакам, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 338 – 341, 8 л., 1861 – 1875, каймакам, обществено – политически въпроси/емиграция
а.е. 342, 1 л., 1861 – 1875, каймакам, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 343 – 418, 79 л., 1874 – 1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 419 – 494, 115 л., 1843 – 1876, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 495 – 532, 53 л., 1843 – 1876, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 533, 1 л., 1875, каймакам, културно – просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 534 – 543, 10 л., 1875 – 1877, каймакам, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 544 – 566, 29 л., 1854 – 1876, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 567 – 569, 3 л., 1854 – 1876, каймакам, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 570 – 572, 3 л., 1874 – 1875, мал мюдюр, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 573 – 574, 2 л., 1845 – 1850, мал мюдюр, стопански въпроси/тимари
а.е. 575 – 576, 112 л., 1869 – 1870, мал мюдюр, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения
а.е. 577 – 578, 2 л., 1864 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси и капитал
а.е. 579, 1 л., 1866, мал мюдюр, стопански въпроси/тимари
а.е. 580 – 725, 870 л., 1819 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, сурсот, глоби, мита и др.
а.е. 726 – 777, 271 л., 1852 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 778 – 784, 8 л., 1858 – 1875, мал мюдюр, стопански въпроси/баланси
а.е. 785, 1 л., 1871, мал мюдюр, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – държавни доставки
а.е. 786, 1 л., 1860, мал мюдюр, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 787, 1 л., 1800 – 1900, мал мюдюр, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 788, 1 л., 1800 – 1900, мал мюдюр, обществено – политически въпроси/емиграция
а.е. 789 – 794, 6 л., 1871, мал мюдюр, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 795 – 797, 4 л., 1848 – 1866, мал мюдюр, право и администрация/полиция
а.е. 798, 1 л., 1874, мал мюдюр, културно – просветни въпроси/училища
а.е. 799 – 802, 4 л., 1835 – 1876, мал мюдюр, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 803 – 833, 42 л., 1866 – 1876, меджлиси даави, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 834 – 864, 60 л., 1858 – 1877, меджлиси даави, право и администрация/правни въпроси: граждански, съдебни и др.
а.е. 865 – 867, 68 л., 1801 – 1900, каза, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 868, 2 л., 1876, каза, стопански въпроси/земеделие
а.е. 869, 1 л., 1876, каза, стопански въпроси/мини и рударство – камени въглища
а.е. 870 – 873, 4 л., 1865 – 1875, каза, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 874 – 884, 51 л., 1870 – 1876, каза, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 885 – 898, 14 л., 1848 – 1876, каза, стопански въпроси/баланси
а.е. 899, 1 л., 1876, каза, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 900, 1 л., 1865, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 901, 1 л., 1875, каза, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 902 – 903, 4 л., 1871, каза, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 904 – 905, 2 л., 1869 – 1871, каза, обществено – политически въпроси/емиграция
а.е. 906 – 909, 4 л., 1846 – 1874, каза, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 910 – 918, 31 л., 1841 – 1877, каза, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 919 – 938, 48 л., 1847 – 1876, каза, право и администрация/полиция
а.е. 939, 1 л., 1874, каза, културно – просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 940 – 941, 2 л., 1864, каза, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 942 – 947, 10 л., 1840 – 1876, каза, военно дело/въоражаване и военно снабдяване
а.е. 948 – 949, 3 л., 1875, каза, религии/мохамедиски религии и религиозни институции
а.е. 950 – 951, 2 л., 1871 – 1876, полиция, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, глоби, такси и др.
а.е. 952 – 953, 2 л., 1848 – 1863, полиция, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 954 – 958, 60 л., 1861 – 1877, полиция, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 959 – 960, 2 л., 1872 – 1876, полиция, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 961 – 962, 3 л., 1875, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 963 – 1049, 320 л., 1865 – 1876, тапу кятиби, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 1050, 2 л., 1875, тапу кятиби, стопански въпроси/земеделие и земеделски култури – лозя
а.е. 1051 – 1094, 80 л., 1871 – 1876, тапу кятиби, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 1095, 1 л., 1876, тапу кятиби, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 1096 – 1097, 2 л., 1870 – 1872, тапу кятиби, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 1098 – 1104, 7 л., 1865 – 1872, тапу кятиби, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1105 – 1131, 94 л., 1847 – 1877, Белоградчик, общи (колекция)/определен е само града, година, месец и ден
а.е. 1132 – 1133, 15 л., 1874, села, /подредени азбучно

а.е. 1 – 32, 193 л., 1857 – 1877, ашар идареси, стопански въпроси/приходи: юшюр
а.е. 33 – 34, 2 л., 1876, ашар идареси, стопански въпроси/разходи: заплати
а.е. 35 – 39, 5 л., 1867 – 1869, ашар идареси, право и администрация/администрация и административни органи – мюлтезим
а.е. 40, 1 л., 1871, ашар идареси, военно дело/въоражаване и военно снабдяване
а.е. 41 – 42, 2 л., 1876 – 1877, беледие, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 43, 1 л., 1875, беледие, стопански въпроси/баланси
а.е. 44, 1 л., 1877, беледие, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 45 – 46, 2 л., 1844, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 47 – 49, 4 л., 1665 – 1842, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 50, 1 л., 1688, кадия, стопански въпроси/търговия: външна и вътрешна – държавни доставки
а.е. 51 – 53, 3 л., 1693 – 1865, кадия, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 54, 3 л., 1700 – 1800, кадия, обществено – политически въпроси/емиграция
а.е. 55, 1 л., 1779, кадия, обществено – политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 56 – 59, 4 л., 1869 – 1870, кадия, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения
а.е. 60 – 61, 4 л., 1732 – 1783, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 62, 1 л., 1840, кадия , военно дело/командуване и редове войски
а.е. 63 – 64, 2 л., 1687 – 1773, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 65 – 66, 2 л., 1870, кадия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 67 – 71, 49 л., 1864 – 1875, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 72, 1 л., 1843, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 73 – 89, 22 л., 1834 – 1864, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 90 , 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 91 – 92, 38 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/други земи – мюлк
а.е. 93 – 97, 5 л., 1874 – 1876, каймакам, стопански въпроси/земеделие и земеделски култури
а.е. 98, 1 л., 1843, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 99, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 100 – 103, 7 л., 1854 – 1886, каймакам, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 104, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 105, 1 л., 1854, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство – въглища
а.е. 106 – 107, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал
а.е. 108 – 114, 9 л., 1863 – 1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 115 – 217, 651 л., 1670 – 1877, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 218 – 237, 91 л., 1844 – 1877, каймакам, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 238 – 272, 51 л., 1861 – 1877, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 273 – 274, 2 л., 1688 – 1868, каймакам, стопански въпроси/търговия: външна и вътрешна – държавни доставки
а.е. 275 – 283, 10 л., 1849 – 1877, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 284 – 285, 2 л., 1868 – 1876 , каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 286 – 288, 86 л., 1868 – 1873, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 289 – 291, 3 л., 1871 – 1876, каймакам, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума и др.
а.е. 292 – 295, 8 л., 1658 – 1877, каймакам, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 296 – 297, 22 л., 1875 – 1876, каймакам, обществено – политически въпроси/народоосвободителни движения
а.е. 298 – 306, 32 л., 1868 – 1877, каймакам, обществено – политически въпроси/емиграция
а.е. 307, 1 л., 1876, каймакам, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 308 – 346, 56 л., 1858 – 1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси – граждански, съдебни и др. от такъв характер
а.е. 347 – 416, 191 л., 1779 – 1877, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 417 – 462, 75 л., 1844 – 1877, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 463 – 464 , 2 л., 1876 – 1877, каймакам, културно – просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 465 – 467, 3 л., 1847 – 1877, каймакам, културно – просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 468, 1 л., 1822 – 1823, каймакам, военно дело/командуване и редове войски
а.е. 469 – 488, 28 л., 1801 – 1877, каймакам, военно дело/въоражаване и военно снабдяване
а.е. 489 – 495 , 30 л., 1876 – 1877, каймакам, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 496 – 498, 4 л., 1869 – 1870, каймакам, религии/немохамедански религии и институти – християнски и др.
а.е. 499 – 509, 18 л., 1845 – 1864, мал мюдюр, стопански въпроси/тимари
а.е. 510, 6 л., 1800 – 1900, мал мюдюр, стопански въпроси/други земи – мюлк
а.е. 511, 6 л., 1860 – 1861, мал мюдюр, стопански въпроси/земеделие
а.е. 512, 1 л., 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 513, 1 л., 1864, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси и капитал
а.е. 514 – 515, 2 л., 1873 – 1875, мал мюдюр, стопански въпроси/пари и кредит – заеми
а.е. 516 – 632, 736 л., 1632 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 633 – 689, 148 л., 1863 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 690 – 700 , 12 л., 1868 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/баланси
а.е. 701 – 703, 4 л., 1875 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 704, 1 л., 1872, мал мюдюр, обществено – политически въпроси/емиграция
а.е. 705 – 712, 9 л., 1869 – 1877, мал мюдюр, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 713 – 716, 6 л., 1822 – 1877, мал мюдюр, право и администрация/полиция
а.е. 717 – 730, 14 л., 1658 – 1877, мал мюдюр, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 731 – 732, 2 л., 1853 – 1863, мал мюдюр, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 733, 1 л., 1877 , меджлиси даави, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 734 – 746, 23 л., 1866 – 1877, меджлиси даави, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита и др.
а.е. 747 – 748, 3 л., 1871 – 1877, меджлиси даави, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 749, 1 л., 1872, меджлиси даави, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 750 – 769, 54 л., 1865 – 1877, меджлиси даави, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни и др.
а.е. 770 , 1 л., 1873, меджлиси даави, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 771 , 1 л., 1862, меджлиси даави, културно – просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 772, 1 л., 1867, меджлиси даави, религии/немохамедански религии – християнски
а.е. 773, 1 л., 1871, полиция, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 774 – 776, 5 л., 1863 – 1875, полиция, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 777, 2 л., 1871, полиция, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 778 – 783, 6 л., 1863 – 1876, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 784 , 1 л., 1719 – 1720, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен – поща
а.е. 785 – 820, 373 л., 1863 – 1876, тапу кятиби, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 821 – 836, 24 л., 1872 – 1877, тапу кятиби, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 837 – 873, 162 л., 1845 – 1874, Берковица, общи (колекция)/определен е само града, ден, месец и година
а.е. 874 – 878, 48 л., подредени азбучно, села, общи/подредени хронологически и по името на селището

а.е. 1 – 2, 33 л., 1863, ашар идареси, стопански въпроси/земеделие
а.е. 3 – 115, 321 л., 1858 – 1877, ашар идареси, стопански въпроси/приходи: юшюр
а.е. 116 – 125, 35 л., 1863 – 1871, ашар идареси, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 126, 1 л., 1876, ашар идареси, стопански въпроси/баланси
а.е. 127 – 130, 7 л., 1853 – 1877, ашар идареси, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 131, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/финанси: пари и кредити – менафи сандък
а.е. 132 – 133, 2 л., 1875 – 1876, беледие, стопански въпроси/приходи
а.е. 134, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 135 – 137, 3 л., 1876 – 1877, беледие, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 138 – 139 , 5 л., 1876 – 1877, беледие, културно – просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 140 – 142, 3 л., 1833 – 1844, войвода , стопански въпроси/тимари
а.е. 143, 1 л., 1868, войвода , стопански въпроси/приходи
а.е. 144, 1 л., 1862, войвода , стопански въпроси/разходи
а.е. 145 – 146, 6 л., 1854 – 1874, войска, военно дело/командуване и редове войски
а.е. 147, 33 л., 1876, войска, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 148, 24 л., 1868 – 1869, войска, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 149 – 151 , 3 л., 1841 – 1845, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 152 , 1 л., 1874, кадия, стопански въпроси/земеделие
а.е. 153, 1 л., 1726, кадия, стопански въпроси/финанси и капитал; пари и кредити
а.е. 154 – 159, 10 л., 1672 – 1870, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 160, 6 л., 1705 – 1706, кадия, стопански въпроси/разходи – пенсии
а.е. 161 – 163, 4 л., 1692 – 1703, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – държавни доставки
а.е. 164 , 1 л., 1673, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 165, 1 л., 1832, кадия, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 166 – 170, 8 л., 1701 – 1833, кадия, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 171 – 180, 13 л., 1778 – 1870, кадия, право и администрация/правни въпроси – граждански, съдебни, наказателни, съдоустройство и др.
а.е. 181 , 1 л., 1848, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 182, 1 л., 1847, кадия, културно – просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 183, 2 л., 1872, кадия, военно дело/командуване и редове войски
а.е. 184, 1 л., 1715 – 1716, кадия, военно дело/военно снабдяване, военни приготовления
а.е. 185, 1 л., 1851, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 186 – 188, 18 л., 1730 – 1874, кадия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 189 – 271, 601 л., 1842 – 1876, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 272 – 285, 51 л., 1733 – 1863, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 286 – 287, 3 л., 1867 – 1875, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 288 – 290, 10 л., 1842, каймакам, стопански въпроси/поземлени въпроси и други земи – мюлк
а.е. 291 – 293, 29 л., 1863 – 1870, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 294 – 295, 3 л., 1859 – 1875, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 296 – 299, 108 л., 1853 – 1877, каймакам, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения – еснафи
а.е. 300 – 304 , 5 л., 1865 – 1877, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал; пари и кредити
а.е. 305 – 502, 961 л., 1842 – 1877, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита и др.
а.е. 503 – 537, 45 л., 1837 – 1877, каймакам, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 538 – 581, 58 л., 1843 – 1877, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 582 – 588, 12 л., 1876 – 1877, каймакам, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – пазари, панаири,държавни доставки
а.е. 589 – 592, 4 л., 1862 – 1877, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 593, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 594 – 597, 124 л., 1866 – 1875, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 598 – 603, 9 л., 1805 – 1870, каймакам, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 604 – 611, 14 л., 1840 – 1877, каймакам, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения; емиграция – небългарска
а.е. 612 – 638, 27 л., 1849 – 1877, каймакам, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни и др.
а.е. 639 – 706 , 101 л., 1847 – 1877, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 707 – 749, 67 л., 1843 – 1877, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 750, 1 л., 1875, каймакам, културно – просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 751, 1 л., 1849, каймакам, културно – просветни въпроси/народно творчество – старини
а.е. 752 – 767, 59 л., 1855 – 1877, каймакам, военно дело/командуване и редове войски
а.е. 768, 1 л., 1862, каймакам, военно дело/флота
а.е. 769 – 813, 72 л., 1848 – 1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 814, 1 л., 1734 – 1735, каймакам, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 815 – 820, 6 л., 1877, каймакам, военно дело/военна история – Освободителна война
а.е. 821 – 825, 5 л., 1853 – 1875, каймакам, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 826 – 865, 135 л., 1842 – 1877, каймакам, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 866, 7 л., 1874, мал мюдюр, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 867 – 926, 135 л., 1840 – 1879, мал мюдюр, стопански въпроси/тимари
а.е. 927, 1 л., 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 928 – 1084, 858 л., 1635 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита и др.
а.е. 1085 – 1145, 84 л., 1861 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 1146 – 1177, 44 л., 1861 – 1877, мал мюдюр, стопански въпроси/баланси
а.е. 1178 , 1 л., 1876, мал мюдюр, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – пазари, панаири,държавни доставки
а.е. 1179, 9 л., 1864, мал мюдюр, обществено – политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 1180 – 1181, 2 л., 1877, мал мюдюр, право и администрация/право – граждански
а.е. 1182 – 1194, 15 л., 1657 – 1876, мал мюдюр, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1195 – 1198, 7 л., 1863 – 1876, мал мюдюр, право и администрация/полиция
а.е. 1199, 1 л., 1877, мал мюдюр, военно дело/командуване и редове войски
а.е. 1200 – 1226, 36 л., 1848 – 1877, мал мюдюр, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 1227 – 1235, 14 л., 1846 – 1870, мал мюдюр, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 1236, 1 л., 1871, менафи сандък, стопански въпроси/пари и кредит – общополезни каси
а.е. 1237 – 1268, 61 л., 1866 – 1877, меджлиси даави, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита и др.
а.е. 1269 – 1270, 22 л., 1874 – 1876, меджлиси даави, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1271, 1 л., 1876, меджлиси даави, обществено – политически въпроси/национално освободително движение – Априлско въстание
а.е. 1272 – 1292, 92 л., 1869 – 1877, меджлиси даави, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 1293 – 1294, 2 л., 1875 – 1876, меджлиси тиджарет, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 1295 – 1296, 2 л., 1870 – 1876, меджлиси, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 1297, 1 л., 1874, орман меймуру, стопански въпроси/гори
а.е. 1298 – 1299, 2 л., 1876 – 1877, орман меймуру, стопански въпроси/приходи: данъци, глоби, такси, мита и др.
а.е. 1300, 1 л., 1877, орман меймуру, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1301, 4 л., 1872 – 1877, полиция, стопански въпроси/приходи
а.е. 1302, 2 л., 1877, полиция, стопански въпроси/разходи
а.е. 1303, 1 л., 1863, полиция, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1304 – 1305, 3 л., 1860 – 1870, полиция, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 1306 – 1308 , 7 л., 1876 – 1878, полиция, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1309 – 1319, 23 л., 1849 – 1876, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 1320, 2 л., 1863, полиция, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 1321, 1 л., 1843, русумат, стопански въпроси/зиамети
а.е. 1322, 1 л., 1846, русумат, стопански въпроси/тимари
а.е. 1323 – 1325, 3 л., 1843 – 1876, русумат, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби и др.
а.е. 1326 – 1327, 2 л., 1871 – 1877, русумат, право и администрация/правни, граждански въпроси и отношения
а.е. 1328 – 1333, 6 л., 1729 – 1877, русумат, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1334 – 1335, 2 л., 1692 – 1693, русумат, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 1336 – 1343, 16 л., 1844 – 1875, русумат, стопански въпроси/приходи: данъци, глоби, такси, мита и др.
а.е. 1344 – 1345, 2 л., 1871 – 1876, русумат, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 1346 – 1430, 865 л., 1863 – 1876, тапу кятиби, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 1431 – 1443, 228 л., 1867 – 1875, тапу кятиби, стопански въпроси/приходи – ресми тапу
а.е. 1444, 1 л., 1876, тапу кятиби, религии/християнски и други религии и религиозни институции
а.е. 1445, 1 л., 19 век, тапу кятиби, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 1446 – 1455, 76 л., 1847 – 1875, Враца, общи (колекция)/определен е само града, година, месец и датата
а.е. 1456 – 1460, 41 л., 1860 – 1867, села, общи/подредени по азбучен ред – начална буква селището

а.е. 1-7, 53 л., 1869 -1874, ашар, стопански въпроси /приходи от юшюр
а.е. 8, 1 л., 1863, войски, стопански въпроси /държавни строежи
а.е. 9-13, 5 л., 1870 -1875, войски, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 14-18, 18 л., 1865 -1868, кадия, стопански въпроси/приходи: юшюр, данъци, такси, глоби и др.
а.е. 19, 1 л., 1871, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 20-21, 2 л.,1870, право и администрация/правни въпроси и отношения – граждански
а.е. 22-30, 30 л., 1853 – 1877, каймакам, стопански въпроси/мирийски въпроси
а.е. 31-32, 2 л., 1874 – 1877, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 33, 23 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 34 -37, 5 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал, пари и кредити
а.е. 38-128, 257 л., 1845-1878, каймакам, стопански въпроси/приходи: юшюр, данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници
а.е. 129-135, 9 л., 1863-1877, каймакам, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 136-154, 23 л., 1861-1877, каймакам, стопански въпроси/ баланси
а.е. 155-156, 2л., 1862-1877, каймакам, стопански въпроси/търговия: външна и вътрешна – държавни доставки
а.е. 157, 1 л., 1870, каймакам, стопански въпроси/ съобщения и транспорт – воден и сухопътен, поща
а.е. 158-161, 4 л., 1864-1877, каймакам, стопански въпроси/ държавни строежи
а.е. 162-165, 12 л., 1867-1870, каймакам, стопански въпроси/ население данни за броя на населението
а.е. 166-168,3 л., 1870, каймакам, стопански въпроси/бедствия: пожари, наводнения ,чума и др.
а.е. 169-172,4 л., 1864-1876, каймакам, обществено-политически въпроси /класи и класови отношения
а.е. 173-175,3 л., 1861-1876, каймакам, обществено-политически въпроси /национално освободителни движения
а.е. 176-188, 19 л., 1861-1877, каймакам, обществено-политически въпроси /емиграция
а.е. 189-194, 6 л., 1870-1877, каймакам, обществено – политически въпроси/външна политика с др. страни
а.е. 195-218, 25 л., 1863-1877, каймакам, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни, съдоустройство и др.
а.е. 219-247, 65 л., 1845-1877, каймакам, право и администрация/администрация и админ. органи
а.е. 278-256, 48 л., 1862-1876, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 257-258, 2 л., 1861-1876, каймакам, културни въпроси/здравеопазване
а.е. 259-262, 5 л., 1876-1877, каймакам, военно дело/командване и родове войска
а.е. 263-275, 18 л., 1864-1877, каймакам, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 276-284, 12 л., 168 -1877, каймакам, военно дело/ военна история, войни с др.страни
а.е. 285-295, 29 л., 1867-1876, каймакам, без да е определена тематиката
а.е. 296-359, 69 л., 1861-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита и др. приходоизточници
а.е. 360-472, 144 л., 1863-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/ разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 473-478, 6 л., 1867-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси /баланси
а.е. 479-483, 5 л., 1857-1871, мал мюдюрю, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни и др.
а.е. 484, 1 л., 1875, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и админ.органи
а.е. 485-486, 13 л., 1866-1876, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 487-488, 2 л., 1867-1875, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 489-490, 4 л., 1862-1870, мал мюдюрю, обща колекция/ без да е определена тематиката
а.е. 491-501 , 23 л., 1865-1876, меджлис-и даави, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, др.
а.е. 502, 1 л., 1801-1900 меджлис-и даави, обществено-политически въпроси /емиграция мухаджири
а.е. 503-514, 17 л., 1860-1876, меджлис-и даави, право и администрация/правни, граждански, съдебни, наказателни и др.
а.е. 515, 8 л., 1865, мухасебе, стопански въпроси /баланси
а.е. 516, 1 л., 1874, полиция, стопански въпроси /приходи
а.е. 517-518, 3 л., 1863, полиция, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 519, 1 л., 1862, полиция, стопански въпроси /съобщения и транспорт – воден и сухопътен, поща
а.е. 520, 1 л., 1858, полиция, стопански въпроси /държавни строежи
а.е. 521, 1 л., 1863, полиция, обществено -политически въпроси/ешкия
а.е. 522, 1 л., 1863, полиция, обществено -политически въпроси /правни – съдебни
а.е. 523-524, 11 л., 1863, полиция, право и администрация/администрация и админ.органи
а.е. 525-530, 8 л., 1864-1875, полиция, обществено – право и администрация /полиция
а.е. 531-532, 2 л., 1864 – 1875, полиция, обща колекция/ без да е определена тематиката
а.е. 533-546, 35 л., 1862-1877, тапу кятиби, стопански въпроси/мирийски въпроси
а.е. 547-549, 12 л., 1861-1875, тапу кятиби, стопански въпроси/ приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 550-579, 76 л., 1840-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 2 л., 1687, гюмрюк емини, стопански въпроси/разходи
а.е. 2-3, 2 л., 1658-1680, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 4-5, 5 л., 1687, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 6, 1 л., 1669, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 7, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 8, 1 л., 1692, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 9, 1 л., 1720, кадия, право и администрация/дворцови служби
а.е. 10, 1 л., 1648, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 11, 1 л., 1687, кадия, военно дело/военна история
а.е. 12, 1 л., 1770, кадия, без определна тематика
а.е. 13-17, 25 л., 1661-1850, каймакам, без определена тематика
а.е. 18, 2 л., 1605-1845, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 19, 1 л., 1878, мал мюдюрю, военно дело/военна история и освободителна война
а.е. 20-21, 2 л., 18450-1845, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 22-29, 43 л., 1713-1876, мютесариф, без определена тематика
а.е. 30, 1 л., 1840, полиция, право и администрация
а.е. 31-50, 107 л., 1807-1895, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 51, 1 л., 1847, Булаир, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1791, аянин, обществено-политически въпроси/даалии
а.е. 2-3, 2 л., 1807-1864, аянин, без определена тематика
а.е. 4-5, 2 л., 1800-1821, войвода, обществено-политически въпроси/даалии
а.е. 6, 1 л., 1712, войска, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 7-12, 6 л., 1613-1797, кадия, стопански въпроси/приходи: такси, юшур, данъци, глоби, мита
а.е. 13-17, 5 л., 1652-1715, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 18-19, 2 л., 1670-1676, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна, държавни доставки
а.е. 20, 1 л., 1710, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – водени сухопътен
а.е. 21-26, 10 л., 1604-1796, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 27-28, 3 л., 1813, кадия, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 29, 1 л., 1694, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 30-31, 2 л., 1688-1797, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 32, 1 л., 1733, кадия, военно дело/крепостни войски
а.е. 33-47, 20 л., 1605-1867, кадия, без определена тематика
а.е. 48, 1 л., 1684, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 49, 1 л., 1838, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 50-52, 4 л., 1704-1827, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 53-54, 2 л., 1692-1698, кадия, стопански въпроси/приходи: такси, юшур, данъци, глоби, мита
а.е. 55-56, 2 л., 1789-1799, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 57-59, 4 л., 1806-1867, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 60, 1 л., 1864, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 61, 1 л., 1715, каймакам, военно дело/военна история, войни с други страни
а.е. 62-63, 2 л., 1832, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 64-121, 61 л., 1695-1873, каймакам, без определена тематика
а.е. 122-124, 14 л., 1833-1853, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 125-127, 9 л., 1738-1892, мал мюдюрю, стопански въпроси/ приходи: такси, юшур, данъци, глоби, мита и др.
а.е. 128, 16 л., 1829, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи – издръжки
а.е. 129-130, 13 л., 1827, мал мюдюрю, право и администрация/администртативни органи
а.е. 131-137, 46 л., 1841-1892, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 138, 1 л., 1883, мютесариф, стопански въпроси/приходи
а.е. 139, 6 л., 1891, мютесариф, стопански въпроси/баланси
а.е. 140-142, 3 л., 1882-1884, мютесариф, право и администрация/административни органи
а.е. 143-144, 2 л., 1878-1883, мютесариф, без определена тематика
а.е. 145, 1 л., 1671, русумат, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 146, 1 л., 1694, русумат, стопански въпроси/приходи – аваризи
а.е. 147-148, 2 л., 1699-1836, русумат, право и администрация/финансова администрация
а.е. 149-174, 38 л., 1691-1894, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 175, 7 л., 1696-1911, документи за продажба на имоти, квитанции за платени данъци и др.
а.е. 1, 2 л., 1810, аянин, без определена тематика
а.е. 2, 1 л., 1641, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 3-4, 2 л., 1651-1772, кадия, право и администрация/дворцови служби
а.е. 6-8, 7 л., 1650-1787, кадия, без определена тематика
а.е. 9-10, 2 л., 1824, каймакам, без определена тематика
а.е. 11-12, 2 л., 1677-1848, Кешан, без определена тематика
а.е. 13, 1 л., б.д., стопански въпроси/приходи
а.е. 14, 1 л., 1658, кадия, стопански въпроси/търговия, държавни доставки
а.е. 15, 1 л., 1659, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 16, 1 л., 1633, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 1, 1 л., 1826, аянин, без определена тематика
а.е. 2, 1 л., 1876, каймакам, без определена тематика
а.е. 3-4, 3 л., 1806-1840, кадия, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 19 в., аянин, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 2, 2 л., 1807, аянин, политически въпроси/класи
а.е. 3-4, 2 л., 1813-, аянин, право и администрация/правни въпроси
а.е. 5, 1 л., 1825, кадия, право и администрация/администрация разни
а.е. 6, 1 л., 1847, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 7-9, 14 л., 1673-1876, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 10-11, 5 л., 1866-1871, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 12, 1 л., 1841, каза, стопански въпроси /политически класи и класови отношения
а.е. 13-19, 14 л., 1841, каза, право и администрация/финансова администрация
а.е. 20, 1 л., 18 в., каза, право и администрация /администрация разни
а.е. 21, 6 л., 1866, каза, културни и просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 22, 2 л., 1875, малсандък, стопански въпроси/приходи
а.е. 23-29, 28 л., 1717-1878, малсандък, стопански въпроси/разходи
а.е. 30, 2 л., 1866, пристанище, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 31-32, 3 л., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 2-5, 4 л., 1799-1840, каза, без определена тематика
а.е. 6, 2 л., 1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 7, 1 л., 1840, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 8, 1 л., 1854, поща, без определена тематика
а.е. 9-10, 2 л., 1813-1837, без определена тематика
а.е. 11, 3 л., 1907, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 1, 1 л., 1845, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1636, кадия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 3-11, 9 л., 1641-1677, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита
а.е. 12, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 13, 1 л., 1673, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 14, 1 л., 1772, кадия, военно дело/крепости
а.е. 15, 1 л., 1637, кадия, религии/немохамедански религии
а.е. 16-20, 5 л., 1637-1646, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 21-23, 6 л., 1848-1877, кадия, без определена тематика
а.е. 24-27, 54 л., 1848-1862, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 28, 25 л., 1860, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 29, 1 л., 1852, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 30-31, 2 л., 1849-1870, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 32-53, 43 л., 1669-1884, каймакам, без определена тематика
а.е. 54-81, 115 л., 1885-1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 82-83, 2 л., 1642-1650, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 84-87, 14 л., 1863-1879, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 88, 1 л., 1881, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 89, 1 л., 1862, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи
а.е. 90-96, 15 л., 1861-1878, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 97-107, 15 л., 1868-1882, мютесариф, без определена тематика
а.е. 108-109, 13 л., 1870-1879, мютесариф, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 110, 1 л., 1870, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 111, 1 л., 1871, мютесариф, право и администрация/административни органи
а.е. 1-23, 31 л., 1670-1865, санджак, без определена тематика
а.е. 1-5, 5 л., 1637, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка
а.е. 6-7, 2 л., 1733-1795, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 8-13, 6 л., 1636-1740, кадия, религии/мохамедански религии, религиозни институти
а.е. 14, 1 л., 1622, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 15, 1 л., 1664, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 16, 1 л., 1883, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 17-57, 65 л., 1618-1891, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-3, 3 л., 1615-1695, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 4-5, 3 л., 1640-1647, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 6-8, 3 л., 1667-1677, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 9-10, 2 л., 1691-1696, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 11, 1 л., 1767, кадия, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 12-14, 3 л., 1640-1645, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 15-22, 14 л., 1637-1843, кадия, без определена тематика
а.е. 23, 1 л., 1655, каймакам, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 24, 1 л., 1601-1700, каймакам, стопански въпроси/манифактурно производство
а.е. 25-28, 5 л., 1858-1866, каймакам, стопански въпроси/ приходи:данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 29, 1 л., 1863, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 30-66, 46 л., 1638-1880, каймакам, без определена тематика
а.е. 67, 1 л., 1660, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 68, 2 л., 1847, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 69-70, 5 л., 1856-1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 71, 1 л., 1869, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 72-73, 71 л., 1875, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 74-77, 4 л., 1859-1864, мютесариф, стопански въпроси/приходи:данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 78-80, 5 л., 1847-1880, мютесариф, стопански въпроси/ разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 81, 9 л., 1879, мютесариф, право и администрация/затвори
а.е. 82, 1 л., 1853, мютесариф, право и администрация/мюдюр
а.е. 83-150, 121 л., 1662-1886, мютесариф, без определена тематика
а.е. 151, 9 л., 1863, мухасебе, стопански въпроси/тимари
а.е. 152, 2 л., 1835, мухасебе, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 153, 2 л., 1828, мухасебе, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 154, 1 л., 1709, мухасебе, стопански въпроси/приходи – данъци
а.е. 155, 1 л., 1647, мухасебе, стопански въпроси/разходи
а.е. 156, 1 л., 1796, мухасебе, обществено-политически въпроси/даалии
а.е. 157, 1 л., 1815, мухасебе, без определена тематика
а.е. 158, 1 л., 1864, телеграфхане, стопански въпроси/без определена тематика
а.е. 159-203, 89 л., 1685-1891, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1708, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1668, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 3-4, 10 л., 1610-1712, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 5, 1 л., 1640, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 6, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 7, 1 л., 1607, кадия, право и администрация/владетел на мукатаи
а.е. 8, 1 л., 1669, каза, стопански въпроси/приходи от авариз
а.е. 9-15, 47 л., 1688-1893, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 16, 8 л., 1648, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 1-2, 2 л., 1688-1761, войска, стопански въпроси/разходи за заплати
а.е. 3, 1 л., 1601-1700, войска, общестевно-политически въпроси/народноосвободителни движения
а.е. 4, 6 л., 1596, войска, военно дело/флота
а.е. 5-9, 15 л., 1707-1735, войска, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 10-13, 7 л., 1616-1847, войска, без определена тематика
а.е. 14, 1 л., 1697, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 15, 1 л., 1647, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 16-17, 2 л., 1641, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати
а.е. 18-23, 7 л., 1641-1678, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, държавни доставки
а.е. 24-27, 4 л., 1678-1686, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 28-29, 2 л., 1655-1657, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 30, 1 л., 1669, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, рая
а.е. 31-32, 6 л., 1619-1625, кадия, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 33-35, 5 л., 1644-1786, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 36-38, 4 л., 1666-1716, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 39, 4 л., 1645, кадия, военно дело/крепости
а.е. 40-46, 8 л., 1714-1837, кадия, без определена тематика
а.е. 47, 1 л., 1657, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 48, 3 л., 1906, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 49-50, 27 л., 1904-1906, кадия, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 51, 1 л., 1733, кадия, право и администрация/административни органи – мукатаи
а.е. 52-65, 19 л., 1677-1901, кадия, без определена тематика
а.е. 66, 2 л., 1662, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 67, 1 л., 1869, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 68-71, 22 л., 1816-1869, кадия, без определена тематика
а.е. 72, 1 л., 1688, поща, стопански въпроси/пощенска станция
а.е. 73-77, 5 л., 1774-1903, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 78-79, 3 л., 1838-1886, отнася се за Саръ Шабан
а.е. 1-2, 2 л., 1696-1705, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 3-5, 4 л., 1705-1765, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 6, 1 л., 1676, таксилдар, стопански въпроси/приходи – бедели нузул
а.е. 7, 1 л., 1700, касап баши, стопански въпроси/приходи
а.е. 8-10, 3 л., 1678-1695, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, държавни доставки
а.е. 11-12, 7 л., 1710-1721, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 13, 1 л., 1756, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, злоупотреби
а.е. 14, 1 л., 1783, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 15-17, 4 л., 1669-1710, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 18-19, 2 л., 1717, емин-и маден, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 20-21, 2 л., 1719, емин-и маден, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 22, 1 л., 1707, емин-и маден, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 1, 1 л., 1771, кадия, военно дело/военни приготовления
а.е. 2, 1 л., 1801, кадия, без определена тематика
а.е. 3-7, 10 л., 1646-1868, каймакам, без определена тематика
а.е. 8-11, 5 л., 1708-1845, крепости, без определена тематика
а.е. 12-17, 25 л., 1859, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 18, 1 л., 1860, митница, без определена тематика
а.е. 19-32, 25 л., 1718-1867, без определена тематика
а.е. 1-3, 41 л., 1878-1894, каза, без определена тематика
а. е. 1-2, 3 л., 1852-1865, войска, стопански въпроси/разходи
а. е. 3 , 1 л., 1864, войска, право и администрация/финансова администрация
а. е. 4 , 4 л., 1852, войска, право и администрация/администрация разни
а. е. 5 , 1 л., 1632, каза, стопански въпроси/приходи
а. е. 6-7 , 2 л., 1790-, каза, политически въпроси/народноосвободително движение в др. страни
а. е. 8-9, 2 л., 1845, каза, право и администрация/правни въпроси
а. е. 10 , 1 л., 1867, каза, право и администрация/ финансова администрация
а. е. 11, 1 л., 1870, каза, културно-просветни въпроси/училища
а. е. 12 , 2 л., 1865, каза, стопански въпроси/мюлк
а. е. 13-14 , 3 л., 1658-1893, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 15, 4 л., 1864, каза, стопански въпроси/помощи
а. е. 16, 1 л., 1878, каза, политически въпроси/емиграция
а. е. 17-19 , 3 л., 1633-1876, каза, право и администрация/ финансова администрация
а. е. 20, 4 л., 1864 каза, право и администрация/полиция
а. е. 21, 2 л., 1883, малсандък, стопански въпроси/ приходи
а. е. 22, 1 л., 1890, малсандък, стопански въпроси/ разходи
а. е. 23, 1 л., 1866, малсандък, културно-просветни въпроси/ училища
а. е. 24, 1 л., 1643, санджак, стопански въпроси/ разходи
а. е. 25, 1 л., 1864, санджак, стопански въпроси/държавни строежи
а. е. 26-27, 3 л., подредени по схемата

