Фондове 2019-03-18T13:28:29+00:00

а.е. 1-31, 79 л., 1591-1791, велико везирство, стопански въпроси/хасове

а.е. 32-177, 210 л., 1582-1849, велико везирство, стопански въпроси/зиамети

а.е. 178-617, 558 л., 1524-1858, велико везирство, стопански въпроси/тимари

а.е. 618-752, 189 л., 1597-1818, велико везирство, стопански въпроси/вакъфски земи

а.е. 753-777, 31 л., 1644-1846, велико везирство, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 778-780, 3 л., 1690-1779, велико везирство, стопански въпроси/земеделие

а.е. 781-782, 2 л., 1669-1722, велико везирство, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 783-816, 60 л., 1664-1770, велико везирство, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения

а.е. 817-843, 42 л., 1647-1730, велико везирство, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 844-902, 82 л., 1663-1799, велико везирство, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 903-949, 72 л., 1628-1900, велико везирство, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 950-1546, 838 л., 1605-1880, велико везирство, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси и др.

а.е. 1547-2845, 1804 л., 1628-1900, велико везирство, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, помощи и др.

а.е. 2846, 2 л., 1730-1731, велико везирство, стопански въпроси/балански

а.е. 2747-3135, 443 л., 1510-1842, велико везирство, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, пазари, панаири и др.

а.е. 3136-3260, 165 л., 1637-1864, велико везирство, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен, мензили и др.

а.е. 3261-3444, 288 л., 1609-1845, велико везирство, стопански въпроси/държавни и кооперативни строежи

а.е. 3445-3460, 29 л., 1592-1840, велико везирство, стопански въпроси/документи издавани на население

а.е. 3461-3473, 21 л., 1648-1880, велико везирство, стопански въпроси/бедствия, наводнения, пожари, чума и др.

а.е. 3474-4133, 898 л., 1648-1874, велико везирство, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 4134, 1 л., 1762-1763, велико везирство, политически въпроси/хайдутство и чети

а.е. 4135-4174, 65 л., 1684-1841, велико везирство, политически въпроси/национално-освободително движение в други страни

а.е. 4175-4216, 58 л., 1664-1884, велико везирство, политически въпроси/емиграция

а.е. 4217-4870, 867 л., 1634-1881, велико везирство, политически въпроси/външна политика

а.е. 4871-5123, 314 л., 1611-1876, велико везирство, право и администрация/правни въпроси и правни отношения

а.е. 5124-6727, 2618 л., 1535-1882, велико везирство, право и администрация/ административни органи

а.е. 6728-6732, 17 л., 1723-1856, велико везирство, право и администрация /полиция и пожарно дело

а.е. 6733-6765, 37 л., 1629-1846, велико везирство, културно-просветни въпроси/ училища, печат, библиотеки

а.е. 6766-6769, 5 л., 1780-1792, велико везирство, културно-просветни въпроси / народно творчество, изкуство, старини и др.

а.е. 6770-6780, 11 л., 1611-1722, велико везирство, културно-просветни въпроси / здравеопазване, болници и др.

а.е. 6781-7181, 608 л., 1575-1844, велико везирство, военно дело/войска

а.е. 7182-7385, 361 л., 1602-1809, велико везирство, военно дело/флота военна и търговска

а.е. 7386-8502, 1801 л., 1552-1876, велико везирство, военно дело/военно снабдяване и военни приготовления

а.е. 8503-9463, 1519 л., 1575-1844, велико везирство, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 9464-9690, 373 л., 1662-1855, велико везирство, военно дело/военна история, войни с други страни

а.е. 9691-9702, 16 л., 1691-1788, велико везирство, религия/немохамедански религии

а.е. 9703-11190, 2198 л., 1591-1855, велико везирство, религия/мохамедански религии

а.е. 11191-13992, 4089 л., 1580-1897, без определена тематика

а.е. 13993-13994, 5 л., 1678-1845, войска, стопански въпроси/зиамети

а.е. 13995-13999, 5 л., 1678-1686, войска, стопански въпроси/тимари

а.е. 14000, 1 л., 19.в., войска, стопански въпроси/фабрично производство

а.е. 14001-14005, 97 л., 1614-1676, войска, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.

а.е. 14006-14027, 144 л., 1585-1854, войска, стопански въпроси/разходи, пенсии, заплати, издръжки и др.

а.е. 14028, 30 л., 1790-1791, войска, стопански въпроси/баланси

а.е. 14029-14030, 2 л., 1678-1845, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 14031, 1 л., 1659-1660, войска, стопански въпроси/държавни и кооперативни строежи

а.е. 14032, 1 л., 1683-1684, войска, политически въпроси/класи и класови отношения, зависимо население

а.е. 14033-14034, 2 л., 1845-, войска, право и администрация/правни въпроси и правни отношения

а.е. 14035-14038, 4 л., 1693-1839, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 14039-14040, 3 л., 1848-1849, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване и болници

а.е. 14041-14097, 437 л., 1477-1874, войска, военно дело/всички родове войска  и командване

а.е. 14098-14104, 21 л., 1643-1698, войска, военно дело /флота и военна търговия

а.е. 14105-14134, 118 л., 1646-1876, войска, военно дело/военно снабдяване и въоражаване

а.е. 14135-14136, 3 л., 18.в.-1856, войска, военно дело/крепости и крепостни войски военно дело

а.е. 14137-14139, 6 л., 1799-1853, войска, военно дело/военна история

а.е. 14140-14567, 981 л., 1593-1906, без определена тематика

а.е. 14568-14589, 78 л., 1571-1805, дефтерхане, стопански въпроси/хасове

а.е. 14590-14659, 262 л., 1539-1843, дефтерхане, стопански въпроси/зиамети

а.е. 14660-15082, 2407 л., 1481-1887, дефтерхане, стопански въпроси/тимари

а.е. 15083-15142, 341 л., 1456-1872, дефтерхане, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 15143-15153, 25 л., 1656-1692, дефтерхане, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 15154, 3 л., 1876-, дефтерхане, стопански въпроси/земеделие

а.е. 15155-15156, 6 л., 1705-1875, дефтерхане, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 15157, 5 л., 1702-1703, дефтерхане, стопански въпроси/гори

а.е. 15158-15159, 11 л., 1505-1606, дефтерхане, стопански въпроси/риболов

а.е. 15160-15165, 6 л., 1692-1860, дефтерхане, стопански въпроси/занаяти

а.е. 15166-15176, 33 л., 1630-1857, дефтерхане, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 15177-15181, 8 л., 1650-1850, дефтерхане, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 15182-15235, 54 л., 1602-1896, дефтерхане, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 15236-16090, 855 л., 1549-1899, дефтерхане, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.

а.е. 16091-18021, 3105 л., 1536-1904, дефтерхане, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 18022-18048, 252 л., 1546-1891, дефтерхане, стопански въпроси/баланси

а.е. 18049-18305, 507 л., 1546-1891, дефтерхане, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, държавни доставки

а.е. 18306-18413, 344 л., 1638-1887, дефтерхане, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен, мензили

а.е. 18414-18478, 139 л., 1643-1879, дефтерхане, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 18479-18483, 63 л., 16.в.-1722, дефтерхане, стопански въпроси/документи издавани на населението

а.е. 18484-18488, 6 л., 1650-1725, дефтерхане, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума и др.

а.е. 18489-18579, 232 л., 1600-1866, дефтерхане, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 18580-18585, 7 л., 1662-1878, дефтерхане, политически въпроси/национално-освободителни движения

а.е. 18586-18603, 29 л., 1685-1902, дефтерхане, политически въпроси/емиграция

а.е. 18604-18683, 142 л., 1685-1902, дефтерхане, политически въпроси/външна политика

а.е. 18684-18728, 73 л., 1597-1883, дефтерхане, право и администрация/правни въпроси и правни отношения

а.е. 18729-19417, 1921 л., 1546-1900, дефтерхане, право и администрация/ администрация и административни органи

а.е. 19418-19421, 6 л., 1771-1869, дефтерхане, право и администрация/полиция и пожарна

а.е. 19422-19433, 13 л., 1663-1878, дефтерхане, културно-просветни въпроси/училища небългарски

а.е. 19434-19443, 23 л., 1650-1871, дефтерхане, културно-просветни въпроси/ здравеопазване

а.е. 19444-19588, 628 л., 15.в.-1871, дефтерхане, военно дело/войска всички родове, командване

а.е. 19589-19655, 247 л., 1608-1868, дефтерхане, военно дело/флота военна и търговска

а.е. 19656-20348, 1218 л., 1574-1900, дефтерхане, военно дело/военно снабдяване

а.е. 20349-20578, 392 л., 1621-1853, дефтерхане, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 20579-20589, 32 л., 1682-1877, дефтерхане, военно дело/военна история, войни на Турция с други страни

а.е. 20590, 1 л., 1814-1815, дефтерхане, религии/немохамедански религии

а.е. 20591-20960, 477 л., 1538-1867, дефтерхане, религии/мохамедански религии

а.е. 20961-24689, 10499 л., 1509-1912, дефтерхане, без определена тематика

а.е. 24690-24693, 4 л., 1651-1682, кадия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 24694-24701, 8 л., 1651-1662, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 24702-24705, 7 л., 1607-1829, кадия, стопански въпроси/вакъфски земи

а.е. 24706, 1 л., 1682-1632, кадия, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 24707-24709, 6 л., 1691-1732, кадия, стопански въпроси/занаяти, занаятчийски сдружения

а.е. 24710-24713, 5 л., 1653-1845, кадия, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 24714-24740, 44 л., 1519-1841, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.

а.е. 24741-24908, 215 л., 1623-1862, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 24909-24922, 14 л., 1638-1778, кадия, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, пазари, панаири и др.

а.е. 24923-24927, 9 л., 1678-1717, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен, мензили и др.

а.е. 24928-24936, 11 л., 1609-1659, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 24937, 2 л., 1644-1645, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 24938-24973, 50 л., 1544-1855, кадия, правни въпроси/право и правни въпроси

а.е. 24974-24979, 6 л., 1607-1874, кадия, стопански въпроси/администрация и административни органи

а.е. 24980-24984, 6 л., 1660-1691, кадия, военно дело/флота – военна и търговска

а.е. 24985-25002, 23 л., 1656-1728, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 25003-25004, 2 л., 1702-1708, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 25005-25006, 2 л., 1667-1724, кадия, военно дело /военна история

а.е. 25007, 1 л., 1730-1731, кадия, религии/други религии – немохамедански

а.е. 25008-25042, 35 л., 1614-1675, кадия, военно дело/мохамедански религии

а.е. 25043-25073, 51 л., 1650-1875, кадия, без определена тематика

а.е. 25074-25233, 231 л., 1792-1900, външно министерство, без определена тематика

а.е. 25234, 1 л., 1842-1843, министерство на флотата, стопански въпроси, приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.

а.е. 25235, 1 л., 1864, министерство на флотата, стопански въпроси, съобщения и транспорт

а.е. 25236, 1 л., 1802-1803, министерство на флотата, без определена тематика

а.е. 25237, 1 л., 1766-1767, министерство на флотата, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 25238, 2 л., 1800-1801, министерство на флотата, политически въпроси/външна политика, отношения с Франция

а.е. 25239, 1 л., 1859, министерство на флотата, правни въпроси/право и правни отношения

а.е. 25240-25241, 3 л., 1710-1789, министерство на флотата, военно дело/ флота – военна и търговска

а.е. 25242-25361, 392 л., 1714-1876, министерство на флотата, без определена тематика

а.е. 25362-25382, 148 л., 1813-1881, вътрешно министерство, без определена тематика

а.е. 25383-25401, 31 л., 1844-1891, министерство на правосъдието, без определена тематика

а.е. 25402-25404, 6 л., 1617-1875, министерство на вакъфите, без определена тематика

а.е. 25405-25421, 29 л., 1807-1873, полиция, без определена тематика

а.е. 25422-25423, 3 л., 1825-1878, министерство на просветата, без определена тематика

а.е. 25424-25432, 14 л., 1835-1905, министерство на търговията, без определена тематика

а.е. 25433-25434, 2 л., 1844-1881, монетен двор, без определена тематика

а.е. 25435-25436, 2 л., 1871-1875, министерство на строежите, без определена тематика

а.е. 25437, 1 л., 1877, министерство на пощите, без определена тематика

а.е. 25438, 21 л., 1891-1892, земеделска банка, без определена тематика

а.е. 25439-25441, 3 л., 1841-19.в., патриаршия, без определена тематика

а.е. 25442, 1 л., 1825-1926, шейх юл-ислям, без определена тематика

а.е. 25443-25445, 3 л., 1629-1664, султански двор, стопански въпроси/хасове

а.е. 25446-25450, 5 л., 1643-1842, султански двор, стопански въпроси/зиамети

а.е. 25451-25458, 8 л., 1629-1665, султански двор, стопански въпроси/тимари

а.е. 25459, 1 л., 1693-1694, султански двор, стопански въпроси/вакъфски земи

а.е. 25460, 1 л., 1692-1693, султански двор, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 25461, 24 л., 1685-1686, султански двор, стопански въпроси/лов

а.е. 25462, 1 л., 1680, султански двор, стопански въпроси/занаяти и занаятчийски сдружения

а.е. 25463, 3 л., 1679-1680, султански двор, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 25464-25473, 11 л., 1632-1700, султански двор, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.

а.е. 25474-25499, 48 л., 1604-1886, султански двор, стопански въпроси/заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 25500-25508, 11 л., 1650-1696, султански двор, стопански въпроси/търговия вътрешна  и външна

а.е. 25509, 2 л., 1686-1687, султански двор, стопански въпроси/съобщения  и транспорт, пътища

а.е. 25510-25512, 4 л., 1665-1682, султански двор, стопански въпроси/заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 25513-25526, 15 л., 1686-1688, митница, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 25527, 1 л., 1692-1693, митница, политически въпроси/външна политика

а.е. 25528-25532, 10 л., 1686-1699, митница, правни въпроси/право и правни отношения

а.е. 25533-25535, 3 л., 1646-1687, митница, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 25536-25540, 51 л., 1778-1881, митница, без определена тематика

а.е. 25541, 2 л., 1652-1653, султански двор, политически въпроси/външна политика

а.е. 25542-25543, 2 л., 1652-1660, султански двор, правни въпроси/право и правни отношения

а.е. 25574, 1 л., 1607-1608, митница, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 25575-25576, 2 л., 1684-1774, султански двор, военно дело/флота – военна и търговска

а.е. 25577-25583, 11 л., 1637-1697, султански двор, военно дело/военно снабдяване

а.е. 25584-25606, 32 л., 1603-1679, султански двор, военно дело/мохамедански религии

а.е. 25607-25611, 12 л., 1846-1858, султански двор, без определена тематика

а.е. 25612-25660, 200 л., 1815-1895, шехр-и еманети, стопански въпроси/държавни строежи и общи

а.е. 25661-26045, 878 л., 1501-1904, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-10, 13 л., 1732-1849, войска, без да е определена тематиката

а.е. 11-12, 2 л., 1655-1656, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 13, 1 л., 1781-1782, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 14, 2 л., 1669-1670, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 15, 1 л., 1772-1773, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 16-18, 3 л., 1691-1770, кадия, без да е определена тематиката

а.е. 19, 1 л., 1669-1670, диздар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 20-30, 17 л., 1689-1819, санджак, без да е определена тематиката

а.е. 31-41, 13 л., 1777-1869, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1650-19.в., кадия, без да е определена тематиката

а.е. 3-8, 18 л., 1649-1823, санджак, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1634, вилает, стопански въпроси/приходи

а.е. 2-3, 11 л., 1874;1898, вилает, стопански въпроси/баланси

а.е. 4, 1 л., 1667, вилает, политически въпроси/народоосвободително движение

а.е. 5, 1 л., 1801, вилает, право и администрация/финансова администрация

а.е. 6-10, 5 л., 1878-1900 вилает, право и администрация/финансова администрация

а.е. 11-12, 2 л., 1629;1799, войвода, стопански въпроси/хасове

а.е. 13, 1 л., 18., войска, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 14, 1 л., 1608, войска, военно дело/военно снабдяване

а.е. 15-19, 9 л., 1641-18., войска, военно дело/крепости

а.е. 20-22, 4 л., 1634-1829, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 23-24, 2 л., 1651-1659, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 25, 1 л., 1667, кадия, стопански въпроси/транспорт

а.е. 26, 1 л., 18., кадия, стопански въпроси/население

а.е. 27, 1 л., 1786, кадия, политически въпроси/класови отношения

а.е. 28, 5 л., 1646, кадия, право и администрация/правни въпроси

а.е. 29, 2 л., 1731, кадия, право и администрация/разни

а.е. 30, 1 л., 1714, кадия, военно дело/крепости

а.е. 31, 1 л., 1815, кадия, стопански въпроси /разни

а.е. 32-35, 5 л., 1607-1819, кадия, стопански въпроси /приходи

а.е. 36, 11 л., 1869, кадия, стопански въпроси /разходи

а.е. 37, 1 л., 18., кадия, стопански въпроси /помощи

а.е. 38-40, 4 л., 1699-1878, кадия, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 41, 1 л., 1686, кадия, военно дело/крепости

а.е. 42, 1 л., 1876, кадия, военно дело/войска

а.е. 43, 1 л., 1716, кадия, военно дело/военно снабдяване

а.е. 44, 8 л., 16., санджак, стопански въпроси/тимари

а.е. 45, 1 л., 1880, санджак, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 46, 1 л., 1812, санджак, стопански въпроси/финанси и кредит

а.е. 47, 1 л., 1738, санджак, стопански въпроси/приходи

а.е. 48, 1 л., 19., санджак, културни и просветни въпроси/печат

а.е. 49-51, 3 л., 1690-1716, каза, военно дело/крепости

а.е. 52-53, 2 л., 1720-1722, санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 54-55, 2 л., каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 56, 1 л., 1791, санджак, право и администрация/правни въпроси

а.е. 57, 1 л., 18., вилает, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 58-59, 2 л., 1816;1843, каза, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 60, 1 л., 1855, каза, политически въпроси/външна политика

а.е. 61, 1 л., 1877, каза, политически въпроси/емиграция

а.е. 62, 2 л., 1883, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 63, 1 л., 1861, санджак, право и администрация/ администрация

а.е. 1, 11 л., 1660-1661, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2-3, 2 л., 1673-1771, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 1-2, 2 л., 1667-1721, кадия, стопански въпроси/приходи, данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 3-5, 3 л., 16401-1652, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки

а.е. 6, 1 л., 1667-1668, кадия, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 7-11, 5 л., 1637-1651, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 12-31, 22 л., 1623-1868, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1815, валия, политически въпроси/националноосвободителни движения

а.е. 2, 1 л., 1854, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 3, 1 л., 1694-1695, войска, стопански въпроси/съобщения, транспорт, мензили

а.е. 4, 1 л., 1700-1701, войска, политически въпроси/външна политика с Австрия

а.е. 5, 1 л., 1815, войска, право и администрация/административни органи – султан