а.е. 1, 1 л., 1864, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1888, валия, стопански въпроси/баланси
а.е. 3, 1 л., 1875, валия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 4 – 69, 206 л., 1831 – 1913, валия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 70, 1 л., 1688, валия, стопански въпроси/разходи
а.е. 71, 9 л., 1861, валия, военно дело/командуване и редове войски
а.е. 72 – 104, 99 л., 1657 – 1877, валия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 105 – 107, 3 л., 1646 – 1673, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, конфискации
а.е. 108 – 110, 3 л., 1626 – 1687, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 111, 1 л., 19 век, кадия, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 112, 1 л., 1662, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 113 – 114, 2 л., 1641 – 1677, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 115 , 1 л., 1661, кадия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 116 – 122, 8 л., 1842 – 1869, каймакам, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 123, 4 л., 1841, митница, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 124 – 127, 4 л., 1867 – 1878, мухасебе, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 128, 2 л., 1865, мухасебе, стопански въпроси/крепости
а.е. 129, 2 л., 1877, мухасебе, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 130 – 193, 200 л., 1835 – 1903, мухасебе, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 194, 1 л., 1843, мютесариф, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 195 – 283, 172 л., 1673 – 1880, мютесариф, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 284, 1 л., 1841, полиция, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 285 – 383, 263 л., 1769 – 1901, Шкодра, общи (колекция)/посочени само града, месец, ден, година
а.е. 384 – 403, 38 л., 1636 – 1677, села, общи (колекция)/подредени хронологически

а.е. 1-9, 14 л., 1605-1888, кадия, без определена тематика
а.е. 1-8, 9 л., 1664-1881, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1694, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна
а.е. 2-3, 7 л., 1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 4-10, 16 л., 1712-1881, каза, без определена тематика
а.е. 11-14, 7 л., 1841-1882, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 15-20, 8 л., 1871-1894, мютесариф, без определена тематика
а.е. 21-23, 8 л., 1870-1879, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1852-1880, без определен фондообразувател и тематика
а. е. 1-2 , 12 л., 16 в.-1841, каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 3-7, 5 л., 1648-1881, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 8, 1 л., 1786, каза, политически въпроси/ народноосвободително движение в др. страни
а. е. 9, 1 л., 1597, каза, религия/мохамеданска религия
а. е. 10-11, 6 л., 1875, малсандък, стопански въпроси/разходи

а.е. 1, 9 л., 1854, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 2-3, 2 л., 1711-1732, джизиедар, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 4, 1 л., 1687, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 5-7, 3 л., 1605-1660, кадия, стопански въпроси/приходи:данъци, такси, глоби, мита
а.е. 8-9, 2 л., 1640, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 10, 1 л., 1673, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 11, 1 л., 1718, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 12, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 13, 1 л., 1711, кадия, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 14, 1 л., 1661, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 15-20, 6 л., 1631-1648, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 21-25, 15 л., 1597-1852, кадия, без определена тематика
а.е. 26, 1 л., 1709, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 27-29, 3 л., 1733-1864, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 30-33, 12 л., 1644-1668, каймакам, стопански въпроси/приходи:данъци, такси, глоби, мита
а.е. 34, 1 л., 1847, каймакам, стопански въпроси/разходи
а.е. 35-38, 4 л., 1861-1877, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 39-40, 2 л., 1853-1855, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 41-99, 93 л., 1695-1870, каймакам, без определена тематика
а.е. 100-115, 22 л., 1841-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 116, 49 л., 1851, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 117, 1 л., 1850, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 118-142, 158 л., 1848-1881, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 143, 1 л., 1652, санджак, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 144, 2 л., 1677, санджак, стопански въпроси/приходи
а.е. 145, 1 л., 1657, санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 146, 1 л., 1666, санджак, стопански въпроси/търговия
а.е. 147, 1 л., 1730, санджак, право и администрация/мукатаи
а.е. 148-191, 198 л., 1750-1876, санджак, без определена тематика
а.е. 192-207, 40 л., 1728-1861, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 208-215, 9 л., 1657-1807, села – подредени азбучно

а.е. 1-23, 28 л., 1718-1854, валия, без определена тематика
а.е. 24-30, 11 л., 1711-1717, войска, без определена тематика
а.е. 31, 1 л., 1678, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 32-35, 4 л., 1720-1733, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 36-39, 4 л., 1732-1778, мухасебе, без определена тематика
а.е. 40-46, 15 л., 1668-1878, мютесариф, без определена тематика
а.е. 47-63, 25 л., 1715-1878, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1656-1669, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 3-6, 7 л., 1669-1783, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1, 6 л., 1624, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 2-8, 7 л., 1643-1649, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 9, 1 л., 1666, кадия, общестевно-политически въпроси/класи и класови отношения, злоупотреби
а.е. 10, 1 л., 1683, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 1 , 1 л., 1681, войска, религия/ мохамеданска религия
а. е. 2-3, 5 л., 1637-1678, кадия, стопански въпроси /разходи
а. е. 4-5, 2 л., 1814-1819, кадия, право и администрация/ финансова администрация
а. е. 6 , 2 л., 1648, кадия, военно дело/крепости
а. е. 7-8 , 2 л., 1670-1716, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 9-10 , 3 л., 1624-1834, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 11, 1 л., 19 в., каза, политически въпроси/класи и класови отнпения
а. е. 12, 1 л., 1808, каза, право и администрация/ правни въпроси
а. е. 13-14, 2 л., 1650 каза, право и администрация/ финансова администрация
а.е. 1-5, 5 л., 1656-1673, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 6, 1 л., 1666, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна
а.е. 7, 1 л., 1667, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 8-10, 3 л., 1679, кадия, религия/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 1, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/бедствия – наводнения, чума, глад, пожари
а.е. 2, 1 л., 1766, кадия, религии/християнски религии и религиозни институти
а.е. 1, 1 л., 1667, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 1 , 2 л., 1863, войска, право и администрация/финанснова администрация
а. е. 2-3, 4 л., 1668-1715, войска, военно дело/военно снабдяване
а. е. 4-9 , 9 л., 1632-1730, войска, военно дело/ крепости
а. е. 10 , 2 л., 1667, кадия, стопански въпроси/разходи
а. е. 11-12, 2 л., 17 в. /1669/, кадия, политически въпроси/ класи и класови отнпения
а. е. 13, 1 л., 1782, кадия, право и администрация /правни въпроси
а. е. 14, 1 л., 1671, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 15, 1 л., 18 в., каза, право и администрация/ правни въпроси
а. е. 16, 4 л., 1666, каза, право и администрация /финанснова администрация
а.е. 1, 1 л., 1645, кадия, стопански въпроси/приходи – бедели нузул
а.е. 1, 2 л., 1799, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – задължения
а.е. 2, 2 л., 1701-1800, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 3, 7 л., 1757, мютесариф, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1649, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 2, 2 л., 1716, кадия, стопански въпроси/приходи
а. е. 1, 1 л., 1649, каза, стопански въпроси/ зиамети
а. е. 2-3, 2 л., 1652-1716, каза, стопански въпроси/ тимари
а. е. 4, 5 л., 1728, каза, стопански въпроси/ мюлк
а. е. 5-16, 22 л., 1630, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 17, 1 л., 1666, каза, стопански въпроси/ търговия
а. е. 18, 2 л., 1725, каза, право и администрация/финанснова администрация
а.е. 1-2, 2 л., 1643-1649, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 3-4, 2 л., 1659, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1, 1 л., 1684, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, задължения към държавата
а.е. 2, 1 л., 1782, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 3, 1 л., 1707, кадия, право и администрация/правни отношения
а.е. 4-12, 10 л., 1762-1830, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-3, 4 л., 1769-1716, без определен фондообразувател и тематика
а. е. 1, 1 л., 1688, войвода, стопански въпроси/ разходи
а. е. 2, 1 л., 1759, джизиедар, стопански въпроси/приходи
а. е. 3-4, 2 л., 1719-1783, кадия, право и администрация/ финанснова администрация
а. е. 5-7, 4 л., 1616-1711, каза, стопански въпроси/ приходи
а. е. 8, 1 л., 1666, каза, стопански въпроси/търговия
а. е. 9-10, 2 л., 1727-1732, каза, стопански въпроси/ съобщения и транаспорт
а. е. 11, 1 л., 1688, каза, стопански въпроси/помощи
а. е. 12-14, 4 л., 1666-1728, каза, право и администрация/финанснова администрация
а. е. 15, 1 л., санджак, стопански въпроси/тимари
а. е 16-18, 3 л., 1634-1752, санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 19-20, 2 л., 1623, санджак, стопански въпроси/ разходи

а.е. 1-54, 54 л., 1639-1733, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 55, 1 л., 1652, кадия, стопански въпроси/разходи: издръжки
а.е. 56, 1 л., 1622, кадия, стопански въпроси/разходи за войската
а.е. 57, 1 л., 1621, кадия, военно дело/крепостни войски
а.е. 58-63, 7 л., 1649-1652, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 1-6, 6 л., 1641-1678, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 7-8, 2 л., 1643, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка
а.е. 9, 2 л., 1716, кадия, стопански въпроси/конфискации
а.е. 10, 1 л., 1643, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 1-2, 2 л., 1680-1704, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 1, 1 л., 1787, кадия, военно дело/крепости
а.е. 2, 1 л., 1788, население, крепости
а.е. 1, 1 л., 1604, кадия, право и администрация/владетел на мукатаи
а. е. 1-3, 3 л., 1624-1673, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 1, 7 л., 1678, кадия, право и администрация/мухасил

а.е. 1, 2 л., 1655, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 2, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/разходи за войската
а.е. 3, 1 л., 1677, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 4, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/сведения за Албания
а.е. 5, 1 л., 1783, кадия, право и администрация
а.е. 6-10, 5 л., 1786-1843, кадия, без определена тематика
а.е. 11-15, 6 л., 1840-1852, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 16-42, 51 л., 1801-1875, каймакам, без определена тематика
а.е. 43, 1 л., 1636, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 44, 1 л., 1636, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 45, 1 л., 1710, мал мюдюрю, право и администрация/мукатаи
а.е. 46-54, 24 л., 1845-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 1, 1 л., 1501-1600, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1663, кадия, стопански въпроси/реквизиции
а.е. 3, 1 л., 1689, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 4-5, 4 л., 1659-1720, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 7-10, 4 л., 1658-1669, кадия, военно дело/сухопътни войски, командване и други родове войска
а.е. 11-13, 3 л., 1667-1687, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 14, 3 л., 1624, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 15, 8 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати
а.е. 16, 1 л., 1689, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и приготовления
а.е. 17-21, 10 л., 1783-1870, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1674, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 2, 1 л., 1641-1678, каймакам, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 3, 1 л., 1722, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 4, 1 л., 1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 5, 1 л., 1871, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 6-9, 5 л., 1662-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., XIX в., аянин, обществено-политически въпроси/църковна борба
а.е. 2, 1 л., 1814, войвода, обществено-политически въпроси/бунт на местни управители
а.е. 3, 1 л., 1799, войска, право и администрация/муха фъз
а.е. 4, 1 л., 1716, войска, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 5-9, 5 л., 1709-1742, войска, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 10, 1 л., 1692, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 11-13, 3 л., 1688-1698, кадия, стопански въпроси/приходи – джизие, данъци и други налози
а.е. 14-27, 21 л., 1637-1652, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, издръжки и др.
а.е. 28-30, 3 л., 1671-1695, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 31-33, 3 л., 1684-1794, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 34, 3 л., 1692, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 35-37, 3 л., 1770-1774, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 38-43, 6 л., 1637-1892, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 44-64, 43 л., 1651-1863, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 65-67, 6 л., 1727-1846, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 68-69, 2 л., 1689-1847, каймакам, стопански въпроси/приходи – данъци и други приходоизточници
а.е. 70-71, 2 л., 1648-1878, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии
а.е. 72, 1 л., 1686, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 73, 2 л., 1765, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 74, 1 л., 1807, каймакам, право и администрация /граждански отношения
а.е. 75, 1 л., 1842, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 76, 1 л., 1814, каймакам, религия/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 77, 1 л., 1858, каймакам, религия/религии
а.е. 78-143, 91 л., 1594-1876, каймакам, без да е определена тематиката
а.е. 144-145, 6 л., 1702-1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/ зиамети
а.е. 146, 1 л., 1783, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 147-148, 6 л., 1698-1717, мал мюдюрю, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 149-152, 13 л., 1851-1869, мал мюдюрю, без да е определена тематиката
а.е. 153, 1 л., 1877, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 154, 2 л., 1877, мютесариф, право и администрация / полиция
а.е. 155-156, 2 л., 1846-1877, мютесариф, без да е определена тематиката
а.е. 157-158, 2 л., 1716-1723, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт, мензили
а.е. 159-167, 9 л., 1665-1875, определени са само града, година, месец, ден
а.е. 168, 1 л., 1698, тахсилдар/задължения към държавата

а.е. 1, 1 л., 1859, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 5 л., 1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 3-4, 13 л., 1868-1879, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 5-6, 13 л., 1861-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи – заплати
а.е. 7, 2 л., 1891, мал мюдюрю, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 8, 2 л., 1888, мал мюдюрю, право и администрация
а.е. 9, 5 л., 1858, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 10, 69 л., 1877, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 11-14, 5 л., 1864, мютесариф, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии и др.
а.е. 15, 1 л., 1888, мютесариф, стопански въпроси/баланси
а.е. 16, 14 л., 1854-1856, мютесариф, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 17, 7 л., 1706, мютесариф, право и администрация/мухафъз
а.е. 18-21, 8 л., 1860-1868, мютесариф, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 22-33, 18 л., 1793-1865, мютесариф, без определена тематика

а. е. 1-9, 30 л., 1857, войска, стопански въпроси/ разходи
а. е. 10, 1 л., 1872, войска, стопански въпроси/ съобщения и транспорт
а. е. 11, 20 л., 1871, войска стопански въпроси/ държавни строежи
а. е. 12-18, 12 л., 1861-1900, войска, право и администрация/ финансова администрация
а. е. 19-21, 24 л., 1848, войска, право и администрация/администрация разни
а. е. 22-24, 14 л., 1857, войска, военно дело/военно снабдяване
а. е. 25-26, 2 л., 1739-1823, войска, военно дело/крепости
а. е. 27-28, 2 л., 1652-1659, кадия, стопански въпроси/ разходи
а. е. 29, 1 л., 1786, кадия, политически въпроси/народноосвободително движение в Сърбия
а. е. 30, 1 л., 1717, кадия, военно дело/ войска
а. е. 31, 1 л., 1789, кадия, военно дело/военна история
а. е. 32, 1 л., 1829, каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 33-34, 5 л., 1863-1871, каза, стопански въпроси/ разходи
а. е. 35, 1 л., 1876, каза, право и администрация/ администрация разни
а. е. 36-37, 6 л., 1861-1863, каза, военно дело/ войска
а. е. 38, 1 л., 1861, каза, военно дело/ военно снабдяване
а. е. 39-47, 49 л., 1857-1871, малсандък, стопански въпроси/ разходи
а. е. 48, 1 л., 1863, малсандък, стопански въпроси/ баланси
а. е. 49, 5 л., 1890, малсандък, право и администрация/ финанснова администрация
а. е. 50, 1 л., 1874, меджлис, право и администрация/ правни въпроси
а. е. 51-58, 8 л., 1555-1881, санджак, стопански въпроси/тимари
а. е. 59, 1 л., 1853, санджак, стопански въпроси/финанси и кредити
а. е. 60-73, 35 л., 1638-19 в., санджак, стопански въпроси/приходи
а. е. 74-98, 119 л., 1623-19 в., санджак, стопански въпроси/ разходи
а. е. 99-101, 6 л., 1658-1860, санджак, стопански въпроси/баланси
а. е. 102-104, 3 л., 1863-1864, санджак, стопански въпроси/ съобщения и транспорт
а. е. 105-106, 2 л., 1867-1869, санджак, стопански въпроси/ държавни строежи
а. е. 107, 1 л., 1865, санджак, стопански въпроси/помощи
а. е. 108, 1 л., 1664, санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 109, 1 л., 1864, санджак, политически въпроси/емиграция
а. е. 110, 2 л., 1851, санджак, право и администрация/правни въпроси
а. е. 111-141, 45 л., 1667-19 в., санджак, право и администрация/ правни въпроси
а. е. 142-145, 31 л.,1854-1864, санджак, право и администрация/полиция
а. е. 146-151, 7 л., 1791-19 в., санджак, право и администрация/ администрация разни
а. е. 152-169, 67 л., 1854, санджак, военно дело/ войска
а. е. 170-171, 8 л., 1867-1868, санджак, военно дело/ военно снабдяване
а. е. 172, 1 л., 1866, поща, стопански въпроси/разходи
а. е. 173, 4 л., 1873, поща, стопански въпроси/ държавни строежи
а. е. 174, 1 л., 1862, селища, военно дело/ военна история
а. е. 175, 3 л., 1860, селища, стопански въпроси/приходи
а. е. 176, 51 л., 1875, селища, стопански въпроси/бедствия
а. е. 177, 4 л., 1857, селища, военно дело/войска
а. е. 178, 17 л., 1854, селища, стопански въпроси/транспорт
а. е. 179, 1 л., 1686, селища, военно дело/крепости
а. е. 180, 24 л., 1866, селища, военно дело/войска
а. е. 181, 2 л., 1867, селища военно дело/военно снабдяване
а. е. 182, 1 л., 1869, селища стопански въпроси/разходи
а. е. 183, 1 л., 1875, селища, право и администрация/ администрация
а. е. 184-186, 16 л., 1656-1667, селища, стопански въпроси/разходи
а. е. 187, 1 л., 1755, селища, политически въпроси/ народноосвободително движение в другите страни
а. е. 188, 1 л., 1866, селища, стопански въпроси/разходи
а. е. 189, 1 л., 19 в., селища, право и администрация/правни въпроси
а. е. 190-193, 14 л. /подредени по схемата/
а.е. 1, 5 л., 1601-1700, кадия, стопански въпроси/извънредни данъци – аваризи
а.е. 2, 3 л., 1862, каза, без определена тематика

а.е. 1-5, 39 л., 1841-1847, болница, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 6, 1 л., 1792, бостанджи баши, стопански въпроси/животновъдство – овце
а.е. 7-8, 2 л., 1688-1728, бостанджи баши, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси
а.е. 9-10, 2 л., 1722-1795, бостанджи баши, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки
а.е. 11-16, 9 л., 1684-1767, бостанджи баши, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 17-24, 9 л., 1719-1795, бостанджи баши, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 25-28, 4 л., 1783-1805, бостанджи баши, право и администрация/правини въпроси и отношения
а.е. 29-35, 7 л., 1722, бостанджи баши, право и администрация/администрация и админ.органи – дворцови служби
а.е. 36, 3 л., 1723, бостанджи баши, право и администрация/полиция
а.е. 37-39, 4 л., 1771-1804, бостанджи баши, военно дело/родове войска
а.е. 40-45, 6 л., 1711-1784, бостанджи баши, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 46-47, 3 л., 1720-1799, бостанджи баши, военно дело/военна история
а.е. 48-121, 99 л., 1662-1850, бостанджи баши, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 122-138, 17 л., 1610-1872, вакъф, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 139, 3 л., 1868, валия, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 140, 1 л., 1818, валия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 141-148, 12 л., 1827-1885, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 149, 1 л., 1801?-1900, валия, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 150-151, 2 л., 1870-1871, валия, стопански въпроси/земеделие
а.е. 152, 1 л., 1843, валия, стопански въпроси/Животновъдство
а.е. 153, 1 л., 1895, валия, стопански въпроси/финансии – пари и кредит – пари
а.е. 154-170, 26 л., 1831-1878, валия, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси,глоби,мита
а.е. 171-176, 37 л., 1853-1878, валия, стопански въпроси/разходи- заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 177-179, 9 л., 1842-1892, валия, стопански въпроси/финансии и капитал – баланси
а.е. 180-181, 2 л., 1675-1845, валия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 182-184, 4 л., 1847-1874, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 185, 20 л., 1872, валия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 186, 1 л., 1852, валия, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума и други
а.е. 187, 2 л., 1800, валия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 188, 1 л., 1875, валия, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 189-194, 6 л., 1811-1877, валия, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 195-204, 31 л., 1685-1881, валия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 205, 1 л., 1862, валия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 206, 1 л., 1830, валия, военно дело/родове войска
а.е. 207-211, 23 л., 1854-1871, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 212-486, 615 л., 1664-1905, валия, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 487, 1 л., 1723, войска, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 488-491, 6 л., 1683-1739, войска, стопански въпроси/разходи- заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 492-493, 2 л., 1673, войска, стопански въпроси/търговия вътрешна – държавни доставки
а.е. 494-495, 3 л., 1805, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – феодални размирици
а.е. 496, 1 л., 1694, войска, право и администрация/правини въпроси и отношения
а.е. 497, 1 л., 1701-1800, войска, военно дело/родови войски – сухопътни войски
а.е. 498-508, 20 л., 1685-1852, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 509-578, 122 л., 1667-1902, войска, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 579-587, 21 л., 1742-1858, гюмрюк, гюмрюк общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 588-5974, 16 л., 1843-1862, дефтердар, стопански въпроси/тимари
а.е. 595, 1 л., 1600, дефтердар, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 596, 4 л., 1866, дефтердар, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 597-602, 8 л., 1625-1867, дефтердар, стопански въпроси/разходи- заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 603, 1 л., 1888, дефтердар, стопански въпроси/финансии – баланси
а.е. 604, 2 л., 1716, дефтердар, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 605, 1 л., 1701-1800, дефтердар, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 606, 6 л., 1850, дефтердар, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 607, 1 л., 1717, дефтердар, право и администрация/правини въпроси и отношения
а.е. 608-614, 8 л., 1621-1876, дефтердар, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 615, 1 л., 1872, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 616, 1 л., 1701-1800, дефтердар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 617, 1 л., 1846, дефтердар, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 618-717, 423 л., 1842-1904, дефтердар, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 718-738, 29 л., 1608-1735, джамии, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 739-741, 3 л., 1646-1690, джизиедар, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, мита, глоби и други
а.е. 742-744, 12 л., 1652-1719, джизиедар, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 745, 2 л., 1795, джизиедар, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 746, 1 л., 1672, джизиедар, право и администрация/администрация и финансови органи – джизиедар
а.е. 747, 6 л., 1684, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 748, 1 л., 1665, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 749-751, 4 л., 1692-1751, кадия, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 752, 15 л., 1624, кадия, стопански въпроси/финансии – пари и кредит – пари
а.е. 753-766, 14 л., 1613-1686, кадия, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси,глоби,мита
а.е. 767-863, 142 л., 1637-1867, кадия, стопански въпроси/разходи- заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 864-875, 13 л., 1659-1800, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 876-878, 3 л., 1684-1790, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 879-884, 10 л., 1706-1778, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 885-900, 18 л., 1656-1814, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 901, 1 л., 1830, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 902-908, 7 л., 1626-1785, кадия, право и администрация/правини въпроси и отношения
а.е. 909-930, 28 л., 1619-1723, кадия, право и администрация/администрация и административни и финансови органи
а.е. 931-933, 3 л., 1639-1680, кадия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 934, 1 л., 1772, кадия, военно дело/родове войска
а.е. 935, 1 л., 1693, кадия, военно дело/флота
а.е. 936-945, 11 л., 1662-1771, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 946, 1 л., 1730, кадия, военно дело/военна история
а.е. 947-985, 71 л., 1613-1856, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 986-1078, 122 л., 1589-1867, кадия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 1079-1080, 3 л., 1728-1864, каза, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1081-1083, 5 л., 1654-1715, каза, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1084-1165, 125 л., 1603-1886, каза, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 1166, 1 л., 1614, мютесариф, стопански въпроси/приходи
а.е. 1167, 1 л., 1644, мютесариф, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 1168, 2 л., 1772, мютесариф, стопански въпроси/мини и рударство железо
а.е. 1169-1230, 144 л., 1811-1892, мютесариф, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 1231-1233, 4 л., 1685-1694, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен – поща
а.е. 1234-1237, 10 л., 1864-1866, поща, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 1238, 1 л., 1723, русумат, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 1239-1251, 14 л., 1662-1716, русумат, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси, глоби, мита и други
а.е. 1252-1253, 3 л., 1641-1655, русумат, стопански въпроси/разходи- заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 1254-1255, 2 л., 1675-1693, русумат, стопански въпроси/търговия вътрешна – държавни доставки
а.е. 1256-1261, 8 л., 1726, русумат, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 1262, 1 л., 1732, русумат, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1263, 1 л., 1725, русумат, военно дело/крепости и крепостни войски
а.е. 1264, 1 л., 1675, сарай, стопански въпроси/приходи
а.е. 1265-1269, 19 л., 1668-1703, сарай, стопански въпроси/разходи- заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 1270-1272, 4 л., 1670-1694, сарай, стопански въпроси/търговия вътрешна – държавни доставки
а.е. 1273-1277, 6 л., 1660-1723, сарай, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 1278, 1 л., 1664, сарай, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 1279, 2 л., 1703, сарай, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 1280-1291, 22 л., 1624-1717, сарай, право и администрация/администрация и административни и финансови органи
а.е. 1292, 1 л., 1665, сарай, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1293-1615, 559 л., 1593-1904, Одрин, общи (колекция)/определени само града, година, месец, ден

а.е. 1, 1 л., 1670, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 2-3, 2 л., 1677-1678, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 4, 1 л., 1715, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 5, 1 л., 1733, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6, 1 л., 1765, кадия, стопански въпроси/търговия
а.е. 7, 15 л., 1832, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 8, 1 л., 1843, кадия, военно дело/родове войска
а.е. 1, 1 л., 1697, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 2-4, 4 л., 1698, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 5-6, 2 л., 1675-1693, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 7, 1 л., 1677, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 8, 1 л., 1648, кадия, религии/мохамедански религии и религиозн иинститути
а.е. 9, 1 л., 1694, села, стопански въпроси/приходи
а.е. 1-2, 2 л., 1646-1710, джизиедар, стопански въпроси/приходи
а.е. 3-4, 2 л., 1609-1661, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 5-6, 2 л., 1641-1647, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 7, 1 л., 1657, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 8, 1 л., 1612, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 9, 1 л., 1779, кадия, общестевно-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 10, 1 л., 1746, кадия, военно дело/военна организация
а.е. 11, 1 л., 1648, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 12, 2 л., 1837, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 1-4, 4 л., 1640-1694, кадия, стопански въпроси/приходи:данъци, такси, глоби, мита
а.е. 5-32, 31 л., 1619-1684, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 33-38, 7 л., 1657-1694, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна, държавни доставки, панаири
а.е. 39, 1 л., 1743, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 40-41, 3 л., 1671-1820, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 42, 1 л., 1668, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 43-44, 2 л., 1638-1649, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 45-58, 26 л., 1693-1873, каза, без определена тематика
а.е. 59-66, 12 л., 1645-1879, русумат, стопански въпроси/приходи:данъци, такси, глоби, мита
а.е. 67-68, 2 л., 1695-1689, русумат, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 69, 1 л., 1878, русумат, без определена тематика
а.е. 70-79, 13 л., 1635-1883, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1661, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 2, 5 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 3, 1 л., 1840, кадия, без определена тематика
а.е. 4-11, 12 л., 1685-1872, каза, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1801, аянин, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 2, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 3, 1 л., 1726, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 4-7, 5 л., 1604-1693, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки
а.е. 8-9, 2 л., 1673-1783, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, държавни доставки
а.е. 10-11, 3 л., 1677-1793, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 12, 1 л., 1678, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 13, 1 л., 1640, кадия, религии/немохамедански религии и институти
а.е. 14-16, 4 л., 1640-1663, кадия, религии/мохамедански религии и институти
а.е. 17-22, 7 л., 1670-1843, кадия, без определена тематика
а.е. 23, 4 л., 1889, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 24, 1 л., 1801-1900, каймакам, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 25-43, 41 л., 1802-1892, кадия, без определена тематика
а.е. 44, 1 л., 1734, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 45, 1 л., 1711, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 46, 1 л., 1831, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 47, 1 л., 1711, мютесариф, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 48, 1 л., 1773, мютесариф, администрация и право/административни органи
а.е. 49-52, 1 л., 1713-1908, мютесариф, без определена тематика
а.е. 53, 1 л., 1646, села, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 1, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/административни органи – велик везир
а.е. 2, 1 л., 1663, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 3-8, 6 л., 1666-1711, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки
а.е. 9-11, 4 л., 1665-1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 12-13, 2 л., 1688-1693, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен, поща
а.е. 14, 4 л., 1833, кадия, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 15, 1 л., 1842, кадия, без определена тематика
а.е. 16, 2 л., 1834, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 17, 4 л., 1854, каймакам, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 18, 2 л., 1670, кадия, стопански въпроси/чифлици
а.е. 19-21, 3 л., 1872-1884, каймакам, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, юшур
а.е. 22-23, 7 л., 1847-1880, каймакам, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки
а.е. 24, 1 л., 1846, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 25, 4 л., 1898, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 26-35, 36 л., 1671-1871, каймакам, без определена тематика
а.е. 36, 4 л., 1884, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 37, 2 л., 1882, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи
а.е. 38, 4 л., 1895, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 39, 1 л., 1665, села, военно дело/военно снабдяване
а.е. 40, 2 л., 1707, села, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 1, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 2, 1 л., 1790, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен, мензили
а.е. 3-5, 3 л., 1657-1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 6, 1 л., 1686, кадия, обществено-политически въпроси/задължения към държавата
а.е. 7, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 8, 1 л., 1692, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 9, 1 л., 1829, кадия, военно дело/военна история – войни
а.е. 10, 1 л., 1697, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 11-12, 4 л., 1855-1860, каза, стопански въпроси/приходи – юшюр
а.е. 13-20, 1 л., 1674-1866, каза, без определена тематика
а.е. 21, 1 л., 1677, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 22, 1 л., 1681, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 23, 1 л., 1856, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 24, 1 л., 1729, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 25, 1 л., 1682, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 26, 1 л., 1818, мютесариф, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 27-28, 3 л., 1819-1826, мютесариф, право и администрация/административни органи
а.е. 29-67, 61 л., 1731-1867, мютесариф, без определена тематика
а.е. 68-77, 11 л., 1701-1849, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-7, 10 л., 1861-1867, ашар идареси, стопански въпроси/приходи – юшюр
а.е. 8, 1 л., 1864, ашар идареси, стопански въпроси/земеделие – зърнени храни
а.е. 9-10, 2 л., 1803-1811, аянин, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения – феодални размирици
а.е. 11, 1 л., 1630, вакъф, религии/мохамедански – религии и религиозни институти
а.е. 12, 2 л., 1842, вакъф, общи/без да е определена тематиката
а.е. 13-14, 2 л., 1850-1853, вакъф, стопански въпроси/разходи – заплати, песнии, издръжки и др
а.е. 15-16, 4 л., 1801-1828, вакъф, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения – феодални размирици
а.е. 17, 1 л., 1844, вакъф, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 18, 1 л., 1801-1900, вакъф, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 19-27, 11 л., 1671-1865, вакъф, военно дело/командуване, военна организация, родове войски
а.е. 28-43, 24 л., 1686-1861, вакъф, военно дело/военно снабдавяне и въоражаване
а.е. 44, 1 л., 1854, вакъф, военно дело/воеднна история – войни
а.е. 45, 1 л., 1844, войска, общи/без да е определена тематиката
а.е. 46, 1 л., 1686, войвода, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 47, 1 л., 1819, войвода, право и администрация/администрация и административни органи – владетел на мукатаа
а.е. 48-61, 68 л., 1628-1839, джизиедар, стопански въпроси/приходи – юшюр, данъци, такси, глоби
а.е. 62, 1 л., 1683, джизиедар, стопански въпроси/разходи
а.е. 63, 1 л., 1679, джизиедар, стопански въпроси/търговия- вътрешни държавни доставки
а.е. 64, 1 л., 1728, джизиедар, стопански въпроси/бедствия- пожари, наводнения, чума и др
а.е. 65, 1 л., 1718, джизиедар, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 66, 1 л., 1628, джизиедар, военно дело/военно снабдавяне и въоражаване
а.е. 67, 1 л., 1716, джизиедар, военно дело/крепости
а.е. 68-69, 3 л., 1856, кадия, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 70-71, 3 л., 1762-1844, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 72, 1 л., 1568, кадия, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 73-75, 3 л., 1701-1736, кадия, стопански въпроси/земеделие
а.е. 76-78, 10 л., 1663, кадия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 79, 2 л., 1837, кадия, стопански въпроси/гори
а.е. 80, 2 л., 1733, кадия, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 81-94, 17 л., 1632-1835, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мито и др.
а.е. 19-235, 152 л., 1632-1867, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 236-255, 23 л., 1661-1830, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 256-262, 7 л., 1685-1790, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухоземен
а.е. 263-265, 6 л., 1699-1715, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 266-267, 2 л., 1698-1813, кадия, стопански въпроси/бедствия- пожари, наводнения, чума и др
а.е. 268-286, 21 л., 1640-1825, кадия, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 287-288, 2 л., 1662-1694, кадия, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 289-309, 30 л., 1645-1855, кадия, право и администрация/граждански, правни, съдебни, наказателни
а.е. 310-332, 25 л., 1640-1852, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 333, 1 л., 1833-1834, кадия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 334, 1 л., 1828, кадия, военно дело/командуване
а.е. 335-354, 22 л., 1663-1725, кадия, военно дело/военно снабдавяне и въоражаване
а.е. 355-358, 8 л., 1723-1730, кадия, военно дело/крепости
а.е. 359-361, 5 л., 1648-1782, кадия, религии/немохамедански
а.е. 362-374, 13 л., 1634-1863, кадия, религии/мохамедански – религии и религиозни институти
а.е. 375-386, 14 л., 1698-1826, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 387-389, 16 л., 1832-1872, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 390-395, 11 л., 1823-1847, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 396-424, 44 л., 1688-1872, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 425, 2 л., 1867, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 426-427, 15 л., 1856-1877, каймакам, стопански въпроси/земи мюли
а.е. 428-434, 12 л., 1857-1873, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 435-438, 6 л., 1849-1865, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 439, 1 л., 1855, каймакам, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 440-442, 3 л., 1849-1850, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 443-447, 12 л., 1818-1873, каймакам, стопански въпроси/финанси и пари и кредити
а.е. 448-512, 103 л., 1795-1875, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мито и др.
а.е. 513-564, 124 л., 1825-1880, каймакам, стопански въпроси/разходи – заплати, песнии, издръжки и др
а.е. 565-567, 10 л., 1852-1856, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 568-575, 12 л., 1832-1864, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 576-579, 5 л., 1847-1865, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 580-583, 5 л., 1848-1875, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 584, 1 л., 1858, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 585-586, 2 л., 1810-1826, каймакам, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 587, 1 л., 1864, каймакам, обществено – политически въпроси/мухаджири
а.е. 588-617, 35 л., 1839-1885, каймакам, право и администрация/правни, граждански ,наказателни, съдебни
а.е. 618-648, 37 л., 1716-1882, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 649-655, 11 л., 1842-1876, каймакам, право и администрация/полиция и толумбаджии
а.е. 656-660, 5 л., 1846-1903, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 661, 1 л., 1843, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 662-671, 11 л., 1853-1856, каймакам, военно дело/родове войска, командуване
а.е. 672-713, 53 л., 1808-1873, каймакам, военно дело/военно снабдавяне и въоражаване
а.е. 714-715, 3 л., 1854, каймакам, военно дело/воеднна история – войни с други страни
а.е. 716, 1 л., 1801-1900, каймакам, религии/немохамедански (християнски)
а.е. 717-718, 3 л., 1851-1866, каймакам, религии/мохамедански – религии и религиозни институти
а.е. 719-765, 139 л., 1719-1877, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 766-774, 9 л., 1834-1856, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 775-779, 5 л., 1678-1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 780-815, 73 л., 1833-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 816-826, 12 л., 1617-1856, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 827-873, 54 л., 1664-1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/земеделие – оризи
а.е. 874, 1 л., 1818, мал мюдюрю, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 875, 1 л., 1724, мал мюдюрю, стопански въпроси/манифатурно и фабрично производство
а.е. 876-878, 3 л., 1688-1847, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 879-885, 7 л., 1812-1857, мал мюдюрю, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 886-934, 64 л., 1636-1882, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мито и др.
а.е. 936-1021, 273 л., 1632-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи – заплати, песнии, издръжки и др
а.е. 1022-1024, 4 л., 1837-1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 1025-1038, 40 л., 1647-1673, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 1039-1049, 33 л., 1841-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухоземен
а.е. 1050-1052, 18 л., 1848-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 1053-1054, 2 л., 1814-1871, мал мюдюрю, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 1055-1068, 20 л., 1698-1865, мал мюдюрю, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1069, 7 л., 1861, мал мюдюрю, обществено – политически въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 1069а, 8 л., 1874, мал мюдюрю, обществено – политически въпроси/емиграция- мухаджири
а.е. 1070, 1 л., 1839, мал мюдюрю, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 1071-1087, 23 л., 1803-1867, мал мюдюрю, право и администрация/граждански, правни, съдебни, наказателни
а.е. 1088-1157, 97 л., 1651-1889, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1158-1159, 2 л., 1840-1847, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 1160, 1 л., 1871, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 1161, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/периодичен отчет
а.е. 1162, 1 л., 1841, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 1163-1164, 2 л., 1823-1841, мал мюдюрю, военно дело/родове войска
а.е. 1165-1180, 20 л., 1718-1862, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдавяне и въоражаване
а.е. 1181-1183, 5 л., 1813-1864, мал мюдюрю, религии/мохамедански – религии и религиозни институти
а.е. 1184-1195, 117 л., 1836-1873, мал мюдюрю, общи/без да е определена тематиката
а.е. 1196, 1 л., 1842, меджиси даави, общи/без да е определена тематиката
а.е. 1197, 1 л., 1801-1900, меджиси темиз, право и администрация/съдоустройство
а.е. 1198-1199, 2 л., 1726-1837, мухасебе, стопански въпроси/зиамети
а.е. 1200-1208, 9 л., 1706-1870, мухасебе, стопански въпроси/тимари
а.е. 1209-1216, 10 л., 1848-1873, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 1217, 1 л., 1853, мютесариф, стопански въпроси/манифатурно и фабрично производство
а.е. 1218-1221, 5 л., 1851-1867, мютесариф, стопански въпроси/финанси и пари и кредити
а.е. 1222-1274, 96 л., 1848-1883, мютесариф, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мито и др.
а.е. 1275-1292, 44 л., 1844-1876, мютесариф, стопански въпроси/разходи – заплати, песнии, издръжки и др
а.е. 1293, 1 л., 1868, мютесариф, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 1294-1296, 4 л., 1859-1873, мютесариф, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 1297-1304, 17 л., 1846-1866, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухоземен
а.е. 1305-1306, 2 л., 1865-1866, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 1307, 1 л., 1863, мютесариф, стопански въпроси/бедствия- пожари, наводнения, чума и др
а.е. 1308-1313, 9 л., 1804-1864, мютесариф, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1314, 1 л., 1876, мютесариф, обществено – политически въпроси/априлско въстание
а.е. 1315, 1 л., 1865, мютесариф, обществено – политически въпроси/емиграция- небългарска
а.е. 1316-1326, 11 л., 1778-1876, мютесариф, право и администрация/граждански, правни, съдебни, наказателни
а.е. 1327-1352, 45 л., 1832-1903, мютесариф, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1353-1354, 2 л., 1858-1876, мютесариф, право и администрация/полиция
а.е. 1355-1356, 2 л., 1864-1876, мютесариф, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 1357-1376, 26 л., 1850-1886, мютесариф, военно дело/военно снабдавяне и въоражаване
а.е. 1377-1379, 3 л., 1688-1878, мютесариф, военно дело/воеднна история – войни с други страни
а.е. 1380-1381, 2 л., 1876, мютесариф, религии/немохамедански (християнски)
а.е. 1382-1383, 2 л., 1793-1873, мютесариф, религии/мохамедански – религии и религиозни институти
а.е. 1384-1408, 59 л., 1808, мютесариф, общи/без да е определена тематиката
а.е. 1409, 1 л., 1805, полиция, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения – феодални размирици
а.е. 1410, 1 л., 1869, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 1411, 1 л., 1866, поща, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 1412, 1 л., 1684, поща, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1413, 1 л., 1739, русумат, стопански въпроси/зиамети
а.е. 1414, 2 л., 1764, русумат, стопански въпроси/тимари
а.е. 1415, 1 л., 1873, русумат, стопански въпроси/земеделие
а.е. 1416, 1 л., 1805-1900, русумат, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 1417-1418, 2 л., 1730-1871, русумат, стопански въпроси/приходи
а.е. 1419-1421, 3 л., 1684-1865, русумат, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухоземен
а.е. 1422, 1 л., 1864, русумат, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 1423-1425, 5 л., 1669-1880, русумат, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1426-1428, 67 л., 1875-1877, тапу катиби , стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 1429-1454, 90 л., 1718-1873, Пловдив, общи/определен само: град, година, месец, дата
а.е. 1455-1467, 268 л., 1712-1876, села, общи/определени както следва: Асеновград, Карлово, Клисура, Копривщица
а.е. 1468, 71 л., 1860-1882, села и градове от пловдив каази, общи/такси, разписки, актове и други за притежание и данъци

а.е. 1, 1 л., 1675, джизиедар, стопански въпроси/приходи
а.е. 2, 1 л., 1676, кадия, стопански въпроси/приходи – реквизиции
а.е. 3-16, 17 л., 1646-1829, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 17, 1 л., 1695, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 18-20, 3 л., 1670-1678, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 21-22, 4 л., 1719-1783, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 23, 1 л., 1729, кадия, право и администрация/правни отношения
а.е. 24, 1 л., 1693, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 25, 5 л., 1648, кадия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 26-27, 6 л., 1718-1734, кадия, военно дело/крепости
а.е. 28, 1 л., 1657, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 29, 8 л., 1871, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 30-31, 2 л., 1861-1879, кадия, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 32, 1 л., 1834, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 33-36, 7 л., 1602-1893, кадия, без определена тематика
а.е. 37, 1 л., 1898, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 2-3, 2 л., 1861-1880, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси
а.е. 4, 1 л., 1879, каймакам, стопански въпроси/разходи
а.е. 5, 1 л., 1601-1700, каймакам, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 6-7, 6 л., 1864-1874, каймакам, право и администрация/разни
а.е. 8, 1 л., б.д., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 9-13, 12 л., 1869-1879, мал мюдюрю, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.
а.е. 14, 79 л., 1879-1906, мал мюдюрю, стопански въпроси/общи разписки, тапии, тезкерета
а.е. 15, 2 л., 1904; 1908, мал мюдюрю, стопански въпроси/акт за владеене на имот, данъчна разписка