а.е. 6-7, 23 л., 1697-1698, войска, военно дело/родове войска

а.е. 8, 1 л., 1853, войска, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 9-155, 309 л., 1569-1872, войска, без определена тематика

а.е. 156, 1 л., 1690-1691, кадия, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 157, 1 л., 1691-1692, кадия, стопански въпроси/приходи, конфискации

а.е. 158-159, 2 л., 1658-1686, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 160-162, 4 л., 1666-1685, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 163-169, 8 л., 1668-1670, кадия, политически въпроси/задължения към държавата

а.е. 170, 1 л., 1692-1693, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 171, 1 л., 1640-1641, кадия, религии/мохамеданска религия

а.е. 172-184, 25 л., 1614-1893, кадия, без да е определена тематиката

а.е. 185, 1 л., 1658-1659, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки

а.е. 186, 1 л., 1716-1717, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна

а.е. 187-193, 59 л., 1857-1866, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 194-280, 174 л., 1663-1881, санджак, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1676; 1853, вилает, стопански въпроси/приходи

а.е. 3, 1 л., 1877, вилает, стопански въпроси/разходи

а.е. 4, 2 л., 1691, вилает, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 5, 1 л., 1845, вилает, военно дело/войска

а.е. 6, 1 л., 1756, вилает, религия/мохамеданска

а.е. 7-10, 8 л., 19.в., войска, стопански въпроси/тимари

а.е. 11-14, 4 л., 1753-19.в., войска, стопански въпроси/разходи

а.е. 15-103, 256 л., 1630-19.в., войска, стопански въпроси/разходи

а.е. 104-105, 3 л., 1663-1694, войска, стопански въпроси/баланси

а.е. 106-107, 2 л., 1691-1693, войска, стопански въпроси/търговия

а.е. 108-121, 17 л., 1674-1864, войска, стопански въпроси/транспорт

а.е. 122-129, 13 л., 1691-19.в., войска, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 130-131, 2 л., 1755; 18.в., войска, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 132-136, 5 л., 1785; 19.в., войска, политически въпроси/народноосвободително движение

а.е. 137, 1 л., 1863, войска, политически въпроси/емиграция

а.е. 138-139, 3 л., 1863, мухафъз, политически въпроси/външна политика

а.е. 140-144, 5 л., 1686; 19.в., войска, право и администрация/правни въпроси

а.е. 145-188, 52 л., 1662-1791, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 189-221, 49 л., 1794-19.в., мухафъз, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 222-246, 47 л., 1683-19.в., войска, право и администрация/разни

а.е. 247-248, 2 л., 1682; 1845, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 249-253, 5 л., 1661-1693, войска, право и администрация/политическа и финансова

а.е. 258-262, 19 л., 1801-1878, мухафъз, военно дело/войска

а.е. 263, 1 л., 1663, войска, военно дело/флот

а.е. 264-336, 139 л., 1658-1880, войска, военно дело/военно снабдяване

а.е. 337-398, 150 л., 1582-17.в., войска, военно дело/крепости

а.е. 399-490, 202 л., 1604-19.в., войска, военно дело/крепости

а.е. 491-504, 15 л., 1682-1853, войска, военно дело/военна история

а.е. 505, 1 л., 1819, войска, религия, мохамеданство

а.е. 506-510, 9 л., 1659-1692, дефтердар, стопански въпроси/приходи

а.е. 511, 1 л., 1678, джизиедар, стопански въпроси/приходи

а.е. 512, 1 л., 1692, каза, стопански въпроси/мюлк

а.е. 513, 1 л., 19.в., каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 514-521, 9 л., 1594-1686, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 522, 4 л., 1575, каза, стопански въпроси/баланси

а.е. 523, 1 л., 1672, каза, стопански въпроси/търговия

а.е. 524-527, 5 л., 1663-1672, каза, стопански въпроси/транспорт

а.е. 528, 1 л., б.д., кадия, право и администрация/правни въпроси

а.е. 529-537, 14 л., 1614-1850, каза, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 538, 1 л., 1669, каза, право и администрация/разни

а.е. 539, 1 л., 19.в., каза, военно дело/войска

а.е. 540-541, 4 л., 1657; 1658, каза, военно дело/военно снабдяване

а.е. 542, 1 л., 1806, каза, военно дело/военна история

а.е. 543-544, 2 л., 1640-1645, каза, религия/мохамеданска религия

а.е. 545-546, 5 л., 1691; 1720, каза, религия/мохамеданска религия

а.е. 547, 1 л., 1664, каза, стопански въпроси/зеамети

а.е. 548-554, 10 л., 1839-19.в., кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 555, 1 л., 1692, каза, стопански въпроси/мюлк

а.е. 556-562, 19 л., 1650-1700, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 563-569, 11 л., 1663-1867, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 570-572, 12 л., 1663-1860, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 573, 1 л., 1852, каза, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 574-576, 12 л., 16.-18.в., каза, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 577-584, 21 л., 1694-1873, каза, политически въпроси/емиграция

а.е. 585-586, 2 л., 1856; 1885, каза, право и администрация/финансова и политическа администрация

а.е. 587, 1 л., 1843, каза, политически въпроси/външна политика

а.е. 588-589, 9 л., 1851; 1874, каза, право и администрация/правни въпроси

а.е. 590-592, 3 л., 1679-1858, каза, право и администрация/финансова и политическа администрация

а.е. 593, 1 л., 18.в., каймакам, право и администрация/разни

а.е. 594-598, 6 л., 1685; б.д., каза, военно дело/войска

а.е. 599, 1 л., 18.в., каза, военно дело/военно снабдяване

а.е. 600-604, 5 л., 1705, каза, военно дело/крепости

а.е. 605, 1 л., 1857, малсандък, стопански въпроси/тимари

а.е. 606, 1 л., 19.в., малсандък, стопански въпроси/приходи

а.е. 607-635, 110 л., 1683; б.д., мухасъл, стопански въпроси/разходи

а.е. 636, 1 л., 1849, малсандък, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 637, 1 л., 1865, малсандък, стопански въпроси/бедствия

а.е. 638, 1 л., 1861, мухасъл, стопански въпроси/помощи

а.е. 639, 4 л., 1865, малсандък, политически въпроси/емиграция

а.е. 640, 1 л., 1864, малсандък, политически въпроси/външна политика

а.е. 641-642, 2 л., 18.в. -1865, дефтердар, право и администрация/финансова и политическа администрация

а.е. 643, 1 л., 18.в., мухасъл, право и администрация/разни

а.е. 644, 1 л., 1862, малсандък, военно дело/здравеопазване

а.е. 645, 4 л., 1691, дефтердар, военно дело/флот

а.е. 646-647, 2 л., 1716; 1865, малсандък, военно дело/флот

а.е. 648, 2 л., 18.в., митница, религия/мохамеданска религия

а.е. 649-650, 4 л., 1586; 1686, пристанище, стопански въпроси/приходи

а.е. 651, 2 л., 1683, санджак, стопански въпроси/зеамети

а.е. 652-664, 15 л., 1585-19.в., санджак, стопански въпроси/тимари

а.е. 665-666, 3 л., 1632-1683, санджак, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 667-684, 22 л., 1630-1833, вилает, стопански въпроси/приходи

а.е. 685-699, 32 л., 1663-1873, санджак, стопански въпроси/разходи

а.е. 700, 2 л., 1633, санджак, стопански въпроси/баланси

а.е. 701-704, 4 л., 1676-1848, санджак, стопански въпроси/търговия

а.е. 705-716, 12 л., 1662; б.д., санджак, стопански въпроси/транспорт

а.е. 717, 2 л., 19.в., санджак, политически въпроси/народоосвободителни движения

а.е. 718-731, 42 л., 1862-19.в., санджак, политически въпроси/емиграция

а.е. 732, 1 л., 1715; б.д., санджак, политически въпроси/външна политика

а.е. 733-737, 6 л., 1673-19.в., санджак, право и администрация/правни въпроси

а.е. 738, 1 л., 1669, санджак, право и администрация

а.е. 739-759, 32 л., 1674-1852, санджак, право и администрация/ политическа и финансова администрация

а.е. 760-768, 11 л., 1856-19.в., санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 769-772, 4 л., 1661-1699, санджак, право и администрация/разни

а.е. 773-774, 3 л., 1596; 19.в., санджак, културно-просветни въпроси/училища

а.е. 775, 2 л., 1855, санджак, военно дело/войска

а.е. 776-778, 3 л., 1686-1691, санджак, военно дело/военно снабдяване

а.е. 779-788, 14 л., 1691-19.в., санджак, военно дело/крепости

а.е. 789, 1 л., 1801, санджак, военно дело/военна история

а.е. 790, 10 л., 1600, санджак, стопански въпроси/приходи

а.е. 791, 1 л., 1621, санджак, военно дело/крепости

а.е. 792, 1 л., 1636, санджак, стопански въпроси/приходи

а.е. 793, 1 л., 1663, санджак, стопански въпроси/търговия

а.е. 794, 1 л., 1664, санджак, стопански въпроси/разходи

а.е. 795, 1 л., 1691, санджак, военно дело/крепости

а.е. 796, 1 л., 1692, санджак, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 797, 6 л., 1693, санджак, военно дело/войска

а.е. 798, 1 л., 1741, санджак, културно-просветни въпроси/училища

а.е. 799-800, 2 л., 1804; 1813, санджак, стопански въпроси/разходи

а.е. 801, 1 л., 1875, санджак, военно дело/военна история

а.е. 802, 2 л., 19.в., санджак, политически въпроси/народоосвободително движение

а.е. 803, 2 л., 1812, мухафъз, стопански въпроси/разходи

а.е. 804, 2 л., 1827, войска, военно дело/крепости

а.е. 805-806, 3 л., 1879; 1863, малсандък, стопански въпроси/разходи

а.е. 807, 1 л., 1675, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 808, 2 л., 1675, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 809-810, 2 л., 1626; 1639, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 811, 1 л., 1674, войска, стопански въпроси/разходи

а.е. 812, 2 л., 1686, войска, стопански въпроси/военно снабдяване

а.е. 813, 1 л., 1699, войска, военно дело/крепости

а.е. 814, 1 л., 1766, каза, право и администрация/ /политическа и финансова администрация

а.е. 815, 1 л., 1817, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 816, 1 л., 1819, войска, военно дело/крепости

а.е. 817, 2 л., 1822, каза, религия/мохамеданска религия

а.е. 818, 1 л., 1823, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 819-820, 7 л., 1823, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 821, 1 л., 1828, каза, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 822-823, 8 л., 1830; 1834, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 824, 4 л., 1853, каза, религия/мохамеданска религия

а.е. 825, 1 л., 1855, каза, право и администрация/разни

а.е. 826, 1 л., 1861, войска, право и администрация/правни въпроси

а.е. 827, 4 л., 1866, войска, военно дело/крепости

а.е. 828, 1 л., 1870, каза, политически въпроси/емиграция

а.е. 829-830, 2 л., 19.в., б.д., войвода, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 831-832, 2 л., 19.в., войска, военно дело/крепости

а.е. 833, 1 л., 18.в., каза, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 834, 1 л., 19.в., каза, стопански въпроси/земеделие

а.е. 835, 1 л., 1693, каза, право и администрация/финансова и политическа администрация

а.е. 836-838, 3 л., 1871; 1667, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 839, 4 л., 1861, каза, политически въпроси/емиграция

а.е. 840-841, 2 л., 1671, каза, право и администрация/разни

а.е. 842-884, 1628 л., 1747-1749, подредени по схемата

а.е. 1, 1 л., 1664-1665, кадия, стопански въпроси/приходи, реквизиции

а.е. 2, 1 л., 1665-1666, войска, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 3, 1 л., 1715-1716, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети

а.е. 4-12, 43 л., 1863, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 13, 1 л., 1663-1664, санджак, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 14, 2 л., 1828-1852, санджак, без да е определена тематиката

а.е. 1, 1 л., 1732, войска, стопански въпроси/разходи

а.е. 2, 1 л., 1838, войска, военно дело/войска

а.е. 3, 1 л., 1704, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 4-5, 3 л., 1719-18., войска, военно дело/крепости

а.е. 6, 2 л., 1845, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 7-8, 2 л., 1786-18., кадия, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 9, 1 л., 1704, кадия, военно дело/крепости

а.е. 10-12, 3 л., 1663-1842, каза, стопански въпроси/зиамети

а.е. 13-44, 71 л., 16.в.-1861, каза, стопански въпроси/тимари

а.е. 45-52, 18 л., 1589-1856, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 53-55, 4 л., 1838-1873, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 56, 2 л., 1696, каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 57-58, 2 л., 1686; 19.в, каза, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 59, 1 л., 1865, каза, право и администрация /разни

а.е. 60, 3 л., 1732, каза, военно дело /крепости

а.е. 61, 1 л., 1687, каза, военно дело /военна история

а.е. 62, 4 л., 16., санджак, стопански въпроси /хасове

а.е. 63-68, 20 л., 1695-1862, санджак, стопански въпроси /зиамети

а.е. 69-143, 156 л., 1685-19.в., санджак, стопански въпроси /тимари

а.е. 144-153, 15 л., 1643-19.в., санджак, стопански въпроси /приходи

а.е. 154-159, 11 л., 1677-1863, санджак, стопански въпроси /разходи

а.е. 160, 2 л., 1678, санджак, стопански въпроси /баланси

а.е. 161, 1 л., 1712, санджак, стопански въпроси /съобщения

а.е. 162, 1 л., 1843, санджак, стопански въпроси /население

а.е. 163-164, 3 л., 1783; 19.в., санджак, политически въпроси /класи и класни отношения

а.е. 165-166, 3 л., 1789-1805, мютесариф, политически въпроси/националноосвободително движение

а.е. 167, 5 л., 1732, санджак, право и администрация /правни въпроси

а.е. 168-169, 2 л., 1659; 1682, санджак, право и администрация /политическа и финансова администрация

а.е. 170, 1 л., 17., санджак, право и администрация /мукатаи

а.е. 171-175, 5 л., 1717-1853, санджак, право и администрация /политическа и финансова администрация

а.е. 176-177, 2 л., 1833-19.в., санджак, право и администрация /разни

а.е. 178, 1 л., 19.в., санджак, военно дело /войска

а.е. 179, 1 л., 1721, санджак, военно дело /крепости

а.е. 180, 2 л., 1719, каза, стопански въпроси /тимари

а.е. 181, 1 л., 1838, каза, стопански въпроси /разходи

а.е. 182-183, 2 л., 1846; 1848, каза, стопански въпроси /зиамети

а.е. 184, 1 л., 1867, каза, стопански въпроси /разходи

а.е. 185-187, 5 л., подредени по схемата

а.е. 1-3, 3 л., 1657-1813, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 4-23, 26 л., 1585-1849, села по азбучен ред

а.е. 1-2, 3 л., 1663; 1690, войска, стопански въпроси/разходи

а.е. 3-5, 3 л., 1691-1716, войска, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 6-7, 2 л., 1662; 1839, войска, право и администрация /разни

а.е. 8, 2 л., 1716, войска, военно дело/военно снабдяване

а.е. 9-19, 18 л., 1691-19.в., войска, военно дело/крепости

а.е. 20, 8 л., 1694, кадия, военно дело/крепости

а.е. 21-30, 17 л., 16.в.-1886, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 31, 1 л., 1690, кадия, стопански въпроси/пари

а.е. 32-33, 2 л., 1642; 1663, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 34-35, 3 л., 1690; 1691, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 36, 2 л., 1658, кадия, стопански въпроси/търговия

а.е. 37-38, 2 л., 1685; 1715, кадия, стопански въпроси/транспорт

а.е. 39, 8 л., 19., кадия, стопански въпроси/помощи

а.е. 40-44, 6 л., 1866, каза, политически въпроси/емиграция

а.е. 45-46, 2 л., 1869; 1875, каза, право и администрация/правни въпроси

а.е. 47-52, 8 л., 1690-1871, каза, право и администрация /политическа и финансова администрация

а.е. 53-94, 71 л., 1590-19.в., санджак, стопански въпроси/тимари

а.е. 95-96, 3 л., 1585; 1753, санджак, стопански въпроси /мини и рударство

а.е. 97-98, 2 л., 1663; 1879, санджак, стопански въпроси /приходи

а.е. 99-109, 19 л., 1690-19.в., санджак, стопански въпроси /разходи

а.е. 110-111, 3 л., 1663; 1686, санджак, стопански въпроси /търговия

а.е. 112, 1 л., 1690, санджак, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 113-115, 5 л., 1864-1878, санджак, политически въпроси/емиграция

а.е. 116-123, 17 л., 1663-1854, санджак, право и администрация/политическа и финансова администрация

а.е. 124-125, 2 л., 1690-1857, санджак, право и администрация/разни

а.е. 126-127, 3 л., 1867; 1717, санджак, военно дело /войска

а.е. 128, 1 л., 1663, санджак, военно дело /военно снабдяване

а.е. 129-135, 7 л., 1578-1732, санджак, военно дело /крепости

а.е. 136-139, подредени по схемата

а.е. 1, 1 л., 1624-1625, кадия, стопански въпроси/приходи от данък джизие

а.е. 2-5, 4 л., 1628-1670, кадия, стопански въпроси/разходи, заплати, пенсии, издръжки

а.е. 6, 1 л., 1697-1698, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 7, 1 л., 1672-1673, кадия, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 8, 1 л., 1645-1646, кадия, религии/други религии

а.е. 9-10, 2 л., 1657-1686, кадия, без определена тематика

а.е. 11-22, 20 л., 1845-19028, кадия, без определена тематика

а.е. 23-24, 2 л., 1854-1857, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 25-30, 28 л., 1846-1864, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 31-60, 94 л., 1723-1906, санджак, без определена тематика

а.е. 61-63, 13 л., 1821-1853, кадия, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1641-1642, джизиедар, стопански въпроси/приходи от данък джизие

а.е. 2, 1 л., 1656-1657, кадия, стопански въпроси/приходи от данък джизие

а.е. 3-7, 6 л., 1640-1850, кадия, без определена тематика

а.е. 8, 1 л., 1730-1731, санджак, стопански въпроси/тимари

а.е. 9-61, 81 л., 1605-1871, кадия, без определена тематика

а.е. 62-83, 62 л., 1617-1857, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 84, 1 л., 1672-1673, кадия, стопански въпроси/приходи от данък джизие

а.е. 1, 1 л., 1791-1792, аянин, право и администрация/административни органи

а.е. 2, 1 л., 1815-1816, аянин, без определена тематика

а.е. 3, 1 л., 1855-1856, болница, без определена тематика

а.е. 4-23, 27 л., 1838-1862, валия, стопански въпроси/тимари

а.е. 24, 2 л., 1886, валия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 25-30, 6 л., 1823-1880, валия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 31-32, 6 л., 1880, валия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 33-34, 3 л., 1865-1866, валия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 35-36, 4 л., 1860-19.в., валия, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 37-39, 3 л., 1761-1845, валия, правно-административни въпроси/правни въпроси и административни отношения

а.е. 40-49, 14 л., 1792-1888, валия, правно-административни въпроси/администрация и административни органи

а.е. 50, 1 л., 1865, валия, правно-административни въпроси/полиция

а.е. 51-54, 4 л., 1788-1864, валия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 55-173, 269 л., 1727-1900, валия, без определена тематика

а.е. 174, 1 л., 1720-1721, войвода, правно-административни въпроси/администрация и административни органи

а.е. 175, 1 л., 1819-1820, войвода, без определена тематика

а.е. 176, 1 л., 1840, войска, правно-административни въпроси/правни отношения

а.е. 177-179, 3 л., 1840-1864, войска, военно дело/родове войска

а.е. 180-191, 14 л., 1788-1859, войска, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 192-231, 47 л., 1817-1874, без определена тематика

а.е. 232, 1 л., 1686-1687, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 233-239, 9 л., 1605-1704, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 240-247, 8 л., 1623-1647, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 248-256, 11 л., 1720-1794, кадия, стопански въпроси/класи и класови отношения

а.е. 257-258, 7 л., 1762-1780, кадия, стопански въпроси/националноосвободително движение, хайдутство а.е. 240-247, 8 л., 1623-1647, кадия, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 260-261, 2 л., 1763-1764, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 262, 1 л., 1687-1688, кадия, военно дело/военна история, война с италианските републики

а.е. 263-264, 2 л., 1631-1775, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 287-288, 2 л., 1848-1864, каза, стопански въпроси/тимари

а.е. 289, 1 л., 1880, каза, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 290, 1 л., 1864, каза, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума

а.е. 291-378, 123 л., 1638-1881, каза, без определена тематика

а.е. 379-409, 189 л., 1848-1869, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 410-425, 21 л., 1630-1834, мал мюдюрю, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 426-434, 16 л., 1658-1886, мал мюдюрю, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 435, 1 л., 1662-1663, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 436-439, 5 л., 1863-1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 440, 1 л., 1660-1661, мал мюдюрю, право и администрация/администрация и административни органи

а.е. 441, 1 л., 1771-1772, мал мюдюрю, военно дело/крепостни войски

а.е. 442, 22 л., 1868, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 443-499, 360 л., 1840-1886, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 500-501, 4 л., 1870-1873, областен съд, право и администрация, правно-политически въпроси

а.е. 502, 2 л., 1869-1870, областен съд, без определена тематика

а.е. 503, 1 л., 1876, мухасебе, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 504, 1 л., 1847-1848, мухасебе, без определена тематика

а.е. 505-511, 9 л., 1848-1865, мютесариф, стопански въпрси/тимари

а.е. 512-517, 37 л., 1858-1897, мютесариф, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 518, 1 л., 1882, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 519, 1 л., 1869, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 520-521, 2 л., 1871, мютесариф, политически въпроси/националноосвободителни движения

а.е. 522, 2 л., 1869, мютесариф, правни въпроси/право и правни отношения

а.е. 523-525, 3 л., 1853-1856, мютесариф, правни въпроси/административни въпроси и органи

а.е. 526, 1 л., 1854, мютесариф, правни въпроси/полиция

а.е. 527, 1 л., 1872, мютесариф, военно дело/родове войска

а.е. 528-739, 718 л., 1635-1906, мютесариф, без определена тематика

а.е. 740, 1 л., 1701-1702, полиция, стопански въпроси/тимари

а.е. 741-743, 4 л., 1868-1873, мютесариф, без определена тематика

а.е. 744, 2 л., 1849, училища, културно-просветно въпроси/училища-небългарски

а.е. 745-746, 12 л., 1849-1850, училища, без определена тематика

а.е. 747-800, 98 л., 1661-1882, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 801, 1 л., 1687-1688, села, стопански въпроси/търговия – военни доставки

а.е. 1-2, 2 л., 1689-1690, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 3, 1 л., 1690-1694, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 4, 1 л., 1779, кадия, политически въпроси/външна политика, сведения за Албания

а.е. 5-6, 2 л., 1687-1688, кадия, военно дело/войни с италианските републики

а.е. 7-8, 4 л., 1694-1841, кадия, без определена тематика

а.е. 9, 1 л., 1659-1660, каза, стопански въпроси/приходи – данък за пощенските станции

а.е. 10-12, 21 л., 1712-1848, кадия, без определена тематика

а.е. 13-18, 13 л., 1842-1878, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-3, 3 л., 1717-1841, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 4-8, 5 л., 1644-1688, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси

а.е. 9, 1 л., 1766-1767, кадия, политически въпроси/класи и класови отношения, насилие от страна органите на властта

а.е. 10, 1 л., 1779, кадия, политически въпроси/външна политика, сведения за Албания

а.е. 11, 1 л., 1782-1783, кадия, правно-административни въпроси/административни органи – еялет

а.е. 12-13, 2 л., 1677-1841, кадия, без определена тематика

а.е. 14-16, 3 л., 1732-1798, каза, стопански въпроси/тимари

а.е. 17-18, 2 л., 1660-1678, каза, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси

а.е. 19-31, 26 л., 1689-1904, кадия, без определена тематика

а.е. 32-33, 2 л., 1848-1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 34, 1 л., 1689-1690, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – данък джизие

а.е. 35, 1 л., 1862, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи – заплати

а.е. 36-39, 27 л., 1845-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1845-1859, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 3-6, 4 л., 1622-1658, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси

а.е. 7-8, 4 л., 1641-1642, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки

а.е. 9, 1 л., 1698-1699, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, мензили

а.е. 10-11, 2 л., 1686-1784, кадия, обществени и политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 12, 1 л., 1779, кадия, общестевни и политически въпроси/външна политика, сведения за Албания

а.е. 13, 1 л., 1728-1729, кадия, право и администрация/правни въпроси и отношения

а.е. 14, 1 л., 1712, кадия, право и администрация/администрация и административни органи

а.е. 15, 1 л., 1806, кадия, военно дело/военна история

а.е. 15а-22, 9 л., 1647-1871, кадия, без определена тематика

а.е. 23-25, 3 л., 1705-1767, каза, стопански въпроси/тимари

а.е. 26, 1 л., 1783-1784, каза, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, злоупотреби на органите на властта

а.е. 27-59, 48 л., 1781-1880, каза, без определена тематика

а.е. 60, 1 л., 1834, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 61-65, 5 л., 1621-1695, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 66-70, 25 л., 1848-1881, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 71-79, 17 л., 1595-1879, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 80-86, 7 л., 1672-1842, села, документите са подредени хронологически

а.е. 1, 3 л., 1701-1800, аянин, обществено-полтически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 2, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/правни въпроси, наказателни

а.е. 3-7, 5 л., 1678-1728, войска, стопански въпроси/тимари

а.е. 8-9, 5 л., 1849-1854, войска, военно дело/военна организация, всички родове войска

а.е. 10-11, 5 л., 1646-1840, войска, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 12-15, 4 л., 1658-1712, войска, военно дело/крепости

а.е. 16, 1 л., 1875, войска, без определена тематика

а.е. 17, 1 л., 1719-1720, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 18, 1 л., 1794-1795, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 19-21, 4 л., 1712-1728, кадия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 22-32, 12 л., 1659-1831, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 33-41, 12 л., 1603-1715, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 42, 1 л., 1683-1684, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 43, 1 л., 1673-1674, кадия, стопански въпроси/природни бедствия, земетресение

а.е. 44, 1 л., 1785-1886, кадия, обществени и политически въпроси/феодални размирици

а.е. 45-46, 5 л., 1717-1718, кадия, обществени и политически въпроси/национално-освободително движение в Албания

а.е. 47, 1 л., 1839, кадия, право и администрация/правни въпроси – граждански

а.е. 48-50, 3 л., 1682-1758, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 51, 1 л., 1671-1672, кадия, културно-просветни въпроси/просветни институции на други народи

а.е. 52, 1 л., 1773-1774, кадия, военно дело/военна организация, родове войска

а.е. 53, 1 л., 1683-1689, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 54, 1 л., 1771-1772, кадия, военно дело/крепости

а.е. 55-56, 2 л., 1640-1678, кадия, религия/немохамедански религии

а.е. 57-74, 23 л., 1635-1832, кадия, религия/мохамедански религии

а.е. 75-80, 81 л., 1603-1812, кадия, без определена тематика

а.е. 81, 1 л., 1800, каймакам, стопански въпроси/зиамети

а.е. 82-124, 59 л., 1828-1864, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 125-126, 3 л., 1853-1857, каймакам, стопански въпроси/гори

а.е. 127, 1 л., 1851, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 128, 1 л., 1859, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 129, 1 л., 1867, каймакам, стопански въпроси/финансии и капитал, заеми

а.е. 130-151, 46 л., 1659-1907, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, мита

а.е. 152-172, 34 л., 1682-1876, каймакам, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 173, 1 л., 1865, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 174, 2 л., 1867, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 175-177, 3 л., 1841-1846, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението; документи издадени на населението

а.е. 178, 1 л., 1726-1727, каймакам, обществени и политически въпроси/рая със специални задължения

а.е. 179, 1 л., 1861, каймакам, обществени и политически въпроси/национално-освободително движение в Албания

а.е. 180, 1 л., 1849, каймакам, стопански въпроси/външна политика – сведения за Албания

а.е. 181-184, 5 л., 1601-1862, каймакам, правни и административни въпроси

а.е. 185-209, 32 л., 1820-1879, каймакам, правни и административни въпроси

а.е. 210-213, 6 л., 1864-1866, каймакам, културно-просветни въпроси/училища небългарски

а.е. 214-219, 9 л., 1854-1865, каймакам, военно дело/родове войска

а.е. 216-219, 7 л., 1854-1867, каймакам, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 220, 1 л., 1864, каймакам, военно дело/крепости

а.е. 221-223, 3 л., 1853-1866, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 224, 1 л., 1719-1720, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети

а.е. 225-353, 325 л., 1719-1881, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 354-368, 27 л., 1625-1881, мал мюдюрю, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 369-370, 15 л., 1864-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 371, 1 л., 1662-1663, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия, държавни доставки

а.е. 372, 9 л., 1855, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 373, 1 л., 1866, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/ националноосвободителни движения

а.е. 374, 12 л., 1879, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 375, 1 л., 1833, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи

а.е. 376, 2 л., 1863, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища небългарски

а.е. 377, 1 л., 1860, мал мюдюрю, , културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 378, 1 л., 1649, мал мюдюрю, военно дело/всички родове войска

а.е. 379, 1 л., 1854, мал мюдюрю, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 380, 1 л., 1732-1733, мал мюдюрю, военно дело/крепости

а.е. 381, 5 л., 1866, мал мюдюрю, религия/мохамедански религии

а.е. 382-407, 82 л., 1697-1875, мал мюдюрюбез определена тематика

а.е. 408, 1 л., 1801-1900, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 409-411, 3 л., 1699-1780, мютесариф, стопански въпроси/зиамети

а.е. 412-440, 97 л., 1664-1873, мютесариф, стопански въпроси/тимари

а.е. 441, 1 л., 1938, мютесариф, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 442-451, 10 л., 1633-1865, мютесариф, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 454-463, 14 л., 1691-1815, мютесариф, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 464, 2 л., 1717-1718, мютесариф, обществено-политически въпроси/ националноосвободително движение в Албания

а.е. 465-466, 2 л., 1792-1839, мютесариф, обществено-политически въпроси/сведения  за Албания

а.е. 467, 1 л., 1801-1900, мютесариф, право и администрация/правни въпроси, наказателни

а.е. 468-479, 24 л., 1670-1866, мютесариф, право и администрация/административни органи

а.е. 480, 1 л., 1866, мютесариф, право и администрация/полиция

а.е. 481-485, 5 л., 1662-1808, мютесариф, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 486-488, 3 л., 1673-1712, мютесариф, военно дело/крепости

а.е. 489, 1 л., 1855, мютесариф, военно дело/Кримска война

а.е. 490, 1 л., 1653-1654, мютесариф, религии/мохамеданска религия

а.е. 491-541, 71 л., 1653-1878, мютесариф, без определена тематика

а.е. 542, 1 л., 1719-1720, полиция, стопански въпроси/зиамети

а.е. 543-548, 7 л., 1664-1713, полиция, стопански въпроси/тимари

а.е. 549, 1 л., 1727-1728, полиция, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 550, 1 л., 1700-1701, полиция, военно дело/военно командване

а.е. 551-576, 86 л., 1640-1871, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 577-596, 21 л., 1616-1840, села, подредени хронологически

а.е. 1, 1 л., 1826-1827, войвода, без определена тематика

а.е. 2-3, 3 л., 1843-19., войска, без определена тематика

а.е. 4, 1 л., 1743-1744, кадия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 5-9, 5 л., 1674-1848, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 10, 1 л., 1688-1689, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци

а.е. 11-12, 2 л., 1691-1710, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 13-14, 2 л., 1671-1678, кадия, обществено-политически въпроси/злоупотреби на органите на властта

а.е. 15, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/сведения за Албания

а.е. 16-17, 2 л., 1730-1806, кадия, право и администрация/правни въпроси

а.е. 18-19, 2 л., 1697-1730, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 20-21, 2 л., 1660-1764, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 22, 1 л., 1682, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 23-28, 19 л., 1613-1840, кадия, без определена тематика

а.е. 29, 1 л., 1861, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 30, 1 л., 1846, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 31, 1 л., 1855, кадия, военно дело/Кримска война

а.е. 32-74, 54 л., 1601-1878, каймакам, без определена тематика

а.е. 75-76, 3 л., 1841-1848, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 77-79, 3 л., 1636-1660, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 80-85, 29 л., 1849-1882, мал мюдюрю, без определна тематика

а.е. 86-94, 13 л., 1782-1883, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 95-97, 8 л., 1627-1840, села, подредени хронологически

а.е. 98, 2 л., 1898, 1907, разписка за изплатен данък, тапия за владеене на къща и двор

а.е. 1, 1 л., 1672-1673, кадия, стопански въпроси/финансии и капитал, пари и кредит

а.е. 2, 1 л., 1665-1666, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби

а.е. 3, 1 л., 1639-1640, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 4, 1 л., 1607, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 5, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/сведения за Албания

а.е. 6-9, 6 л., 1635-1662, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 10, 1 л., 1658-1659, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби

а.е. 11-12, 2 л., 1840-1887, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 13-17, 7 л., 1787-1907, без определена тематика

а.е. 18-37, 22 л., 1604-1783, села, без определена тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1658-1686, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 3-4, 2 л., 1677-1800, кадия, обществено-политически въпроси/задължения към държавата

а.е. 5, 1 л., 1734-1735, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби

а.е. 6-9, 5 л., 1642-1840, кадия, без определена тематика

а.е. 10, 1 л., 1707-1708, каза, стопански въпроси/тимари

а.е. 11-15, 5 л., 1830-1883, каза, без определена тематика

а.е. 16-17, 2 л., 1633-1694, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 1, 1 л., 1840-1841, нахия, без определена тематика

а.е. 1-2, 1 л., 1870-1876, ашар идареси, стопански въпроси/приходи

а.е. 3, 1 л., 1805, ашар идареси, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 4, 1 л., 1809, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 5, 1 л., 1868, беледие, стопански въпроси/приходи

а.е. 6, 1 л., 1872, беледие, стопански въпроси/баланси

а.е. 7-8, 3 л., 1877-1878, беледие, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 9, 1 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/помощи

а.е. 10-12, 16 л., 1846, войска, стопански въпроси/тимари

а.е. 13-14, 2 л., 1842-1853, войска, стопански въпроси/гори

а.е. 15, 1 л., б.д., войска, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 16-24, 13 л., 1811-1852, войска, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби

а.е. 25-53, 67 л., 1670-1874, войска, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 54-57, 5 л., 1700-1828, войска, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 58-63, 49 л., 1701-1852, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 64, 1 л., 1853, войска, стопански въпроси/бедствие – пожари

а.е. 65-66, 2 л., 1853, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 67-68, 2 л., 1828-1832, войска, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 69, 1 л., 1802, войска, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Влашко

а.е. 75-89, 19 л., 1786-1857, войска, администрация/административни органи

а.е. 90-91, 2 л., 1848-1856, войска, администрация/полиция и пожарна

а.е. 92-93, 4 л., 1840-1861, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 94-117, 34 л., 1771-1873, войска, военно дело/военна организация – командване, родове войска

а.е. 118-119, 3 л., 1773-1791, войска, военно дело/флота

а.е. 120-159, 51 л., 1771-1877, войска, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 160-187, 38 л., 1651-1863, войска, военно дело/крепости

а.е. 188-222, 41 л., 1772-1857, войска, военно дело/военна история – войни

а.е. 223-253, 66 л., 1788-1871, войска, без определена тематика

а.е. 254-255, 2 л., 1871, дефтердар, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 256-257, 2 л., 1660-1663, войска, военно дело/крепости

а.е. 258, 1 л., 1873, сиротска каса, стопански въпроси/финанси и капитал

а.е. 259, 1 л., 1703, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 260-261, 3 л., 1668-1671, кадия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 261а-263, 13 л., 1573-1866, кадия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 270-283, 15 л., 1599-1845, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 284-290, 28 л., 1661-1832, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна държавни доставки, пазари, панаири

а.е. 291-297, 7 л., 1660-1685, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – сухопътен и воден

а.е. 298-302, 5 л., 1674-1800, кадия, обществено-стопански въпроси/класи и класови отношения – задължения към държавата

а.е. 303-305, 3 л., 1665-1686, кадия, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения

а.е. 306-307, 2 л., 1786-1798, кадия, право и администрация/разни

а.е. 308-317, 20 л., 1665-1773, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 318-320, 3 л., 1771-1786, кадия, военно дело/военна история

а.е. 321-324, 7 л., 1601-1812, кадия, без определена тематика

а.е. 325, 1 л., 1861, каймакам, стопански въпроси/зиамети

а.е. 326-331, 6 л., 1738-1874, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 332, 74 л., 1873-1874, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк – частна собственост

а.е. 333-3366, 6 л., 1847-1876, каймакам, стопански въпроси/гори

а.е. 337, 1 л., 1878, каймакам, стопански въпроси/манифактура и фабрично производство

а.е. 338-340, 4 л., 1874-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал

а.е. 341-366, 41 л., 1842-1874, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници

а.е. 367-373, 12 л., 1843-1871, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 374-375, 2 л., 1854-1865, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 376-377, 3 л., 1841-1848, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 378-385, 32 л., 1856-1866, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 385а-388, 149 л., 1841-1876, каймакам, стопански въпроси/население – данни за броя на населението, документи издавани на населението

а.е. 389, 1 л., 1864, каймакам, обществено-политически въпроси/хайдутство

а.е. 389а-395, 22 л., 1780-1861, каймакам, стопански въпроси/емиграция

а.е. 396-407, 12 л., 1841-1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси

а.е. 408-430, 87 л., 1845-1877, каймакам, право и администрация/административни органи

а.е. 431, 1 л., 1872, каймакам, право и администрация/полиция

а.е. 432, 1 л., 1801-1900, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 433-439, 8 л., 1841-1874, каймакам, военно дело/военна организация – всички родове войски