а.е. 1-2, 3 л., 1791-1825, аянин, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 3, 1 л., 1815, аянин, военно дело/военни приготовления и снабдяване
а.е. 4, 1 л., 1801, аянин, без определена тематика
а.е. 5, 1 л., 1833, войвода, прави и администрация/владетели на мукатаи
а.е. 6-7, 2 л., 1698-1716, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 8-9, 2 л., 1639-1791, кадия, стопански въпроси/приходи:данъци, такси, глоби, мита
а.е. 10-15, 6 л., 1625-1723, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 16, 2 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 17-19, 3 л., 1665-1763, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 20-21, 2 л., 1684, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 22-23, 4 л., 1696-1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 24-27, 5 л., 1676-1813, кадия, без определена тематика
а.е. 28, 1 л., 1796, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 29, 1 л., 1692, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 30, 1 л., 1834, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 31-32, 2 л., 1835-1868, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 33-35, 3 л., 1852-1873, каймакам, стопански въпроси/приходи:данъци, такси, глоби, мита
а.е. 36, 1 л., 1873, каймакам, право и администрация
а.е. 37-38, 3 л., 1834-1878, каймакам, право и администрация
а.е. 39-40, 2 л., 1869-1872, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 41, 1 л., 1855, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 42-57, 16 л., 1797-1876, каймакам, без определена тематика
а.е. 58, 1 л., 1728, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 59-64, 15 л., 1678-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 65, 1 л., 1673, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 66-67, 2 л., 1864-1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 68-74, 72 л., 1864-1871, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 75-78, 4 л., 1632-1781, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 79, 1 л., 1693, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 80-134, 66 л., 1653-1877, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 135, 1 л., 1852, емин-и алай, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 1, 2 л., 1892, каймакам, стопански въпроси/приходи, финанси
а.е. 2, 2 л., 1883, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 1-2, 2 л., 1815-1823, аянин, военно дело/военни приготовления
а.е. 3-4, 2 л., 1813-1871, аянин, без да е определена тематиката
а.е. 5, 5 л., 1734, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 6-8, 3 л., 1661-1675, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 9-35, 27 л., 1627-1694, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати,пенсии, издръжки и др.
а.е. 36-38, 4 л., 1690-1718, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешно-държавни доставки
а.е. 39, 1 л., 1689, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 40, 2 л., 1633, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 41-43, 3 л., 1677-1791, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 44, 1 л., 1801-1900, кадия, право и администрация /граждански и правни
а.е. 45, 1 л., 1661, кадия, право и администрация /администрация, мукатаа
а.е. 46-48, 3 л., 1670-1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 49, 1 л., 1676, кадия, религии/нехристиянски религии
а.е. 50-52, 3 л., 1553-1676, кадия, религии/ мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 53-65, 12 л., 1639-1837, кадия, без да е определена тематиката
а.е. 62-67, 33 л., 1850-1864, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 68, 3 л., 1875, каймакам, обществено-политически въпроси/ злоупотреби на орг. на властта
а.е. 69, 1 л., 1854, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 70-106, 91 л., 1878-1668, каймакам, без да е определена тематиката
а.е. 107-108, 2 л., 1728-1730, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 109, 24 л., 1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 110-118, 21 л., 1724-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 119-123, 5 л., 1661-1689, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, глоби
а.е. 124, 1 л., 1781, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 125, 2 л., 1656, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 126-129, 6 л., 1671-1688, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 130, 1 л., 1850, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 131, 1 л., 1693, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 132, 2 л., 1724, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 133, 2 л., 1654, мал мюдюрю, право и администрация/администрация – дворцови служби
а.е. 134-142, 28 л., 1840-1867, мал мюдюрю,без да е определена тематиката
а.е. 143-211, 28 л., 1638-1877, определен само град, година, месец, дата
а.е. 1, 1 л., 1693, кадия, стопански въпроси/беледие
а.е. 2, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 3, 1 л., 1835, кадия, право и администрация/владетел на мукатаи
а.е. 4, 1 л., 1871, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 5, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 6, 1 л., 1876, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 7-8, 1 л., 1813, каймакам, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 9-12, 4 л., 1785-1852, каймакам, без определена тематика
а.е. 13-14, 1 л., 1894, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 15-53, 1 л., 1836, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-4, 4 л., 1783-1811, аянин, общи въпроси/класи и класови отношения
а.е. 5, 1 л., 1752, вакъфи, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 6, 6 л., 1801-1900, войска, военно дело/военно снабдяване и въоражение
а.е. 7, 1 л., 1801-1900, войвода, стопански въпроси /хасове
а.е. 8-16, 19 л., 1832-1834, войвода, стопански въпроси/тимари
а.е 17-19, 3 л., 1834, войвода, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 20, 1 л., 1862, войвода, стопански въпроси/приходи
а.е. 21, 1 л., 1814, войвода, общи политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 22-28, 7 л., 1833-1840, войвода, право и администрация/администрация, владетел на мукатаи
а.е. 29-31, 3 л., 1685-1699, кадия, стопански въпроси/приходи, данъци, юшур, такси, глоби и др.
а.е 32-37, 9 л., 1636-1724, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 38, 1 л., 1670, кадия, стопански въпроси/търговия
а.е. 39-42, 4 л., 1684-1695, кадия, стопански въпроси, съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 43- 46, 8 л., 1715-1815, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 47-48, 2 л., 1717-1844, кадия, общи политически въпроси /администрация, административни органи
а.е. 49, 1 л., 1685, кадия, военно дело/редовна войска, сухопътни войски
а.е. 50-52, 3 л., 1670-1786, кадия, военно дело/военно снабдяване и военно въоръжаване
а.е. 53-54, 2 л., 1636-1674, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институции
а.е. 55-60,18 л., 1669-1840, кадия, без определена тематика
а.е. 61, 2 л., 1840, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 62-65, 15 л., 1688-1834, каймакам, стопански въпроси /зиамети
а.е. 66-77, 22 л., 1832-1882, каймакам, стопански въпроси/хасове
а.е. 78, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 79, 5 л., 1836, каймакам, стопански въпроси/земи мирие
а.е. 80, 1 л. , 1856, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.л. 81, 1 л. , 1842, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 82-83, 2 л., 1868, каймакам, стопански въпроси / мини и рударство
а.е. 84-89, 30 л., 1837-1862, каймакам, стопански въпроси /приходи, данъци, глоби, такси
а.е. 90, 1 л., 1827, каймакам, стопански въпроси/разходи
а.е. 91-100, 12 л., каймакам, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, пазари
а.е. 101-102, 4 л., 1846-1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт,жъншен и вътрешен
а.е. 103, 1 л., 1874, каймакам, стопански въпроси
а.е. 104, 2 л., 1830, каймакам, стопански въпроси /данни за броя на населението
а.е. 105-106 , 3 л., 1841, каймакам, общи въпроси
а.е. 107, 1 л., 1861, каймакам , право и администрация / правни въпроси и отношения
а.е. 108-114 , 10 л., 1816-1871, каймакам, право и администрация /администрация и административни органи
а.е. 115 , 1 л., 1870, каймакам, културни въпроси/училища – небългарски
а.е. 116, 1 л., 1801-1900, каймакам, военно дело/командване и родови войски
а.е. 117-119, 3 л., 1832-1865, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоражение
а.е. 120-139, 28 л., 1672-1874, каймакам, без определена тематика
а.е. 140-142, 3 л., 1832-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 143 , 1л., 1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 144-151, 8 л., 1698- 1734, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи, данъци, такси, глоби и др.
а.е. 152-159, 55 л., 1865-1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 160-161, 2 л., 1686, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 162-163, 3 л., 1854-1871, мал мюдюрю, стопански въпроси /съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 164- 165, 9 л., 1698-1798, мал мюдюрю, общи политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 169 -170, 2 л., 1842-1843 , мал мюдюрю, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 171-179, 11 л., 1715-1873, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и админ. органи
а.е. 180 -181, 2 л., 1720-1736, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и съоръжение
а.е. 182, 1 л., 1736, мал мюдюрю, военно дело/крепости
а.е. 183-185 , 5 л., 1827-1848, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 186 -187, 2 л., 1718-1732, поща, стопански въпроси /съобщения, транспорт
а.е. 188, 1 л., 1876, полиция, право и администрация
а.е. 189-200, 64 л., 1816-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 201-218, 26 л., 1660-1894, села, подредени азбучно и хронологично
а.е. 1, 1 л., 1834, войвода, стопански въпроси/зиамети
а.е. 2-6, 7 л., 1834, войвода, стопански въпроси/тимари
а.е. 7, 1 л., 1842, войвода, стопански въпроси/разходи
а.е. 8-9, 2 л., 1836, войвода, право и администрация
а.е. 10-11, 1 л., 1661-1731, кадия, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси
а.е. 12-13, 1 л., 1641-1642, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки
а.е. 14-18, 5 л., 1671-1695, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 19, 1 л., 1683, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 20, 1 л., 1784, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 21-22, 2 л., 1730-1797, кадия, право и администрация/правни, наказателни, съдебни, граждански
а.е. 23-24, 2 л., 1684-1839, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 25-26, 2 л., 1807-1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 27-28, 2 л., 1676-1809, кадия, без определена тематика
а.е. 29, 1 л., 1883, каймакам, стопански въпроси/пасища
а.е. 30, 1 л., 1856, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 31-40, 12 л., 1665-1850, каймакам, без определена тематика
а.е. 41-47, 65 л., 1842-1862, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 48, 1 л., 1700, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 49-51, 3 л., 1789, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 52, 1 л., 1701-1800, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/насилия
а.е. 53, 1 л., 1870, мал мюдюрю, правно-административни въпроси/финансови органи
а.е. 54-57, 39 л., 1861-1867, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 58, 2 л., 1874, села, религии/християнски религии
а.е. 1-3, 3 л., 1870-1871, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – сухопътен , поща
а.е. 4-5, 3 л., 1635-1731, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 6, 1 л., 1731, кадия, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7, 1 л., 1673, кадия, религии/ мохамедански религии
а.е. 8-23, 16 л., 1841-1869, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 24-25, 8 л., 1870-1878, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи – заплати,пенсии, издръжки и др.
а.е. 26, 8 л., 1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен
а.е. 27, 1 л., 1665, мал мюдюрю, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 28-30, 8 л., 1851-1859, мал мюдюрю, без да е определена тематиката
а.е. 31-32, 8 л., 1875, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 33, 1 л., 1875, мютесариф, стопански въпроси/разходи
а.е. 34, 7 л., 1879, мютесариф , обществено-политически въпроси/емиграция-небългарска
а.е. 35-36, 2 л., 1872, мютесариф , право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 37-94, 137 л., 1711-1878, определени само града, година, месец, ден
а.е. 95, 1 л., 1659, кадия /разходи
а.е. 1, 2 л., 1880, вилает, стопански въпроси/разходи
а.е. 2, 1 л., 1898, вилает, право и администрация/административни органи
а.е. 3, 2 л., 1667, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 4, 1 л., 1773, вилает, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, размирици
а.е. 5, 1 л., 1784, вилает, право и администрация/администрация
а.е. 6-7, 2 л., 1665-1684, вилает, военно дело/командване и родове войска
а.е. 8, 1 л., 1665, вилает, военно дело/военна история
а.е. 9, 1 л., 1670, кадия, религии/други религии – немохамедански
а.е. 10-20, 11 л., 1663-1693, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 21-22, 2 л., 1702-1805, кадия, без определена тематика
а.е. 23, 2 л., 1846, каза, право и администрация/правни въпроси
а.е. 24-27, 5 л., 1840-1864, каза, без определена тематика
а.е. 28, 1 л., 1875, каза, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна
а.е. 29, 6 л., 1880, мютесариф, стопански въпроси/приходи
а.е. 30-39, 17 л., 1839-1893, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 40, 1 л., 1773, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, размирици
а.е. 1, 1 л., 1772, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношеня, размирици
а.е. 2, 2 л., 1684, кадия, военно дело/командване и родове войска
а.е. 3, 1 л., 1672, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 4, 1 л., 1674, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 5-7, 4 л., 1684-1864, каза, без определена тематика
а.е. 8, 1 л., 1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 9-10, 21 л., 1869-1871, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 11-12, 2 л., 1783-1838, мутесариф, без определена тематика
а.е. 13-15, 4 л., 1806-1851, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 4 л., 1863-1878, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1686, кадия, стопански въпроси/търговия
а.е. 2, 2 л., 1666, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, задължения към държавата
а.е. 3-5, 5 л., 1865-1866, каза, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 1, 1 л., 1880, мал сандък, стопански въпроси
а.е. 1-2, 2 л., 1718-1734, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 3-5, 4 л., 1689-1834, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита
а.е. 6-7, 2 л., 1659-1697, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 8-21, 14 л., 1657-1771, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 22-25, 6 л., 1658-1771, кадия, стопански въпроси/ съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 26, 1 л., 1813, кадия, стопански въпроси/бедствия-пожари,наводнения, чума и др.
а.е. 27, 1 л., 1731, кадия, право и администрация/правни въпроси-наказателни
а.е. 28-29, 2 л., 1662-1781, кадия, право и администрация /администрация и фин. и админ. органи
а.е. 30-31, 2 л., 1665-1678, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 32, 2 л., 1692, кадия,военно дело/командване и родове войски
а.е. 33, 1 л., 1801, кадия, без да е определена тематиката
а.е. 34, 3 л., 1832, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 35-40,66 л., 1847-1873, мал мюдюрю, без да е определена тематиката
а.е. 41-44,4 л., 1850-1886, мютесариф, без да е определена тематиката
а.е. 45-65,4 л., 1731-1875, определени само град, година, месец, ден
а.е. 66-70,6 л., 1622-1869, села, определени както следва: Йениджик, Малко Чекмедже
а.е. 1, 1 л., 1697, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 2-4, 4 л., 1682-1683, кадия, стопански въпроси/приходи – от наследство и др.
а.е. 5, 1 л., 1769, кадия, военно дело/флот, терсане
а.е. 6, 1 л., 1870, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 7, 1 л., 1843, каймакам, без определена тематика
а.е. 8, 2 л., 1868, кадия, стопански въпроси/тапии за владеене на имот
а. е. 1-2, 6 л., 1854-1855, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а. е. 3, 1 л., 1864, войска , военно дело/военно снабдяване
а. е. 4 , 1 л., 1677, войска, военно дело/крепости
а. е. 5-6, 2 л., 1676-18 в., кадия , стопански въпроси /търговия
а. е. 7, 3 л., 1808, кадия, стопански въпроси /търговия
а. е. 8-9, 2 л., 1681-1837, кадия, право и администрация/правни въпроси
а. е. 10 , 1 л., 1757, кадия , право и администрация/финанснова администрация
а. е. 11 , 1 л., 18 в., кадия, военно дело/войска
а. е. 12, 1 л., 1677, кадия, военно дело/крепости
а. е. 13-14, 2 л., 1682-1814, каза, стопански въпроси /тимари
а. е. 15, 3 л., 1838, каза, стопански въпроси /вакъфи
а. е. 16, 1 л., 1832, каза, стопански въпроси/ други земи
а. е. 17-18, 2 л., 1731-1848, каза, стопански въпроси /животновъдство
а. е. 19-23, 7 л., 1667-19 в., каза, стопански въпроси /приходи
а. е. 24-37, 81 л., 1676-1887, каза, стопански въпроси /разходи
а. е. 38-40, 3 л., 1676–1871, каза, стопански въпроси /търговия
а. е. 41-50, 12 л.,1675-1876 , каза, стопански въпроси /съобщения и транспорт
а. е. 51-54, 4 л., 1850-1875, каза, стопански въпроси /държавни строежи
а. е. 55-57, 4 л., 18 в.-1813, каза, политически въпроси/ класи и класови отношения
а. е. 58-61, 12 л., 1864-1865, каза, политически въпроси /емиграция
а. е. 62, 1 л., 1728, каза, политически въпроси /външна политика
а. е. 63-65, 6 л., 1866, каза, право и администрация /правни въпроси
а. е. 66-72, 13 л., 1669-1898, каза, право и администрация /финансова администрация
а. е. 73-76, 4 л., 1693-1876, каза, право и администрация / администрация разни
а. е. 77-78, 2 л., 1676, каза, военно дело/ военно снабдяване
а. е. 79-82, 5 л., 1848-1866, каза, религия/ мохамеданска религия
а. е. 83, 1 л., 1851, малсандък, стопански въпроси /вакъфи
а. е. 84-95, 33 л., 1864-1878, малсандък, стопански въпроси /разходи
а. е. 96-97, 2 л., 1869-1879, малсандък, стопански въпроси /търговия
а. е. 98, 4 л., 1878, малсандък, стопански въпроси /държавни строежи
а. е. 99-104, 59 л., 1848-1866, малсандък, политически въпроси /емиграция
а. е. 105, 2 л., 1815, колекция, стопански въпроси /приходи
а. е. 106-107, 2 л., 1853, колекция, военно дело/войска
а. е. 108-109, 2 л., 1864, колекция, стопански въпроси/разходи
а. е. 110, 1 л., 1865, колекция, военно дело/войска
а. е. 111-112, 2 л., 1865, колекция, политически въпроси /емиграция
а. е. 113, 1 л., 1865, колекция, стопански въпроси/помощи
а. е. 114-115, 2 л., 1865, колекция, политически въпроси/емиграция
а. е. 116, 1 л., 19 в., колекция, политически въпроси /класи и класови отношения
а.е. 1-2, 2 л., 1665-1669, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци – сурсат, аваризи
а.е. 3, 3 л., 1720, кадия, без определена тематика
а.е. 4-5, 2 л., 1809-1860, каза, без определена тематика
а.е. 6-9, 5 л., 1673-1835, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1677, кадия, стопански въпроси/приходи – извънредни данъци, аваризи
а.е. 1, 1 л., 1677, кадия, стопански въпроси/търговия, държавни доставки
а.е. 2, 1 л., 1787, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 3-7, 5 л., 1679-1876, каза, без определена тематика
а.е. 8-9, 2 л., 1858-1860, санджак, без определена тематика
а.е. 10-15, 9 л., 1792-1882, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1613, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци – аваризи
а.е. 2-3, 2 л., 1668-1681, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна
а.е. 4, 2 л., 1771, кадия, обществено-политически въпроси/ешкия – разбойници
а.е. 1, 1 л., 1597, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 2, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/данъци – аваризи
а.е. 3, 1 л., 1682, кадия, стопански въпроси/други разходи
а.е. 4, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/други разходи
а.е. 5-7, 7 л., 1825-1846, каза, без определена тематика
а.е. 8-10, 18 л., 1840-1891, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 11-13, 5 л., 1793-1849, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1792, аянин, стопански въпроси/приходи
а.е. 2, 1 л., 1801-1900, аянин, стопански въпроси/търговия – вътрешна
а.е. 3-7, 7 л., 1787-1802, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 8-9, 2 л., 1805-1810, аянин, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 10-15, 6 л., 1806, аянин, право и администрация/административни органи
а.е. 16-20, 5 л., 1801-1810, аянин, общи/без определена тематика
а.е. 21, 1 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/занаяти
а.е. 22, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 23, 2 л., 1870, беледие, стопански въпроси/приходи
а.е. 24, 1 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/разходи
а.е. 25, 1 л., 1877, беледие, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 26-29, 4 л., 1874, беледие, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 30, 2 л., 1876, беледие, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 31-32, 2 л., 1875-1876, беледие, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 33, 1 л., 1877, беледие, военно дело/крепости
а.е. 34, 2 л., 1876, беледие, общи/без определена тематика
а.е. 35, 1 л., 1675, вакъф, религии/мохамедански религии
а.е. 36-100, 156 л., 1859-1877, валия, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 101-102, 2 л., 1813-1854, валия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 103-156, 68 л., 1838-1878, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 157-183, 31 л., 1864-1878, валия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 184-192, 33 л., 1865-1877, валия, стопански въпроси/мюлк
а.е. 193-240, 59 л., 1845-1877, валия, стопански въпроси/земеделие
а.е. 241-266, 32 л., 1846-1877, валия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 267-317, 53 л., 1852-1877, валия, стопански въпроси/гори
а.е. 318-322, 7 л., 1854-1876, валия, стопански въпроси/риболов
а.е. 323-337, 19 л., 1865-1877, валия, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 338-370, 37 л., 1842-1878, валия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 371-393, 28 л., 1843-1877, валия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 394-494, 152 л., 1854-1879, валия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 495-1102, 825 л., 1824-1878, валия, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 1103-1333, 367 л., 1832-1878, валия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 1334-1383, 78 л., 1841-1877, валия, стопански въпроси/баланси
а.е. 1384-1432, 52 л., 1803-1877, валия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 1433-1587, 224 л., 1840-1877, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 1588-1651, 92 л., 1846-1878, валия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 1652-1674, 31 л., 1844-1877, валия, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 1675-1708, 38 л., 1845-1876, валия, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума и др.
а.е. 1709-1767, 77 л., 1783-1877, валия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1768-1770, 3 л., 1874-1876, валия, обществено-политически въпроси/църковна и просветна борба
а.е. 1771-1820, 180 л., 1862-1877, валия, обществено-политически въпроси/Априлско въстание
а.е. 1821-1833, 23 л., 1821-1876, валия, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения в други страни
а.е. 1834-1920, 106 л., 1781-1878, валия, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 1921-2005, 181 л., 1823-1877, валия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 2006-2938, 1201 л., 1794-1878, валия, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 2939-3936, 8102 л., 17498-1878, валия, право и администрация/административни органи
а.е. 3937-4045, 151 л., 1840-1878, валия, право и администрация/полиция
а.е. 4046-4093, 2574 л., 1864-1878, валия, право и администрация/разни
а.е. 4094-4192, 116 л., 1865-1878, валия, културно-просветни въпроси/училища – небългарски, печат
а.е. 4193-4196, 4 л., 1873-1876, валия, културно-просветни въпроси/старини
а.е. 4197-4280, 168 л., 1851-1878, валия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 4281-4465, 275 л., 1800-1878, валия, военно дело/командване и всички родове войски
а.е. 4466-4473, 9 л., 1826-1876, валия, военно дело/флота
а.е. 4474-4898, 576 л., 1813-1878, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 4899-4922, 29 л., 1816-1877, валия, военно дело/крепости
а.е. 4923-5077, 198 л., 1791-1878, валия, военно дело/военна история
а.е. 5078-5106, 31 л., 1852-1876, валия, религии/немохамедански религии
а.е. 5107-5143, 39 л., 1847-1878, валия, религии/мохамедански религии и религ. институти
а.е. 5144-5907, 2164 л., 1808-1879, валия, общи/без определена тематика
а.е. 5908-5909, 2 л., 1692-1834, войвода, стопански въпроси/разходи – издръжки
а.е. 5910, 1 л., 1753, войвода, право и администрация/администрация
а.е. 5911, 1 л., 1693, войвода, религии/мохамедански религии
а.е. 5912, 1 л., 1812, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 5913, 1 л., 1822, войска, стопански въпроси/мюлк
а.е. 5914-5915, 3 л., 1826-1877, войска, стопански въпроси/приходи – данъци
а.е. 5916-5923, 9 л., 1716-1877, войска, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 5924-5927, 5 л., 1691-1784, войска, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 5928-5933, 8 л., 1692-1871, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 5934-5935, 2 л., 1677-1864, войска, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 5936, 1 л., 1873, войска, стопански въпроси/бедствия
а.е. 5937-5939, 4 л., 1779, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 5940-5941, 4 л., 1822-1876, войска, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 5942, 1 л., 1772, войска, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 5943-5944, 2 л., 1771-1873, войска, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 5945-5947, 3 л., 1854-1877, войска, право и администрация/правни въпроси и отношения, наказателни
а.е. 5948-5954, 7 л., 1771-1877, войска, право и администрация/административни органи
а.е. 5955, 1 л., 1869, войска, културно-просветни въпроси/печатни произведения
а.е. 5956-5957, 3 л., 1861-1877, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 5958-5982, 32 л., 1812-1877, войска, военно дело/командване и всички родове войски
а.е. 5983-6010, 32 л., 1688-1876, войска, военно дело/флота
а.е. 6011-6092, 179 л., 1686-1877, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6093-6123, 36 л., 1712-1877, войска, военно дело/крепости
а.е. 6124-6145, 26 л., 1770-1787, войска, военно дело/военна история
а.е. 6146, 1 л., 1853, войска, религии/мохамедански религии
а.е. 6147-6173, 39 л., 1703-1876, войска, общи /без определена тематика
а.е. 6174-6182, 12 л., 1867-1876, дефтердар, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 6183-6192, 12 л., 1836-1854, дефтердар, стопански въпроси/тимари
а.е. 6193, 10 л., 1876, дефтердар, стопански въпроси/мюлк
а.е. 6194, 1 л., 1871, дефтердар, стопански въпроси/земеделие
а.е. 6195, 1 л., 1832, дефтердар, стопански въпроси/занаяти
а.е. 6196-6213, 65 л., 1626-1878, дефтердар, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 6214-6220, 9 л., 1774-1870, дефтердар, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 6221-6224, 10 л., 1871-1877, дефтердар, стопански въпроси/баланси
а.е. 6225-6227, 3 л., 1773-1841, дефтердар, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 6228, 1 л., 1844, дефтердар, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 6229-6241, 14 л., 1825-1871, дефтердар, право и администрация/администрация
а.е. 6242, 1 л., 1815, дефтердар, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 6243, 1 л., 1841, дефтердар, военно дело/флота
а.е. 6244-6246, 4 л., 1783-1841, дефтердар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6247, 1 л., 1840, дефтердар, военно дело/крепости
а.е. 6248-6257, 11 л., 1652-1753, джизиедар, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 6258, 1 л., 1688, джизиедар, стопански въпроси/разходи
а.е. 6259-6263, 5 л., 1708-1732, джизиедар, военно дело/флота
а.е. 6264-6269, 5 л., 1683-1728, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6270-6273, 4 л., 1663-1679, джизиедар, военно дело/крепости
а.е. 6274, 1 л., 1823, кадия, стопански въпроси/мюлк
а.е. 6275, 1 л., 1702, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 6276, 1 л., 1717, кадия, стопански въпроси/хасове
а.е. 6277-6283, 8 л., 1662-1865, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 6284-6337, 60 л., 1630-1849, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 6338-6366, 36 л., 1672-1806, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 6367-6379, 23 л., 1675-1783, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 6380, 4 л., 1723, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 6381-6384, 4 л., 1688-1809, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6385, 1 л., 1725, кадия, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 6386-6388, 4 л., 1717-1877, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 6389-6401, 19 л., 1663-1877, кадия, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 6402-6408, 17 л., 1661-1878, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 6409-6411, 3 л., 1770-1772, кадия, военно дело/командване и всички родове войски
а.е. 6412-6421, 19 л., 1692-1773, кадия, военно дело/флота
а.е. 6422-6439, 27 л., 1670-1877, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6440, 3 л., 1716, кадия, военно дело/крепости
а.е. 6441-6448, 12 л., 1722-1832, кадия, военно дело/военна история
а.е. 6449-6474, 26 л., 1656-1850, кадия, религии/мохамедански религии и религ. институти
а.е. 6475-6484, 25 л., 1659-1804, кадия, общи/без определена тематика
а.е. 6485-6487, 43 л., 1869-1872, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 6488-6491, 11 л., 1836-1872, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 6492, 4 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/мюлк
а.е. 6493, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 6494, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 6495-6496, 2 л., 1876-1878, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит, общополезни каси
а.е. 6497-6509, 42 л., 1865-1876, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 6510-6513, 4 л., 1877-1878, каймакам, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 6514-6516, 25 л., 1866-1873, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 6517-6519, 3 л., 1719-1877, каймакам, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна, държавни доставки
а.е. 6520-6521, 2 л., 1658, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 6522-6523, 9 л., 1870-1874, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 6524, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума и др.
а.е. 6525-6529, 5 л., 1841-1878, каймакам, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 6530-6541, 17 л., 1825-1878, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 6542, 1 л., 1877, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 6543-6545, 3 л., 1855-1878, каймакам, военно дело/командване и всички родове войски
а.е. 6546-6547, 3 л., 1787, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6548-6552, 9 л., 1866-1878, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 6553-6562, 29 л., 1689-1878, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6563, 1 л., 1834, каймакам, военно дело/крепости
а.е. 6564-6568, 5 л., 1877-1878, каймакам, военно дело/военна история
а.е. 6569, 1 л., 1845, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 6570-6635, 139 л., 1845-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 6636, 1 л., 1853, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – пари и кредит
а.е. 6637, 1 л., 1845, мал мюдюрю, религии/мохамедански религии и религ. институти
а.е. 6638-6661, 462 л., 1854-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 6662-6712, 235 л., 1847-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 6713-6724, 103 л., 1854-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 6725-6726, 3 л., 1865-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 6727-6728, 8 л., 1849, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6729-6730, 5 л., 1862, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 6731-6733, 3 л., 1854-1865, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 6734, 1 л., 1855, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 6735-6739, 8 л., 1850-1872, мал мюдюрю, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 6740, 1 л., 1867, мал мюдюрю, право и администрация/администрация
а.е. 6741-6743, 3 л., 1860-1870, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 6744, 1 л., 1671, мал мюдюрю, военно дело/крепости
а.е. 6745, 1 л., 1853, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6746-6747, 2 л., 1865-1873, мал мюдюрю, религии/мохамедански религии и религ. институти
а.е. 6748-6760, 43 л., 1846-1873, мал мюдюрю, общи/без определена тематика
а.е. 6761-6769, 13 л., 1866-1877, меджлис-и даави, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 6770, 1 л., 1877, меджлис-и темиз, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 6771-6772, 5 л., 1873-1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 6773, 1 л., 1877, меджлис-и темиз, стопански въпроси/приходи
а.е. 6774-6775, 2 л., 1873-1875, меджлис-и темиз, стопански въпроси/разходи
а.е. 6776, 1 л., 1801-1900, меджлис-и темиз, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 6777-6778, 3 л., 1876, меджлис-и темиз, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6779, 1 л., 1877, меджлис-и темиз, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 6780-6781, 2 л., 1877, меджлис-и темиз, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 6782-7110, 880 л., 1865-1877, меджлис-и темиз, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 7111-7115, 7 л., 1876-1877, меджлис-и темиз, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 7116, 1 л., 1875, меджлис-и темиз, военно дело/командване и всички родове войски
а.е. 7117-7119, 5 л., 1876-1878, меджлис-и темиз, военно дело/военна история
а.е. 7120-7121, 4 л., 1877-1878, меджлис-и темиз, религии/християнски религии и религиозни институти
а.е. 7122-7145, 40 л., 1869-1878, меджлис-и темиз, общи/без определена тематика
а.е. 7146, 1 л., 1877, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 7147, 1 л., 1871, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 7148-7157, 19 л., 1871-1877, меджлис-и тиджарет, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 7158, 1 л., 1871, меджлис-и тиджарет, право и администрация/администрация
а.е. 7159-7160, 2 л., 1870, менафи сандък, стопански въпроси/общополезни каси
а.е. 7161-7165, 17 л., 1814-1870, митница, стопански въпроси/приходи – мита
а.е. 7166-7181, 17 л., 1696-1862, митница, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 7182-7183, 2 л., 1815-1864, митница, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 7184, 1 л., 1819, митница, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 7185, 4 л., 1732, митница, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 7186-7187, 2 л., 1834-1861, митница, право и администрация/административни органи
а.е. 7188, 1 л., 1672, митница, военно дело/крепости
а.е. 7189-7191, 4 л., 1822-1826, митница, религии/мохамедански религии и религ. институти
а.е. 7192-7193, 3 л., 1877, мухасебе, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 7194-7196, 3 л., 1877, мухасебе, стопански въпроси/тимари
а.е. 7197, 6 л., 1801-1900, мухасебе, стопански въпроси/мюлк
а.е. 7198, 1 л., 1877, мухасебе, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 7199-7201, 4 л., 1876-1877, мухасебе, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 7202-7233, 52 л., 1857-1878, мухасебе, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 7234-7258, 119 л., 1857-1877, мухасебе, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 7259-7287, 48 л., 1862-1877, мухасебе, стопански въпроси/баланси
а.е. 7288-7291, 16 л., 1864-1872, мухасебе, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 7292-7296, 8 л., 1688-1877, мухасебе, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 7297, 1 л., 1875, мухасебе, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 7298, 1 л., 1876, мухасебе, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 7299, 1 л., 1875, мухасебе, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 7300-7301, 2 л., 1876-1877, мухасебе, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 7302-7340, 100 л., 1858-1877, мухасебе, право и администрация/административни органи
а.е. 7341, 3 л., 1860, мухасебе, право и администрация/полиция
а.е. 7342, 1 л., 1877, мухасебе, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 7343-7345, 14 л., 1874-1877, мухасебе, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 7346, 1 л., 1877, мухасебе, военно дело/родове войска
а.е. 7347-7362, 17 л., 1855-1877, мухасебе, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7363, 1 л., 1877, мухасебе, военно дело/крепости
а.е. 7364, 2 л., 1876, мухасебе, военно дело/военна история
а.е. 7365-7366, 4 л., 1871, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 7367, 5 л., 1856-1857, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 7368, 1 л., 1874, мютесариф, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 7369-7399, 93 л., 1850-1878, мютесариф, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 7400-7403, 10 л., 1868-1871, мютесариф, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 7404-7406, 17 л., 1866-1871, мютесариф, стопански въпроси/баланси
а.е. 7407, 1 л., 1871, мютесариф, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 7408-7417, 12 л., 1853-1880, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 7418, 1 л., 1877, мютесариф, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 7419-7422, 7 л., 1863-1877, мютесариф, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 7423-7436, 16 л., 1871-1877, мютесариф, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 7437-7462, 68 л., 1853-1876, мютесариф, право и администрация/административни органи
а.е. 7463, 1 л., 1874, мютесариф, право и администрация/полиция
а.е. 7464, 1 л., 1875, мютесариф, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 7465, 3 л., 1877, мютесариф, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 7466, 2 л., 1876, мютесариф, военно дело/родове войска
а.е. 7467, 2 л., 1875, мютесариф, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7468-7469, 2 л., 1791-1855, мютесариф, флота/флота
а.е. 7470-7476, 13 л., 1865-1869, мютесариф, флота/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7477-7491, 502 л., 1877-1878, мютесариф, военно дело/военна история
а.е. 7492, 1 л., 1867, мютесариф, религии/мохамедански религии
а.е. 7493-7511, 39 л., 1708-1877, мютесариф, общи/без определена тематика
а.е. 7512, 1 л., 1876, орман меймуру, стопански въпроси/селско стопанство
а.е. 7513-7535, 57 л., 1875-1877, орман меймуру, стопански въпроси/гори
а.е. 7536, 1 л., 1876, орман меймуру, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 7537-7553, 17 л., 1875-1877, орман меймуру, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 7554, 1 л., 1875, орман меймуру, стопански въпроси/разходи
а.е. 7555, 1 л., 1875, орман меймуру, стопански въпроси/баланси
а.е. 7556-7557, 2 л., 1875-1876, орман меймуру, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 7558-7561, 4 л., 1875-1876, орман меймуру, право и администрация/административни органи
а.е. 7562, 1 л., 1877, орман меймуру, военно дело/военни приготовления – снабдяване и въоръжаване
а.е. 7563, 1 л., 1876, орман меймуру, военно дело/крепости
а.е. 7564-7566, 4 л., 1874-1876, полиция, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 7567-7569, 4 л., 1868-1877, полиция, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 7570-7588, 29 л., 1874-1877, полиция, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 7589-7592, 4 л., 1863-1877, полиция, право и администрация/административни органи
а.е. 7593-7614, 34 л., 1857-1878, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 7615-7616, 2 л., 1871-1877, полиция, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7617, 1 л., 1877, полиция, военно дело/военна история
а.е. 7618-7622, 7 л., 1891-1876, полиция, общи/без определена тематика
а.е. 7623-7624, 2 л., 1864-1870, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 7625, 1 л., 1705, пристанище, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 7626, 1 л., 1682, пристанище, стопански въпроси/приходи
а.е. 7627-7633, 8 л., 1679-1834, пристанище, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 7634, 2 л., 1716, пристанище, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 7635-7636, 2 л., 1662, пристанище, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 7637, 1 л., 1693, пристанище, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7638, 1 л., 1826, пристанище, религии/мохамедански религии
а.е. 7639-7651, 28 л., 1714-1877, русумат, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.
а.е. 7652-7564, 3 л., 1871-1876, русумат, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдебни
а.е. 7655, 2 л., 1876, русумат, право и администрация/администрация
а.е. 7656-7784, 533 л., 1692-1873, Русе, общи/определен град и дата
а.е. 7785-7944, 472 л., 1874-1889, Русе, общи/определен град и дата
а.е. 7945, 2 л., 1872, Русе, други земи/2 тапии
а.е. 1-2, 2 л., 1625-1669, кадия, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси,глоби
а.е. 3-7, 5 л., 1658-1806, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 8, 1 л., 1784, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 9-12, 5 л., 1861-1866, кадия, право и администрация/граждански, правни, наказателни, съдебни
а.е. 13, 2 л., 1825, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 14, 1 л., 1841, кадия, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 15-25, 11 л., 1845-1875, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 26-30, 6 л., 1843-1860, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 31-34, 4 л., 1864-1873, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 35-38, 6 л., 1859-1873, каймакам, стопански въпроси/селскостопанство – земеделие
а.е. 39-40, 2 л., 1867-1876, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 41-42, 3 л., 1873-1874, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 43-44, 2 л., 1869-1873, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 45, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 46-57, 27 л., 1865-1879, каймакам, стопански въпроси/финансии – пари и кредит
а.е. 58-121, 110 л., 1856-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси, глоби, мита
а.е. 122-164, 46 л., 1849-1878, каймакам, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 165-171, 8 л., 1856-1873, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 172-189, 30 л., 1734-1877, каймакам, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 190-195, 18 л., 1865-1873, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 196, 1 л., 1870, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 197-201, 25 л., 1870-1871, каймакам, стопански въпроси/население (данни за броя на населението)
а.е. 202-208, 7 л., 1867-1873, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 209-225, 33 л., 1864-1878, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 226-227, 2 л., 1873, каймакам, обществено-политически въпроси/външна политика – отношение с други страни
а.е. 228-273, 49 л., 1861-1885, каймакам, право и администрация/граждански, правни, наказателни
а.е. 274-353, 104 л., 1857-1877, каймакам, право и администрация/администрация – финансова и политическа
а.е. 354-363, 10 л., 1865-1873, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 364-368, 59 л., 1865-1873, каймакам, право и администрация/разни – от административен характер
а.е. 369-376, 8 л., 1865-1876, каймакам, културно-просветни въпроси/училище, печат, периодични издания
а.е. 377-399, 26 л., 1853-1874, каймакам, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 400-413, 14 л., 1856-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 414-418, 5 л., 1872-1873, каймакам, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 419-457, 65 л., 1808-1876, каймакам, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 458-459, 2 л., 1841-1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 460-480, 30 л., 1866-1878, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси, глоби, мита и други к…
а.е. 481-523, 125 л., 1851-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи- заплати, пенсии, издръжки и други
а.е. 524-526, 20 л., 1872-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 528, 1 л., 1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/население (данни за броя на населението)
а.е. 529-530, 2 л., 1876, мал мюдюрю, право и администрация/граждански – затвори
а.е. 531, 1 л., 1865, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 532-553, 3 л., 1872, мал мюдюрю, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 534, 1 л., 1866, меджлис-и даави, стопански въпроси/гори
а.е. 353, 1 л., 1867, меджлис-и даави, стопански въпроси/приходи – глоби
а.е. 536, 12 л., 1873, меджлис-и даави, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 537-573, 28 л., 1866-1876, меджлис-и даави, право и администрация/граждански, правни, съдебни
а.е. 554-557, 6 л., 1282-1292, меджлис-и даави, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 558-585, 25 л., 1871-1877, менафи сандък, стопански въпроси/финансии – пари и кредит- общополезни каси
а.е. 583, 1 л., 1876, менафи сандък, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 584-708, 187 л., 1692-1877, Търговище, общи(колекция)/определен е град, година, месеца, ден

а.е. 1, 2 л., 1803, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 2, 1 л., 1864, войска, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 3-6, 7 л., 1859-1877, войска, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 7-8, 2 л., 1875, войска, общи/без да е определена тематиката
а.е. 9, 1 л., 1841, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 10-11, 2 л., 1704-1742, кадия, стопански въпроси/ванъфски земи
а.е. 12, 1 л., 1718, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 13-16, 5 л., 1611-1728, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи – данъци, юшюр, такси
а.е. 17-19, 3 л., 1691-1783, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 20, 1 л., 1700, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 21-31, 11 л., 1716-1849, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 32-35, 4 л., 1851-1871, кадия, право и администрация/граждански, правни, наказателни, съдоустройство
а.е. 36-37, 6 л., 1585-1664, кадия, право и администрация/администрация – финансова и политическа
а.е. 38-40, 3 л., 1717-1826, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 41-45, 5 л., 1674-1856, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 46-48, 3 л., 1839-1856, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 49, 1 л., 1859, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 50-52, 3 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 53-62, 42 л., 1849-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи- данъци, такси, глоби, мита
а.е. 63, 1 л., 1860, каймакам, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 64-65, 3 л., 1850-1856, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 66, 1 л., 1851, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 67, 1 л., 1850, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 68-80, 16 л., 1849-1877, каймакам, право и администрация/граждански, правни, наказателни, съдоустройство
а.е. 81-84, 4 л., 1864-1875, каймакам, право и администрация/администрация – финансова и политическа
а.е. 85-86, 2 л., 1844-1849, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 87, 19 л., 1863, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 88-89, 2 л., 1873-1875, каймакам, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 90, 1 л., 1854, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 91-136, 109 л., 1810-1877, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 137-150, 32 л., 1844-1864, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 151-161, 19 л., 1629-1863, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита
а.е. 162-186, 25 л., 1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 187, 1 л., 1865, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 188-189, 2 л., 1674, мал мюдюрю, право и администрация/администрация – финансова и политическа
а.е. 190, 1 л., 1877, мал мюдюрю, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 191-194, 16 л., 1862-1870, мал мюдюрю, общи/без да е определена тематиката
а.е. 195-196, 13 л., 1874-1875, меджлиси даави, право и администрация/првни, наказателни
а.е. 197-290, 217 л., 1687-1879, Плевен, общи/определен само: града, година, месец, ден

а.е. 1, 1 л., 1806, аянин, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 2, 1 л., 1810, аянин, право и администрация/администрация – финансова и политическа
а.е. 3, 1 л., 1701-1800, аянин, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 4, 1 л., 1789, аянин, военно дело/крепости
а.е. 5-10, 12 л., 1845-1876, войска, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 11-16, 8 л., 1853-1878, войска, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 17, 1 л., 1800-1900, войска, военно дело/военна история- войни с други държави
а.е. 18-19, 2 л., 1690, кадия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 20, 1 л., 1726, кадия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 21-22, 2 л., 1649-1695, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци, такси, глоби и др.
а.е. 23, 2 л., 1686, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 24-35, 13 л., 1685-1806, кадия, стопански въпроси/ търговия – вътрешна и външна
а.е. 36-38, 20 л., 1800, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 39-47, 15 л., 1863-1874, кадия, право и администрация/граждански, правни, наказателни, съдоустройство
а.е. 48-49, 2 л., 1791-1810, кадия, право и администрация/администрация- финансова и политическа
а.е. 50-83, 262 л., 1861-1887, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 84, 1 л., 1676, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 85-89, 5 л., 1731-1892, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 90-95, 11 л., 1859-1873, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 96-97, 16 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 98, 1 л., 1862, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 99-100, 2 л., 1862-1876, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 100, 1 л., 1891, каймакам, стопански въпроси/лов
а.е. 102-106, 5 л., 1850-1874, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 107-127, 46 л., 1672-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци, такси, глоби и др.
а.е. 128-130, 4 л., 1848-1876, каймакам, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки и др
а.е. 131-132, 2 л., 1872, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 133, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 134, 5 л., 1870-1873, каймакам, стопански въпроси/държавни стражи
а.е. 135-171, 288 л., 1678-1690, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 172-174, 3 л., 1678-1690, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мито, канфискации
а.е. 175-176, 2 л., 1876, каймакам, обществено-политически въпроси/народо-освободително движение- хайдутство, априлско въстание
а.е. 177-180, 12 л., 1861-1878, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 181-201, 32 л., 1856-1877, каймакам, право и администрация/правни, граждански, наказателни, съдоустройство
а.е. 202-216, 22 л., 1860-1879, каймакам, право и администрация/администрация – финансова и политическа
а.е. 217-218, 2 л., 1874-1878, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 219-222, 4 л., 1853-1876, каймакам, военно дело/войски- всички родове и командуване
а.е. 223-229, 7 л., 1722-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 230-232, 6 л., 1854-1877, каймакам, военно дело/военна история- войни с други държави
а.е. 233-234, 3 л., 1865, каймакам, религия/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 235-258, 220 л., 1780-1876, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 259, 1 л., 1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 260-261, 2 л., 1848-1863, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 262-270, 11 л., 1645-1670, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци, такси, глоби и др.
а.е. 271-283, 14 л., 1655-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки и др
а.е. 284, 1 л., 1864, мал мюдюрю, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 285, 1 л., 1870, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 286, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 287, 2 л., 1874, мал мюдюрю, военно дело/военна история- войни с други държави
а.е. 285, 1 л., 1677, мал мюдюрю, религия/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 289, 2 л., 1873, мал мюдюрю, общи/без да е определена тематиката
а.е. 290-300, 46 л., 1875-1877, меджлиси даави, право и администрация/граждански, правни, наказателни, съдоустройство
а.е. 301-308, 11 л., 1866-1871, села, общи/подредени хронологически