а.е. 440-447, 35 л., 1854-1878, каймакам, военно дело/въоражаване и военно снабдяване

а.е. 448-451, 7 л., 1855-1878, каймакам, военно дело/военна история – войни с други страни

а.е. 452, 1 л., 1843, каймакам, военно дело/мохамедански религии

а.е. 453-480, 50 л., 1671-1874, каймакам, без определена тематика

а.е. 481, 1 л., 1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 482-494, 18 л., 1844-1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 495, 12 л., 1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/гори

а.е. 496-534, 1343 л., 1841-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/ приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници

а.е. 535-554, 134 л., 1845-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 555, 1 л., 1855, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси

а.е. 556-561, 24 л., 1857-1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – сухопътен и воден

а.е. 562, 1 л., 1864, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 563, 1 л., 1865, мал мюдюрю, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения

а.е. 564-569, 7 л., 1866-1875, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи

а.е. 570-571, 10 л., 1866-1868, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 572, 1 л., 1876, мал мюдюрю, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 573-577, 24 л., 1856-1868, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 578-582, 14 л., 1858-1877, меджлис-и тиджарет, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения

а.е. 583, 1 л., 1873, меджлис-и даави, право и администрация/правни въпроси – граждански отношения

а.е. 584-586, 3 л., 1866-1867, меджлис, стопански въпроси/ приходи от данъци, такси, глоби и др. приходоизточници

а.е. 587-595, 36 л., 1868-1878, меджлис, право и администрация/граждански отношения

а.е. 596, 1 л., 1876, меджлис, без определена тематика

а.е. 597-597а, 3 л., 1871-1872, менафи сандък, стопански въпроси/финанси и кредит

а.е. 598-602, 6 л., 1855-1867, митница, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници

а.е. 603-607, 5 л., 1670-1847, митница, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 608-612, 6 л., 1852-1861, митница, стопански въпроси/баланси

а.е. 613-614, 2 л., 1791-1864, митница, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 615, 1 л., 1700-1701, митница, право и администрация/административни органи

а.е. 616, 1 л., 1753-1754, митница, военно дело/крепости и крепостни войни

а.е. 617, 1 л., 1875, мухесебе, стопански въпроси/гори

а.е. 618-620, 5 л., 1850-1873, мехасебе, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 621-640, 174 л., 1856-1877, мухасебе, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита и др. приходоизточници

а.е. 641-675, 65 л., 1868-1877, мухасебе, стопански въпроси/баланси

а.е. 676-677, 15 л., 1848-1870, мухасебе, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна

а.е. 678, 1 л., 1860, мухасебе, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 679-681, 3 л., 1854-1875, мухасебе, право и администрация/правни въпроси

а.е. 682, 65 л., 1870, мухасебе, стопански въпроси/баланси

а.е. 683, 1 л., 1860, мухасебе, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 684-685, 3 л., 1862-1877, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 686, 3 л., 1673, мютесариф, стопански въпроси/зиамети

а.е. 687-689, 4 л., 1691-1853, мютесариф, стопански въпроси/тимари

а.е. 690-691, 3 л., 1875-1878, мютесариф, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 692, 1 л., 1871, мютесариф, стопански въпроси/мюлк

а.е. 693-696, 4 л., 1701-1878, мютесариф, стопански въпроси/земеделие

а.е. 697-698, 2 л., 1870-1877, мютесариф, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 699-705, 10 л., 1870-1877, мютесариф, стопански въпроси/гори

а.е. 706, 1 л., 1877, мютесариф, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 707, 1 л., 1876, мютесариф, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 708, 1 л., 1856, мютесариф, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 709-716, 10 л., 1871-1876, мютесариф, стопански въпроси/финанси и капитал

а.е. 717-773, 117 л., 1697-1878, мютесариф, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби и др. приходоизточници

а.е. 774-788, 15 л., 1849-1882, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 791-801, 16 л., 1840-1878, мютесариф, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна, държавни доставки, пазари, панаири

а.е. 802-808, 9 л., 1866-1878, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 809, 1 л., 1839, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 810-813, 5 л., 1871-1876, мютесариф, стопански въпроси/население – данни за броя на населението

а.е. 814, 1 л., 1874, мютесариф, стопански въпроси/бедствия

а.е. 815, 1 л., 1871, мютесариф, обществено-политически въпроси/ националноосвободително движение, народна съпротива

а.е. 816-830, 18 л., 1860-1878, мютесариф, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 831, 1 л., 1860, мютесариф, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 832-865, 40 л., 1828-1878, мютесариф, право и администрация/правни въпроси

а.е. 866-907, 99 л., 1712-1878, мютесариф, право и администрация/административни органи

а.е. 908-910, 3 л., 1872-1875, мютесариф, право и администрация/полиция

а.е. 911-921, 127 л., 1839-1878, мютесариф, право и администрация/разни

а.е. 922-924, 3 л., 1868-1874, мютесариф, културно-просветни въпроси/училища – небългарски

а.е. 925-946, 24 л., 1867-1878, мютесариф, военно дело/военна организация, всички родове войска

а.е. 947-956, 30 л., 1854-1878, мютесариф, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 957, 1 л., 1701-1800, мютесариф, военно дело/крепости

а.е. 958-967, 10 л., 1853-1878, мютесариф, военно дело/военна история, войни с други страни

а.е. 968, 3 л., 1863, мютесариф, религии/мохамедански религии

а.е. 970-1005, 151 л., 1678-1877, мютесариф, без определена тематика

а.е. 1006-1017, 48 л., 1876-1877, орман меймуру, стопански въпроси/гори

а.е. 1018, 1 л., 1840, полиция, право и администрация/правни въпроси и отношения

а.е. 1019, 1 л., 1877, полиция, право и администрация

а.е. 1020-1028, 12 л., 1841-1878, полиция, право и администрация

а.е. 1029-1030, 2 л., 1878, полиция, военна история/Освободителната руско-турска война

а.е. 1031, 1 л., 1864, поща, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита

а.е. 1032, 1 л., 1865, поща, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна

а.е. 1033-1035, 4 л., 1861-1865, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 1036, 1 л., 1770-1771, пристанища, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна

а.е. 1037-1040, 9 л., 1698-1879, пристанища, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 1041, 1 л., 1801-1900, пристанища, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 1042, 1 л., 1735, пристанища, военно дело/военна история, войни с други страни

а.е. 1043, 1 л., 1860-1861, пристанища, без определена тематика

а.е. 1044, 1 л., 1669-1670, русумат идареси, стопански въпроси/зиамети

а.е. 1045-1055, 16 л., 1706-1861, русумат идареси, стопански въпроси/тимари

а.е. 1056, 1 л., 1813, русумат идареси, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 1057, 1 л., 1830, русумат идареси, стопански въпроси/мюлк

а.е. 1058, 1 л., 1846, русумат идареси, стопански въпроси/лов

а.е. 1059-1066, 53 л., 1618-1877, русумат идареси, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита, конфискации

а.е. 1067-1070, 5 л., 1841-1878, русумат идареси, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 1071, 4 л., 1840, русумат идареси, стопански въпроси/баланси

а.е. 1072-1076, 5 л., 1723-1864, русумат идареси, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна, пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 1077-1079, 6 л., 1841-1863, русумат идареси, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен-

а.е. 1080, 1 л., 1841, русумат идареси, право и администрация/административни органи

а.е. 1081-1082, 6 л., 1717-1849, русумат идареси, право и администрация/ административни органи

а.е. 1083, 1 л., 1771-1772, русумат идареси, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 1084, 6 л., 1774-1775, русумат идареси, военно дело/военна история

а.е. 1085-1086, 2 л., 1845-1846, русумат идареси, без определена тематика

а.е. 1087, 6 л., 1876, тахрират, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 1088-1092, 12 л., 1875-1876, тахрират, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, мита, конфискации

а.е. 1093, 2 л., 1874, тахрират, стопански въпроси/данни за населението

а.е. 1094, 1 л., 1876, тахрират, право и администрация/граждански отношения

а.е. 1095-1098, 4 л., 1865-1877, тахрират, право и администрация/административни органи

а.е. 1099-1180, 121 л., 1675-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 2 л., 1792-1792, войска, военно дело/ родове войски

а.е. 2, 2 л., 1854, войска, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 3, 1 л., 1778, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 4-6, 3 л., 1688-1699, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 7, 1 л., 1665, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 8-11, 4 л., 1657-1772, кадия, стопански въпроси/ търговия – външна и вътрешна, държавни доставки, пазари, панаири

а.е. 12-15, 4 л., 1692-1806, кадия,общи политически въпроси/ класи и класови отношение

а.е. 16-17, 2 л., 1840-1866, кадия, право и администрация/ граждански отношения

а.е. 18-20, 3 л., 1696-1698, кадия, военно дело/ военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 21, 1 л., 1756-1757, кадия, общи колекция/ без да е определена тематиката

а.е. 22-23, 3 л., 1873-1875, каймакам, стопански въпроси/ земеделие

а.е. 24-33, 24 л., 1872-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби, конфискация, мита

а.е. 34-35, 2 л., 1871, каймакам, стопански въпроси/разходи

а.е. 36-37, 2 л., 1856-1877, каймакам, стопански въпроси/ баланси

а.е. 38-39, 2 л., 1673-1686, каймакам, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, държавни доставки, пазари, панаири

а.е. 40, 5 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – сухопътен и воден

а.е. 41, 65 л., 1847-1848, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 42, 1 л., 1699-1970, каймакам, общи политически въпроси/ класи и класови отношения

а.е. 43, 1 л., 1857-1858, каймакам, общи политически въпроси/ емиграция

а.е. 44, 1 л., 1878, каймакам, право и администрация/ правно-граждански отношения

а.е. 45, 2 л., 1701-1800, каймакам, право и администрация/администрация

а.е. 46, 1 л., 1856, каймакам, военно дело/ военно снабдяване

а.е. 47-52, 6 л., 1842-1876, каймакам, без определена тематика

а.е. 53, 1 л., 1873, малмюдюр, стопански въпроси/земеделие

а.е. 54-60, 11 л., 1856-1876, малмюдюр, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, юшур, глоби, мита, конфискация и др

а.е. 61, 1 л., 1875, малмюдюр, стопански въпроси/разходи

а.е. 62-63, 19 л., 1873-1875, малмюдюр, без определена тематика

а.е. 64, 1 л., 1870, меджлис-и тиджарет, право и администрация/право-граждански отношения

а.е. 65, 2 л., 1875, меджлис-и деави, без определена тематика

а.е. 66-68, 3 л., 1859-1860, митница, стопански въпроси/приходи от данъци, мита, такси, конфискация, глоби и др.

а.е. 69, 3 л., 1875, полиция, право и администрация/наказателно право

а.е. 70, 1 л., 1875, пристанище, стопански въпроси/приходи

а.е. 71, 1 л., 1670, пристанище, право и администрация/администрация

а.е. 72-84, 50 л., 1668-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 85, 1 л., 1864 кадия, правни въпроси/ администрация

а.е. 86, 6 л., 1867, без фондообразувател, други земи

а.е. 1, 1 л., 1701-1800, аянин, право и администрация/административни органи

а.е. 2-3, 2 л., 1874-1876, беледие, стопански въпроси/приходи

а.е. 4-5, 2 л., 1870-1871, беледие, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 6-11, 14 л., 1870-1871, беледие, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 12, 2 л., 1870, беледие, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 13, 16 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 14-15, 8 л., 1872-1874, беледие, право и администрация/граждански въпроси

а.е. 16-18, 6 л., 1873-1876, беледие, право и администрация/административни органи

а.е. 19, 1 л., 1877, беледие, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 20, 2 л., 1876, беледие, без определена тематика

а.е. 21-23, 2 л., 1872-1877, болница, здравеопазване

а.е. 24, 1 л., 1808, войвода, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 25, 2 л., 1807, беледие, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 26, 1 л., 1817, беледие, право и администрация

а.е. 27-30, 4 л., 1825-1829, беледие, без определена тематика

а.е. 31, 1 л., 1673-1674, войска, стопански въпроси/търговия, държавни доставки

а.е. 32-33, 2 л., 1791-1792, войска, общестевно-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 34-36, 46 л., 1853-1880, войска, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 47, 1 л., 1801-1900, войска, без определена тематика

а.е. 48, 1 л., 1698-1699, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 49-50, 2 л., 1657-1666, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 51, 1 л., 1678-1679, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 52-57, 6 л., 1620-1871, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 58, 2 л., 1700-1701, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 59-65, 8 л., 1681-1868, кадия, право и администрация/правни въпроси

а.е. 65а, 2 л., 1673-1674, кадия, право и администрация/администрация

а.е. 66, 1 л., 1669-1670, кадия, военно дело/родове войски

а.е. 67-69, 4 л., 1692-1832, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 70-74, 6 л., 1788-1869, кадия, без определена тематика

а.е. 75-77, 3 л., 1871-1874, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 78-79, 2 л., 1834-1837, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 80, 1 л., 1874, каймакам, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 81-84, 19 л., 1871-1874, каймакам, стопански въпроси/мюлк

а.е. 85, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/земеделие, скотовъдство

а.е. 86-91, 20 л., 1867-1877, каймакам, стопански въпроси/земеделие

а.е. 92-95, 6 л., 1875-1877, каймакам, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 96-99, 5 л., 1870-1874, каймакам, стопански въпроси/гори

а.е. 100, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/лов

а.е. 101, 1 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/риболов

а.е. 102-115, 14 л., 1869-1877, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 116-117, 3 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/фабрично производство

а.е. 118-135, 57 л., 1869-1876, каймакам, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 136-222, 258 л., 1853-1878, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.

а.е. 223-238, 22 л., 1859-1877, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 239-247, 12 л., 1854-1875, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 248-258, 16 л., 1859-1877, каймакам, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна

а.е. 259-261, 3 л., 1854-1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен

а.е. 262-266, 7 л., 1870-1875, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 267-276, 68 л., 1860-1877, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 277, 1 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/природни и др. бедствия

а.е. 278-281, 28 л., 1873-1875, каймакам, стопански въпроси/помощи

а.е. 282-302, 58 л., 1860-1878, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 303-356, 54 л., 1855-1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси и отношения

а.е. 357-415, 78 л., 1854-1878, каймакам, право и администрация/администрация

а.е. 416-427, 13 л., 1855-1877, каймакам, право и администрация/полиция

а.е. 428-437, 116 л., 1862-1877, каймакам, право и администрация/разни

а.е. 438-446, 9 л., 1859-1877, каймакам, културно-просветни въпроси/училища небългарски

а.е. 447, 1 л., 1875, каймакам, право и администрация/старини

а.е. 448-465, 24 л., 1870-1877, каймакам, право и администрация/здравеопазване

а.е. 466-480, 21 л., 1868-1878, каймакам, военно дело/военна организация – родове войска

а.е. 481-525, 60 л., 1845-1877, каймакам, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 526-536, 13 л., 1875-1878, каймакам, военно дело/войни с други страни

а.е. 537, 1 л., 1876, каймакам, религии/християнски религии

а.е. 538-588, 163 л., 1501-1877, каймакам, без определена тематика

а.е. 589, 1 л., 1705-1706, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 589а, 1 л., 1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/земеделие

а.е. 590, 1 л., 1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 590а, 1 л., 1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси и кредит

а.е. 591-680, 1535 л., 1855-1878, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, юшур, глоби, мита

а.е. 681-697, 32 л., 1854-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 698-728, 55 л., 1855-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси

а.е. 729-730, 5 л., 1872-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 731-733, 4 л., 1859-1870, мал мюдюрю, общестевно-политически въпроси/емиграция

а.е. 734, 1 л., 1870, мал мюдюрю, право и администрация/граждански отношения

а.е. 735-737, 6 л., 1875-1877, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи

а.е. 738, 2 л., 1862, мал мюдюрю, право и администрация/полиция

а.е. 739-740, 4 л., 1853-1877, мал мюдюрю, право и администрация/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 740а-744, 12 л., 1842-1879, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 745, 2 л., 1856, меджлис-и даави, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 746-750, 14 л., 1871-1877, меджлис-и даави, право и администрация/престъпления, наказания, граждански въпроси

а.е. 751-752, 8 л., 1874-1875, меджлис-и даави, без определена тематика

а.е. 753-821, 599 л., 1866-1877, меджлис-и даави, стопански въпроси/общополезни каси

а.е. 822-828, 31 л., 1869-1874, меджлис-и даави, без определена тематика

а.е. 829, 2 л., 1874, полиция, стопански въпроси/приходи

а.е. 830, 1 л., 1872, полиция, право и администрация/престъпления

а.е. 831-832, 4 л., 1862, полиция, право и администрация/полиция

а.е. 833, 2 л., 1873, полиция, право и администрация/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 835-836, 2 л., 1658-1800, русумат идареси, обществено-политически въпроси/задължения към държавата

а.е. 837, 1 л., 1862, полиция, русумат идареси, право и администрация/аянин

а.е. 838-871, 345 л., 1862-1872, тахрират, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 872-1005, 318 л., 1673-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 3 л., 1730-1755, подредени хронологично

а.е.1, 1 л., 1875, беледие, стопански въпроси/разходи

а.е.2, 1 л., 1876, беледие, културно-просветни въпроси/училище небългарски

а.е.3, 1 л., 1678-1679, кадия, стопански въпроси/държавни доставки

а.е.4, 1 л., 1782, кадия, право и администрация/правни наказателни

а.е.5-6, 2 л., 1657-1674, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е.7-10, 15 л., 1865-1873, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е.11-13, 20 л., 1865-1873, каймакам, стопански въпроси/мюлк

а.е.14, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/земеделие

а.е.15-21, 7 л., 1872-1875, каймакам, стопански въпроси/общополезни каси

а.е.22-24, 21 л., 1865-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби, мито

а.е.25, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е.26, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е.27, 2 л., 1873-1874, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи

а.е.28-32, 14 л., 1858-1876, каймакам, право и администрация/правни отношения

а.е.33-35, 3 л., 1877-1879, каймакам, право и администрация/администрация

а.е.36, 1 л., 1877, каймакам, военно дело/въоръжаване

а.е.37-40, 9 л., 1873-1876, каймакам, без определена тематика

а.е.41, 15 л., 1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/общественополезни каси

а.е.42-57, 84 л., 1869-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, юшур, такси, глоби и др.