а.е. 1, 1 л., 1853, войска, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 2, 1 л., 1853, войска, военно дело/командуване, родове войска
а.е. 3, 1 л., 1701-1800, войска, военно дело/флота
а.е. 4-8, 5 л., 1853, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 9-13, 5 л., 1670-1853, войска, военно дело/крепости
а.е.14-18, 12 л., 1773-1855, войска, военно дело/военна история, войни с други страни
а.е. 19, 1 л., 1701-1800, войска, колекция/без да е определена тематиката
а.е. 20-22, 3 л., 1875-1877, кадия, право и администрация/гражданско правни въпроси
а.е. 23, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/фабрика за брашно
а.е. 24, 1 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 25-35, 35 л., 1870-1876, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита
а.е. 36, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/разходи
а.е. 37, 3 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 38, 1 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна
а.е. 39, 1 л., 1876, каймакам, общи политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 40-47, 10 л., 1873-1878, каймакам, право и администрация/граждански, правни, наказателни, съдоустрийство
а.е. 48-54, 27 л., 1825-1876, каймакам, общи политически въпроси/администрация и административни органи
а.е. 55, 1 л., 1873, каймакам, културни въпроси периодични издания
а.е. 56-57, 2 л., 1877-1878, каймакам, военно дело/командване и родови войски
а.е. 58-61, 4 л., 1874-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 62-65, 5 л., 1877-1878, каймакам, военно дело/военна история – Освободителна война
а.е. 66-67, 6 л., 1813-1859, каймакам, обща колекция/ без да е определена тематиката
а.е. 68, 1 л., 1875, мал мюдюр, стопански въпроси/гори
а.е. 69-72, 4 л., 1852-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, конфискации
а.е. 73-75, 3 л., 1872-1873, мал мюдюр, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 76, 1 л., 1875, мал мюдюр, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 77-79, 6 л., 1877, мал мюдюр, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 80, 8 л., 1877, мал мюдюр, общи (колекция), без да е определена тематиката
а.е. 81-83, 4 л., 1854-1875, Тутракан, общи (колекция), определен е само градът, година, месец, ден
а.е. 1, 1 л., 1728, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1740, войска, стопански въпроси/зиамети
а.е. 3-4, 2 л., 1660-1668, войска, стопански въпрос/приходи: данъци и др. приходоизточници
а.е. 5, 1 л., 1832, войска, военно дело/командване и родове войска
а.е. 6-8, 4 л., 1677-1686, джизиедар, стопански въпроси/приходи – от данък джизие и др. приходи източници
а.е. 9, 1 л., 1647, джизиедар, стопански въпроси/бедствия
а.е. 10, 1 л., 1838, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 11-12, 2 л., 1693-1848, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци, такси, глоби и др.
а.е. 13-18, 6 л., 1623-1720, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 19-20, 2 л., 1671-1784, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 21, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/бедствия
а.е. 22, 1 л., 1670, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 23, 7 л., 1715, кадия, военно дело/военни приготовления
а.е. 24-30, 11 л., 1656-1834, кадия, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 31-52, 73 л., 1824-1878, каймакам, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 53, 1 л., 1869, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 54-55, 28 л., мал мюдюрю, без да е определена тематиката
а.е. 1, 2 л., 1642, джизиедар, стопански въпроси/данъци-джизиедар
а.е. 2, 1 л., 1677, джизиедар, стопански въпроси/джелати
а.е. 3, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 4-5, 2 л., 1689-1695, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 6-9, 4 л., 1608-1671, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, лепта и др.
а.е. 10-11, 3 л., 1602-1640, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е.12-13, 2 л., 1693-1698, кадия, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 14, 1 л., 1781, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 15, 1 л., 1693, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 16-25, 20 л., каймакам, без да е определена тематиката
а.е. 1, 1 л., 1623, вакъф, стопански въпроси/земи под феодална експлоатация
а.е. 2, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 3, 1 л., 1701-1800, войвода, без да е определена тематиката
а.е. 4-7, 4 л., 1661-1689, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 8-9, 2 л., 1671-1698, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 10, 2 л., 1649, кадия, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 11, 1 л. 1800, кадия, общи политически въпроси/класи и класови отношения – бунт на Осман паша
а.е. 12-14, 3 л., 1635-1670, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 15-21, 13 л., кадия, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 22-25, 6 л., каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 26, 2 л., 1879, каймакам, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 27, 1 л., 1783, каймакам, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 28-29, 2 л., 1861, каймакам, културни въпроси/старини
а.е. 30-46, 35 л., 1688-1876, каймакам, без да е определена тематиката
а.е. 47-58, 17 л., 1866, коджа баши, стопански въпроси/приходи
а.е. 59, 3 л., 1866, коджа баши, стопански въпроси/ 3 броя тапии за владеене на ниви
а.е. 1, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/администрация и админстративни органи
а.е. 2-3, 3 л., 1791, войски, без да е определена тематиката
а.е. 4-7, 7 л., 1641-1783, джизиедар, стопански въпроси/приходи – данъци джизие
а.е. 8, 1 л., 1838, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 9-11, 3 л., 1659-1787, кадия, приходи/данъци, такси, глоби
а.е. 12-12, 2 л., 1671-1687, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 14-16, 1727-1800, кадия, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 17-18, 2 л., право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 19-32, 16 л., 1638-1871, кадия, без да е определена тематиката
а.е. 33, 1 л., 1781, каймакам, стопански въпроси, зиамети
а.е. 34-40, 8 л., 1833-1889, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е.41, 1 л., 1860, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал, заеми
а.е. 42, 2 л., 1717, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 43, 1 л., 1854, каймакам, военно дело/ военна история – войни с други страни
а.е. 44-82, 44 л., каймакам, без да е определена тематиката
а.е. 83-87, 12 л., 1733-1269, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 88, 1 л., 1714, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство-желязо
а.е. 89-93, 6 л., 1624-1678, мал мюдюрю, стопански въпроси/пирходи: данъци, глоби, митаи др.
а.е. 94, 1 л., 1671, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси разходи
а.е. 95, 1 л., 1672, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия
а.е. 96, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения – феодални размирици
а.е. 97-102, 10 л., 1861-1882, мал мюдюрю, без да е определена тематиката
а.е. 103, 4 л. 1902-1910, мал мюдюрю, без да е определена тематиката
а.е. 1-3, 6 л., 1834-1836, войвода, стопански въпроси/тимари
а.е. 4-7, 4 л., 1642-1675, кадия, стопански въпроси/разходи – заплата, пенсии, издръжки и др.
а.е. 8-10, 5 л., 1783-1800, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 11, 1 л., 1839, кадия, право и администрация/администрация и администратвини органи
а.е. 12, 1 л., 1665, кадия, военно дело/военна история
а.е. 13-14, 2 л., 1641-1675, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни иснтитути
а.е. 15-21, 7 л., 1640-1657, кадия, религии/други религии – немохамедански
а.е. 22-26, 9 л., 1652-1836, кадия, без да е определена тематиката
а.е. 27, 1 л., 1840, каза, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 28, 1 л., 1716, каза, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 29-46, 19 л., 1669-1881, каза, без да е определена тематиката
а.е. 47-48, 2 л., 1839-1846, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 49, 1 л., мал мюдюрю, стопански въпроси/земеделие- памук
а.е. 50, 1 л., 1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 51, 1 л., 1650, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 52, 1 л., 1875, мал мюдюрю, военно дело/крепостни власти
а.е. 53, 1 л., 1875, мал мюдюрю, общи(колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 1, 1 л., 1686, кадия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 2, 1 л., 1710, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 3, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 4, 1 л., 1688, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 5, 1 л., 1864, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 6, 1 л., 1753, кадия, право и администрация
а.е. 7-8, 2 л., 1783-1798, кадия, без определена тематика
а.е. 9, 1 л., 1659, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 10, 1 л., 1686, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 11, 1 л., 1676, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 12, 1 л., 1852, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 13-14, 2 л., 1874-1877, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 15-20, 6 л., 1791-1864, каймакам, без определена тематика
а.е. 21, 1 л., 1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 22-23, 2 л., 1672, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 24, 1 л., 1688, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 25-26, 2 л., 1673, мал мюдюрю, право и администрация/финансова администрация
а.е. 27-74, 1 л., 1657, 1846, 19. в., без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 46 л., 1801-1832, кадия, без определена тематика
а.е. 3, 2 л., 1844, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 4, 5 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 5-14, 23 л., 1832-1882, каймакам, без определена тематика
а.е. 15-16, 2 л., 1852, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 17-19, 28 л., 1875-1895, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 20, 2 л., 1847, полиция, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1715, кадия, стопански въпроси/мини и рударство, сребро
а.е. 2-5, 4 л., 1641-1661, кадия, стопански въпроси/разходи за пенсии, заплати, издръжки
а.е. 6, 1 л., 1665, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 7-10, 4 л., 1657-1800, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 11, 1 л., 1712, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 12-17, 6 л., 1660-1677, кадия, религии/мохамеданска религия
а.е. 18-27, 15 л., 1641-1842, кадия, без определена тематика
а.е. 28-30, 10 л., 1863-1870, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 31-48, 23 л., 1585-1882, кадия, без определена тематика
а.е. 49-52, 5 л., 1620-1694, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, глоби, мита
а.е. 53, 6 л., 1857, каза, право и администрация/полиция
а.е. 54, 2 л., 1870, мал мюдюрю, право и администрация/граждански
а.е. 55-57, 7 л., 1865-1883, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 58, 1 л., 1708, мини, стопански въпроси/мини и рударство, сребро
а.е. 59, 1 л., 1713, мини, право и администрация/мукатаи
а.е. 60-61, 2 л., 1646-1849, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1713, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 2, 1 л., 1711, войска, военно дело/крепости
а.е. 3, 1 л., 1787, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 4-5, 2 л., 1617-1686, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6, 2 л., 1731, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 7-10, 4 л., 1755-1840, кадия, без определена тематика
а.е. 11, 14 л., 1873, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция, небългарска
а.е. 12, 1 л., 1862, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 13-22, 21 л., 1691-1892, каймакам, без определена тематика
а.е. 23, 2 л., 1706, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 24-27, 4 л., 1880-1882, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 28, 1 л., 1861, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 29, 2 л., 1694, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 30-31, 2 л., 1711-1775, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 13 л., 1861, войска, без определена тематика
а.е. 2, 1 л., 1787, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 3, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 4, 1 л., 1655, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 5-8, 4 л., 1783-1843, кадия, без определена тематика
а.е. 9, 5 л., 1871, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 10-17, 15 л., 1846-1875, каймакам, без определена тематика
а.е. 18-20, 12 л., 1868-1883, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 21-23, 4 л., 1848-1890, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 10 л., 1501-1600, нахия, стопански въпроси/приходи – данъци
а.е. 2, 1 л., 1624, джизиедар, религии/немохамедански религии
а.е. 3, 1 л., 1635, джизиедар, стопански въпроси/разходи – издръжки
а.е. 4, 1 л., 1639, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 5, 1 л., 1634, джизиедар, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 6, 1 л., 1649, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7, 1 л., 1653, джизиедар, стопански въпроси/разходи
а.е. 8-9, 2 л., 1663-1669, джизиедар, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 10, 39 л., 1694, нахия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 11, 1 л., 1701-1800, кадия, без определена тематика
а.е. 12, 1 л., 1708, джизиедар, стопански въпроси/приходи
а.е. 13-19, 9 л., 1846-1865, нахия, стопански въпроси/търговия
а.е. 20-26, 15 л., 1842-1901, нахия, без определена тематика
а. е. 1, 1 л., 1845, кадия, стопански въпроси/тимари
а. е. 2-3, 3 л., 1660-1670, кадия, стопански въпроси/приходи
а. е. 4-8, 5 л., 1656-1793, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки
а. е. 9, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/вътрешна търговия, държавни доставки
а. е. 10, 2 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а. е. 11, 3 л., 1662, кадия, културно-просветни въпроси/старини
а. е. 12, 1 л., 1668, кадия, военно дело/родове войски, командване
а. е. 13-16, 4 л., 1661-1772, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институции
а. е. 17-23, 4 л., 1665-1847, кадия, без определена тематика
а. е. 24, 1 л., 1864, каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 25, 1 л., 1844, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 26, 1 л., 1851, каза, право и администрация
а. е. 27-42, 32 л., 1842-1883, каза, без определена тематика
а. е. 43-50, 18 л., 1841-1863, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а. е. 51-53, 3 л., 1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 54-55, 2 л., 1823, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1655-1687, джизиедар, стопански въпроси/приходи джизие
а.е. 3, 1 л., 1675, джизиедар, религии/Мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 4-5, 2 л., 1708-1727, кадия, стопански въпроси/ ……………….
а.е. 6-10, 8 л., 1625-1731, кадия, стопански въпроси/ финанси-приходи: данъци, такси, глоби, мита
а.е. 11, 1 л., 1623, кадия, стопански въпроси/ финанси-разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 12-13, 2 л., 1684-1697, кадия, обществено-политически въпроси/класа и класови отношения
а.е. 14, 3 л., 1843, кадия, обществено-политически въпроси/национални освободителни борби в други страни
а.е. 15, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика-сведения за Абания
а.е. 16-18, 3 л., 1783-1799, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 19-21, 3 л., 1684 -1711, кадия, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 22-24,3 л., 1804-1831, кадия, без определена тематика
а.е. 25-26, 3 л., 1845-1857, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 27, 1 л., 1872, каймакам , стопански въпроси/приходи
а.е. 28, 1 л., 1773,каймакам, обществено политически-въпроси/ класа и класови отношения-бунтове
а.е. 29-31, 3 л., 1854, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 32-56, 85 л., 1734-1891, каймакам, без определена тематика
а.е. 57, 1 л., 1722, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 58-61, 6 л., 1663-1882, мал мюдюрю, стопански въпроси/ финанси- приходи
а.е. 62, 10 л., 1883, мал мюдюрю, стопански въпроси/ финанси-разходи
а.е. 63, 1 л., 1693, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия-държавни доставки
а.е. 64, 1 л., 1878, мал мюдюрю,стопански въпроси/ съобщения и транспорт
а.е. 65-66, 14 л., 1870, мал мюдюрю, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 67-72, 72 л., 1843-1881, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 1-2, 3 л., 1698-1702, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 3-5, 3 л., 1636-1698, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 6-7, 2 л., 1640-1658, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 8-13, 20 л., 1661-1728, кадия,обществено-политически въпроси/ класа и класови отношения
а.е. 14, 1 л., 1702, кадия,обществено-политически въпроси/класа и класови отношения
а.е. 15, 1 л., 1838, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 16, 1 л., 1648, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 17-19, 3 л., 1639-1676, кадия, религии/други религии-немохамеданси
а.е. 20-21, 2 л., 1627-1673, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 22-29, 33 л., 1627-1848, кадия, без определена тематика
а.е. 30-32, 3 л., 1841-1869, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 33, 1 л., 1850, каймакам, стопански въпроси/ финанси-приходи
а.е. 34-37, 5 л., 1880-1882, каймакам, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 38, 1 л., 1850, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 39, 1 л., 1862, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоражаване
а.е. 40-91, 158 л., 1774-1904, каймакам, без определена тематика
а.е. 92, 1 л., 1653, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 93-117, 79 л., 1838-1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 118, 1 л., 1880, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 119, 1 л., 1677, мал мюдюрю,стопански въпроси/приходи-разходи
а.е. 120, 10 л., 1867, мал мюдюрю,стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 121-125, 9 л., 1867-1880, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 126, 1 л., 1882, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 127-129, 10 л., 1853, мал мюдюрю, военно дело/ военно снабдяване
а.е. 130-139, 46 л., 1844-1881, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 1, 1 л., 1900, войвода, въпроси/селско стопанство – овцевъдство
а.е. 2, 4 л., 1900, войвода, въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 3, 1 л., 1876, войска, военно дело/командуване и родова войска
а.е. 4-5, 2 л., 1846, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6, 1 л., 1844, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 7, 1 л., 1678, кадия, стопански въпроси/вакърски земи
а.е. 8, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/селско стопанство – животновъдство
а.е. 9, 1 л., 1842, кадия, стопански въпроси/занаяти ии занаятчийски сдружения(еснафи)
а.е. 10, 5 л., 1837, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 11-13, 3 л., 1611-1689, кадия, стопански въпроси/приходи, данъци, такси, глоби, мита, конфискации
а.е. 14-15, 2 л., 1794-1800, кадия, стопански въпроси/търговия – панаири
а.е. 16-23, 8 л., 1664-1801, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 24, 1 л., 1794, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 25-31, 9 л., 1862-1876, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 32, 1 л., 1871, кадия, право и администрация/администрация и админ. органи
а.е. 33, 1 л., 1828, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 34, 1 л., 1764, кадия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 36-39, 67 л., 1864-1876, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 46-76, 7 л., 1844-1866, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 47, 1 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 48, 6 л., 1852, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство – овцевъдство
а.е. 49, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 50-62, 13 л., 1842-1868, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 63, 1 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 64-93, 58 л., 1614-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 94-103, 12 л., 1845-1881, каймакам, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 104-105, 3 л., 1845-1882, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 106-109, 9 л., 1834-1866, каймакам, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 110-113, 4 л., 1857-1862, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 114-115, 2 л., 1855, каймакам, стопански въпроси/класи и класови отношения
а.е. 116-117, 2 л., 1862-1876, каймакам, обществено-политически въпроси/хайдутство
а.е. 118-120, 35 л., 1844-1882, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 121-126, 7 л., 1836-1876, каймакам, право и администрация/правни въпроси и отношения
а.е. 127-136, 10 л., 1824-1872, каймакам, право и администрация/администрация и админ. органи
а.е. 137-143, 47 л., 1843-1876, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 144, 1 л., 1876, каймакам, военно дело/командване и родова войска
а.е. 145-150, 6 л., 1853-1862, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 151, 1 л., 1877, каймакам, военно дело/военна история
а.е. 152-168, 49 л., 1841-1873, каймакам, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 169-184, 55 л., 1835-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 185-186, 5 л., 1841-1846, мал мюдюрю, стопански въпроси/фабрично производство
а.е. 187, 2 л., 1666, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 188, 4 л., 1719, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 189-204, 22 л., 1832-1871, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр,такси, глоби, мита, конфискации
а.е. 205-209, 25 л., 1847-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 210-212, 6 л., 1834-1843, мал мюдюрю, стопански въпроси/финансии – баланси
а.е. 213-216, 11 л., 1846-1847, мал мюдюрю, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 217-218, 46 л., 1865-1874, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 219-220, 6 л., 1840-1859, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и админ. Органи
а.е. 221, 1 л., 1853, мал мюдюрю, военно дело/командване и родова войска
а.е. 222-224, 4 л., 1843-1854, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 225, 2 л., 1801-1900, мал мюдюрю, военно дело/военна история
а.е. 226, 1 л., 1873, мал мюдюрю, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 227, 26 л., 1874, медж. Темиз?, право и администрация/Гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 228, 1 л., 1665, мютесариф, стопански въпроси/хасове
а.е. 229-231, 5 л., 1840-1869, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 232, 1 л., 1873, мютесариф, стопански въпроси/копринарство
а.е. 233, 1 л., 1846, санджак, стопански въпроси/селско стопанство – животновъдство
а.е. 234, 10 л., 1871, санджак, стопански въпроси/селско стопанство – животновъдство
а.е. 235-237, 7 л., 1843-1861, санджак, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 238-240, 5 л., 1875, санджак, стопански въпроси/финанси, пари и кредит – заеми
а.е. 241-266, 39 л., 1692-1877, санджак, стопански въпроси/приходи, данъци, такси, глоби, мита, конфискации и др.
а.е. 267-275, 9 л., 1651-1873, санджак, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.
а.е. 276, 1 л., 1858, санджак, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 277, 1 л., 1853, санджак, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 278, 1 л., 1871, санджак, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 279, 3 л., 1859, мютесариф, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 280, 1 л., 1853, мютесариф, обществено-политически въпроси/хайдутство
а.е. 281-283, 4 л., 1856-1869, мютесариф, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 284-287, 9 л., 1865-1874, мютесариф, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 288-295, 10 л., 1859-1869, мютесариф, право и администрация/администрация и админ. Органи
а.е. 296-297, 3 л., 1861-1862, мютесариф, право и администрация/полиция и чорбаджии?
а.е. 298, 1 л., 1869, мютесариф, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 299, 1 л., 1877, мютесариф, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 300-306, 13 л., 1811-1868, мютесариф, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 307, 1 л., 1801-1900, мютесариф, военно дело/военна история – войни с др. страни
а.е. 308-318, 62 л., 1835-1873, мютесариф, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 319, 50 л., 1873, полиция, общи/без да е определена тематиката
а.е. 320-412, 231 л., 1677-1876, Сливен, общи (колекция)/определен само град, година, месец, ден
а.е. 413, 6 л., 1861-1875, Сливен, протокол на кадията в Сливен/разрешения за владеене на земи

а.е. 1, 1 л., 1701-1800, аянин, обществено политически въпроси/класа и класови отношения
а.е. 2, 1 л., 1698, войска, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 3, 1 л., 1792, войска, обществено политически въпроси/ класа и класови отношения, феодални размирици
а.е. 4, 1 л., 1839, кадия, стопански въпроси/финанси-заеми
а.е. 5-7, 1 л., 1646-1695, кадия, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 8-15, 8 л., 1665-1675, кадия, стопански въпроси/търговия-вътрешна-държавни доставки
а.е. 16-19, 4 л., 1658-1764, кадия, обществено политически въпроси /класа и класови отношения-феодални размирици
а.е. 20, 1 л., 1772, кадия, право и администрация/ правни въпроси и отношения
а.е. 21-22, 3 л.,1813, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 23-24, 2 л.,1674-1854, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 25-28, 4 л.,1636-1685, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 29-31, 4 л.,1641-1845, кадия, общи (колекция)/ без да е определена тематиката
а.е. 32-34, 70 л.,1875-1877, каймакам, стопански въпроси/ мирийски земи
а.е. 35-37, 4 л., 1671-1861, каймакам, стопански въпроси/ финанси-приходи, данъци, такси, глоби, мита
а.е. 38, 1 л., 1678, каймакам, стопански въпроси/търговия, държавни доставки
а.е. 39-40, 2 л., 1861- 1865, каймакам, обществено политически въпроси /емиграция-небългарска
а.е. 41, 1 л., 1877, каймакам, право и администрация/гражданско правни въпроси и отношения
а.е. 42, 1 л., 1858, каймакам, военно дело/военна история, войни
а.е. 43-53, 15 л., 1671- 1873, каймакам, без определена тематика
а.е. 54-62, 17 л., 1674- 1733, определени само град, година, месец, ден

а.е. 1-3, 3 л., 1674-1711, кадия, стопански въпроси/мини и рударство; солници
а.е. 4-9, 8 л., 1604-1733, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби, мита
а.е. 10-47, 48 л., 1631, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 48-49, 2 л., 1673-1763, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 50-55, 8 л., 1762-1810, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 56-57, 2 л., 1713-1803, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 58-60, 3 л., 1660-1798, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 61-62, 2 л., 1695-1838, кадия, военно дело/флота
а.е. 63, 1 л., 1693, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 64-68, 5 л., 1647-1673, кадия, религии/немохамедански религии
а.е. 69-78, 10 л., 1645-1733, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 79-87, 27 л., 1669-1852, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 88, 1 л., 1811, аянин (каймакам), стопански въпроси/гори
а.е. 89-92, 35 л., 1873-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби и др.
а.е. 93, 1 л., 1672, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 94, 29 л., 1872, каймакам, стопански въпроси/население (данни за броя на населението)
а.е. 95, 1 л., 1838, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 96, 3 л., 1843, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 97, 1 л., 1855, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 98-109, 13 л., 1628-1875, каймакам, без да е определена тематиката
а.е. 110, 1 л., 1854, комендант, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 111-119, 13 л., 1652-1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби
а.е. 120-121, 13 л., 1673-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 122, 1 л., 1673, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 123, 1 л., 1703, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 124, 2 л., 1590, мал мюдюрю, право и администрация/администрация
а.е. 125, 1 л., 1711, мал мюдюрю, без да е определена тематиката
а.е. 126, 1 л., 1660, солници, стопански въпроси/сол
а.е. 127-132, 7 л., 1653-1728, солници, стопански въпроси/разходи – заплати: пенсии, издръжки
а.е. 133-177, 127 л., 1646-1880, определен е само град, година, месец и ден
а.е. 178-180, 3 л., 1813-1856, селища, подредени хронологически и азбучно по селище
а.е. 1, 1 л., 1805, аянин, право и администрация/администрация
а.е. 2, 1 л., 1800, аянин, без да е определена тематиката
а.е. 3, 2 л., 1806, войска, военно дело/родове войска – пехота
а.е. 4-9, 25 л., 1632-1873, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита
а.е. 10, 15 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 11-12, 2 л., 1792-1828, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 13, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 14-17, 13 л., 1869-1877, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 18-21, 4 л., 1676-1866, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 22-23, 2 л., 1872, каймакам, обществено-политически въпроси/здравеопазване
а.е. 24, 1 л., 1856 , каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 25-37, 18 л., 1805-1865, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 38-39, 4 л., 1757-1870, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 40-41, 2 л., 1800-1839, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 42, 1 л., 1765, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 43-44, 5 л., 1843, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 45-46, 15 л., 1861-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 47-48, 13 л., 1786-1865, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 49, 1 л., 1876, мал мюдюрю, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 50, 1 л., 1870, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 51-52, 9 л., 1863-1876, мал мюдюрю, общи/без да е определена тематиката
а.е. 53, 1 л., 1771, пристанища, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 54-56, 3 л., 1678-1784, пристанища, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 57-58, 2 л., 1724, пристанища, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 59-70, 19 л., 1729-1859, пристанища, общи/без да е определена тематиката
а.е. 71-92, 24 л., 1707-1871, определен е само градът, година, месец и ден
а.е. 93-98, 9 л., 1691-1861, села подредени хронологически
а.е. 99, 31 л., 1897-1911, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1714, джизиедар, стопански въпроси/приходи – данък джизие
а.е. 2, 1 л., 1629, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 3-7, 8 л., 1637-1800, кадия, стопански въпроси/приходи – джизие, конфискации
а.е. 8-10, 3 л., 1598-1674, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 11-13, 3 л., 1663-1772, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 14, 1 л., 1771, кадия, без определена тематика
а.е. 15, 1 л., 1673, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 16, 1 л., 1718, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 17-19, 3 л., 1649-1813, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 20, 1 л., 1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 21-26, 7 л., 1603-1813, кадия, без определена тематика
а.е. 27-28, 52 л., 1872, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 29, 1 л., 1836, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 30, 1 л., 1677, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 31-32, 2 л., 1840-1855, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 33, 1 л., 1686, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 34, 1 л., 1855, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 35-38, 6 л., 1704-1854, каймакам, без определена тематика
а.е. 39-40, 2 л., 1652-1712, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 41, 2 л., 1854, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 42-43, 2 л., 1667-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 44, 2 л., 1783, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 45, 1 л., 1788, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 46-48, 2 л., 1865-1866, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 49-56, 8 л., 1626-1859, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1701-1800, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 2-6, 6 л., 1810-1828, войска, без определена тематика
а.е. 7-8, 2 л., 1609-1709, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 9-11, 3 л., 1677-1703, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 12, 1 л., 1718, кадия, административно-правни въпроси/правни въпроси
а.е. 13, 1 л., 1701-1800, кадия, административно-правни въпроси/администрация
а.е. 14, 1 л., 1838, кадия, военно дело/флота
а.е. 15-16, 2 л., 1692-1820, кадия, военно дело/флота
а.е. 17, 2 л., 1771, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 18-19, 3 л., 1636-1848, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 20, 1 л., 1801-1900, каймакам, без определена тематика
а.е. 21-22, 2 л., 1686-1713, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 23, 1 л., 1687, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 24-25, 7 л., 1872-1877, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 26, 1 л., 1838, мал мюдюрю, военно дело/флота
а.е. 27-28, 7 л., 1834-1861, мал мюдюрю, без тематика
а.е. 29-33, 5 л., 1693-1882, мал мюдюрю, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1795, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 2, 1 л., 1815, аянин, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 3, 1 л., 1809, аянин, без определена тематика
а.е. 4-7, 6 л., 1623-1814, кадия, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, глоби, мита, конфискации
а.е. 8, 1 л., 1669, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 9, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 10, 1 л., 1676, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 11, 1 л., 1689, кадия, военно дело/родове войска и командване
а.е. 12, 1 л., 1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 13-19, 7 л., 1676-1874, без определена тематика
а.е. 20-25, 273 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 26, 1 л., 1835, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 27, 6 л., 1835, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а.е. 28-30, 5 л., 1721-1879, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 31, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 32, 5 л., 1852, каймакам, право и администрация
а.е. 33, 1 л., 1801-1900, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 34-43, 16 л., 1792-1875, каймакам, без определена тематика
а.е. 44, 1 л., 1840, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 45, 1 л., 1848, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 46, 3 л., 1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 47, 9 л., 1757, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 48, 1 л., 1873, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 49, 1 л., 1693, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 50-51, 10 л., 1864-1872, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 52-67, 31 л., 1677-1875, без определен фондообразувател и тематика
а. е. 1, 1 л., 1814, аянин, право и администрация
а. е. 2-3, 3 л., 1712-1728, вакъф, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 4-5, 3 л., 1661-1699, войска, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 6, 1 л., 1784, войвода, стопански въпроси/животновъдство
а. е. 7, 1 л., 1701-1800, войвода, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а. е. 8, 1 л., 1801, войвода, обществено-политически/емиграция – небългарска
а. е. 9-10, 2 л., 1728-1756, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 11, 1 л., 1700, кадия, стопански въпроси/тимари
а. е. 12-13, 5 л., 1712-1848, кадия, стопански въпроси/животновъдство
а. е. 14-22, 11 л., 1611-1848, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а. е. 23-37, 15 л., 1637-1867, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а. е. 38-40, 3 л., 1678-1771, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а. е. 41-42, 9 л., 1665-1783, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а. е. 43, 11 л., 1832, кадия, стопански въпроси/данни за броя на населението
а. е. 44-47, 4 л., 1674-1693, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 48, 2 л., 1839, кадия, стопански въпроси/емиграция – небългарска
а. е. 49-51, 4 л., 1792-1874, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а. е. 52-56, 8 л., 1659-1832, кадия, право и администрация/административни органи
а. е. 57, 4 л., 1843, кадия, право и администрация/административни органи
а. е. 58-60, 6 л., 1697-1810, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 61, 1 л., 1813, кадия, военно дело/военна история
а. е. 62-63, 2 л., 1647-1735, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а. е. 64-67, 10 л., 1634-1843, кадия, без определена тематика
а. е. 68, 1 л., 1833, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а. е. 69-74, 7 л., 1800-1860, каймакам, стопански въпроси/тимари
а. е. 75, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 76-84, 15 л., 1655-1874, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.
а. е. 85-91, 11 л., 1832-1873, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а. е. 92, 1 л., 1843, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а. е. 93, 1 л., 1834, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а. е. 94-96, 8 л., 1862-1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 97, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а. е. 98-99, 2 л., 1876, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а. е. 100-101, 3 л., 1840-1875, каймакам, право и администрация/административни органи
а. е. 102-103, 2 л., 1869, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а. е. 104-106, 3 л., 1853-1855, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 107, 1 л., 1854, каймакам, военно дело/военна история
а. е. 108, 1 л., 1686, каймакам, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а. е. 109-124, 20 л., 1718-1854, каймакам, без определена тематика
а. е. 125, 2 л., 1716, мал мюдюрю, стопански въпроси/хасове
а. е. 126, 1 л., 1833, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а. е. 127-128, 4 л., 1846-1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а. е. 129-130, 2 л., 1684-1690, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 131-132, 3 л., 1729-1843, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 133, 1 л., 1677, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а. е. 134, 1 л., 1846, мал мюдюрю, стопански въпроси/данни за броя на населението
а. е. 135, 1 л., 1865, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 136, 14 л., 1871, мал мюдюрю, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а. е. 137-140, 4 л., 1643-1874, мал мюдюрю, право и администрация
а. е. 141, 2 л., 1729, мал мюдюрю, военно дело/крепости
а. е. 142, 13 л., 1873, мал мюдюрю, без определена тематика
а. е. 143, 1 л., 1841, меджлис-и даави, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а. е. 144-151, 8 л., 1644-1855, без определен фондообразувател и тематика
а. е. 152, 36 л., 1867, 1875, села/тапии за владеене на имоти

а.е. 1, 1 л., 1678, вакъф, религия/немохамедански религии
а.е. 2-4, 6 л., 1846-1855, валия, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 5-31, 38 л., 1844-1873, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 32-34, 3 л., 1819-1873, валия, стопански въпроси/земеделие
а.е. 35-36, 4 л., 1842-1880, валия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 37-39, 4 л., 1846, валия, стопански въпроси/гори
а.е. 40-41, 5 л., 1686-1834, валия, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения
а.е. 42, 1 л., 1882, валия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 43-46, 4 л., 1843-1885, валия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 47-58, 13 л., 1844-1906, валия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 59-125, 129 л., 1676-1908, валия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита, конфискации
а.е. 126-195, 208 л., 1676-1909, валия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки(такси, глоби)
а.е. 196-199, 4 л., 1841-1886, валия, стопански въпроси/финансии – баланси
а.е. 200-201, 2 л., 1724-1868, валия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 202-208, 14 л., 1870-1894, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 209-211, 6 л., 1847-1872, валия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 212-216, 6 л., 1881-1882, валия, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 217-219, 3 л., 1846-1868, валия, стопански въпроси/бедствия – наводнения, суша, пожар, глад
а.е. 220-223, 5 л., 1816-1859, валия, обществено-политически/класи класови отношения
а.е. 224-226, 7 л., 1815-1826, валия, обществено-политически/национално освободителни борби
а.е. 227-228, 2 л., 1878-1880, валия, обществено-политически/емиграция – небългарска
а.е. 229-231, 3 л., 1818-1846, валия, обществено-политически/външна политика
а.е. 232-250, 25 л., 1854-1897, валия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 251-290, 55 л., 1893, валия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 291-294, 4 л., 1869-1878, валия, право и администрация/полиция
а.е. 295, 6 л., 1873, валия, право и администрация/разни от административен характер
а.е. 296-299, 6 л., 1840-1879, валия, военно дело/командване и родови войски
а.е. 300-312, 29 л., 1842-1900, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 313-314, 2 л., 1839-1850, валия, военно дело/крепости
а.е. 315, 1 л., 1813, валия, военно дело/военна история
а.е. 316, 1 л., 1849, валия, културно-просветни въпроси/периодични издания
а.е. 317-318, 2 л., 1869, валия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 319-321, 3 л., 1802-1842, валия, религия/немохамедански религии и рел. институти
а.е. 322-324, 6 л., 1850-1875, валия, религия/мохамедански религии и религ. институти
а.е. 325-425, 166 л., 1809-1907, валия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 426-427, 2 л., 1624-1652, войска, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 428-429, 3 л., 1678-1708, войска, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 430-433, 9 л., 1698-1853, войска, стопански въпроси/Финансии – разходи
а.е. 434-437, 4 л., 1669-1688, войска, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – държ. доставки
а.е. 438, 1 л., 1688, войска, обществено-политически въпроси/класи класови отношения
а.е. 439, 1 л., 1841, войска, обществено-политически въпроси/национално освободителни борби
а.е. 440-441, 2 л., 1845, войска, право и администрация/администрация
а.е. 442-465, 27 л., 1685-1855, войска, военно дело/командване и родови войски
а.е. 466-482, 24 л., 1669-1897, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 483-484, 2 л., 1700-1717, войска, военно дело/крепости
а.е. 485-500, 31 л., 1669-1874, войска, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 501, 1 л., 1871, дефтердар?, стопански въпроси/тимари
а.е. 502, 42 л., 1908, дефтердар?, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 503-506, 4 л., 1842-1890, дефтердар?, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 507, 2 л., 1704, дефтердар?, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 508, 1 л., 17872, дефтердар?, право и администрация/администрация
а.е. 509-516, 31 л., 1868-1905, дефтердар?, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 517, 5 л., 1625, джизиедар, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 518-523, 6 л., 1678-1714, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 524-525, 2 л., 1672-1674, джизиедар, стопански въпроси/финанси- разходи
а.е. 526-528, 3 л., 1673-1721, джизиедар, стопански въпроси/командване и родови войски
а.е. 529, 5 л., 1642, джизиедар, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 530-532, 3 л., 1756-1759, кадия, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 533, 1 л., 1697, кадия, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 534, 1 л., 1670, кадия, стопански въпроси/животновъдство – камили
а.е. 535-536, 2 л., 1678-1685, кадия, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения(еснафи)
а.е. 537-547, 13 л., 1605-1716, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 548-553, 6 л., 1649-1717, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 554-562, 9 л., 1666-1718, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 563-586, 26 л., 1619-1836, кадия, стопански въпроси/финанси- разходи
а.е. 587-595, 9 л., 1659-1815, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна – държавни доставкию
а.е. 596-600, 6 л., 1655-1783, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 601-603, 10 л., 1685-1694, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 611, 12 л., 1699-1792, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 612-615, 6 л., 1633-1840, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 616-626, 20 л., 1687-1767, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 627, 1 л., 1685, кадия, военно дело/сухопътни войски
а.е. 628, 2 л., 1693, кадия, военно дело/флота
а.е. 629-674, 63 л., 1662-1811, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 675-676, 2 л., 1794, кадия, военно дело/военна история
а.е. 677-679, 3 л., 1690, кадия, религии/немохамедански религии
а.е. 680-694, 15 л., 1633-1835, кадия, религии/мохамедански религии и религ. институти
а.е. 695-718, 43 л., 1597-1834, кадия, общи/без определена тематика
а.е. 719-720, 2 л., 1847-1849, каймакам, стопански въпроси/финанси
а.е. 721-728, 8 л., 1675-1855, каймакам, общи/без определена тематика
а.е. 729, 1 л., 1731, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 730-786, 165 л., 1708-1881, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 787, 1 л., 1891, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 788, 1 л., 1841, мал мюдюрю, стопански въпроси/земеделие
а.е. 789, 1 л., 1862, мал мюдюрю, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 790, 1 л., 1677, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 791, 1 л., 1687, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 762-796, 5 л., 1691-1793, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 797-800, 4 л., 1692-1853, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси-приходи
а.е. 801-826, 47 л., 1654-1883, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси-приходи
а.е. 827-852, 222 л., 1681-1891, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 853-858, 8 л., 1675-1800, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна, държавин доставки
а.е. 859, 5 л., 1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 860, 2 л., 1689, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 861-862, 2 л., 1836-1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/природни бедствия
а.е. 863-866, 8 л., 1667-1787, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 867-868, 2 л., 1841-1871, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/хайдутство
а.е. 869, 1 л., 1792, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/национално освободителни борби в Гърция
а.е. 870, 2 л., 1840, мал мюдюрю, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 871-880, 2 л., 1597-1854, мал мюдюрю, право и администрация/администрация
а.е. 881-885, 5 л., 1669-1840, мал мюдюрю, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 886, 1 л., 1731, мал мюдюрю, военно дело/крепости
а.е. 887-888, 3 л., 1889-1891, мал мюдюрю, военно дело/мохамедански религии
а.е. 889-906, 46 л., 1771-1888, мал мюдюрю, общи/без определена тематика
а.е. 907-908, 4 л., 1872-1883, махкеме-и тиджарет, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 909-913, 7 л., 1654-1822, митница, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 914, 26 л., 1844, митница, стопански въпроси/финанси – разходи за заплати
а.е. 915-917, 8 л., 1678-1717, митница, право и администрация/административни органи
а.е. 918, 1 л., 1675, митница, религии/михамедански религии
а.е. 919-921, 32 л., 1688-1843, митница, общи/без определена тематика
а.е. 922, 1 л., 1850, мухасебе, стопански въпроси/тимари
а.е. 923-929, 13 л., 1848-1883, мухасебе, стопански въпроси/приходи, пари и кредит
а.е. 930-943, 43 л., 1835-1893, мухасебе, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 944-959, 68 л., 1847-1894, мухасебе, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 960, 1 л., 1879, мухасебе, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 961, 1 л., 1889, мухасебе, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 962-966, 7 л., 1618-1866, мухасебе, право и администрация/административни органи
а.е. 967, 1 л., 1848, мухасебе, религии/михамедански религии
а.е. 968-969, 2 л., 1849-1875, мухасебе, общи/без определена тематика
а.е. 970, 1 л., 1861, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 971-985, 27 л., 1831-1872, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 986-1028, 70 л., 1718-1865, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 1029, 1 л., 1769, мютесариф, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 1030, 1 л., 1842, мютесариф, стопански въпроси/земеделие – бубарство
а.е. 1031-1032, 2 л., 1734-1846, мютесариф, стопански въпроси/гори
а.е. 1033, 1 л., 1692, мютесариф, стопански въпроси/манифактура
а.е. 1034-1040, 8 л., 1637-1866, мютесариф, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 1041-1067, 132 л., 1658-1908, мютесариф, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 1068-1069, 27 л., 1868-1876, мютесариф, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 1070-1073, 6 л., 1688-1842, мютесариф, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна, държавни доставки
а.е. 1074-1075, 4 л., 1867-1872, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 1076, 1 л., 1828, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 1077, 1 л., 1792, мютесариф, стопански въпроси/природни бедствия
а.е. 1078-1080, 4 л., 1808-1825, мютесариф, стопански въпроси/външна политика
а.е. 1081, 1 л., 1824, мютесариф, стопански въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 1082-1088, 9 л., 1693-1826, мютесариф, стопански въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1089-1091, 4 л., 1783-1842, мютесариф, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 1092-1118, 31 л., 1662-1876, мютесариф, право и администрация/административни органи
а.е. 1119, 1 л., 1801-1900, мютесариф, стопански въпроси/полиция
а.е. 1120-1122, 3 л., 1773-1845, мютесариф, военно дело/военна организация
а.е. 1123-1136, 25 л., 1666-1864, мютесариф, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1137-1217, 142 л., 1656-1881, мютесариф, общи/без определена тематика
а.е. 1218, 1 л., 1718, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 1219, 1 л., 1843, полиция, право и администрация/военно командуване
а.е. 1220, 1 л., 1841, полиция, общи/без определена тематика
а.е. 1221, 1 л., 1866, поща, стопански въпроси/без определена тематика
а.е. 1222, 1 л., 1866, поща, общи/без определена тематика
а.е. 1223, 1 л., 1883, поща, право и администрация/администрация
а.е. 1224, 1 л., 1738, пристанище, военно дело/флота
а.е. 1225-1229, 5 л., 1672-1735, фабрики и работилници, стопански въпроси/манифактура и фабрично производство
а.е. 1230, 1 л., 1624, фабрики и работилници, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 1231, 2 л., 1684, фабрики и работилници, стопански въпроси/баланси
а.е. 1232, 1 л., 1689, фабрики и работилници, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 1233, 1 л., 1719, фабрики и работилници, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1234-1240, 15 л., 1654-1733, фабрики и работилници, военни въпроси/военно снабдяване
а.е. 1241-1244, 5 л., 1720-1722, фабрики и работилници, общи/без определена тематика
а.е. 1245-1865, 621 л., 1610-1873, Солун, общи/определена е само годината, месеца, датата
а.е. 1866-1867, 8 л., 1676-1713, Солун, села/Градешка и Лъгадина
а.е. 1868-2021, 283 л., 1874-1907, Солун, общи/определена е само годината, месеца, датата

а.е. 1, 1 л., 1686, войска, Светогорски манастир, заявление от монасите
а.е. 2, 1 л., 1727, войска, Светогорски манастир, право и администрация/правни отношения

а.е. 1, 1 л., 1707, войска, класи и класови отношения
а.е. 2-4, 3 л., 1652-1689, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 5, 1 л., 1684, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 6-7, 2 л., 1697-1787, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 8, 1 л., 1801, кадия, обществено-политически въпроси/емиграция
а.е. 9-10, 2 л., 1660-1677, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 11-12, 2 л., 1684-1801, кадия, без определена тематика
а.е. 13, 1 л., 1847, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 14, 1 л., 1848, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 15-50, 36 л., 1656-1899, кадия, без определена тематика
а.е. 51, 1 л., 1703, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 52, 7 л., 1873, кадия, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 53-58, 5 л., 1625-1672, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 59, 1 л., 1874, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 60-64, 24 л., 1849-1873, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1672, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 2-3, 3 л., 1718-1771, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 4-5, 2 л., 1692-1791, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 6-8, 3 л., 1692-1791, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 9-10, 2 л., 1660-1677, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 11-12, 2 л., 1684-1801, кадия, без определена тематика
а.е. 13, 1 л., 1847, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 14, 1 л., 1848, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 15-50, 52 л., 1656-1899, каза, без определена тематика
а.е. 51, 1 л., 1703, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 53-58, 5 л., 1625-1672, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 59, 1 л., 1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 60-64, 24 л., 1849-1873, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 65-70, 6 л., 1815-1848, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1622-1689, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 3-7, 5 л., 1628-1670, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 8, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 9, 1 л., 1698, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 10-16, 12 л., 1640-1840, кадия, без определена тематика
а.е. 17-18, 15 л., 1863, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 19, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 20, 1 л., 1868, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 21, 1 л., 1835, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 22-32, 31 л., 1666-1878, каймакам, без определена тематика
а.е. 33, 2 л., 1856, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 34, 1 л., 1694, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 35, 3 л., 1689, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 36, 2 л., 1701-1800, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1756-1759, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 3-6, 6 л., 1628-1694, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 7-9, 6 л., 1667-1771, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 10, 1 л., 1685, кадия, обществено-политчески въпроси/класи и класови отношения
а.е. 11-13, 4 л., 1672-1712, кадия, без определена тематика
а.е. 14, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/земеделие – копринарство
а.е. 15, 1 л., 1801-1900, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 16-32, 21 л., 1670-1888, каймакам, без определена тематика
а.е. 33-34, 2 л., 1678, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 35-36, 2 л., 1622-1626, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 37, 9 л., 1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 38-40, 4 л., 1861-1865, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1633, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 2, 1 л., 1672, кадия, стопански въпроси/чифлици
а.е. 3-5, 3 л., 1685-1694, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 6, 1 л., 1688, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 7, 1 л., 1685, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 8-9, 2 л., 1666-1693, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 10, 1 л., 1685, кадия, военно дело/родове войска
а.е. 11, 1 л., 1759, кадия, религия/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 12-14, 3 л., 1831-1842, каймакам, без определена тематика
а.е. 15, 5 л., 1890, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 16, 1 л., 1690, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 17-23, 14 л., 1839-1859, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 24-30, 9 л., 1635-1685, села, подредени азбучно и хронологично
а.е. 1, 1 л., 1778, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 2, 1 л., 1665, войска, военно дело/крепостни войски
а.е. 3, 2 л., 1670, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи и джизие
а.е. 4, 1 л., 1693, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 5, 1 л., 1771, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 6, 1 л., 1801, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 7, 2 л., 1696, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 8-9, 2 л., 1688-1728, кадия, без определена тематика
а.е. 10, 1 л., 1666, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 11-26, 23 л., 1628-1877, каймакам, без определена тематика
а.е. 27-33, 7 л., 1602-1856, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 34, 1 л., 1666, тахсилдар, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 1, 4 л., 1676, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи, джизие
а. е. 2, 1 л., 1652, джизиедар, стопански въпроси/бедствия – чума
а. е. 3, 1 л., 1646, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 4-7, 5 л., 1653-1689, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 8-20, 20 л., 1640-1658, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 21-22, 2 л., 1659-1672, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а. е. 23-26, 4 л., 1688-1801, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 27, 1 л., 1641, кадия, право и администрация
а. е. 28, 1 л., 1667, кадия, военно дело/командване и родове войски
а. е. 29, 1 л., 1694, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 30, 7 л., 1678, кадия, религии/други религии
а. е. 31-51, 21 л., 1615-1678, кадия, религии/мохамедански религии
а. е. 52-59, 28 л., 1647-1833, кадия, без определена тематика
а. е. 60-98, 151 л., 1815-1891, каймакам, без определена тематика
а. е. 99-103, 10 л., 1746-1850, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а. е. 104-105, 18 л., 1856-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/природни бедствия
а. е. 106, 1 л., 1718, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 107-109, 40 л., 1861-1875, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 1-2, 3 л., 1659-1696, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 3-4, 2 л., 1661-1720, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 5, 1 л., 1821, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 6, 2 л., 1697, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7-14, 9 л., 1628-1853, кадия, без определена тематика
а.е. 15-36, 24 л., 1678-1872, каймакам, без определена тематика
а.е. 37-42, 11 л., 1859-1878, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 1-6, 8 л., 1675-1876, ашар идареси, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 7, 2 л., 1688, ашар идареси, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 8, 1 л., 1876, вакъфи, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 9-12, 5 л., 1688-1778, валия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 13-26, 14 л., 1578-1848, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 27-30, 16 л., 1798-1876, валия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 31, 1 л., 1857, валия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 32-33, 3 л., 1693-1784, валия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 34-37, 5 л., 1797-1806, валия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 38-40, 4 л., 1876, валия, право и администрация/граждански въпроси и отношения
а.е. 41-45, 7 л., 1830-1876, валия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 46, 1 л., 1842, валия, право и администрация/полиция
а.е. 47, 1 л., 1785, валия, военно дело/командване и войска
а.е. 48-51, 4 л., 1707-1813, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 52-83, 118 л., 1668-1809, валия, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 84-130, 149 л., 1815-1879, валия, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 131, 1 л., 1855, войска, стопански въпроси/зиамети
а.е. 132, 1 л., 1641, войска, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 133-134, 2 л., 1687-1784, войска, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 135-136, 2 л., 1689-1695, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 137, 1 л., 1784, войска, общи политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 138, 2 л., 1785, войска, общи политически въпроси/външна политика
а.е. 139-140, 3 л., 1787, войска, право и администрация/гражданско – правни въпроси и отношения
а.е. 141, 1 л., 1873, войска, право и администрация/администрация
а.е. 142-152, 12 л., 1718-1875, войска, военно дело/командване и родове войска
а.е. 153-175, 40 л., 1717-1864, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 176-180, 5 л., 1693-1853, войска, военно дело/крепостни войски
а.е. 181-183, 6 л., 1854-1877, войска, военно дело/военна история
а.е. 184-276, 164 л., 1737-1871, войска, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 277-282, 11 л., 1632-1840, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 283-285, 6 л., 1652-1696, джизиедар, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 286, 1 л., 1712, джизиедар, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 287-288, 2 л., 1652-1695, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 289, 1 л., 1648, джизиедар, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 290-291, 2 л., 1873, (?), общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 292-294, 10 л., 1642-1843, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 295-296, 2 л., 1685-1716, кадия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 297, 2 л., 1724, кадия, стопански въпроси/манифактура и фабрично производство
а.е. 298-299, 2 л., 1704-1724, кадия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 300-301, 2 л., 1694, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 302-330, 32 л., 1632-1782, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 331-338, 9 л., 1671-1785, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 339-343, 9 л., 1670-1693, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 344, 1 л., 1716, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 345-352, 11 л., 1702-1806, кадия, общи политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 353-363, 19 л., 1630-1830, кадия, право и администрация/гражданско – правни въпроси и отношения
а.е. 364-376, 14 л., 1717-1823, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 377-378, 2 л., 1662-1711, кадия, военно дело/командване и родове войска
а.е. 379, 4 л., 1716, кадия, военно дело/командване и родове войска
а.е. 380-394, 38 л., 1662-1787, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 395-398, 14 л., 1635-1661, кадия, религии/други религии
а.е. 399-406, 8 л., 1627-1831, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 407-414, 14 л., 1716-1866, кадия, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 415-418, 21 л., 1843-1869, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 419, 3 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 420-429, 15 л., 1843-1866, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 430, 1 л., 1849, каймакам, стопански въпроси/финанси
а.е. 431, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/пари и кредити
а.е. 432-444, 16 л., 1838-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 445-461, 56 л., 1732-1848, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 462, 2 л., 1868, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна
а.е. 463-465, 4 л., 1844-1865, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 466-468, 3 л., 1864, каймакам, общи политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 469-470, 2 л., 1794-1867, каймакам, право и администрация/гражданско – правни въпроси и отношения
а.е. 471-474, 4 л., 1847-1865, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 475, 10 л., 1844, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 476-478, 3 л., 1844-1855, каймакам, военно дело/командване и родове войска
а.е. 479-488, 13 л., 1844-1875, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 489, 1 л., 1866, каймакам, военно дело/крепости
а.е. 490, 1 л., 1855, каймакам, военно дело/военна история
а.е. 491-525, 57 л., 1715-1874, каймакам, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 526, 1 л., 1713, мал мюдюрю, стопански въпроси/хасове
а.е. 527-531, 6 л., 1662-1864, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 532-589, 153 л., 1706-1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 590-591, 2 л., 1854-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 592, 1 л., 1771, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 593, 1 л., 1864, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – кредити
а.е. 594-615, 61 л., 1623-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 616-632, 70 л., 1704-1871, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 633-634, 6 л., 1871, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 635-638, 5 л., 1663-1791, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки
а.е. 639-644, 6 л., 1713-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 645-649, 6 л., 1716-1863, мал мюдюрю, общи политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 651, 1 л., 1841, мал мюдюрю, общи политически въпроси/Нишко въстание
а.е. 652-654, 3 л., 1864-1866, мал мюдюрю, общи политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 655-661, 8 л., 1707-1876, мал мюдюрю, право и администрация/гражданско – правни въпроси и отношения
а.е. 662-678, 56 л., 1662-1843, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 679-680, 21 л., 1801-1848, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а.е. 681-682, 10 л., 1854-1870, мал мюдюрю, военно дело/командване и родове войска
а.е. 683-694, 44 л., 1693-1867, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 695, 1 л., 1842, мал мюдюрю, военно дело/крепости
а.е. 696, 1 л., 1854, мал мюдюрю, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 697, 1 л., 1694, мал мюдюрю, религии/мохамедански религии
а.е. 698-717, 134 л., 1643-1878, мал мюдюрю, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 718, 1 л., 1872, меджлис-и даави, общи политически въпроси/Априлско въстание
а.е. 719, 1 л., 1849, меджлис-и даави, право и администрация/гражданско – правни въпроси и отношения
а.е. 720-721, 2 л., 1805, меджлис-и темиз, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 722, 1 л., 1874, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 723-724, 2 л., 1865-1868, меджлис-и тиджарет, право и администрация/гражданско – правни въпроси и отношения
а.е. 725-726, 4 л., 1845, мухасебе, стопански въпроси/тимари
а.е. 727-729, 9 л., 1851-1876, мухасебе, стопански въпроси/финанси – кредити
а.е. 731-743, 26 л., 1859-1876, мухасебе, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 744-746, 7 л., 1844-1853, мухасебе, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 747, 1 л., 1865, мухасебе, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 748, 5 л., 1845, мухасебе, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 749, 1 л., 1876, мухасебе, право и администрация/администрация
а.е. 750-751, 3 л., 1852-1870, мухасебе, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 752-753, 23 л., 1674-1872, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 754-769, 22 л., 1653-1855, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 770-907, 451 л., 1620-1873, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 908-911, 14 л., 1864-1866, мютесариф, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 912-914, 4 л., 1667-1787, мютесариф, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 915-917, 4 л., 1815-1876, мютесариф, стопански въпроси/финанси – заеми
а.е. 918-956, 94 л., 1663-1878, мютесариф, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 957-970, 59 л., 1687-1873, мютесариф, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 971-975, 54 л., 1864-1874, мютесариф, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 976-979, 4 л., 1673-1870, мютесариф, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 980-991, 14 л., 1693-1876, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 992-995, 16 л., 1866-1875, мютесариф, стопански въпроси/
а.е. 996-997, 4 л., 1873-1877, мютесариф, стопански въпроси/
а.е. 998, 2 л., 1852, мютесариф, стопански въпроси/
а.е. 999-1008, 10 л., 1697-1818, мютесариф, общи политически въпроси/
а.е. 1009-1012, 16 л., 1864, мютесариф, общи политически въпроси/
а.е. 1013-1017, 5 л., 1868-1877, мютесариф, право и администрация/
а.е. 1018-1073, 98 л., 1686-1876, мютесариф, право и администрация/
а.е. 1074, 2 л., 1876, мютесариф, културно-просветни въпроси/болници
а.е. 1075-1079, 12 л., 1716-1867, мютесариф, военно дело/военна организация – родове войска
а.е. 1080-1089, 12 л., 1716-1867, мютесариф, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1090-1093, 6 л., 1787-1855, мютесариф, военно дело/военна история
а.е. 1094-1161, 235 л., 1643-1876, мютесариф, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 1162, 1 л., 1876, орман меймуру, стопански въпроси/гори
а.е. 1163, 1 л., 1875, орман меймуру, право и администрация/администрация
а.е. 1164, 1 л., 1877, полиция, право и администрация/администрация
а.е. 1165, 7 л., 1844, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 1166, 1 л., 1801-1900, полиция, общи колекция/без да е определена тематиката
а.е. 1167-1170, 4 л., 1689-1865, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 1171-1172, 2 л., 1864, поща, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 1173-1175, 3 л., 1694-1740, поща, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1176, 1 л., 1801-1900, поща, общи/без да е определена тематиката
а.е. 1177-1995, 1866 л., 1626-1882, софия, общи колекция/определен само град, година, месец, ден
а.е. 1996, 12 л., 1836-1908, софия, общи колекция/такси за владеене на недвижим имот

а.е. 1, 1 л., 1823, войвода, право и администрация/войвода
а.е. 2, 1 л., 1819, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 3, 1 л., 1832, кадия, стопански въпроси/данни за населението
а.е. 4-5, 2 л., 1783-1806, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6-7, 2 л., 1663-1775, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 8, 2 л., 1846, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 9, 6 л., 1775, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 10, 1 л., 1801-1900, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 11, 1 л., 1659, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 12, 1 л., 1672, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 13-14, 19 л., 1718-1828, мал мюдюрю, право и администрация/мукатаи
а.е. 15-26, 24 л., 1774-1860, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1688, каймакам, без определена тематика
а.е. 2, 1 л., 1866, каймакам, право и администрация
а.е. 3-4, 2 л., 1853-1873, каймакам, без определена тематика
а.е. 5-6, 13 л., 1844-1864, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 7, 1 л., 1844, мал мюдюрю, стопански въпроси/зърнени храни
а.е. 8-10, 4 л., 1871-1887, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 11, 5 л., 1884, тапии за владеене на земя
а. е. 1, 1 л., 1817, войвода, без определена тематика
а. е. 2, 2 л., 1636, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 3, 1 л., 1650, джизиедар, стопански въпроси/финанси – военни разходи
а. е. 4-5, 2 л., 1649, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 6-7, 3 л., 1782-1842, кадия, стопански въпроси/тимари
а. е. 8, 4 л., 1717, кадия, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а. е. 9, 1 л., 1650, кадия, стопански въпроси/финанси – военни разходи
а. е. 10-11, 2 л., 1669, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 12-13, 2 л., 1671-1689, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а. е. 14-16, 4 л., 1697-1801, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 17, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а. е. 18-19, 3 л., 1734-1810, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а. е. 20-23, 4 л., 1654-1786, кадия, право и администрация/административни органи
а. е. 24, 1 л., 1853, кадия, военно дело/командване и родове войски
а. е. 25-26, 2 л., 1724-1807, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 27, 1 л., 1657, кадия, религии/немохамедански религии и религиозни институти
а. е. 28, 1 л., 1697-1801, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а. е. 29-30, 2 л., 1685-1724, кадия, без определена тематика
а. е. 31-39, 12 л., 1837-1863, каймакам, стопански въпроси/тимари
а. е. 40, 1 л., 1872, каймакам, стопански въпроси/господарски земи
а. е. 41, 1 л., 1848, каймакам, стопански въпроси/земеделие – тютюн
а. е. 42, 1 л., 1690, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а. е. 43, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 44-45, 2 л., 1684, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 46, 1 л., 1670, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 47-50, 6 л., 1684-1873, каймакам, право и администрация/административни органи
а. е. 51, 2 л., 1844, каймакам, военно дело/Кримска война
а. е. 53-71, 25 л., 1711-1866, каймакам, без определена тематика
а. е. 72-82, 30 л., 1722-1862, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а. е. 83-84, 2 л., 1645-1673, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 85-89, 41 л., 1840-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 90, 1 л., 1659, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а. е. 91, 1 л., 1841, мал мюдюрю, право и администрация
а. е. 92, 1 л., 1861, митница, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 93, 2 л., 1861, митница, стопански въпроси/финанси – баланси
а. е. 94, 1 л., 1710, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 95-105, 14 л., 1842-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1826, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 2-3, 2 л., 1698, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 4-6, 3 л., 1731-1801, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 7, 1 л., 1823, кадия, без определена тематика
а.е. 8-9, 4 л., 1844-1845, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 10, 1 л., 1658, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 11, 1 л., 1676, кадия, стопански въпроси/данни за населението
а.е. 12, 1 л., 1844, кадия, военно дело/командване и родове войска
а.е. 14-15, 2 л., 1792-1871, кадия, без определена тематика
а.е. 16, 8 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 17, 21 л., 1866, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 18, 1 л., 1684, поща, стопански въпроси/пощенска станция
а.е. 19-32, 14 л., 1710-1877, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 2-3, 2 л., 1683-1687, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 4, 1 л., 1796, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 5, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика
а.е. 6, 1 л., 1717, кадия, право и администрация/администрация
а.е. 7, 1 л., 1689, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 8, 1 л., 1859, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 9, 1 л., 1878, каймакам, военно дело/Освободителна война
а.е. 10, 1 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 11, 1 л., 1716, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 12-20, 9 л., 1694-1879, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-6, 26 л., 1860-1876, ашар идареси, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 7, 1 л., 1701-1800, аянин, право и администрация/администрация
а.е. 8-9, 5 л., 1874-1876, беледие, стопански въпроси/население – данни за населението
а.е. 10, 1 л., 1842, войска, стопански въпроси/зиамети
а.е. 11-15, 16 л., 1692-1862, войска, стопански въпроси/тимари
а.е. 16, 1 л., 1701-1800, войска, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 17, 1 л., 1855, войска, военно дело/командуване и родове войска – кавалерия
а.е. 18, 1 л., 1717, войска, общи/без да е определена тематиката
а.е. 19-34, 25 л., 1626-1712, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи – данък джизие
а.е. 35, 1 л., 1695, джизиедар, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 36, 1 л., 1645, джизиедар, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 37, 1 л., 1684, кадия, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения
а.е. 38-43, 7 л., 1606-1689, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 44-65, 24 л., 1627-1677, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 66-67, 2 л., 1689, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешно-държавни доставки
а.е. 68, 1 л., 1782, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 69, 2 л., 1722, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 70, 3 л., 1833, кадия, стопански въпроси/население – данни за населението
а.е. 71, 1 л., 1696, кадия, стопански въпроси/природни бедствия
а.е. 72-79, 9 л., 1636-1806, кадия, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 80, 1 л., 1779, кадия, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 81, 1 л., 1875, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 82-83, 2 л., 1712-1791, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 84, 1 л., 1829, кадия, право и администрация/полиция
а.е. 85-87, 3 л., 1662-1720, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 88-89, 2 л., 1690-1800, кадия, военно дело/военна история
а.е. 90-93, 9 л., 1635-1677, кадия, религии/други религии – немохамедански
а.е. 94-104, 11 л., 1645-1864, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 105, 1 л., 1687, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 106-158, 80 л., 1837-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 159-160, 2 л., 1862-1876, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 161, 1 л., 1844, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 162-187, 33 л., 1833-1875, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 188, 4 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/земеделие – тютюн
а.е. 189, 2 л., 1857, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 190-192, 4 л., 1871-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 193-216, 28 л., 1844-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 217-218, 3 л., 1842-1843, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 219, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 220, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден транспорт
а.е. 221-225, 6 л., 1849-1875, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 226, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/население – данни за населението
а.е. 227-228, 2 л., 1874-1875, каймакам, обществено – политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 229-232, 4 л., 1865-1876, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 233-251, 20 л., 1843-1876, каймакам, право и администрация/администрация и административни въпроси
а.е. 252, 1 л., 1868, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 253-255, 3 л., 1875-1877, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 256-257, 2 л., 1855-1876, каймакам, военно дело/командуване и военна организация
а.е. 258-272, 18 л., 1854-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 273-275, 3 л., 1853-1877, каймакам, военно дело/военна история – войни с други държави
а.е. 276-277, 2 л., 1844-1875, каймакам, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 278-306, 43 л., 1589-1877, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 307-309, 5 л., 1687-1873, мал мюдюр, стопански въпроси/зиамети
а.е. 310-386, 135 л., 1617-1867, мал мюдюр, стопански въпроси/тимари
а.е. 387-404, 21 л., 1659-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 405-415, 54 л., 1686-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 416-417, 2 л., 1657-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 418, 1 л., 1673, мал мюдюр, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 419, 1 л., 1715, мал мюдюр, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 420-421, 2 л., 1635-1800, мал мюдюр, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 422-423, 2 л., 1866-1871, мал мюдюр, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 424-426, 4 л., 1841-1876, мал мюдюр, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 427, 1 л., 1866, мал мюдюр, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 428-439, 17 л., 1734-1855, мал мюдюр, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 440, 2 л., 1849, мал мюдюр, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 441-445, 6 л., 1871-1876, мал мюдюр, общи/без да е определена тематиката
а.е. 446-447, 3 л., 1854-1860, мухасебе, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, глоби, мита и др.
а.е. 448, 1 л., 1855, мухасебе, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 449-463, 18 л., 1701-1843, мютесариф, стопански въпроси/зиамети
а.е. 464-545, 121 л., 1683-1850, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 546-593, 181 л., 1851-1873, мютесариф, стопански въпроси/тимари
а.е. 594-600, 10 л., 1657-1859, мютесариф, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 601-604, 19 л., 1726-1854, мютесариф, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 605, 1 л., 1668, мютесариф, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 606, 6 л., 1601-1700, мютесариф, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 607-614, 8 л., 1640-1847, мютесариф, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 615-627, 41 л., 1585-1862, мютесариф, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 628, 45 л., 1850, мютесариф, право и администрация/полиция
а.е. 629, 1 л., 1783, мютесариф, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 630-635, 10 л., 1855-1856, мютесариф, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 636, 1 л., 1834, мютесариф, военно дело/крепости
а.е. 637-638, 2 л., 1849-1854, мютесариф, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 639-703, 205 л., 1589-1863, мютесариф, общи/без да е определена тематиката
а.е. 704-705, 3 л., 1783-1804, полиция, обществено – политически въпроси/феодални размирици
а.е. 706-707, 35 л., 1873, полиция, общи/без определена тематика
а.е. 708-710, 3 л., 1715-1719, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 711, 1 л., 1704, русумат, стопански въпроси/зиамети
а.е. 712-713, 2 л., 1698-1710, русумат, стопански въпроси/тимари
а.е. 714-717, 7 л., 1776-1876, русумат, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 718-719, 4 л., 1675-1715, русумат, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 720, 1 л., 1701-1800, русумат, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 721-751, 67 л., 1713-1876, Кюстендил, общи/определени само град, година, месец, ден
а.е. 752-753, 2 л., 1668-1712, села, общи/без определена тематика
а.е. 1, 10 л., 1850, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 2, 1 л., 1877, каймакам, право и администрация
а.е. 3, 10 л., 1877, каймакам, военно дело/Освободителна война
а.е. 4, 9 л., 1866, каймакам, без определена тематика
а.е. 5, 12 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 6, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, стопански въпроси/данни за население
а.е. 7-8, 12 л., 1866, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 9, 1 л., 1801-1900, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 10-24, 33 л., 1718-1873, села, подредени азбучно
а.е. 25, 4 л., 1868-1869, тапии за владеене на ниви
а.е. 1-2, 2 л., 1649-1696, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 3-4, 2 л., 1813, кадия, стопански въпроси/чифлици
а.е. 5, 1 л., 1827, кадия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 6, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/приходи – джизие
а.е. 7, 2 л., 1659, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 8, 2 л., 1801, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а.е. 9, 4 л., 1636, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 10, 1 л., 1831, кадия, право и администрация
а.е. 11, 1 л., 1809, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 12, 1 л., 1644, кадия, религии/немохамедански
а.е. 13-16, 4 л., 1640-1677, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 17-18, 3 л., 1693-1699, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 19-20, 3 л., 1859-1862, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 21-22, 2 л., 1835-1840, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 23, 1 л., 1865, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспрот – телеграф
а.е. 24, 1 л., 1852, каймакам, обществено-политически въпроси/злоупотреби на органите на властта
а.е. 25, 1 л., 1857, каймакам, право и администрация/гражданско-правни отношения
а.е. 26-28, 5 л., 1831-1840, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 29-30, 2 л., 1814, каймакам, без определена тематика
а.е. 31-32, 3 л., 1816-1849, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 33-34, 2 л., 1848, селища, без определена тематика
а.е. 35, 11 л., 1872-1874, тапии за владеене на ниви
а.е. 1-4, 4 л., 1628-1711, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи: джизие
а.е. 5, 1 л., 1652, джизиедар, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 6-7, 2 л., 1692-1710, джизиедар, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 8, 1 л., 1658, джизиедар, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 9, 1 л., 1699, кадия, стопански въпроси/хасове
а.е. 10-11, 4 л., 1627-1714, кадия, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения
а.е. 12, 1 л., 1667, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 13-25, 15 л., 1622-1789, кадия, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 26-32, 7 л., 1659-1728, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби, мита
а.е. 33-53, 22 л., 1596-1729, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 54-56, 4 л., 1690-1727, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 57, 1 л., 1678, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 58, 3 л., 1695, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 59-62, 4 л., 1668-1806, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 63, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 64-66, 4 л., 1636-1841, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 67-73, 9 л., 1725-1855, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 74-75, 2 л., 1656-1668, кадия, военно дело/родове войска и командване
а.е. 76-78, 11 л., 1692-1716, кадия, военно дело/флота
а.е. 79-86, 8 л., 1675-1835, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 87, 1 л., 1723, кадия, военно дело/крепости
а.е. 88, 1 л., 1772, кадия, военно дело/военна история
а.е. 89, 1 л., 1691, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 90-93, 4 л., 1840-1846, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 94-102, 31 л., 1769-1878, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 103, 1 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 104, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 105, 1 л., 1677, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 106, 1 л., 1861, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 107-111, 6 л., 1685-1872, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 112-138, 45 л., 1871-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, юшур, такси, глоби
а.е. 139-146, 14 л., 1671-1857, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 147-150, 5 л., 1843-1859, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 151-153, 4 л., 1718-1858, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 154-155, 3 л., 1845-1861, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 156-157, 2 л., 1702-1876, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 158, 1 л., 1875, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 159-164, 8 л., 1668-1868, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 165-168, 13 л., 1843-1874, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 169-170, 4 л., 1801-1900, каймакам, военно дело/командване и родове войска
а.е. 171-182, 14 л., 1665-1861, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 183-185, 3 л., 1854-1856, каймакам, военно дело/военна история
а.е. 186-198, 22 л., 1662-1862, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 199-200, 40 л., 1841-1842, мал мюдор, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 201-202, 2 л., 1840-1846, мал мюдюрю , стопански въпроси/зиамети
а.е. 203-227, 43 л., 1841-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 228, 1 л., 1723, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 229-230, 6 л., 1695-1721, мал мюдюрю, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 231-246, 23 л., 1622-1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 247, 1 л., 1848, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 248-273, 65 л., 1622-1863, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби, мита и други
а.е. 274-286, 63 л., 1672-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 287, 2 л., 1837, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 288-289, 3 л., 1826-1850, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 290-297, 14 л., 1714-1852, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 298, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 299-301, 3 л., 1722-1842, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 302-304, 10 л., 1849-1865, мал мюдюрю, общи/без да е определена тематиката
а.е. 305, 4 л., 1837, полиция, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати
а.е. 306, 1 л., 1725, поща, стопански въпроси/финанси – приходи: конфискации
а.е. 307-317, 14 л., 1604-1874, определен е само град, година, месец и ден