а.е.58-59, 2 л., 1859-1873, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е.60-64, 47 л., 1860-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси

а.е.65, 2 л., 1870, мал мюдюрю, стопански въпроси/помощи

а.е.66-67, 6 л., 1875-1876, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища – небългарски

а.е.68-70, 25 л., 1872-1874, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е.71-71а, 3 л., 1874-1887, меджлис-и даави, стопански въпроси/приходи от съдебни такси

а.е.72-72а, 18 л., 1874, меджлис-и даави, право и администрация/приходи

а.е.73-103, 101 л., 1866-1878, менафи сандък, стопански въпроси/общополезни каси

а.е.104, 1 л., 1861, митница, стопански въпроси/приходи от мита

а.е.105, 1 л., 1874, полиция, стопански въпроси/държавни строежи

а.е.106-113, 47 л., 1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1878, ашар идареси, стопански въпроси/земеделие

а.е. 2, 1 л., 1791-92, войска, право и администрация/аянин

а.е. 3-4, 3 л., 1791-1861, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжение

а.е. 5, 1 л., 1715-16, кадия, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 6-13, 9 л., 1622-1698, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 14-23, 10 л., 1640-1677, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 24-27, 5 л., 1665-1698, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна

а.е. 28-30, 3 л., 1868-1784, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 31-34, 4 л., 1698-1821, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 35-38, 7 л., 1793-1865, кадия, право и администрация/граждански, наказателни въпроси

а.е. 39, 1 л., 1834, кадия, право и администрация/администрация

а.е. 40, 6 л., 1595, кадия, военно дело/флота

а.е. 41-46, 6 л., 1639-1772, кадия, военно дело/въоръжение и военно снабдяване

а.е. 47, 6 л., 1715-1716, кадия, военно дело/крепости

а.е. 48, 1 л., 1783-84, кадия, военно дело/военна история – войни с други страни

а.е. 49-54, 16 л., 1674-1870, кадия, без определена тематика

а.е. 55-57, 10 л., 1874, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 58, 1 л., 1843, каймакам, стопански въпроси/зиамети

а.е. 59-61, 5 л., 1847-1865, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 62, 1 л., 1642-43, каймакам, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 63-67, 16 л., 1869-1876, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 68, 1 л., 1847-1865, каймакам, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 69-126, 97 л., 1870-1877, каймакам, стопански въпроси/гори

а.е. 127, 5 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 128-129, 2 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 130-154, 135 л., 1721-1877, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, юшюр, конфискации, мито и др.

а.е. 155-157, 5 л., 1689-1864, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 158-160, 6 л., 1864-1870, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 161-162, 2 л., 1854-1872, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 163, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 164-180, 148 л., 1872-1874, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 181, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/бедствия

а.е. 182, 1 л., 1863, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 183-186, 4 л., 1860-1877, каймакам, право и администрация/правни въпроси

а.е. 187-193, 34 л., 1833-1875, каймакам, право и администрация/административни органи

а.е. 194, 2 л., 1855, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 195-197, 27 л., 1860-1877, каймакам, военно дело/военна организация, родове войска

а.е. 198-200, 10 л., 1845-1862, каймакам, военно дело/въоръжаване и военно дело

а.е. 201-202, 3 л., 1855-1863, каймакам, военно дело/крепости

а.е. 203-204, 2 л., 1877, каймакам, военно дело/военно история

а.е. 205-220, 45 л., 1699-1875, каймакам, без определена тематика

а.е. 221, 1 л., 1847, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 222, 1 л., 1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/гори

а.е. 223-277, 992 л., 1630-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, юшюр, конфискации, мито

а.е. 278-289, 113 л., 1644-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 290, 1 л., 1859, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси

а.е. 291, 1 л., 1711-1712, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, държавни доставки

а.е. 292-294, 10 л., 1675-1857, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщение и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 295, 1 л., 1873, мал мюдюрю, право и администрация/правни и граждански отношения

а.е. 296, 3 л., 1728-29, мал мюдюрю, право и администрация/администрация

а.е. 297, 2 л., 1861, мал мюдюрю, право и администрация/военно снабдяване

а.е. 298-302, 17 л., 1858-1875, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 303, 3 л., 1864, полиция, стопански въпроси/разходи

а.е. 304, 1 л., 1875, полиция, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 305, 2 л., 1707-1708, русумат идареси, стопански въпроси/разходи

а.е. 306-307, 2 л., 1671-1720, русумат идареси, общестевно-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 308-309, 3 л., 1692-1728, русумат идареси, право и администрация/администрация

а.е. 310-317, 21 л., 1736-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 318-322, 16 л., 1731-1874, други земи

а.е. 327, 1 л., приходи

а.е. 328, 1 л., тимари

а.е. 1-2, 7 л., 1871, ашар идареси, стопански въпроси/земеделие

а.е. 3-178, 720 л., 1842-1872, ашар идареси, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 179-184, 13 л., 1870-1877, ашар идареси, стопански въпроси/държавни доставки, пазари, панаири и др.

а.е. 185-187, 3 л., 1866-1894, ашар идареси, общестевно-политически въпроси/емиграция

а.е. 188, 1 л., 1876, ашар идареси, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 189-200, 13 л., 1856-1889, ашар идареси, право и администрация/административни органи

а.е. 201-202, 3 л., 1876-1877, ашар идареси, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 203-205, 4 л., 1870-1876, ашар идареси, без определена тематика

а.е. 206, 1 л., 1801-1900, беледие, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 207, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/лов

а.е. 208-210, 4 л., 1870-1873, беледие, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, юшюр, глоби

а.е. 211-215, 5 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 216, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/баланси

а.е. 217-221, 15 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/търговия външна и вътрешна, пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 208-210, 4 л., 1870-1873, беледие, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби и др.

а.е. 211-215, 5 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 216, 1 л., 1876, беледие, стопански въпроси/баланси

а.е. 217-221, 4 л., 1871-1877, беледие, стопански въпроси/пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 222-228, 29 л., 1874-1877, беледие, стопански въпроси/държавни доставки

а.е. 229-230, 244 л., 1870, беледие, стопански въпроси/данни за населението

а.е. 231, 1 л., 1877, беледие, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума

а.е. 232-234, 5 л., 1877, беледие, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 235-240, 13 л., 1860-1875, беледие, право и администрация/граждански, наказателни съдилища, съдоустройство

а.е. 241-257, 17 л., 1870-1877, беледие, право и администрация/административни органи

а.е. 258-262, 7 л., 1872-1875, беледие, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 263-265, 3 л., 1875-1877, беледие, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 266, 1 л., 1877, беледие, военна дело/войни с други страни

а.е. 267, 1 л., 1875, беледие, без определена тематика

а.е. 268-289, 22 л., 1842-1873, валия, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 290, 1 л., 1801-1900, валия, стопански въпроси/хасове

а.е. 292-292, 9 л., 1844, валия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 293-355, 93 л., 1728-1866, валия, стопански въпроси/тимари

а.е. 356-360, 5 л., 1851-1861, валия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 361-369, 9 л., 1842-1866, валия, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 370-375, 6 л., 1826-1863, валия, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 376, 1 л., 1863, валия, стопански въпроси/гори

а.е. 377, 1 л., 1862, валия, стопански въпроси/лов

а.е. 378-385, 9 л., 1855-1864, валия, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 386-387, 2 л., 1855-1864, валия, стопански въпроси/манифактура и фабрично производство

а.е. 388-389, 3 л., 1853-1858, валия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 391-418, 35 л., 1848-1866, валия, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 419-604, 255 л., 1813-1876, валия, стопански въпроси/ приходи от данъци, такси, юшюр, глоби

а.е. 605-689, 112 л., 1773-1871, валия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 690-711, 27 л., 1825-1864, валия, стопански въпроси/баланси

а.е. 712-739, 30 л., 1832-1864, валия, стопански въпроси/пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 740-768, 30 л., 1843-1864, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 769-786, 23 л., 1722-1873, валия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 787, 1 л., 1848, валия, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 788-793, 6 л., 1848-1863, валия, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума

а.е. 794-838, 53 л., 1812-1863, валия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 844-912, 79 л., 1849-1874, валия, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 913-944, 39 л., 1836-1877, валия, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 945-1333, 430 л., 1840-1876, валия, право и администрация/правни въпроси и отношения

а.е. 1334-1562, 304 л., 1763-1871, валия, право и администрация/административни органи

а.е. 1563-1646, 111 л., 1839-1872, валия, право и администрация/полиция

а.е. 1647-1653, 7 л., 1864-1859, валия, културно-просветни въпроси/училища –небългарски, печат

а.е. 1654, 1 л., 1801-1900, валия, културно-просветни въпроси/старини

а.е. 1655-1660, 7 л., 1857-1874, валия, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 1661-1709, 52 л., 1773-1863, валия, военно дело/командване и всички родове войска

а.е. 1710-1712, 3 л., 1849-1851, валия, военно дело/флота

а.е. 1713-1823, 159 л., 1842-1872, валия, военно дело/военно снабдяване, въоръжаване

а.е. 1824-1840, 25 л., 1715-1863, валия, военно дело/крепости

а.е. 1841-1859, 36 л., 1853-1857, валия, военно дело/военна история, войни с други страни

а.е. 1860-1868, 9 л., 1846-1870, валия, религии/християнски религии

а.е. 1869-1877, 10 л., 1848-1896, валия, религии/мохамедански религии

а.е. 1878-1974, 254 л., 1717-1875, валия, без определена тематика

а.е. 1975, 1 л., 1801-1900, войска, стопански въпроси/зиамети

а.е. 1976-1977, 2 л., 1678-1760, войска, стопански въпроси/тимари

а.е. 1978-1979, 2 л., 1730-1847, войска, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 1980, 3 л., 1859, войска, стопански въпроси/фабрично производство, мелница

а.е. 1981, 1 л., 1723-1724, войска, стопански въпроси/мини и рударство, желязо

а.е. 1982-2000, 20 л., 1678-1877, войска, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 2001-2031, 53 л., 1688-1885, войска, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 2032-2035, 6 л., 1733-1833, войска, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 2036-2040, 6 л., 1733-1885, войска, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 2041-2067, 44 л., 1698-1846, войска, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 2068, 1 л., 1757-58, войска, стопански въпроси/бедствия, пожари, наводнения, чума

а.е. 2069-2127, 74 л., 1705-1874, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 2128, 1 л., 1876, войска, обществено-политически въпроси/Априлско въстание

а.е. 2129-2131, 4 л., 1807-1841, войска, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения в други страни

а.е. 2132-2135, 4 л., 1769-1874, войска, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 2136-2144, 11 л., 1730-1870, войска, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 2145-2163, 25 л., 1733-1877, войска, право и администрация/правни отношения

а.е. 2203, 1 л., 1863, войска, право и администрация/полиция

а.е. 2204-2205, 2 л., 1828-1860, войска, културно-политически въпроси/здравеопазване

а.е. 2206-2272, 94 л., 1641-1872, войска, военно дело/командване, всички родове войски

а.е. 2273-2281, 11 л., 1720-1860, войска, военно дело/флота

а.е. 2282-2504, 364 л., 1611-1877, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 2505-2654, 206 л., 1630-1877, войска, военно дело/крепости

а.е. 2655-2677, 28 л., 1768-1877, войска, военно дело/военна история, войни с други страни

а.е. 2678-2681, 4 л., 1720-1816, войска, религии/мохамедански религии

а.е. 2682-2750, 142 л., 1670-1876, войска, без определена тематика

а.е. 2751-2829, 862 л., 1842-1877, дефтердар, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 2830-2831, 2 л., 1719-1847, дефтердар, стопански въпроси/тимари

а.е. 2832-2833, 2 л., 1873-1875, дефтердар, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 2834-2841, 28 л., 1869-1877, дефтердар, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 2842, 1 л., 1872, дефтердар, стопански въпроси/гори

а.е. 2843-2847, 5 л., 1863-1877, дефтердар, стопански въпроси/финанси, пари и кредит

а.е. 2848-3356, 1485 л., 1667-1878, дефтердар, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 3357-3377, 65 л., 1663-1870, дефтердар, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 3378-3381, 5 л., 1720-1850, дефтердар, стопански въпроси/баланси

а.е. 3382-3386, 7 л., 1690-1720, дефтердар, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 3387-3388, 2 л., 1853-1858, дефтердар, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 3389-3392, 5 л., 1717-1853, дефтердар, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 3393-3395, 4 л., 1832-1847, дефтердар, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 3396-3408, 9 л., 1718-1856, дефтердар, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 3404-3406, 30 л., 1868-1871, дефтердар, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 3407, 1 л., 1718-19, дефтердар, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 3408-3523, 209 л., 1789-1895, дефтердар, право и администрация/правни въпроси

а.е. 3524-3587, 68 л., 1717-1877, дефтердар, право и администрация/административни органи

а.е. 3588-3589, 2 л., 1845-1849, дефтердар, право и администрация/полиция

а.е. 3590, 1 л., 1854, дефтердар, военно дело/родове войска

а.е. 3591-3609, 22 л., 1718-1862, дефтердар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 3610-3612, 7 л., 1721-1863, дефтердар, стопански въпроси/крепости

а.е. 3613, 1 л., 1874, дефтердар, религии/християнски религии

а.е. 3614, 1 л., 1855, дефтердар, религии/мохамедански религии

а.е. 3615-3617, 5 л., 1844-1876, дефтердар, без определена тематика

а.е. 3618-3619, 2 л., 1570-1874, кадия, стопански въпроси/хасове

а.е. 3620-3641, 185 л., 1585-1875, дефтердар, стопански въпроси/ приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 3642-3655, 15 л., 1649-1869, дефтердар, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 3656-3657, 2 л., 1719-1862, дефтердар, стопански въпроси/финанси, пари и кредит

а.е. 3658-3667, 14 л., 1657-1787, дефтердар, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири, държавни доставки

а.е. 3668-3670, 3 л., 1674-1867, дефтердар, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 3671-3673, 3 л., 1720-1725, дефтердар, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 3674-3680, 9 л., 1673-1781, дефтердар, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 3681-3682, 2 л., 1772-1865, кадия, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 3683, 1 л., 1759-60, дефтердар, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 3684-3833, 532 л., 1643-1877, кадия, право и администрация/правни въпроси, наказателни, съдебни, съдоустройство

а.е. 3834-3839, 29 л., 1585-1871, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 3840, 1 л., 1843, кадия, право и администрация/полиция

а.е. 3841, 1 л., 1863, кадия, културно-просветни въпроси/училища – небългарски

а.е. 3842, 1 л., 1808, кадия, военно дело/родове войска

а.е. 3843-3846, 7 л., 1698-1817, кадия, военно дело/флота

а.е. 3847-3862, 41 л., 1673-1864, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 3863-3871, 12 л., 1666-1855, кадия, военно дело/крепости

а.е. 3872-3876, 5 л., 1659-1666, кадия, религии/християнство и други и религии

а.е. 3877-3897, 33 л., 1655-1877, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 3898-3908, 22 л., 1676-1878, кадия, без определена тематика

а.е. 3909-3911, 15 л., 1865-1872, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 3912-3913, 2 л., 1864-1865, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 3914, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 3915-3919, 10 л., 1865-1874, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 3920-3921, 11 л., 1865, каймакам, стопански въпроси/земеделие

а.е. 3922, 1 л., 1864, каймакам, стопански въпроси/риболов

а.е. 3923, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/лов

а.е. 3924-3931, 8 л., 1865-1875, каймакам, стопански въпроси/финанси, пари и кредит

а.е. 3923, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/лов

а.е. 3924-3931, 8 л., 1848-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси пари и кредит

а.е. 3932-4014, 91 л., 1848-1876, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 4015-4029, 28 л., 1858-1874, каймакам, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 4030-4031, 2 л., 1865-1875, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 4032-4034, 3 л., 1862-1866, каймакам, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки

а.е. 4035-4037, 3 л., 1865-1873, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 4038-4041, 5 л., 1723-1866, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 4042-4045, 5 л., 1865-1875, каймакам, стопански въпроси/класи и класови отношения, роби, подвластно население, задължения към държавата

а.е. 4046, 3 л., 1866, каймакам, обществено-политически въпроси/национално-освободително движение – хайдути

а.е. 4047-4054, 8 л., 1861-1874, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 4055-4091, 77 л., 1863-1877, каймакам, право и администрация/граждански, наказателни, съдоустройствени въпроси

а.е. 4092-4137, 131 л., 1850-1876, каймакам, право и администрация/ административни органи

а.е. 4138-4139, 2 л., 1864-1875, каймакам, право и администрация/полиция

а.е. 4140-4141, 2 л., 1864-1867, каймакам, културно-просветни въпроси/училища – небългарски

а.е. 4142, 2 л., 1866, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 4143-4145, 3 л., 1693-1866, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 4146, 1 л., 1866, каймакам, военно дело/крепости

а.е. 4147, 1 л., 1866, каймакам, религии/мохамедански религии

а.е. 4148-4191, 45 л., 1799-1876, каймакам, без определена тематика

а.е. 4192-4195, 4 л., 1848-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 4196-4217, 36 л., 1844-1877-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 4218-4220, 3 л., 1815-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 4221-4223, 3 л., 1836-1868, мал мюдюрю, стопански въпроси/мюлк

а.е. 4224-4225, 2 л., 1645-1863-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 4226-4227, 3 л., 1873-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 4228, 1 л., 1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси и капитал

а.е. 4192-4195, 4 л., 1848-1867, мал мюдюрю, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 4209-4262, 72 л., 1842-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 4263-4683, 1228 л., 1646-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 4684-4963, 672 л., 1666-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 4964-4984, 30 л., 1859-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси

а.е. 4996-5011, 36 л., 1858-1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 5012-5021, 11 л., 1844-1874, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 5022-5028, 12 л., 1859-1877, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения у нас

а.е. 5029-5031, 9 л., 1865, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения в другите страни

а.е. 5032-5049, 18 л., 1861-1874, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 5050-5059, 10 л., 1863-1872, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 5060-5102, 105 л., 1844-1876, мал мюдюрю, право и администрация/граждански, наказателни въпроси

а.е. 5103-5128, 44 л., 1662-1876, мал мюдюрю, право и администрация/ административни органи

а.е. 5129-5132, 8 л., 1860-1875, мал мюдюрю, право и администрация/полиция

а.е. 5133-5138, 23 л., 1862-1864, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/училища-небългарски

а.е. 5139-5147, 10 л., 1862-1875, мал мюдюрю, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 5148, 1 л., 1865, мал мюдюрю, военно дело/родове войска

а.е. 5149-5190, 61 л., 1671-1877, мал мюдюрю, военно дело/военно въоръжаване и въоръжаване

а.е. 5191-5194, 8 л., 1841-1867, мал мюдюрю, военно дело, крепости

а.е. 5195, 1 л., 1863, мал мюдюрю, религии/християнски религии

а.е. 5196, 1 л., 1864, мал мюдюрю, религии/мохамедански религии

а.е. 5197-5250, 282 л., 1717-1877, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 5251-5270, 37 л., 1868-1877, меджлис-и даави, право и администрация/граждански, наказателни, съдоустройство

а.е. 5271-5274, 47 л., 1869-1874, меджлис-и даави, без определена тематика

а.е. 5275-5282, 10 л., 1858-1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/други земи

а.е. 5283, 1 л., 1875, меджлис-и темиз, стопански въпроси/пари и кредит – сиротна каса

а.е. 5284-5314, 65 л., 1865-1877, меджлис-и темиз, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 5315, 2 л., 1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/разходи

а.е. 5316-5317, 2 л., 1875, меджлис-и темиз, стопански въпроси/пари и кредит – сиротна каса

а.е. 5318, 1 л., 1874, меджлис-и темиз, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 5319, 1 л., 1873, меджлис-и темиз, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума

а.е. 5320-5333, 28 л., 1862-1877, меджлис-и темиз, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 5334-5336, 4 л., 1865-1869, меджлис-и темиз, обществено-политически въпроси/народно-освободителни движения, хайдути

а.е. 5337, 1 л., 1877, меджлис-и темиз, стопански въпроси/народно-освободителни движения в Сърбия

а.е. 5338-5340, 3 л., 1871-1872, меджлис-и темиз, стопански въпроси/емиграция

а.е. 5341-6795, 2495 л., 1826-1878, меджлис-и темиз, право и администрация/законодателство, съдоустройство

а.е. 6796-6805, 13 л., 1863-1876, меджлис-и темиз, право и администрация/административни органи

а.е. 6806, 1 л., 1864, меджлис-и темиз, стопански въпроси/полиция

а.е. 6807, 1 л., 1866, меджлис-и темиз, културно-просветни въпроси/училища – небългарски

а.е. 6808, 1 л., 1870, меджлис-и темиз, военно дело/родове войска

а.е. 6813-6885, 262 л., 1853-1876, меджлис-и темиз, без определена тематика

а.е. 6887-6888, 2 л., 1858-1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 6889-6904, 19 л., 1857-1876, меджлис-и темиз, стопански въпроси/ приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 6905-6908, 4 л., 1871-1876, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 6909-6910, 3 л., 1869-1872, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/баланси

а.е. 6911-6921, 22 л., 1853-1876, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки

а.е. 6922, 1 л., 1871, меджлис-и тиджарет, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 6923-6924, 2 л., 1870-1875, меджлис-и тиджарет, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 6925, 1 л., 1865, меджлис-и тиджарет, общестевно-политически въпроси/емиграция

а.е. 6926-7587, 1282 л., 1843-1877, меджлис-и тиджарет, право и администрация/правни отношения

а.е. 7588-7608, 35 л., 1863-1877, меджлис-и тиджарет, право и администрация/административни органи

а.е. 7609, 1 л., 1871, меджлис-и тиджарет, културно-просветни въпроси/периодични издания – небългарски

а.е. 7610, 1 л., 1870, меджлис-и тиджарет, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 7611-7612, 8 л., 1875, меджлис-и тиджарет, без определена тематика

а.е. 7613-7616, 5 л., 1874-1875, мухасебе, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 7617-7633, 32 л., 1844-1877, мухасебе, стопански въпроси/тимари

а.е. 7634, 1 л., 1876, мухасебе, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 7635-7640, 16 л., 1852-1869, мухасебе, стопански въпроси/земи мюлк, господарски земи

а.е. 7641-7643, 5 л., 1865-1874, мухасебе, стопански въпроси/земеделие

а.е. 7644, 2 л., 1871, мухасебе, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 7645, 1 л., 1872, мухасебе, стопански въпроси/риболов

а.е. 7646-7648, 5 л., 1864-1875, мухасебе, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 7649-7651, 4 л., 1874-1877, мухасебе, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 7652-7659, 2 л., 1847-1854, мухасебе, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 7654-7697, 192 л., 1846-1877, мухасебе, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 7698-8234, 1023 л., 1660-1875, мухасебе, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 8235-8431, 581 л., 1834-1878, мухасебе, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 8432-8580, 280 л., 1843-1877, мухасебе, стопански въпроси/баланси

а.е. 8473а-8478а, 10 л., 1853-1876, мухасебе, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки

а.е. 8479а-8502а, 37 л., 1843-1877, мухасебе, стопански въпроси/ съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 8503а-8520а, 30 л., 1844-1877, мухасебе, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 8521а-8523а, 25 л., 1874-1875, мухасебе, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 8524а-8527а, 8 л., 1847-1875, мухасебе, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума

а.е. 8528а-8531а, 4 л., 1843-1877, мухасебе, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – злоупотреби от страна на органите на властта

а.е. 8532а-8538а, 23 л., 1842-1877, мухасебе, стопански въпроси/народно-освободителни движения

а.е. 8539а-8577а, 83 л., 1849-1877, мухасебе, стопански въпроси/емиграция

а.е. 8578а-8580а, 280 л., 1870-1878, мухасебе, стопански въпроси/външна политика

а.е. 8581-8610, 31 л., 1845-1877, мухасебе, право и администрация/правни въпроси – граждански, наказателни, съдоустройство, съдопроизводство

а.е. 8611-8805, 444 л., 1842-1874, мухасебе, администрация/административни органи

а.е. 8806-8846, 1330 л., 1842-1877, мухасебе, право и администрация/полиция

а.е. 8847-8858, 13 л., 1867-1877, мухасебе, културно-просветни въпроси/училища – небългарски

а.е. 8859-8886, 78 л., 1857-1875, мухасебе, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 8887-8890, 4 л., 1876, мухасебе, военно дело/родове войска

а.е. 8891-9013, 211 л., 1841-1879, мухасебе, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 9014-9017, 4 л., 1844-1865, мухасебе, военно дело/крепости

а.е. 9018-9020, 5 л., 1876-1877, мухасебе, военно дело/военна история

а.е. 9021-9022, 2 л., 1873-1877, мухасебе, религии/мохамедански религии

а.е. 9023-9024, 6 л., 1861-1865, мухасебе, без определена тематика

а.е. 9025-9072, 169 л., 1843-1877, мютесариф, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 9073, 1 л., 1865, мютесариф, стопански въпроси/зиамети

а.е. 9074-9101, 63 л., 1604-1877, мютесариф, стопански въпроси/тимари

а.е. 9102-9112, 11 л., 1865-1877, мютесариф, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 9113-9156, 339 л., 1864-1877, мютесариф, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 9157-9191, 85 л., 1863-1877, мютесариф, стопански въпроси/земеделие

а.е. 9192-9218, 33 л., 1859-1877, мютесариф, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 9219-9232, 21 л., 1870-1877, мютесариф, стопански въпроси/гори

а.е. 9233-9235, 3 л., 1873-1876, мютесариф, стопански въпроси/лов и риболов

а.е. 9236-9257, 22 л., 1862-1877, мютесариф, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 9258-9266, 9 л., 1842-1877, мютесариф, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 9267-9276, 13 л., 1867-1877, мютесариф, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 9277-9438, 237 л., 1856-1877, мютесариф, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 9439-11092, 3436 л., 1600-1881, мютесариф, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 11093-11385, 475 л., 1854-1878, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 11386-11538, 211 л., 1860-1877, мютесариф, стопански въпроси/баланси

а.е. 11539-11641, 117 л., 1657-1891, мютесариф, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки

а.е. 11642-11570 /11642а-11570а, 132 л., 1733-1877, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 11571-11699/11571а-11641а, 159 л., 1856-1877, мютесариф, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 11700-11760, 24 л., 1864-1877, мютесариф, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 11717-11759, 52 л., 1864-1877, мютесариф, стопански въпроси/бедствия – пожари, наводнения, чума

а.е. 11760-11835, 127 л., 1649-1877, мютесариф, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – рая, роби, феодали, чифликчии, чорбаджии

а.е. 11836-11867, 46 л., 1864-1892, мютесариф, обществено-политически въпроси/народно-освободителни движения, хайдутство

а.е. 11868, 1 л., 1871, мютесариф, обществено-политически въпроси/национално-освободителни движения в други страни

а.е. 11869-12414, 345 л., 1860-1878, мютесариф, обществено-политически въпроси/ емиграция

а.е. 12142-12229, 106 л., 1848-1877, мютесариф, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 12230-14229, 2493 л., 1810-1878, мютесариф, право и администрация/законодателство, съдоустройство, наказателни и граждански производства

а.е. 14230-16022, 10132 л., 1646-1877, мютесариф, право и администрация/административни органи

а.е. 16023-16177, 223 л., 1853-1877, мютесариф, право и администрация/полиция

а.е. 16178-16182, 45 л., 1868-1877, мютесариф, право и администрация/полицейски въпроси

а.е. 16183-16258, 88 л., 1864-1877, мютесариф, културно-просветни въпроси/училища – небългарски

а.е. 16259-16262, 6 л., 1864-1871, мютесариф, културно-просветни въпроси въпроси/народно творчество, старини

а.е. 16263-16326, 76 л., 1861-1877, мютесариф, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 16327-16481, 168 л., 1844-1878, мютесариф, военно дело/родове войска

а.е. 16482-16490, 12 л., 1865-1873, мютесариф, военно дело/флота, военна и търговска

а.е. 16491-16955, 620 л., 1848-1877, мютесариф, стопански въпроси/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 16956-16974, 22 л., 1693-1877, мютесариф, военно дело/крепости

а.е. 16975-17052, 248 л., 1855-1878, мютесариф, военно дело/военна история, войни

а.е. 17053-17072, 22 л., 1864-1877, мютесариф, религия/немохамедански религии

а.е. 17073-17118, 48 л., 1864-1878, мютесариф, религия/мохамедански религии

а.е. 17119-17520, 1108 л., 1706-1891, мютесариф, без определена тематика

а.е. 17521, 1 л., 1860, митница, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 17522-17527, 6 л., 1641-1865, митница, стопански въпроси/приходи от мита

а.е. 17528-17531, 4 л., 1662-1848, мютесариф, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 17532-17538, 10 л., 1861-1871, мютесариф, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 17539, 2 л., 1728, митница, право и администрация/владетели на мукатаа

а.е. 17540, 1 л., 1866, митница, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 17541, 1 л., 1663, митница, военно дело/крепости

а.е. 17542, 1 л., 1862-1863, мютесариф, без определена тематика

а.е. 17543, 1 л., 1872, полиция, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 17544-17546, 3 л., 1665-1862, полиция, стопански въпроси/тимари

а.е. 17547-17548, 2 л., 1873-1863, полиция, стопански въпроси/земеделие

а.е. 17549-17550, 2 л., 1872, полиция, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 17551, 1 л., 1873, полиция, стопански въпроси/гори

а.е. 17552-17554, 4 л., 1860-1876, полиция, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 17555-17556, 2 л., 1862-1875, полиция, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 17557-17586, 33 л., 1859-1877, полиция, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси, глоби, мита, конфискации

а.е. 17587-17610, 48 л., 1848-1877, полиция, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 17611-17616, 6 л., 1861-18765, полиция, стопански въпроси/съобщения и транспорти, воден и сухопътен

а.е. 17617-17626, 11 л., 1863-1875, полиция, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 17627, 1 л., 1875, полиция, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 17628-17631, 4 л., 1862-1876, полиция, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 17632-17639, 8 л., 1862-1876, полиция, стопански въпроси/народноосвободителни движения – хайдутство

а.е. 17640-17649, 10 л., 1863-1876, полиция, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 17650-17657, 8 л., 1860-1877, полиция, стопански въпроси/външна политика

а.е. 17658-18031, 781 л., 1850-1878, полиция, право и администрация/правни въпроси, законодателство, съдоустройство граждански, наказателни

а.е. 18032-18147, 210 л., 1849-1878, полиция, право и администрация/административни органи

а.е. 18148-18295, 572 л., 1842-1877, право и администрация/полиция

а.е. 18296-18300, 5 л., 1862-1874, полиция, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 18301-18311, 14 л., 1863-1877, полиция, военно дело/родове войска

а.е. 18312-18325, 21 л., 1862-1877, полиция, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 18326-18337, 12 л., 1876-1877, полиция, военно дело/военна история

а.е. 18338-18339, 2 л., 1863-1872, полиция, религии/мохамедански

а.е. 18340-18363, 98 л., 1849-1877, полиция, без определена тематика

а.е. 18364-18369, 22 л., 1833-1865, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен и воден

а.е. 18370, 1 л., 1864, поща, право и администрация/административни органи

а.е. 18371, 1 л., 1872, поща, русумат, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 18372, 44 л., 1873, русумат, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 18373-18408, 98 л., 1687-1877, русумат, стопански въпроси/ приходи: данъци, юшюр, такси, глоби и др.

а.е. 18409-18410, 2 л., 1872-1877, русумат, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 18411-18414, 11 л., 1723-1875, русумат, стопански въпроси/ търговия вътрешна и външна, пазари, панаири и държавни доставки

а.е. 18415, 1 л., 1847, русумат, стопански въпроси/бедствия: пожари, наводднения, чума

а.е. 18416-18417, 2 л., 1658-1870, русумат, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, насилия от страна на органите на властта

а.е. 18418, 1 л., 1842, русумат, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Сърбия

а.е. 18419-18436, 18 л., 1850-1880, русумат, право и администрация/наказателни, граждански, съдоустройство и пр.

а.е. 18437-18452, 25 л., 1857-1876, русумат, право и администрация/административни органи

а.е. 18453-18455, 3 л., 1861, русумат, право и администрация/полиция

а.е. 18456, 1 л., 1873, русумат, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 18457, 1 л., 1873, русумат, военно дело/сухопътни войски

а.е. 18458-18460, 3 л., 1717-1875, русумат, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 18461, 1 л., 1877, русумат, военно дело/военна история – войни с други страни

а.е. 18462-18566, 524 л., 1705-1877, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 18567-18572, 19 л., села, документите са подредени азбучно

а.е. 1, 2 л., 1687, гюмрюк емини, стопански въпроси/разходи

а.е. 2-3, 2 л., 1658-1680, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 4-5, 5 л., 1687, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 6, 1 л., 1669, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 7, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 8, 1 л., 1692, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 9, 1 л., 1720, кадия, право и администрация/дворцови служби

а.е. 10, 1 л., 1648, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 11, 1 л., 1687, кадия, военно дело/военна история

а.е. 12, 1 л., 1770, кадия, без определна тематика

а.е. 13-17, 25 л., 1661-1850, каймакам, без определена тематика

а.е. 18, 2 л., 1605-1845, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 19, 1 л., 1878, мал мюдюрю, военно дело/военна история и освободителна война

а.е. 20-21, 2 л., 18450-1845, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 22-29, 43 л., 1713-1876, мютесариф, без определена тематика

а.е. 30, 1 л., 1840, полиция, право и администрация

а.е. 31-50, 107 л., 1807-1895, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 51, 1 л., 1847, Булаир, без определена тематика

а.е. 1, 2 л., 1810, аянин, без определена тематика

а.е. 2, 1 л., 1641, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 3-4, 2 л., 1651-1772, кадия, право и администрация/дворцови служби

а.е. 6-8, 7 л., 1650-1787, кадия, без определена тематика

а.е. 9-10, 2 л., 1824, каймакам, без определена тематика

а.е. 11-12, 2 л., 1677-1848, Кешан, без определена тематика

а.е. 13, 1 л., б.д., стопански въпроси/приходи

а.е. 14, 1 л., 1658, кадия, стопански въпроси/търговия, държавни доставки

а.е. 15, 1 л., 1659, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 16, 1 л., 1633, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 1, 1 л., 1826, аянин, без определена тематика

а.е. 2, 1 л., 1876, каймакам, без определена тематика

а.е. 3-4, 3 л., 1806-1840, кадия, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 2-5, 4 л., 1799-1840, каза, без определена тематика

а.е. 6, 2 л., 1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 7, 1 л., 1840, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 8, 1 л., 1854, поща, без определена тематика

а.е. 9-10, 2 л., 1813-1837, без определена тематика

а.е. 11, 3 л., 1907, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 1-23, 31 л., 1670-1865, санджак, без определена тематика

а.е. 1-5, 5 л., 1637, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка

а.е. 6-7, 2 л., 1733-1795, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 8-13, 6 л., 1636-1740, кадия, религии/мохамедански религии, религиозни институти

а.е. 14, 1 л., 1622, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 15, 1 л., 1664, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 16, 1 л., 1883, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи

а.е. 17-57, 65 л., 1618-1891, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1708, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2, 1 л., 1668, кадия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 3-4, 10 л., 1610-1712, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 5, 1 л., 1640, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 6, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 7, 1 л., 1607, кадия, право и администрация/владетел на мукатаи

а.е. 8, 1 л., 1669, каза, стопански въпроси/приходи от авариз

а.е. 9-15, 47 л., 1688-1893, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 16, 8 л., 1648, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 1-2, 2 л., 1688-1761, войска, стопански въпроси/разходи за заплати

а.е. 3, 1 л., 1601-1700, войска, общестевно-политически въпроси/народноосвободителни движения

а.е. 4, 6 л., 1596, войска, военно дело/флота

а.е. 5-9, 15 л., 1707-1735, войска, военно дело/крепости и крепостни войски

а.е. 10-13, 7 л., 1616-1847, войска, без определена тематика

а.е. 14, 1 л., 1697, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 15, 1 л., 1647, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 16-17, 2 л., 1641, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати

а.е. 18-23, 7 л., 1641-1678, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, държавни доставки

а.е. 24-27, 4 л., 1678-1686, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден и сухопътен

а.е. 28-29, 2 л., 1655-1657, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 30, 1 л., 1669, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, рая

а.е. 31-32, 6 л., 1619-1625, кадия, право и администрация/граждански въпроси и отношения

а.е. 33-35, 5 л., 1644-1786, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 36-38, 4 л., 1666-1716, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 39, 4 л., 1645, кадия, военно дело/крепости

а.е. 40-46, 8 л., 1714-1837, кадия, без определена тематика

а.е. 47, 1 л., 1657, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 48, 3 л., 1906, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 49-50, 27 л., 1904-1906, кадия, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 51, 1 л., 1733, кадия, право и администрация/административни органи – мукатаи

а.е. 52-65, 19 л., 1677-1901, кадия, без определена тематика

а.е. 66, 2 л., 1662, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 67, 1 л., 1869, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 68-71, 22 л., 1816-1869, кадия, без определена тематика

а.е. 72, 1 л., 1688, поща, стопански въпроси/пощенска станция

а.е. 73-77, 5 л., 1774-1903, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 78-79, 3 л., 1838-1886, отнася се за Саръ Шабан

а.е. 1-2, 2 л., 1696-1705, кадия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 3-5, 4 л., 1705-1765, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 6, 1 л., 1676, таксилдар, стопански въпроси/приходи – бедели нузул

а.е. 7, 1 л., 1700, касап баши, стопански въпроси/приходи

а.е. 8-10, 3 л., 1678-1695, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, държавни доставки

а.е. 11-12, 7 л., 1710-1721, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 13, 1 л., 1756, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, злоупотреби

а.е. 14, 1 л., 1783, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 15-17, 4 л., 1669-1710, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 18-19, 2 л., 1717, емин-и маден, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 20-21, 2 л., 1719, емин-и маден, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 22, 1 л., 1707, емин-и маден, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 1, 1 л., 1771, кадия, военно дело/военни приготовления

а.е. 2, 1 л., 1801, кадия, без определена тематика

а.е. 3-7, 10 л., 1646-1868, каймакам, без определена тематика

а.е. 8-11, 5 л., 1708-1845, крепости, без определена тематика

а.е. 12-17, 25 л., 1859, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 18, 1 л., 1860, митница, без определена тематика

а.е. 19-32, 25 л., 1718-1867, без определена тематика

а.е. 1-3, 41 л., 1878-1894, каза, без определена тематика

а.е. 1-9, 14 л., 1605-1888, кадия, без определена тематика

а.е. 1-8, 9 л., 1664-1881, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1694, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна

а.е. 2-3, 7 л., 1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 4-10, 16 л., 1712-1881, каза, без определена тематика

а.е. 11-14, 7 л., 1841-1882, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 15-20, 8 л., 1871-1894, мютесариф, без определена тематика

а.е. 21-23, 8 л., 1870-1879, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1852-1880, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1656-1669, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 3-6, 7 л., 1669-1783, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 1, 6 л., 1624, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 2-8, 7 л., 1643-1649, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 9, 1 л., 1666, кадия, общестевно-политически въпроси/класи и класови отношения, злоупотреби

а.е. 10, 1 л., 1683, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 1-5, 5 л., 1656-1673, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 6, 1 л., 1666, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна

а.е. 7, 1 л., 1667, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 8-10, 3 л., 1679, кадия, религия/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 1, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/бедствия – наводнения, чума, глад, пожари

а.е. 2, 1 л., 1766, кадия, религии/християнски религии и религиозни институти

а.е. 1, 1 л., 1667, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 1, 1 л., 1645, кадия, стопански въпроси/приходи – бедели нузул

а.е. 1, 2 л., 1799, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – задължения

а.е. 2, 2 л., 1701-1800, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 3, 7 л., 1757, мютесариф, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1649, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 2, 2 л., 1716, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 1-2, 2 л., 1643-1649, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 3-4, 2 л., 1659, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 1, 1 л., 1684, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, задължения към държавата

а.е. 2, 1 л., 1782, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 3, 1 л., 1707, кадия, право и администрация/правни отношения

а.е. 4-12, 10 л., 1762-1830, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-3, 4 л., 1769-1716, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-6, 6 л., 1641-1678, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 7-8, 2 л., 1643, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка

а.е. 9, 2 л., 1716, кадия, стопански въпроси/конфискации

а.е. 10, 1 л., 1643, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 1-2, 2 л., 1680-1704, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 1, 1 л., 1787, кадия, военно дело/крепости

а.е. 2, 1 л., 1788, население, крепости

а.е. 1, 1 л., 1604, кадия, право и администрация/владетел на мукатаи

а.е. 1, 7 л., 1678, кадия, право и администрация/мухасил

а.е. 1, 1 л., 1501-1600, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2, 1 л., 1663, кадия, стопански въпроси/реквизиции

а.е. 3, 1 л., 1689, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 4-5, 4 л., 1659-1720, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 6, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания

а.е. 7-10, 4 л., 1658-1669, кадия, военно дело/сухопътни войски, командване и други родове войска

а.е. 11-13, 3 л., 1667-1687, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 14, 3 л., 1624, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – джизие

а.е. 15, 8 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи за заплати

а.е. 16, 1 л., 1689, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и приготовления

а.е. 17-21, 10 л., 1783-1870, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1674, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 2, 1 л., 1641-1678, каймакам, стопански въпроси/приходи – джизие

а.е. 3, 1 л., 1722, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 4, 1 л., 1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 5, 1 л., 1871, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи

а.е. 6-9, 5 л., 1662-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1859, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 5 л., 1601-1700, кадия, стопански въпроси/извънредни данъци – аваризи

а.е. 2, 3 л., 1862, каза, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1670, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 2-3, 2 л., 1677-1678, кадия, право и администрация/администрация

а.е. 4, 1 л., 1715, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 5, 1 л., 1733, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 6, 1 л., 1765, кадия, стопански въпроси/търговия

а.е. 7, 15 л., 1832, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 8, 1 л., 1843, кадия, военно дело/родове войска

а.е. 1, 1 л., 1697, кадия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 2-4, 4 л., 1698, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 5-6, 2 л., 1675-1693, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 7, 1 л., 1677, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 8, 1 л., 1648, кадия, религии/мохамедански религии и религиозн иинститути

а.е. 9, 1 л., 1694, села, стопански въпроси/приходи

а.е. 1-2, 2 л., 1646-1710, джизиедар, стопански въпроси/приходи

а.е. 3-4, 2 л., 1609-1661, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 5-6, 2 л., 1641-1647, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 7, 1 л., 1657, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 8, 1 л., 1612, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 9, 1 л., 1779, кадия, общестевно-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания

а.е. 10, 1 л., 1746, кадия, военно дело/военна организация

а.е. 11, 1 л., 1648, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 12, 2 л., 1837, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 1, 1 л., 1661, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 2, 5 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 3, 1 л., 1840, кадия, без определена тематика

а.е. 4-11, 12 л., 1685-1872, каза, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1801, аянин, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 2, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 3, 1 л., 1726, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 4-7, 5 л., 1604-1693, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки

а.е. 8-9, 2 л., 1673-1783, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна, държавни доставки

а.е. 10-11, 3 л., 1677-1793, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 12, 1 л., 1678, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 13, 1 л., 1640, кадия, религии/немохамедански религии и институти

а.е. 14-16, 4 л., 1640-1663, кадия, религии/мохамедански религии и институти

а.е. 17-22, 7 л., 1670-1843, кадия, без определена тематика

а.е. 23, 4 л., 1889, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 24, 1 л., 1801-1900, каймакам, право и администрация/граждански въпроси и отношения

а.е. 25-43, 41 л., 1802-1892, кадия, без определена тематика

а.е. 44, 1 л., 1734, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 45, 1 л., 1711, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – джизие

а.е. 46, 1 л., 1831, мютесариф, стопански въпроси/зиамети

а.е. 47, 1 л., 1711, мютесариф, стопански въпроси/приходи – джизие

а.е. 48, 1 л., 1773, мютесариф, администрация и право/административни органи

а.е. 49-52, 1 л., 1713-1908, мютесариф, без определена тематика

а.е. 53, 1 л., 1646, села, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 1, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/административни органи – велик везир

а.е. 2, 1 л., 1663, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 3-8, 6 л., 1666-1711, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки

а.е. 9-11, 4 л., 1665-1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 12-13, 2 л., 1688-1693, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен, поща

а.е. 14, 4 л., 1833, кадия, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 15, 1 л., 1842, кадия, без определена тематика

а.е. 16, 2 л., 1834, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 17, 4 л., 1854, каймакам, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 18, 2 л., 1670, кадия, стопански въпроси/чифлици

а.е. 19-21, 3 л., 1872-1884, каймакам, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, юшур

а.е. 22-23, 7 л., 1847-1880, каймакам, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки

а.е. 24, 1 л., 1846, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 25, 4 л., 1898, каймакам, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 26-35, 36 л., 1671-1871, каймакам, без определена тематика

а.е. 36, 4 л., 1884, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 37, 2 л., 1882, мал мюдюрю, право и администрация/административни органи

а.е. 38, 4 л., 1895, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 39, 1 л., 1665, села, военно дело/военно снабдяване

а.е. 40, 2 л., 1707, села, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 1, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 2, 1 л., 1790, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, сухопътен, мензили

а.е. 3-5, 3 л., 1657-1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 6, 1 л., 1686, кадия, обществено-политически въпроси/задължения към държавата

а.е. 7, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 8, 1 л., 1692, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 9, 1 л., 1829, кадия, военно дело/военна история – войни

а.е. 10, 1 л., 1697, каза, стопански въпроси/тимари

а.е. 11-12, 4 л., 1855-1860, каза, стопански въпроси/приходи – юшюр

а.е. 13-20, 1 л., 1674-1866, каза, без определена тематика

а.е. 21, 1 л., 1677, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – джизие

а.е. 22, 1 л., 1681, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 23, 1 л., 1856, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 24, 1 л., 1729, мютесариф, стопански въпроси/зиамети

а.е. 25, 1 л., 1682, мютесариф, стопански въпроси/тимари

а.е. 26, 1 л., 1818, мютесариф, право и администрация/правни въпроси и отношения

а.е. 27-28, 3 л., 1819-1826, мютесариф, право и администрация/административни органи

а.е. 29-67, 61 л., 1731-1867, мютесариф, без определена тематика

а.е. 68-77, 11 л., 1701-1849, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1675, джизиедар, стопански въпроси/приходи

а.е. 2, 1 л., 1676, кадия, стопански въпроси/приходи – реквизиции

а.е. 3-16, 17 л., 1646-1829, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 17, 1 л., 1695, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 18-20, 3 л., 1670-1678, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 21-22, 4 л., 1719-1783, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 23, 1 л., 1729, кадия, право и администрация/правни отношения

а.е. 24, 1 л., 1693, кадия, право и администрация/администрация

а.е. 25, 5 л., 1648, кадия, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 26-27, 6 л., 1718-1734, кадия, военно дело/крепости

а.е. 28, 1 л., 1657, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 29, 8 л., 1871, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 30-31, 2 л., 1861-1879, кадия, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 32, 1 л., 1834, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 33-36, 7 л., 1602-1893, кадия, без определена тематика

а.е. 37, 1 л., 1898, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1866, каймакам, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 2-3, 2 л., 1861-1880, каймакам, стопански въпроси/приходи от данъци, юшюр, глоби, такси

а.е. 4, 1 л., 1879, каймакам, стопански въпроси/разходи

а.е. 5, 1 л., 1601-1700, каймакам, право и администрация/граждански въпроси и отношения

а.е. 6-7, 6 л., 1864-1874, каймакам, право и администрация/разни

а.е. 8, 1 л., б.д., без определен фондообразувател и тематика

а.е. 9-13, 12 л., 1869-1879, мал мюдюрю, стопански въпроси/ разходи за заплати, пенсии, издръжка и др.

а.е. 14, 79 л., 1879-1906, мал мюдюрю, стопански въпроси/общи разписки, тапии, тезкерета

а.е. 15, 2 л., 1904; 1908, мал мюдюрю, стопански въпроси/акт за владеене на имот, данъчна разписка

а.е. 1, 2 л., 1892, каймакам, стопански въпроси/приходи, финанси

а.е. 2, 2 л., 1883, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 1, 1 л., 1693, кадия, стопански въпроси/беледие

а.е. 2, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 3, 1 л., 1835, кадия, право и администрация/владетел на мукатаи

а.е. 4, 1 л., 1871, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 5, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 6, 1 л., 1876, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 7-8, 1 л., 1813, каймакам, право и администрация/граждански въпроси и отношения

а.е. 9-12, 4 л., 1785-1852, каймакам, без определена тематика

а.е. 13-14, 1 л., 1894, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 15-53, 1 л., 1836, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1834, войвода, стопански въпроси/зиамети

а.е. 2-6, 7 л., 1834, войвода, стопански въпроси/тимари

а.е. 7, 1 л., 1842, войвода, стопански въпроси/разходи

а.е. 8-9, 2 л., 1836, войвода, право и администрация

а.е. 10-11, 1 л., 1661-1731, кадия, стопански въпроси/приходи – данъци, юшюр, такси

а.е. 12-13, 1 л., 1641-1642, кадия, стопански въпроси/разходи – заплати, пенсии, издръжки

а.е. 14-18, 5 л., 1671-1695, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 19, 1 л., 1683, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 20, 1 л., 1784, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 21-22, 2 л., 1730-1797, кадия, право и администрация/правни, наказателни, съдебни, граждански

а.е. 23-24, 2 л., 1684-1839, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 25-26, 2 л., 1807-1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 27-28, 2 л., 1676-1809, кадия, без определена тематика

а.е. 29, 1 л., 1883, каймакам, стопански въпроси/пасища

а.е. 30, 1 л., 1856, каймакам, право и администрация/административни органи

а.е. 31-40, 12 л., 1665-1850, каймакам, без определена тематика

а.е. 41-47, 65 л., 1842-1862, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 48, 1 л., 1700, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 49-51, 3 л., 1789, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна

а.е. 52, 1 л., 1701-1800, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/насилия

а.е. 53, 1 л., 1870, мал мюдюрю, правно-административни въпроси/финансови органи

а.е. 54-57, 39 л., 1861-1867, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 58, 2 л., 1874, села, религии/християнски религии

а.е. 1, 2 л., 1880, вилает, стопански въпроси/разходи

а.е. 2, 1 л., 1898, вилает, право и администрация/административни органи

а.е. 3, 2 л., 1667, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 4, 1 л., 1773, вилает, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, размирици

а.е. 5, 1 л., 1784, вилает, право и администрация/администрация

а.е. 6-7, 2 л., 1665-1684, вилает, военно дело/командване и родове войска

а.е. 8, 1 л., 1665, вилает, военно дело/военна история

а.е. 9, 1 л., 1670, кадия, религии/други религии – немохамедански

а.е. 10-20, 11 л., 1663-1693, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 21-22, 2 л., 1702-1805, кадия, без определена тематика

а.е. 23, 2 л., 1846, каза, право и администрация/правни въпроси

а.е. 24-27, 5 л., 1840-1864, каза, без определена тематика

а.е. 28, 1 л., 1875, каза, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна

а.е. 29, 6 л., 1880, мютесариф, стопански въпроси/приходи

а.е. 30-39, 17 л., 1839-1893, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 40, 1 л., 1773, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, размирици

а.е. 1, 1 л., 1772, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношеня, размирици

а.е. 2, 2 л., 1684, кадия, военно дело/командване и родове войска

а.е. 3, 1 л., 1672, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 4, 1 л., 1674, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 5-7, 4 л., 1684-1864, каза, без определена тематика

а.е. 8, 1 л., 1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 9-10, 21 л., 1869-1871, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 11-12, 2 л., 1783-1838, мутесариф, без определена тематика

а.е. 13-15, 4 л., 1806-1851, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 4 л., 1863-1878, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1686, кадия, стопански въпроси/търговия

а.е. 2, 2 л., 1666, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения, задължения към държавата

а.е. 3-5, 5 л., 1865-1866, каза, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска

а.е. 1, 1 л., 1880, мал сандък, стопански въпроси

а.е. 1, 1 л., 1697, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2-4, 4 л., 1682-1683, кадия, стопански въпроси/приходи – от наследство и др.

а.е. 5, 1 л., 1769, кадия, военно дело/флот, терсане

а.е. 6, 1 л., 1870, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 7, 1 л., 1843, каймакам, без определена тематика

а.е. 8, 2 л., 1868, кадия, стопански въпроси/тапии за владеене на имот

а.е. 1-2, 2 л., 1665-1669, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци – сурсат, аваризи

а.е. 3, 3 л., 1720, кадия, без определена тематика

а.е. 4-5, 2 л., 1809-1860, каза, без определена тематика

а.е. 6-9, 5 л., 1673-1835, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1677, кадия, стопански въпроси/приходи – извънредни данъци, аваризи

а.е. 1, 1 л., 1677, кадия, стопански въпроси/търговия, държавни доставки

а.е. 2, 1 л., 1787, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 3-7, 5 л., 1679-1876, каза, без определена тематика

а.е. 8-9, 2 л., 1858-1860, санджак, без определена тематика

а.е. 10-15, 9 л., 1792-1882, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1613, кадия, стопански въпроси/приходи от данъци – аваризи

а.е. 2-3, 2 л., 1668-1681, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна и външна

а.е. 4, 2 л., 1771, кадия, обществено-политически въпроси/ешкия – разбойници

а.е. 1, 1 л., 1597, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 2, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/данъци – аваризи

а.е. 3, 1 л., 1682, кадия, стопански въпроси/други разходи

а.е. 4, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/други разходи

а.е. 5-7, 7 л., 1825-1846, каза, без определена тематика

а.е. 8-10, 18 л., 1840-1891, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 11-13, 5 л., 1793-1849, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1853, войска, обществено-политически въпроси/външна политика<\p>

а.е. 2, 1 л., 1853, войска, военно дело/командуване, родове войска<\p>

а.е. 3, 1 л., 1701-1800, войска, военно дело/флота<\p>

а.е. 4-8, 5 л., 1853, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване<\p>

а.е. 9-13, 5 л., 1670-1853, войска, военно дело/крепости<\p>

а.е.14-18, 12 л., 1773-1855, войска, военно дело/военна история, войни с други страни <\p>

а.е. 19, 1 л., 1701-1800, войска, колекция/без да е определена тематиката<\p>

а.е. 20-22, 3 л., 1875-1877, кадия, право и администрация/гражданско правни въпроси <\p>

а.е. 23, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/фабрика за брашно<\p>

а.е. 24, 1 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/финанси – пари и кредит<\p>

а.е. 25-35, 35 л., 1870-1876, каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, юшюр, такси, глоби, мита<\p>

а.е. 36, 1 л., 1877, каймакам, стопански въпроси/разходи<\p>

а.е. 37, 3 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/баланси<\p>

а.е. 38, 1 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/търговия – вътрешна<\p>

а.е. 39, 1 л., 1876, каймакам, общи политически въпроси/емиграция – небългарска<\p>

а.е. 40-47, 10 л., 1873-1878, каймакам, право и администрация/граждански, правни, наказателни, съдоустрийство<\p>

а.е. 48-54, 27 л., 1825-1876, каймакам, общи политически въпроси/администрация и административни органи<\p>

а.е. 55, 1 л., 1873, каймакам, културни въпроси периодични издания<\p>

а.е. 56-57, 2 л., 1877-1878, каймакам, военно дело/командване и родови войски<\p>

а.е. 58-61, 4 л., 1874-1877, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване<\p>

а.е. 62-65, 5 л., 1877-1878, каймакам, военно дело/военна история – Освободителна война<\p>

а.е. 66-67, 6 л., 1813-1859, каймакам, обща колекция/ без да е определена тематиката<\p>

а.е. 68, 1 л., 1875, мал мюдюр, стопански въпроси/гори<\p>

а.е. 69-72, 4 л., 1852-1876, мал мюдюр, стопански въпроси/приходи от данъци, такси, глоби, конфискации<\p>

а.е. 73-75, 3 л., 1872-1873, мал мюдюр, стопански въпроси/разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.<\p>

а.е. 76, 1 л., 1875, мал мюдюр, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения<\p>

а.е. 77-79, 6 л., 1877, мал мюдюр, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения<\p>

а.е. 80, 8 л., 1877, мал мюдюр, общи (колекция), без да е определена тематиката<\p>

а.е. 81-83, 4 л., 1854-1875, Тутракан, общи (колекция), определен е само градът, година, месец, ден<\p>

а.е. 1, 1 л., 1728, войска, стопански въпроси/тимари

а.е. 2, 1 л., 1740, войска, стопански въпроси/зиамети

а.е. 3-4, 2 л., 1660-1668, войска, стопански въпрос/приходи: данъци и др. приходоизточници

а.е. 5, 1 л., 1832, войска, военно дело/командване и родове войска

а.е. 6-8, 4 л., 1677-1686, джизиедар, стопански въпроси/приходи – от данък джизие и др. приходи източници

а.е. 9, 1 л., 1647, джизиедар, стопански въпроси/бедствия

а.е. 10, 1 л., 1838, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 11-12, 2 л., 1693-1848, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци, такси, глоби и др.