а.е. 1-4, 4 л., 1628-1711, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи: джизие
а.е. 5, 1 л., 1652, джизиедар, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 6-7, 2 л., 1692-1710, джизиедар, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 8, 1 л., 1658, джизиедар, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 9, 1 л., 1699, кадия, стопански въпроси/хясове
а.е. 10-11, 4 л., 1627-1714, кадия, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения
а.е. 12, 1 л., 1667, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 13-25, 15 л., 1622-1789, кадия, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 26-32, 7 л., 1659-1728, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби, мита
а.е. 33-53, 22 л., 1596 -1729, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 54-56, 4 л., 1690 -1727, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 57, 1 л., 1678, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 58, 3 л., 1695, кадия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 59-62, 4 л., 1668-1806, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – ….
а.е. 63, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания
а.е. 64-66, 4 л., 1636-1841, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 67-73, 9 л., 1725-1855, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 74-75, 2 л., 1656-1668, кадия, военно дело/родове войска и командуване
а.е. 76-78, 11 л., 1692-1716, кадия, военно дело/флота
а.е. 79-86, 8 л., 1675-1835, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 87, 1 л., 1723, кадия, военно дело/крепости
а.е. 88, 1 л., 1772, кадия, военно дело/военна история
а.е. 89, 1 л., 1691, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 90-93, 4 л., 1840-1846, каймакам, стопански въпроси/зиамети
а.е. 94-102, 31 л., 1769-1878, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 103, 1 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 104, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 105, 1 л., 1677, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 106, 1 л., 1861, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 107-111, 6 л., 1685-1872, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 112-138, 45 л., 1871-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, …. , такси, глоби
а.е. 139-146, 14 л., 1671-1857 , каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 147-150, 5 л., 1843-1859, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 151-153, 4 л., 1718-1858, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 154-155, 3 л., 1845-1861 , каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 156-157, 2 л., 1702-1876, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 158, 1 л., 1875, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 159-164, 8 л., 1668-1868, каймакам, право и администрация/администрация
а.е. 165-168, 13 л., 1843-1874, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 169-170, 4 л., 1801-1900, каймакам, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 171-182, 14 л., 1665-1861, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 183-185, 3 л., 1854-1856, каймакам, военно дело/военна история
а.е. 186-198, 22 л., 1662-1862, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 199-200, 40 л., 1841-1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 201-202, 2 л., 1840-1846, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети
а.е. 203-227, 43 л., 1841-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 228, 1 л., 1723, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 229-230, 6 л., 1695-1721, мал мюдюрю, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 231-246, 23 л., 1622-1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство – желязо
а.е. 247, 1 л., 1848, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 248-273, 65 л., 1622-1863, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи: данъци, такси, глоби, мита и други
а.е. 274-286, 63 л., 1672-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 287, 2 л., 1837, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 288-289, 3 л., 1826-1850 , мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 290-297, 14 л., 1714-1852, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 298, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 299-301, 3 л., 1722-1842, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 302-304, 10 л., 1849-1865, мал мюдюрю, общи/без да е определена тематиката
а.е. 305, 4 л., 1837, полиция , стопански въпроси/финанси – разходи: заплати
а.е. 306, 1 л., 1725, поща, стопански въпроси/финанси – приходи: конфискации
а.е. 307-317, 14 л., 1604-1874, Самоков, общи (колекция )/определен е само градът, година, месец и ден

а. е. 1-7, 11 л., 1863-1867, валия, без определена тематика
а. е. 8, 1 л., 1684, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 9, 1 л., 1676, кадия, обществено-политически въпроси/бунтове
а. е. 10, 1 л., 1783, кадия, право и администрация/гражданско-наказателни
а. е. 11, 1 л., 1787, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 12, 1 л., 1720, кадия, военно дело/крепости
а. е. 13-15, 3 л., 1768-1875, кадия, без определена тематика
а. е. 16, 1 л., 1707, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 17-18, 2 л., 1820-1859, мал мюдюрю, без определена тематика
а. е. 19-104, 160 л., 1702-1870, мютесариф, без определена тематика
а. е. 105, 1 л., 1648, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а. е. 106-127, 53 л., 1757-1881, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-4, 4 л., 1667-1782, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а. е. 1-17, 66 л., 1822-1854, войска, стопански въпроси/разходи
а. е. 18, 1 л., 1865, войска, стопански въпроси/ държавни строежи
а. е. 19, 1 л., 19. в., войска, политически въпроси/ народноосвободително движение в Гърция
а. е. 20-27, 42 л., 1839, войска, право и администрация /финансова администрация
а. е. 28-32, 57 л.,1800-1849, войска, право и администрация /администрация разни
а. е. 33-35, 33 л., 1845-1848, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а. е. 36, 3 л., 1848, войска, военно дело/войска
а. е. 37-45, 25 л., 1715-1853, войска, военно дело/военно снабдяване
а. е. 46, 1 л., 19. в., войска, военно дело/крепости
а. е. 47, 1 л., 1877, войска, военно дело/военна история
а. е. 48, 2 л., 1845-6, войска
а. е. 49, 1 л., 1823, кадия, стопански въпроси/зиамети
а. е. 50, 1 л., 1823, кадия, стопански въпроси/тимари
а. е. 51, 2 л., 1614, кадия, стопански въпроси /приходи
а. е. 52-54, 7 л., 1667-1833, кадия, стопански въпроси/разходи
а. е. 55, 3 л., 1782, кадия, стопански въпроси/търговия
а. е. 56, 1 л., 1713, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 57, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/бедствия
а. е. 58-68, 8 л., 1602-1823, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 63-69, 8 л., 1778-1841, кадия, право и администрация /правни въпроси
а. е. 70-75, 6 л., 1607-19. в., кадия, право и администрация /финансова администрация
а. е. 76, 1 л., 1770, кадия, право и администрация /администрация разни
а. е. 77, 1 л., 1768, кадия, военно дело/военно снабдяване
а. е. 78-79, 3 л., 18.-19. в., кадия, военно дело/крепости
а. е. 80, 1 л., 1681, кадия, релиягия/мохамеданска религия
а. е. 81-82, 12 л., 1712-1841, каза, стопански въпроси/зиамети
а. е. 83-99, 30 л., 1654-19. в., каза, стопански въпроси/тимари
а. е. 100-108, 9 л., 1628-1880, каза, стопански въпроси/вакъфи
а. е. 109-117, 13 л., 1799-19. в., каза, стопански въпроси/др. земи
а. е. 118, 2 л., 1693, каза, стопански въпроси/манифактурно производство
а. е. 119, 1 л., 1836, каза, стопански въпроси/мини
а. е. 120, 1 л., 18. в., каза, стопански въпроси/финанси и кредити
а. е. 121-156, 56 л., 1623-1860, каза, стопански въпроси /приходи
а. е. 157-174, 31 л., 1669-1884, каза, стопански въпроси/разходи
а. е. 175, 2 л., 1862, каза, стопански въпроси/баланси
а. е. 176-180, 6 л., 1665-18. в., каза, стопански въпроси/търговия
а. е. 181-187, 13 л., 1665-19. в., каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 188-190, 4 л., 1720-1865, каза, стопански въпроси/ държавни строежи
а. е. 191, 1 л., 1669, каза, стопански въпроси/бедствия
а. е. 192 л. 1, 1803, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а. е. 193-194, 2 л., 1766-1864, каза, политически въпроси/ народноосвободително движение
а. е. 195-196, 3 л., 1840-1878, каза, политически въпроси/емиграция
а. е. 197-206, 13 л., 17. в.-19. в., каза, право и администрация /правни въпроси
а. е. 207-246, 66 л., 1620-19 в., каза, право и администрация /финансова администрация
а. е. 247-248, 2 л., 1853-1862, каза, право и администрация /полиция
а. е. 249-256, 34 л., 1778-19. в., каза, право и администрация /администрация разни
а. е. 257, 1 л., 1757, каза, културно-просветни въпроси/училища
а. е. 258, 1 л., 1871, каза, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а. е. 259-265, 8 л., 18.-19. в., каза, военно дело/войска
а. е. 266-267, 3 л., 1717-18. в., каза, военно дело/флота
а. е. 268-271, 6 л., 1677-1828, каза, военно дело/военно снабдяване
а. е. 272-273, 3 л., 1843-1844, каза, военно дело/крепости
а. е. 274, 1 л., 19. в., каза, релиягия/немохамеданска религия
а. е. 275-279, 5 л., 17. в.-1870, каза, релиягия/мохамеданска религия
а. е. 280, 1 л., 1813-1814, каза
а. е. 281-282, 3 л., 1833-1850, мал мюдюрюю, стопански въпроси/тимари
а. е. 283-285, 4 л., 1658-1843, мал мюдюрюю, стопански въпроси /приходи
а. е. 286-304, 58 л., 1828-1877, мал мюдюрюю, стопански въпроси/разходи
а. е. 305, 1 л., 1869, мал мюдюрюю, стопански въпроси/търговия
а. е. 306-307, 2 л., 1869-1871, мал мюдюрюю, стопански въпроси/транспорт
а. е. 308, 1 л., 1869, мал мюдюрю, стопански въпроси /държавни строежи
а. е. 309, 2 л., 1864, мал мюдюрю, политически въпроси/емиграция
а. е. 310, 1 л., 1869, мал мюдюрю, право и администрация /правни въпроси
а. е. 311, 1 л., 1863, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища
а. е. 312, 1 л., 1869, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а. е. 313, 1 л., 1863, колекция, право и администрация /финансова администрация
а. е. 314, 1 л., 1783, колекция, право и администрация /правни въпроси
а. е. 315-316, 2 л., 18. в.-1824, колекция, право и администрация /финансова администрация
а. е. 317-318, 4 л., 1841-1848, колекция, стопански въпроси/тимари
а. е. 319, 1 л., 19. в., колекция, стопански въпроси/сарафлък
а. е. 320-321, 2 л., 1842-1858, селища, стопански въпроси/тимари
а. е. 322-330, 11 л. /подредени по схемата/
а. е. 1, 1 л., 1812, аянин, обществено-политически въпроси/феодални размирици
а. е. 2, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/ливади
а. е. 3, 1 л., 1801-1900, войска, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 4, 1 л., 1854, войска, военно дело/военна организация и родове войска
а. е. 5-7, 3 л., 1855, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 8, 3 л., 1813, войска, военно дело/крепости
а. е. 9-15, 9 л., 1855-1856, войска, военно дело/войни
а. е. 16, 1 л., 1873, ейтам сандък, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а. е. 17-18, 2 л., 1668-1694, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 19, 1 л., 1674, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна, държавни доставки
а. е. 20-21, 2 л., 1693, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 22, 1 л., 1813, кадия, военно дело/крепости
а. е. 23-26, 4 л., 1876-1877, каймакам, стопански въпроси/земеделие
а. е. 27, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а. е. 28-40, 16 л., 1866-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци и др.
а. е. 41, 2 л., 1872, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 42, 1 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а. е. 43-44, 4 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна
а. е. 45, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а. е. 46, 10 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а. е. 47-48, 2 л., 1876-1877, каймакам, обществено-политически въпроси/зулуми
а. е. 49-52, 19 л., 1865-1877, каймакам, право и администрация/емиграция – небългарска
а. е. 53-59, 9 л., 1868-1877, каймакам, право и администрация/гражданско-правни отношения
а. е. 60-83, 28 л., 1857-1877, каймакам, право и администрация/административни органи
а. е. 84-85, 3 л., 1875-1876, каймакам, право и администрация/полиция
а. е. 86-87, 116 л., 1870-1872, каймакам, право и администрация/разни
а. е. 88, 3 л., 1874, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а. е. 89-91, 3 л., 1694-1877, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а. е. 92-94, 4 л., 1877, каймакам, военна история/командване и родове войска
а. е. 95-109, 39 л., 1877, каймакам, военна история/военно снабдяване и въоръжаване
а. е. 110-111, 2 л., 1855, каймакам, военна история/войни
а. е. 112-113, 5 л., 1874-1876, каймакам, без определена тематика
а. е. 114-124, 143 л., 1865-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци и др.
а. е. 125-134, 106 л., 1863-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 135, 1 л., 1869, мал мюдюрю, право и администрация/полиция
а. е. 136-141, 16 л., 1868-1876, меджлис-и даави, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а. е. 142, 4 л., 1859, митница, стопански въпроси/финанси – разходи
а. е. 143-150, 18 л., 1872-1876, полиция, право и администрация
а. е. 151-206, 94 л., 1671-1877, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 101 л., 1875, беледие, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден транспорт
а.е. 2, 1 л., 1875, беледие, стопански въпроси/държавни строежи – благоустрояване
а.е. 3, 1 л., 1875, беледие, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 4, 1 л., 1877, беледие, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 5-6, 7 л., 1875-1876, беледие, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 7, 1 л., 1877, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 8, 2 л., 1807, войска, военно дело/военна история
а.е. 9-13, 5 л., 1860-1876, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 14, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/други земи
а.е. 15-16, 2 л., 1872-1875, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 17-20, 5 л., 1873-1876, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство – земеделие – тютюн
а.е. 21-25, 12 л., 1874-1876, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство – животновъдство
а.е. 26-32, 9 л., 1875-1876, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 33-34, 2 л., 1874, каймакам, стопански въпроси/лов и риболов
а.е. 35-38, 5 л., 1873-1875, каймакам, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 39, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 40-43, 4 л., 1874-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 44-118, 87 л., 1871-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци и други приходоизточници
а.е. 119-140, 27 л., 1864-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи – административни и стопански
а.е. 141-142, 2 л., 1874-1875, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 142-144, 2 л., 1858-1874, каймакам, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна
а.е. 145-150, 6 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 151-177, 27 л., 1871-1876, каймакам, стопански въпроси/воден транспорт
а.е. 178-180, 10 л., 1871-1876, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 181, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 182-184, 4 л., 1873-1875, каймакам, стопански въпроси/природни бедствия – суша, глад, чума и други природни бедствия
а.е. 185, 1 л., 1872, каймакам, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 186-188, 3 л., 1874-1875, каймакам, обществено – политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 189-195, 7 л., 1873-1874, каймакам, обществено – политически въпроси/външна политика
а.е. 196-279, 92 л., 1858-1877, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 280-369, 240 л., 1859-1877, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 370-393, 26 л., 1871-1876, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 394-405, 169 л., 1873-1877, каймакам, право и администрация/разни – от административен характер
а.е. 406-413, 8 л., 1874-1876, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 414, 1 л., 1874, каймакам, културно-просветни въпроси/старини
а.е. 415-421, 7 л., 1872-1874, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 422-430, 9 л., 1873-1877, каймакам, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 431-453, 27 л., 1873-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 454-456, 7 л., 1876-1877, каймакам, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 457-459, 3 л., 1874-1875, каймакам, религии/християнски и други немохамедански
а.е. 460-461, 2 л., 1875, каймакам, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 462-463, 3 л., 1868-1875, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 464, 2 л., 1871, мал мюдюр, стопански въпроси/мини и рударство – каменни въглища
а.е. 465, 16 л., 1874, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 466-470, 16 л., 1863-1871, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – разходи – административни и стопански
а.е. 471-475, 15 л., 1863-1871, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 476, 14 л., 1876, мал мюдюр, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 477-478, 2 л., 1872, мал мюдюр, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 479-487, 29 л., 1868-1876, меджлиси даави, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 488, 1 л., 1874, полиция, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 489-490, 11 л., 1861-1871, русумат, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 491, 1 л., 1874, русумат, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 492-562, 133 л., 1694-1876, Сулина, общи/определени само: града, година, месец, ден
а.е. 563, 1 л., 1861, села – Гюргево (митница), стопански въпроси/финанси – баланси

а.е. 1, 1 л., 1871, беледие, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения (еснафи)
а.е. 2, 1 л., 1819, войска, стопански въпроси/финансови – разходи – военни
а.е. 3-4, 2 л., 1855, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 5, 1 л., 1875, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 6-8, 3 л., 1659-, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 9, 1 л., 1659, кадия, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения – феодални размирици
а.е. 10, 1 л., 1873, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси – съдебно производство
а.е. 11, 1 л., 1697, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 12, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/поземлени въпроси
а.е. 13, 1 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 14-22, 10 л., 1871-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредити
а.е. 23-34, 85 л., 1665-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци и други приходоисточници
а.е. 35-37, 4 л., 1869-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи – административни и стопански
а.е. 38, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 39-41, 4 л., 1855-1871, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 42-47, 18 л., 1857-1873, каймакам, обществено – политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 48-54, 7 л., 1867-1877, каймакам, право и администрация/гражнаско-правни въпроси и отношения
а.е. 55-72, 102 л., 1717-1875, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 73-74, 9 л., 1874-1876, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 75, 61 л., 1875, каймакам, право и администрация/разни от административен характер
а.е. 76, 1 л., 1876, каймакам, военно дело/командуване и родове войска – пехота
а.е. 77, 1 л., 1876, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 78, 1 л., 1865, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 79-83, 9 л., 1866-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 84-86, 3 л., 1866-1875, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – пари и кредит – общополезни каси
а.е. 87-147, 568 л., 1684-1877, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци и други приходоисточници
а.е. 148-157, 24 л., 1862-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – разходи – административни и стопански
а.е. 158, 1 л., 1873, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 159-160, 21 л., 1876, мал мюдюр, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 161, 1 л., 1869, мал мюдюр, право и администрация/полиция
а.е. 162, 1 л., 1873, меджлиси даави, стопански въпроси/финанси – приходи от съдебни такси
а.е. 163-165, 6 л., 1874-1877, меджлиси даави, право и администрация/гражнаско-правни въпроси и отношения
а.е. 166-174, 16 л., 1870-1877, менафи сандък, стопански въпроси/финанси – пари и кредит – общополезни каси
а.е. 175, 3 л., 1874, менафи сандък, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 176, 1 л., 1871, менафи сандък, право и администрация/администрация
а.е. 177, 2 л., 1862, митница, стопански въпроси/финанси – приходи от мита
а.е. 178, 1 л., 1874, полиция, стопански въпроси/други земи
а.е. 179-182, 10 л., 1873-1876, полиция, стопански въпроси/полиция
а.е. 183, 1 л., 1871, училища, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 184-226, 184 л., 1814-1877, Хърсово, общи/определено само селището, година, месец, ден

а.е. 1, 1 л., 1873, ашар идареси, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден транспорт
а.е. 2, 1 л., 1873, беледие, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 3-4, 7 л., 1631-1855, войска, военно дело/военна организация и родове войски
а.е. 5, 1 л., 1855, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6-8, 3 л., 1808-1856, войска, военно дело/военна история – войни с други страни
а.е. 9, 1 л., 1696, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 10-23, 14 л., 1656-1722, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи – административни и стопански
а.е. 24-27, 4 л., 1673-1693, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки
а.е. 28-32, 5 л., 1658-1773, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен
а.е. 33, 1 л., 1790, кадия, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 34, 1 л., 1863, кадия, право и администрация/гражнаско-правни въпроси и отношения
а.е. 35, 1 л., 1684, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 36-39, 4 л., 1670-1677, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 40, 1 л., 1676, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 41, 1 л., 1821, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 42-43, 13 л., 1859-1875, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство – земеделие – лозарство
а.е. 44, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 45, 1 л., 1856, каймакам, стопански въпроси/занаяти – фурнаджийство
а.е. 46, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 47-57, 39 л., 1643-1876, каймакам, стопански въпроси/фринанси -приходи от данъци и други приходоизточници
а.е. 58, 1 л., 1856, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден транспорт
а.е. 59, 3 л., 1874, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 60-64, 34 л., 1865-1876, каймакам, обществено – политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 65-78, 27 л., 1856-1876, каймакам, право и администрация/гражнаско-правни въпроси и отношения
а.е. 79-88, 18 л., 1693-1877, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 89, 1 л., 1856, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 90-91, 68 л., 1876-1877, каймакам, право и администрация/разни от административен характер
а.е. 92-94, 4 л., 1856-1858, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 95-97, 3 л., 1856, каймакам, военно дело/крепостни войски
а.е. 98, 1 л., 1856, каймакам, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 99, 2 л., 1875, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 100, 2 л., 1801-1900, мал мюдюр, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 101-102, 8 л., 1859-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 103, 10 л., 1801-1900, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 104, 1 л., 1873, мал мюдюр, право и администрация/полиция
а.е. 105-106, 10 л., 1856-1874, меджиси даави, право и администрация/гражнаско-правни въпроси и отношения
а.е. 107, 1 л., 1870, полиция, право и администрация/гражнаско-правни въпроси и отношения
а.е. 108-109, 2 л., 1873-1876, полиция, право и администрация/полиция
а.е. 110, 1 л., 1755, пристанище, стопански въпроси/финанси – приходи от мита
а.е. 111-160, 81 л., 1633-1876, Исакча, общи/определен само: града, година, месец, ден
а.е. 161, 1 л., 1870, села, стопански въпроси/беледие

а.е. 1, 1 л., 1699, кадия, стопански въпроси/финанси, иане – помощи
а.е. 2-9, 8 л., 1657-1677, кадия, стопански въпроси/финанси, разходи
а.е. 10-12, 4 л., 1659, кадия, стопански въпроси/вътрешна търговия, държавни доставки
а.е. 13-14, 2 л., 1657-1659, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден транспорт
а.е. 15, 1 л., 1789, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 16-17, 4 л., 1682-1718, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 18-21, 4 л., 1865-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси, приходи
а.е. 22, 8 л., 1689, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 23, 1 л., 1873, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 24-25, 2 л., 1871-1872, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 26-28, 4 л., 1875-1877, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 29-30, 6 л., 1873-1876, меджлис-и даави, право и администрация/гражданско-правни отношения
а.е. 31-32, 3 л., 1676-1678, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 33, 1 л., 1865, пристанище, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 34-42, 13 л., 1666-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 2 л., 1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 2-7, 15 л., 1875-1876, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 8, 8 л., 1869, нахия, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 9, 4 л., 1874, села, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 1, 9 л., 1873, беледие, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 2, 1 л., 1761, войвода, стопански въпроси/мюлк
а.е. 3, 1 л., 1769, войвода, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 4, 1 л., 1841, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 5, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 6-7, 2 л., 1864-1875, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 8-36, 82 л., 1867-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци и др.
а.е. 37-38, 2 л., 1872-1875, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 39-41, 6 л., 1873-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 42-43, 2 л., 1876-1877, каймакам, стопански въпроси/вътрешна търговия – държавни доставки
а.е. 44, 1 л., 1870, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 45, 1 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 46-48, 4 л., 1864-1874, каймакам, право и администрация/административни органи
а.е. 49, 1 л., 1861, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 50, 1 л., 1876, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 51-56, 7 л., 1867-1876, каймакам, без определена тематика
а.е. 57, 1 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 58, 1 л., 1731, мал мюдюрю, стопански въпроси/хасове
а.е. 59, 1 л., 1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/мюлк
а.е. 60-86, 36 л., 1845-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци и др.
а.е. 87-90, 7 л., 1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 91, 1 л., 1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 92-93, 2 л., 1873, мал мюдюрю, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 94-97, 4 л., 1872-1876, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи
а.е. 98, 1 л., 1875, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 99-101, 4 л., 1875, меджлис-и даави, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци, такси, глоби
а.е. 102, 7 л., 1872, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи за заплати
а.е. 103, 1 л., 1876, мал мюдюрю, право и администрация/гражданско-правни отношения
а.е. 104-110, 8 л., 1874-1876, орман идареси, стопански въпроси/ресми орман и др.

а.е. 1, 1 л., 1874, ашар идареси, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 16103, 68 л., 1865-1877, ашар идареси, финанси/приходи от данъци
а.е. 45, 1 л., 1871, ашар идареси, стопански въпроси/приходни бедствия
а.е. 46, 1 л., 1701-1800, ашар идареси, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения-бунт на Пазвантоглу
а.е. 47, 1 л., 1846, аянин, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 48, 3 л., 1834, аянин, военна история/война с Русия
а.е. 49, 1 л., 1870, войска, право и администрация/администрация
а.е. 50-51, 3 л., 1853-1877, войска, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 52-54, 4 л., 1853-1877, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 55, 1 л., 1875, войска, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 56-57, 3 л., 1843, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 58, 1 л., 1826, кадия, стопански въпроси/селско стопанство-животновъдство-овце
а.е. 59-64, 6 л., 1653-1847, кадия, стопански въпроси/финанси-приходи от данъци и други приходоизточници
а.е. 65, 3 л., 1646, кадия, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 66-71, 6 л., 1783-1847, кадия, стопански въпроси/търговия-вътрешни държавни доставки
а.е. 72, 1 л., 1692, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 73-78, 7 л., 1670-1823, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 79-91, 16 л., 1834-1876, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 92-99, 8 л., 1784-1872, кадия, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 100-101, 2 л., 1798-1843, кадия, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 102-103, 2 л., 1693-1858, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 104-110, 10 л., 1654-1854, кадия, религии/немохамедански-други религии
а.е. 111-112, 2 л., 1835-1842, кадия, общи/без да е определена тематиката
а.е. 113-122, 16 л., 1840-1876, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 123-127, 8 л., 1821-1851, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 128-157, 51 л., 1699-1870, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 158-160, 3 л., 1844-1861, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 161-165, 7 л., 1865-1876, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство-земеделие
а.е. 166-178, 182 л., 1865-1877, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство-животновъдство
а.е. 179-189, 28 л., 1869-1877, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 190-192, 12 л., 1873-1877, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 193-208, 16 л., 1857-1877, каймакам, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 209-419, 423 л., 1651-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси-приходи от данъци, юшюр, такси, глоби, мита и други източници
а.е. 420-452, 35 л., 1851-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси-разходи-административни и стопански
а.е. 453-481, 43 л., 1845-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси-баланси-приходоизточници
а.е. 482-494, 19 л., 1688-1877, каймакам, стопански въпроси/търговия-вътрешни държавни доставки
а.е. 495-496, 2 л., 1857-1864, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт-поща
а.е. 497-499, 3 л., 1867-1874, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 500-501, 12 л., 1871-1840, каймакам, стопански въпроси/население-данни за броя на населението
а.е. 502, 1 л., 1871, каймакам, стопански въпроси/приходни бедствия
а.е. 503-506, 4 л., 1801-1860, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 507-545, 62 л., 1864-1880, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция-небългарска
а.е. 546-574, 31 л., 1796-1877, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 575-664, 135 л., 1869-1877, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 665-669, 6 л., 1863-1875, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 670-673, 19 л., 1863-1875, каймакам, здравеопазване/полиция
а.е. 674-683, 11 л., 1848-1877, каймакам, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 684-723, 50 л., 1854-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 724, 1 л., 1857, каймакам, военно дело/военна история
а.е. 725-728, 5 л., 1793-1834, каймакам, религии/немохамедански-други религии
а.е. 729-751, 40 л., 1816-1876, каймакам, общи/без да е определена тематиката
а.е. 752, 1 л., 1854, мал мюдюр, стопански въпроси/зиамети
а.е. 753-780, 93 л., 1843-1871, мал мюдюр, стопански въпроси/тимари
а.е. 781, 1 л., 1875, мал мюдюр, стопански въпроси/селско стопанство-земеделие
а.е. 782, 1 л., 1865, мал мюдюр, стопански въпроси/селско стопанство-животновъдство
а.е. 783-795, 14 л., 1865-1874, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси-пари и кредити
а.е. 796-887, 350 л., 1848-1877, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси-приходи от данъци, юшюр, такси, глоби, мита и други източници
а.е. 888-926, 72 л., 1844-1877, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси-разходи-административни и стопански
а.е. 927-936, 18 л., 1864-1877, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси-баланси-приходоизточници
а.е. 937-941, 5 л., 1870-1875, мал мюдюр, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 942-949, 9 л., 1866-1875, мал мюдюр, обществено-политически въпроси/емиграция-небългарска
а.е. 950-952, 3 л., 1858-1875, мал мюдюр, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 953-965, 22 л., 1863-1877, мал мюдюр, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 966-967, 2 л., 1875-1877, мал мюдюр, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 968, 1 л., 1873, мал мюдюр, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 969-973, 9 л., 1870-1875, мал мюдюр, общи/без да е определена тематиката
а.е. 974-983, 15 л., 1870-1876, меджлиси даави, стопански въпроси/финанси-приходи от данъци и други приходоизточници
а.е. 984-985, 4 л., 1876, меджлиси даави, стопански въпроси/финанси-разходи
а.е. 986-988, 5 л., 1874-1875, меджлиси даави, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 989, 1 л., 1876, полиция, стопански въпроси/селско стопанство-животновъдство
а.е. 990, 1 л., 1863, полиция, право и администрация/администрация
а.е. 991, 1 л., 1869, полиция, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 992-1000, 19 л., 1794-184, Ловеч, общи (колекция)/определени само: град, година, месец, ден
а.е. 1001, 3 л., 1869, села, без определен фондообразувател/такси за владеене на ниви и лозя

а.е. 1, 1 л., 1868, беледие, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 2, 1 л., 1869, беледие, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 3, 1 л., 1868, войска, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 4, 1 л., 1873, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 5, 1 л., 1854, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6, 1 л., 1853, войска, военно дело/военна история
а.е. 7, 1 л., 1847, кадия, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 8, 2 л., 1876, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 9, 1 л., 1754, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешни държавни доставки
а.е. 10, 1 л., 1784, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 11, 3 л., 1767, кадия, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 12 – 15, 5 л., 1755-1876, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения и административни
а.е. 16 – 21, 6 л., 1850-1876, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи
а.е. 22 – 23, 2 л., 1862-1875, каймакам, стопански въпроси/вакъфски земи
а.е. 24, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 25 – 28, 4 л., 1876-1877, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство – земеделие
а.е. 29, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/селско стопанство – животновъдство
а.е. 30 – 38, 9 л., 1872-1877, каймакам, стопански въпроси/гори
а.е. 39, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/лов
а.е. 40 – 53, 18 л., 1859, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 54 – 61, 8 л., 1876-1877, каймакам, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство
а.е. 62 – 132, 143 л., 1869-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 133 – 302, 226 л., 1839-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи от данъци, юшюр, такси, глоби, мита и други източници
а.е. 303 – 338, 35 л., 1844-1877, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи – административни и стопански
а.е. 339 – 343, 8 л., 1869-1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 344 – 350, 6 л., 1868-1878, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешни държавни доставки
а.е. 351 – 375, 45 л., 1854-1877, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 376 – 383, 8 л., 1872-1876, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 384 – 396, 21 л., 1862-1877, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението
а.е. 397 – 409, 14 л., 1861-1877, каймакам, обществено – политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 410 – 412, 3 л., 1876, каймакам, обществено – политически въпроси/национално-освободителни движения
а.е. 413 – 422, 17 л., 1857-1878, каймакам, обществено – политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 423 – 483, 63 л., 1863-1877, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 484 – 655, 297 л., 1814-1877, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи
а.е. 656 – 685, 30 л., 1856-1877, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 686, 10 л., 1875, каймакам, право и администрация/разни от административен характер
а.е. 687 – 691, 5 л., 1875-1876, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски
а.е. 692 – 696, 5 л., 1875-1877, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 697 – 748, 68 л., 1877, каймакам, културно-просветни въпроси/командуване и родове войска
а.е. 749 – 808, 61 л., 1859-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 809, 1 л., 1877, каймакам, военно дело/крепости
а.е. 810 – 831, 22 л., 1875-1878, каймакам, военно дело/военна история
а.е. 832 – 836, 5 л., 1875-1876, каймакам, религии/немохамедански – други религии
а.е. 837 – 838, 2 л., 1876-1877, каймакам, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 839 – 909, 210 л., 1877, каймакам, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 910 – 911, 2 л., 1846-1861, мал мюдюр, тимари/без да е определена тематиката
а.е. 912, 3 л., 1668, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 913 – 927, 16 л., 1842-1877, мал мюдюр, стопански въпроси/данъци, юшюр
а.е. 928 – 958, 54 л., 1852-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – разходи – стопански и административни
а.е. 959 – 962, 13 л., 1857-1874, мал мюдюр, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 963 – 971, 12 л., 1857-1873, мал мюдюр, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 972, 1 л., 1868, мал мюдюр, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 973 – 974, 2 л., 1686-1878, мал мюдюр, обществено – политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 975 – 976, 2 л., 1872-1876, мал мюдюр, право и администрация/администрация
а.е. 977 – 979, 3 л., 1852-1861, мал мюдюр, право и администрация/полиция
а.е. 980 – 981, 2 л., 1852-1863, мал мюдюр, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 982 – 993, 45 л., 1851-1874, мал мюдюр, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 994, 1 л., 1876, меджлиси даави, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 995, 2 л., 1874, меджлиси даави, общи/без да е определена тематиката
а.е. 996 – 1039, 119 л., 1870-1877, без определен фондообразувател, стопански въпроси/финанси – пари и кредит – общополезни каси
а.е. 1040 – 1052, 102 л., 1873-1876, без определен фондообразувател, общи/без да е определена тематиката
а.е. 1053, 1 л., 1872, без определен фондообразувател, военно дело/командуване и родове войска
а.е. 1054 – 1078, 31 л., 1846-1877, Омуртаг (Осман пазар), общи (колекция)/определени само: град, година, месец, ден

а.е. 1-2, 3 л., 1701-1800, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – даалии
а.е. 3, 1 л., 1827, аянин, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 4, 1 л., 1802, аянин, без определена тематика
а.е. 5, 1 л., 1847, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 6-7, 2 л., 1782-1783, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна
а.е. 8, 1 л., 1832, кадия, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 9-10, 2 л., 1782-1784, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 11-13, 3 л., 1841-1844, каймакам, стопански въпроси/тимари
а.е. 14, 3 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк
а.е. 15-20, 7 л., 1874-1876, каймакам, стопански въпроси/приходи
а.е. 21-23, 3 л., 1860-1872, каймакам, стопански въпроси/разходи
а.е. 24-25, 2 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/баланси
а.е. 26, 2 л., 1836, каймакам, обществено-политически въпроси/войнугани
а.е. 27, 1 л., 1876, каймакам, обществено-политически въпроси/Априлско въстание
а.е. 28-30, 3 л., 1851-1877, каймакам, право и администрация
а.е. 31, 1 л., 1832, каймакам, право и администрация/полиция
а.е. 32-34, 7 л., 1855-1856, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 35-48, 24 л., 1839-1877, каймакам, без определена тематика
а.е. 49-58, 10 л., 1844-1855, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 59, 2 л., 1851, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 60-61, 4 л., 1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 62-65, 5 л., 1866-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 66-69, 4 л., 1856-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 70, 1 л., 1797, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 71-72, 3 л., 1854-1877, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 73-75, 3 л., 1853-1873, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 76-77, 36 л., 1838-1855, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 78, 2 л., 1846, 1883, тезкере и хюджет
а.е. 1, 2 л., 1873, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1874-1875, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 3, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 4-5, 2 л., 1873-1876, каймакам, без определена тематика
а.е. 6, 1 л., 1873, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-6, 6 л., 1872-1875, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 7, 1 л., 1873, нахия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 8, 1 л., 1874, нахия, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 9, 1 л., 1876, нахия, без определена тематика
а.е. 10, 6 л., 1872, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-3, 4 л., 1872-1877, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 4, 1 л., 1874, нахия, право и администрация/гражданско-правни въпроси
а.е. 1, 1 л., 1857, беледие, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 2-3, 4 л., 1876, беледие, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 4, 1 л., 1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 5-6, 5 л., 1861-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – мензили
а.е. 7, 1 л., 1875, мал мюдюрю, без определена тематика
а.е. 8-9, 4 л., 1853-1860, нахия, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 10, 3 л., 1875, нахия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит
а.е. 11-21, 18 л., 1855-1877, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 22-32, 32 л., 1852-1876, нахия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 33, 2 л., 1869, нахия, стопански въпроси/финанси – баланси
а.е. 34-35, 4 л., 1857-1864, нахия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, панаири
а.е. 36, 2 л., 1856, нахия, стопански въпроси/данни за броя на населението
а.е. 37, 1 л., 1877, нахия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 38-40, 3 л., 1865-1877, нахия, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска
а.е. 41-43, 3 л., 1876-1877, нахия, право и администрация/гражданско-правни отношения
а.е. 44-53, 29 л., 1861-1877, нахия, обществено-политически въпроси/административни органи
а.е. 54-56, 3 л., 1854-1863, нахия, обществено-политически въпроси/полиция
а.е. 57-59, 3 л., 1854-1877, нахия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 60-61, 2 л., 1877, нахия, военно дело/военна история
а.е. 62-75, 28 л., 1862-1877, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 76, 6 л., 1877, данъци, теметуат
а.е. 1, 1 л., 1877, нахия, право и администрация/гражданско-правни, затвори
а.е. 1, 7 л., 1872, нахия, стопански въпроси/занаяти и еснафи
а.е. 2-18, 26 л., 1865-1877, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 19-20, 2 л., 1874, нахия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 21-23, 3 л., 1871-1877, нахия, право и администрация/администрация
а.е. 24-25, 2 л., 1877, нахия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1, 1 л., 1843, нахия, стопански въпроси/занаяти
а.е. 2-4, 3 л., 1873-1876, нахия, право и администрация
а.е. 5, 2 л., 1872, мюдюр, стопански въпроси/гори
а.е. 6-16, 18 л., 1872-1875, мюдюр, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 17-18, 2 л., 1864-1873, мюдюр, право и администрация
а.е. 19, 3 л., 1873; 1877, села, тапии за владеене на ниви и овощна градина

а.е. 1-65, 95 л., 1718-1905, вилает, общи/без да е определена тематиката
а.е. 66-67, 2 л., 1653-1676, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 68, 1 л., 1654, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 69, 1 л., 1670, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешни държавни доставки
а.е. 70, 1 л., 1754, кадия, обществено – политически въпроси/национално-освободителни борби – хайдути
а.е. 71, 1 л., 1646, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 72-73, 6 л., 1647-1676, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 74-81, 70 л., 1848-1867, мал мюдюрю, общи/без да е определена тематиката
а.е. 82-155, 172 л., 1581-1899, мютесариф, общи/без да е определена тематиката
а.е. 156-203, 77 л., 1571-1884, Янина, общи/определени само: град, година, месец, ден
а.е. 204-206, 3 л., 1661-1848, села, подредени азбучно/без определена тематика

а.е. 1-22, 33 л., 1820-1893, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1664, кадия, стопански въпроси/търговия, държавни доставки
а.е. 2-3, 2 л., 1645-1646, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 4, 1 л., 1674, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 5-9, 11 л., 1561-1734, кадия, без определена тематика
а.е. 10-43, 104 л., 1788-1880, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 3 л., 1695, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 2-14, 69 л., 1688-1876, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 2 л., 1662, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 2, 1 л., 1825, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-2, 2 л., 1662-1672, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи
а.е. 3, 1 л., 1724, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна, държавни доставки
а.е. 4, 1 л., 1695, кадия, военно дело/командване, родове войска
а.е. 5-6, 2 л., 1724, кадия, военно дело/крепости
а.е. 7-65, 114 л., 1663-1874, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 66-69, 6 л., 1615-1881, селища, подредени азбучно и хронологично
а.е. 1-3, 3 л., 1569-1674, бейлербей, стопански въпроси/тимари
а.е. 4, 1 л., 1663, бейлербей, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 5, 1 л., 1679, бейлербей, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 6, 1 л., 1701, бейлербей, право и администрация
а.е. 7-557, 551 л., 1656-1882, валия, без определена тематика
а.е. 558-583, 75 л., 1861-1872, войска, без определена тематика
а.е. 584, 3 л., 1660, кадия, стопански въпроси/финанси, бедели, сюрсат
а.е. 585-588, 4 л., 1683-1710, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 589, 1 л., 1677, кадия, стопански въпроси/вътрешна търговия, държавни
а.е. 590, 1 л., 1716, кадия, право и администрация/административни органи
а.е. 591, 1 л., 1643, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 592-594, 3 л., 1784-1803, кадия, без определена тематика
а.е. 595-597, 5 л., 1842-1864, митница, без определена тематика
а.е. 598-617, 42 л., 1830-1876, мухасебе, без определена тематика
а.е. 618-619, 2 л., 1671-1674, санджак бей, военно дело/военно санбдяване и въоръжаване
а.е. 620-659, 63 л., 1496-1872, санджак бей, без определена тематика
а.е. 660-799, 327 л., 1660-1877, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 800, 1 л., 1715, с. Високо, военно дело, военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 1-36, 134 л., 1809-1905, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 37, 1 л., 16662, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, бедели, сюрсат

а.е. 1-7, 6 л., 1853-1875, валия, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 5-47, 83 л., 1855-1868, войска, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 48, 1 л., 1715, кадия, право и администрация/администрация – финансови органи
а.е. 49, 1 л., 1716, кадия, военно дело/военна история – войни с Италианската република
а.е. 50-56, 19 л., 1863-1875, каймакам, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 57-87, 309 л., 1846-1875, мал мюдюрю, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 88-152, 136 л., 1662-1863, мютесариф, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 153-219, 141 л., 1863-1876, мютесариф, общи (колекция)/без да е определена тематиката
а.е. 220-290, 146 л., 1582-1877, Мостар (Херцеговина), общи (колекция)/определени са само: селището, година, месец и ден

а.е. 1-4, 8 л., 1860-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1607, кадия, стопански въпроси/финанси – военни разходи
а.е. 1-3, 5 л., 1812-1861, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1698, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 2-4, 5 л., 1868-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1683, кадия, религия/мохамедански религии и институти
а.е. 2-5, 5 л., 1710-1887, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1601-1700, емин, право и администрация/владетел на мукатаи
а.е. 2, 2 л., 1695, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, конфискация
а.е. 3-5, 3 л., 1685-1688, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 6-22, 35 л., 1666-1875, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 2 л., 1675, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 2, 1 л., 1844, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 3-14, 17 л., 1714-1868, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1664, мухафъз, право и администрация/гражданско правни въпроси, съдопроизводство
а.е. 2-4, 3 л., 1821-1831, мухафъз, без определена тематика
а.е. 5, 1 л., 1664, военно дело/родове войска – сухопътни войски
а.е. 6, 1 л., 1657, кадия, стопански въпроси/вътрешна търговия, държавни доставки
а.е. 7, 1 л., 1669, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден транспорт
а.е. 8, 1 л., 1601-1700, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 9, 1 л., 1663, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения
а.е. 10, 1 л., 1657, кадия, военно дело/крепости
а.е. 11-29, 35 л., 1733-1880, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-19, 19 л., 1669-1696, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 20, 1 л., 1675, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 21, 1 л., 1677, кадия, военно дело/пехота
а.е. 22, 1 л., 1697, кадия, военно дело/флота
а.е. 23-86, 181 л., 1677, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-7, 7 л., 1676-1700, кадия, стопански въпроси/финанси –разходи
а.е. 1, 2 л., 1674, диздар, военно дело/крепостни войски
а.е. 2, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци – аваризи
а.е. 3-20, 18 л., 1689-1697, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи
а.е. 21-25, 8 л., 1698-1866, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-194, 377 л., 1594-1878, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-27, 127 л., 1708-1897, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-705, 1473 л., 1604-1898, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-446, 1298 л., 1640-1892, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-9, 20 л., 1684-1872, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1, 1 л., 1653, кадия, стопански въпроси/зиамети
а.е. 2, 1 л., 1652, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 3, 1 л., 1646, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 4-18, 15 л., 1648-1827, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, песнии, издръжки
а.е. 19, 1 л., 1665, кадия, обществени въпроси/класи и класови отношения
а.е. 20-26, 7 л., 1656-1661, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти
а.е. 27, 1 л., 1652, тахсилдар, военно дело/военноморски флот
а.е. 28-60, 58 л., 1643-1885, без определена тематика
а.е. 61-68, 30 л., 1656-1721, селища, без определена тематика
а.е. 1-5, 5 л., 1840-1863, валия, стопански въпроси/тимари
а.е. 6-7, 2 л., 1869-1878, валия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 8-10, 3 л., 1865-1879, валия, стопански въпроси/други земи
а.е. 11, 1 л., 1867, валия, стопански въпроси/земеделие
а.е. 12, 1 л., 17.в., валия, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 13-14, 2 л., 1852-1883, валия, стопански въпроси/занаяти
а.е. 15, 1 л., 1901, валия, стопански въпроси/манифактура и манифактурно производство
а.е. 16-18, 7 л., 1846-1878, валия, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 19-27, 15 л., 19.в., валия, стопански въпроси/пари и кредит
а.е. 28-91, 112 л., 1605-19.в., валия, стопански въпроси/приходи
а.е. 92-150, 228 л., 1700-19.в., валия, стопански въпроси/разходи
а.е. 151-155, 9 л., 1851-1898, валия, стопански въпроси/баланси
а.е. 156, 1 л., 1817, валия, стопански въпроси/търговия
а.е. 157-162, 29 л., 1849-1874, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 163-169, 8 л., 1847-19.в., валия, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 170-174, 9 л., 1843-19.в., валия, стопански въпроси/население
а.е. 175, 2 л., 1876, валия, стопански въпроси/бедствия
а.е. 176-177, 8 л., 1849-1874, валия, стопански въпроси/помощи
а.е. 178-186, 11 л., 1716-19.в., валия, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 187-188, 5 л.,1863-1870, валия, политически въпроси/емиграция
а.е. 189-194, 13 л.,1727-19.в., валия, право и администрация/правни въпроси
а.е. 195-356, 290 л.,1646-19.в., валия, право и администрация/финансова администрация
а.е. 357, 1 л., 1852, валия, право и администрация/полиция
а.е. 358-372, 23 л., 1674-19.в., валия, право и администрация/разни
а.е. 373, 11 л., 1896, валия, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 374, 1 л., 1896, валия, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 375-387, 18 л., 1627-19.в., валия, военно дело/войска
а.е. 388-389, 2 л., 19. в., валия, военно дело/военно снабдяване
а.е. 390, 1 л., 1731, валия, военно дело/крепости
а.е. 391, 5 л., 1853, валия, военно дело/военна история
а.е. 392, 2 л., 1872, валия, военно дело/военна история
а.е. 393, 1 л., 1839, войвода, администрация/разни
а.е. 394, 1 л., 1807, войска, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 395-396, 6 л., 1834-1863, войска, стопански въпроси/приходи
а.е. 397-440, 123 л., 1674-19.в., войска, стопански въпроси/разходи
а.е. 441-443, 4 л., 1834-1850, войска, стопански въпроси/държавни строежи
а.е. 444-445, 2 л., 1829-19.в., войска, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 446, 1 л., 1844, войска, право и администрация/правни въпроси
а.е. 447-500, 115 л., 1667-19.в., войска, право и администрация/финансова администрация
а.е. 501, 1 л.,1877, войска, право и администрация/полиция
а.е. 502-512, 13 л., 1669-19.в., войска, право и администрация/разни
а.е. 513-518, 14 л., 1844, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 519-522, 5 л., 1845-19.в., войска, право и администрация/разни
а.е. 523-524, 2 л., 1839-19.в., войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване
а.е. 525-533, 21 л., 1732-19.в., войска, военно дело
а.е. 534-547, 22 л., 1681-19.в., войска, военно снабдяване
а.е. 548-553, 7 л., 1722-1828, войска, военно дело/крепости
а.е. 554-557, 4 л., 1810-1844, войска, военна история
а.е. 558-559, 11 л., 1872-1906, дефтердар, стопански въпроси/разходи
а.е. 560, 2 л., 1865, дефтердар, политически въпроси/емиграция
а.е. 561-563, 3 л., 1842-1891, дефтердар, право и администрация/финансова администрация
а.е. 564, 1 л., 1841, дефтердар, право и администрация/разни
а.е. 565, 1 л., 1730, джизиедар, право и администрация/финансова администрация
а.е. 566-571, 8 л., 1665-18.в., кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 572, 2 л., 16.в., кадия, стопански въпроси/земеделие
а.е. 573-578, 7 л., 1597-19.в., кадия, стопански въпроси/приходи
а.е. 579-661, 216 л., 1618-1803, кадия, стопански въпроси/разходи
а.е. 662, 1 л., 1828, кадия, стопански въпроси/търговия
а.е. 663, 1 л., 1812, кадия, стопански въпроси/транспорт
а.е. 664-667, 4 л., 1786-19.в., кадия, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 668-673, 9 л., 1688-1880, кадия, правни въпроси
а.е. 674-676, 5 л., 1640-1693, кадия, право и администрация/финансова администрация
а.е. 677-681, 6 л., 1793-1843, кадия, право и администрация/разни
а.е. 682-684, 3 л., 1810-1840, кадия, военно дело/войска
а.е. 685, 1 л., 1802, кадия, военно дело/военно снабдяване
а.е. 686, 1 л., 1731, кадия, военно дело/крепости
а.е. 687-689, 8 л., 1692-1843, кадия, религия/мохамеданска религия
а.е. 690-691, 10 л., 1832-19.в., каза, стопански въпроси/зиамети
а.е. 692-694, 3 л., 1704-1886, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 695, 8 л., 1872, каза, стопански въпроси/мюлк
а.е. 696, 1 л., 1839, каза, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 697-709, 16 л., 1622-1892, каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 710-724, 21 л., 1648-1887, каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 725, 1 л., 1730, каза, стопански въпроси/баланси
а.е. 726, 5 л., 1861, каза, стопански въпроси/търговия
а.е. 727, 2 л., 1868, каза, стопански въпроси/население
а.е. 728, 1 л., 1658, каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 729, 2 л., 19.в., каза, право и администрация/правни въпроси
а.е. 730-750, 26 л., 1667-19.в., каза, право и администрация/финансова администрация
а.е. 751-753, 4 л., 1796-19.в., каза, право и администрация/разни
а.е. 754, 3 л., 1887, каза, културно-просветни въпроси/училища
а.е. 755-757, 6 л., 1727-1842, каза, военно дело/войска
а.е. 758, 1 л., 1678, каза, военно дело/крепости
а.е. 759-760, 3 л., 1720-1812, каза, религия/мохамеданска религия
а.е. 761-762, 2 л., 1678-1836, каза, стопански въпроси/зиамети
а.е. 763-766, 7 л., 1700-1854, каза, стопански въпроси/тимари
а.е. 767-768, 3 л., 1860-1864, каза, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 769, 1 л., 1880, каза, стопански въпроси/други земи
а.е. 770-771, 4 л., 1887-1896, каза, стопански въпроси/пари и кредити
а.е. 772-792, 45 л., 1707-19.в., каза, стопански въпроси/приходи
а.е. 793-811, 27 л., 1667-19.в., каза, стопански въпроси/разходи
а.е. 812, 2 л., 1831, каза, стопански въпроси/търговия
а.е. 813-817, 30 л., 18.-19.в., каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт
а.е. 819-820, 3 л., 1874-19.в., каза, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 821-851, 38 л., 1599-1880, каза, право и администрация/финансова администрация
а.е. 852, 2 л., 1835, каза, право и администрация/полиция
а.е. 853-856, 4 л., 1669-1894, каза, право и администрация/разни
а.е. 857, 3 л., 1846, каза, военно дело/войска
а.е. 858, 2 л., 1825, каза, военно дело/военно снабдяване
а.е. 859-863, 5 л., 1677-1871, каза, религия/мохамеданска религия
а.е. 864-870, 14 л., 1653-1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари
а.е. 871, 1 л., 1833, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 872-874, 5 л., 1882-1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/кредит
а.е. 875-893, 27 л., 1832-1898, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи
а.е. 894-898, 262 л., 1668-19.в., мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи
а.е. 899, 1 л., 1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси
а.е. 900, 2 л., 1780, мал мюдюрю, стопански въпроси/помощи
а.е. 901, 5 л., 1851, мал мюдюрю, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 902, 2 л., 1840, мал мюдюрю, право и администрация/правни въпроси
а.е. 903, 19 л., 1833, мал мюдюрю, право и администрация/финансова администрация
а.е. 904, 3 л., 1843, митница, право и администрация/разни
а.е. 905-941, 49 л., 1650-19.в., санджак, стопански въпроси/зиамети
а.е. 942-1040, 231 л., 1551-19.в., санджак, стопански въпроси/тимари
а.е. 1041-1054, 35 л., 1799-1887, санджак, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 1055-1068, 10 л., 18.-19.в., санджак, стопански въпроси/други земи
а.е. 1064, 1 л., 1845, санджак, стопански въпроси/земеделие
а.е. 1065, 9 л., 18.в., санджак, стопански въпроси/животновъдство
а.е. 1066, 1 л., 19.в., санджак, стопански въпроси/селско стопанство
а.е. 1067-1070, 4 л., 1844-1880, санджак, стопански въпроси/мини и рударство
а.е. 1071-1087, 108 л., 1823-1901, санджак, стопански въпроси/финанси и кредит
а.е. 1088-1175, 204 л., 1597-19.в., санджак, стопански въпроси/приходи
а.е. 1176-1287, 405 л., 1614-19.в., санджак, стопански въпроси/разходи
а.е. 1288-1292, 6 л., 1638-1851, санджак, стопански въпроси/баланси
а.е. 1293-1302, 10 л., 1684-19.в., санджак, стопански въпроси/търговия
а.е. 1303-1317, 21 л., 1728-19.в., санджак, стопански въпроси/транспорт и съобщения
а.е. 1318-1321, 4 л., 1827-1868, санджак, стопански въпроси/население
а.е. 1322, 1 л., 1846, санджак, стопански въпроси/бедствия
а.е. 1323-1324, 2 л., 1864-1874, санджак, стопански въпроси/помощи
а.е. 1325-1336, 18 л., 1971-19.в., санджак, политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 1337, 1 л., 1820, санджак, политически въпроси/народоосвободително движение
а.е. 1338-1340, 6 л., 1863-1899, санджак, политически въпроси/емиграция
а.е. 1341-1359, 29 л., 1674-19.в., санджак, право и администрация/правни въпроси
а.е. 1360-1594, 380 л., 1599-19.в., санджак, право и администрация/финансова администрация
а.е. 1595-1596, 2 л., 1859-1865, санджак, право и администрация/полиция
а.е. 1597-1638, 69 л., 1672-19.в., санджак, право и администрация/разни
а.е. 1639-1650, 25 л., 1832-19.в., санджак, военно дело/войска
а.е. 1651-1658, 10 л., 1713-1855, санджак, военно дело/военно снабдяване
а.е. 1659, 1 л., 1683, санджак, военно дело/крепости
а.е. 1660, 1 л., 1838, санджак, военно дело/военна история
а.е. 1666, 2 л., 1861, поща, стопански въпроси/разходи
а.е. 1667, 1 л., 1866, поща, стопански въпроси/строежи
а.е. 1668, 1 л., 1867, поща, право и администрация/разни
а.е. 1669-1683, 23 л., 1707-19.в., колекция – хронологично
а.е. 1684-1836, 290 л., селища, азбучно подредени
а.е. 1837-1890, 180 л., 1751-1850, санджак, стопнаски въпроси/приходи
а.е. 1891-1923, 79 л., подредени по схемата
а.е. 1, 1 л., 1689, кадия, стопански въпроси/тимари
а.е. 2, 1 л., 1649, кадия, стопански въпроси/вакъфи
а.е. 3, 1 л., 1657, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци
а.е. 4-7, 5 л., 1649-1684, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 8-9, 2 л., 1659-1688, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки
а.е. 10, 2 л., 1680, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща
а.е. 11-12, 2 л., 1646-1652, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване
а.е. 13, 2 л., 1729, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 14-30, 43 л., 1685-1872, без определен фондообразувател и тематика
а.е. 1-18, 18 л., 1640-1649, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи за заплати, пенсии, издръжки
а.е. 19, 1 л., 1639, кадия, военно дело/флота, корабостроителница
а.е. 20, 1 л., 1688, кадия, религии/мохамедански религии
а.е. 1-4, 4 л., 1677, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци
а.е. 5, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/ финанси – разходи, заплати
а.е. 6, 1 л., 1689, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения
а.е. 7, 1 л., 1826, кадия, военно дело/сухопътни войски
а.е. 8, 1 л., 1669, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване
а.е. 9, 1 л., 1675, мутеселим, стопански въпроси/финанси – приходи, аваризи
а.е. 10, 1 л., 1654, тахсилдар, стопански въпроси/зиамети
а.е. 11-32, 95 л., 1684-1890, санджак, без определена тематика
а.е. 33-50, 21 л., 1606-1686, селища, подредени азбучно и хронологично
а.е. 1, 1 л., 1649, кадия, стопански въпроси/тимари