а.е. 13-18, 6 л., 1623-1720, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 19-20, 2 л., 1671-1784, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна

а.е. 21, 1 л., 1783, кадия, стопански въпроси/бедствия

а.е. 22, 1 л., 1670, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 23, 7 л., 1715, кадия, военно дело/военни приготовления

а.е. 24-30, 11 л., 1656-1834, кадия, общи(колекция)/без да е определена тематиката

а.е. 31-52, 73 л., 1824-1878, каймакам, общи(колекция)/без да е определена тематиката

а.е. 53, 1 л., 1869, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 54-55, 28 л., мал мюдюрю, без да е определена тематиката

а.е. 1, 2 л., 1642, джизиедар, стопански въпроси/данъци-джизиедар

а.е. 2, 1 л., 1677, джизиедар, стопански въпроси/джелати

а.е. 3, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 4-5, 2 л., 1689-1695, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – воден и сухопътен

а.е. 6-9, 4 л., 1608-1671, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, лепта и др.

а.е. 10-11, 3 л., 1602-1640, кадия, стопански въпроси/разходи: заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е.12-13, 2 л., 1693-1698, кадия, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 14, 1 л., 1781, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 15, 1 л., 1693, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 16-25, 20 л., каймакам, без да е определена тематиката

а.е. 1, 1 л., 1623, вакъф, стопански въпроси/земи под феодална експлоатация

а.е. 2, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 3, 1 л., 1701-1800, войвода, без да е определена тематиката

а.е. 4-7, 4 л., 1661-1689, кадия, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.

а.е. 8-9, 2 л., 1671-1698, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 10, 2 л., 1649, кадия, стопански въпроси/население – данни за броя на населението

а.е. 11, 1 л. 1800, кадия, общи политически въпроси/класи и класови отношения – бунт на Осман паша

а.е. 12-14, 3 л., 1635-1670, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 15-21, 13 л., кадия, общи(колекция)/без да е определена тематиката

а.е. 22-25, 6 л., каймакам, стопански въпроси/приходи: данъци, такси, глоби, мита и др.

а.е. 26, 2 л., 1879, каймакам, стопански въпроси/финанси-разходи

а.е. 27, 1 л., 1783, каймакам, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 28-29, 2 л., 1861, каймакам, културни въпроси/старини

а.е. 30-46, 35 л., 1688-1876, каймакам, без да е определена тематиката

а.е. 47-58, 17 л., 1866, коджа баши, стопански въпроси/приходи

а.е. 59, 3 л., 1866, коджа баши, стопански въпроси/ 3 броя тапии за владеене на ниви

а.е. 1, 1 л., 1801-1900, войвода, право и администрация/администрация и админстративни органи

а.е. 2-3, 3 л., 1791, войски, без да е определена тематиката

а.е. 4-7, 7 л., 1641-1783, джизиедар, стопански въпроси/приходи – данъци джизие

а.е. 8, 1 л., 1838, кадия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 9-11, 3 л., 1659-1787, кадия, приходи/данъци, такси, глоби

а.е. 12-12, 2 л., 1671-1687, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, държавни доставки

а.е. 14-16, 1727-1800, кадия, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 17-18, 2 л., право и администрация/администрация и административни органи

а.е. 19-32, 16 л., 1638-1871, кадия, без да е определена тематиката

а.е. 33, 1 л., 1781, каймакам, стопански въпроси, зиамети

а.е. 34-40, 8 л., 1833-1889, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е.41, 1 л., 1860, каймакам, стопански въпроси/финанси и капитал, заеми

а.е. 42, 2 л., 1717, каймакам, право и администрация/администрация и административни органи

а.е. 43, 1 л., 1854, каймакам, военно дело/ военна история – войни с други страни

а.е. 44-82, 44 л., каймакам, без да е определена тематиката

а.е. 83-87, 12 л., 1733-1269, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 88, 1 л., 1714, мал мюдюрю, стопански въпроси/мини и рударство-желязо

а.е. 89-93, 6 л., 1624-1678, мал мюдюрю, стопански въпроси/пирходи: данъци, глоби, митаи др.

а.е. 94, 1 л., 1671, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси разходи

а.е. 95, 1 л., 1672, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия

а.е. 96, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, обществено- политически въпроси/класи и класови отношения – феодални размирици

а.е. 97-102, 10 л., 1861-1882, мал мюдюрю, без да е определена тематиката

а.е. 103, 4 л. 1902-1910, мал мюдюрю, без да е определена тематиката

а.е. 1-3, 6 л., 1834-1836, войвода, стопански въпроси/тимари

а.е. 4-7, 4 л., 1642-1675, кадия, стопански въпроси/разходи – заплата, пенсии, издръжки и др.

а.е. 8-10, 5 л., 1783-1800, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 11, 1 л., 1839, кадия, право и администрация/администрация и администратвини органи

а.е. 12, 1 л., 1665, кадия, военно дело/военна история

а.е. 13-14, 2 л., 1641-1675, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни иснтитути

а.е. 15-21, 7 л., 1640-1657, кадия, религии/други религии – немохамедански

а.е. 22-26, 9 л., 1652-1836, кадия, без да е определена тематиката

а.е. 27, 1 л., 1840, каза, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 28, 1 л., 1716, каза, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 29-46, 19 л., 1669-1881, каза, без да е определена тематиката

а.е. 47-48, 2 л., 1839-1846, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 49, 1 л., мал мюдюрю, стопански въпроси/земеделие- памук

а.е. 50, 1 л., 1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 51, 1 л., 1650, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 52, 1 л., 1875, мал мюдюрю, военно дело/крепостни власти

а.е. 53, 1 л., 1875, мал мюдюрю, общи(колекция)/без да е определена тематиката

а.е. 1, 1 л., 1686, кадия, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 2, 1 л., 1710, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 3, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 4, 1 л., 1688, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 5, 1 л., 1864, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 6, 1 л., 1753, кадия, право и администрация

а.е. 7-8, 2 л., 1783-1798, кадия, без определена тематика

а.е. 9, 1 л., 1659, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 10, 1 л., 1686, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 11, 1 л., 1676, каймакам, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 12, 1 л., 1852, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 13-14, 2 л., 1874-1877, каймакам, право и администрация/полиция

а.е. 15-20, 6 л., 1791-1864, каймакам, без определена тематика

а.е. 21, 1 л., 1842, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 22-23, 2 л., 1672, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 24, 1 л., 1688, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 25-26, 2 л., 1673, мал мюдюрю, право и администрация/финансова администрация

а.е. 27-74, 1 л., 1657, 1846, 19. в., без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 46 л., 1801-1832, кадия, без определена тематика

а.е. 3, 2 л., 1844, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 4, 5 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 5-14, 23 л., 1832-1882, каймакам, без определена тематика

а.е. 15-16, 2 л., 1852, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 17-19, 28 л., 1875-1895, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 20, 2 л., 1847, полиция, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1715, кадия, стопански въпроси/мини и рударство, сребро

а.е. 2-5, 4 л., 1641-1661, кадия, стопански въпроси/разходи за пенсии, заплати, издръжки

а.е. 6, 1 л., 1665, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 7-10, 4 л., 1657-1800, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 11, 1 л., 1712, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 12-17, 6 л., 1660-1677, кадия, религии/мохамеданска религия

а.е. 18-27, 15 л., 1641-1842, кадия, без определена тематика

а.е. 28-30, 10 л., 1863-1870, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 31-48, 23 л., 1585-1882, кадия, без определена тематика

а.е. 49-52, 5 л., 1620-1694, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, глоби, мита

а.е. 53, 6 л., 1857, каза, право и администрация/полиция

а.е. 54, 2 л., 1870, мал мюдюрю, право и администрация/граждански

а.е. 55-57, 7 л., 1865-1883, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 58, 1 л., 1708, мини, стопански въпроси/мини и рударство, сребро

а.е. 59, 1 л., 1713, мини, право и администрация/мукатаи

а.е. 60-61, 2 л., 1646-1849, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1713, войска, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 2, 1 л., 1711, войска, военно дело/крепости

а.е. 3, 1 л., 1787, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 4-5, 2 л., 1617-1686, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 6, 2 л., 1731, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 7-10, 4 л., 1755-1840, кадия, без определена тематика

а.е. 11, 14 л., 1873, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция, небългарска

а.е. 12, 1 л., 1862, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 13-22, 21 л., 1691-1892, каймакам, без определена тематика

а.е. 23, 2 л., 1706, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 24-27, 4 л., 1880-1882, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 28, 1 л., 1861, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 29, 2 л., 1694, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 30-31, 2 л., 1711-1775, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 13 л., 1861, войска, без определена тематика

а.е. 2, 1 л., 1787, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 3, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика – сведения за Албания

а.е. 4, 1 л., 1655, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 5-8, 4 л., 1783-1843, кадия, без определена тематика

а.е. 9, 5 л., 1871, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 10-17, 15 л., 1846-1875, каймакам, без определена тематика

а.е. 18-20, 12 л., 1868-1883, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 21-23, 4 л., 1848-1890, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 10 л., 1501-1600, нахия, стопански въпроси/приходи – данъци

а.е. 2, 1 л., 1624, джизиедар, религии/немохамедански религии

а.е. 3, 1 л., 1635, джизиедар, стопански въпроси/разходи – издръжки

а.е. 4, 1 л., 1639, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 5, 1 л., 1634, джизиедар, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 6, 1 л., 1649, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 7, 1 л., 1653, джизиедар, стопански въпроси/разходи

а.е. 8-9, 2 л., 1663-1669, джизиедар, стопански въпроси/приходи – джизие

а.е. 10, 39 л., 1694, нахия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 11, 1 л., 1701-1800, кадия, без определена тематика

а.е. 12, 1 л., 1708, джизиедар, стопански въпроси/приходи

а.е. 13-19, 9 л., 1846-1865, нахия, стопански въпроси/търговия

а.е. 20-26, 15 л., 1842-1901, нахия, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1714, джизиедар, стопански въпроси/приходи – данък джизие

а.е. 2, 1 л., 1629, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 3-7, 8 л., 1637-1800, кадия, стопански въпроси/приходи – джизие, конфискации

а.е. 8-10, 3 л., 1598-1674, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 11-13, 3 л., 1663-1772, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 14, 1 л., 1771, кадия, без определена тематика

а.е. 15, 1 л., 1673, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 16, 1 л., 1718, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 17-19, 3 л., 1649-1813, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 20, 1 л., 1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 21-26, 7 л., 1603-1813, кадия, без определена тематика

а.е. 27-28, 52 л., 1872, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 29, 1 л., 1836, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 30, 1 л., 1677, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 31-32, 2 л., 1840-1855, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 33, 1 л., 1686, каймакам, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 34, 1 л., 1855, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 35-38, 6 л., 1704-1854, каймакам, без определена тематика

а.е. 39-40, 2 л., 1652-1712, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети

а.е. 41, 2 л., 1854, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 42-43, 2 л., 1667-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 44, 2 л., 1783, мал мюдюрю, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 45, 1 л., 1788, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 46-48, 2 л., 1865-1866, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/емиграция

а.е. 49-56, 8 л., 1626-1859, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1701-1800, войска, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 2-6, 6 л., 1810-1828, войска, без определена тематика

а.е. 7-8, 2 л., 1609-1709, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 9-11, 3 л., 1677-1703, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 12, 1 л., 1718, кадия, административно-правни въпроси/правни въпроси

а.е. 13, 1 л., 1701-1800, кадия, административно-правни въпроси/администрация

а.е. 14, 1 л., 1838, кадия, военно дело/флота

а.е. 15-16, 2 л., 1692-1820, кадия, военно дело/флота

а.е. 17, 2 л., 1771, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 18-19, 3 л., 1636-1848, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 20, 1 л., 1801-1900, каймакам, без определена тематика

а.е. 21-22, 2 л., 1686-1713, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 23, 1 л., 1687, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 24-25, 7 л., 1872-1877, мал мюдюрю, право и администрация/полиция

а.е. 26, 1 л., 1838, мал мюдюрю, военно дело/флота

а.е. 27-28, 7 л., 1834-1861, мал мюдюрю, без тематика

а.е. 29-33, 5 л., 1693-1882, мал мюдюрю, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1795, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 2, 1 л., 1815, аянин, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 3, 1 л., 1809, аянин, без определена тематика

а.е. 4-7, 6 л., 1623-1814, кадия, стопански въпроси/приходи – данъци, такси, глоби, мита, конфискации

а.е. 8, 1 л., 1669, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 9, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 10, 1 л., 1676, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 11, 1 л., 1689, кадия, военно дело/родове войска и командване

а.е. 12, 1 л., 1815, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 13-19, 7 л., 1676-1874, без определена тематика

а.е. 20-25, 273 л., 1873, каймакам, стопански въпроси/мирийски земи

а.е. 26, 1 л., 1835, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 27, 6 л., 1835, каймакам, стопански въпроси/земеделие

а.е. 28-30, 5 л., 1721-1879, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 31, 2 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 32, 5 л., 1852, каймакам, право и администрация

а.е. 33, 1 л., 1801-1900, каймакам, право и администрация/полиция

а.е. 34-43, 16 л., 1792-1875, каймакам, без определена тематика

а.е. 44, 1 л., 1840, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 45, 1 л., 1848, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 46, 3 л., 1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи

а.е. 47, 9 л., 1757, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 48, 1 л., 1873, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 49, 1 л., 1693, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 50-51, 10 л., 1864-1872, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 52-67, 31 л., 1677-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1686, войска, Светогорски манастир, заявление от монасите

а.е. 2, 1 л., 1727, войска, Светогорски манастир, право и администрация/правни отношения

а.е. 1-2, 2 л., 1622-1689, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 3-7, 5 л., 1628-1670, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 8, 1 л., 1671, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 9, 1 л., 1698, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 10-16, 12 л., 1640-1840, кадия, без определена тематика

а.е. 17-18, 15 л., 1863, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 19, 1 л., 1876, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 20, 1 л., 1868, каймакам, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 21, 1 л., 1835, каймакам, право и администрация/администрация

а.е. 22-32, 31 л., 1666-1878, каймакам, без определена тематика

а.е. 33, 2 л., 1856, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 34, 1 л., 1694, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 35, 3 л., 1689, мал мюдюрю, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 36, 2 л., 1701-1800, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1756-1759, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 3-6, 6 л., 1628-1694, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 7-9, 6 л., 1667-1771, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 10, 1 л., 1685, кадия, обществено-политчески въпроси/класи и класови отношения

а.е. 11-13, 4 л., 1672-1712, кадия, без определена тематика

а.е. 14, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/земеделие – копринарство

а.е. 15, 1 л., 1801-1900, каймакам, право и администрация/администрация

а.е. 16-32, 21 л., 1670-1888, каймакам, без определена тематика

а.е. 33-34, 2 л., 1678, мал мюдюрю, стопански въпроси/зиамети

а.е. 35-36, 2 л., 1622-1626, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 37, 9 л., 1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 38-40, 4 л., 1861-1865, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1633, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2, 1 л., 1672, кадия, стопански въпроси/чифлици

а.е. 3-5, 3 л., 1685-1694, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 6, 1 л., 1688, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 7, 1 л., 1685, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща

а.е. 8-9, 2 л., 1666-1693, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 10, 1 л., 1685, кадия, военно дело/родове войска

а.е. 11, 1 л., 1759, кадия, религия/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 12-14, 3 л., 1831-1842, каймакам, без определена тематика

а.е. 15, 5 л., 1890, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 16, 1 л., 1690, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 17-23, 14 л., 1839-1859, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 24-30, 9 л., 1635-1685, села, подредени азбучно и хронологично

а.е. 1, 1 л., 1778, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 2, 1 л., 1665, войска, военно дело/крепостни войски

а.е. 3, 2 л., 1670, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи и джизие

а.е. 4, 1 л., 1693, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 5, 1 л., 1771, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 6, 1 л., 1801, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 7, 2 л., 1696, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 8-9, 2 л., 1688-1728, кадия, без определена тематика

а.е. 10, 1 л., 1666, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 11-26, 23 л., 1628-1877, каймакам, без определена тематика

а.е. 27-33, 7 л., 1602-1856, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 34, 1 л., 1666, тахсилдар, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 1-2, 3 л., 1659-1696, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 3-4, 2 л., 1661-1720, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 5, 1 л., 1821, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси

а.е. 6, 2 л., 1697, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 7-14, 9 л., 1628-1853, кадия, без определена тематика

а.е. 15-36, 24 л., 1678-1872, каймакам, без определена тематика

а.е. 37-42, 11 л., 1859-1878, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 1, 1 л., 1823, войвода, право и администрация/войвода

а.е. 2, 1 л., 1819, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 3, 1 л., 1832, кадия, стопански въпроси/данни за населението

а.е. 4-5, 2 л., 1783-1806, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 6-7, 2 л., 1663-1775, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 8, 2 л., 1846, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 9, 6 л., 1775, кадия, право и администрация/администрация

а.е. 10, 1 л., 1801-1900, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 11, 1 л., 1659, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 12, 1 л., 1672, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 13-14, 19 л., 1718-1828, мал мюдюрю, право и администрация/мукатаи

а.е. 15-26, 24 л., 1774-1860, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1688, каймакам, без определена тематика

а.е. 2, 1 л., 1866, каймакам, право и администрация

а.е. 3-4, 2 л., 1853-1873, каймакам, без определена тематика

а.е. 5-6, 13 л., 1844-1864, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 7, 1 л., 1844, мал мюдюрю, стопански въпроси/зърнени храни

а.е. 8-10, 4 л., 1871-1887, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 11, 5 л., 1884, тапии за владеене на земя

а.е. 1, 1 л., 1826, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство

а.е. 2-3, 2 л., 1698, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 4-6, 3 л., 1731-1801, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 7, 1 л., 1823, кадия, без определена тематика

а.е. 8-9, 4 л., 1844-1845, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 10, 1 л., 1658, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 11, 1 л., 1676, кадия, стопански въпроси/данни за населението

а.е. 12, 1 л., 1844, кадия, военно дело/командване и родове войска

а.е. 14-15, 2 л., 1792-1871, кадия, без определена тематика

а.е. 16, 8 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 17, 21 л., 1866, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 18, 1 л., 1684, поща, стопански въпроси/пощенска станция

а.е. 19-32, 14 л., 1710-1877, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 2-3, 2 л., 1683-1687, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 4, 1 л., 1796, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 5, 1 л., 1779, кадия, обществено-политически въпроси/външна политика

а.е. 6, 1 л., 1717, кадия, право и администрация/администрация

а.е. 7, 1 л., 1689, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща

а.е. 8, 1 л., 1859, каймакам, право и администрация/администрация

а.е. 9, 1 л., 1878, каймакам, военно дело/Освободителна война

а.е. 10, 1 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 11, 1 л., 1716, поща, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 12-20, 9 л., 1694-1879, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 10 л., 1850, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2, 1 л., 1877, каймакам, право и администрация

а.е. 3, 10 л., 1877, каймакам, военно дело/Освободителна война

а.е. 4, 9 л., 1866, каймакам, без определена тематика

а.е. 5, 12 л., 1866, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 6, 1 л., 1801-1900, мал мюдюрю, стопански въпроси/данни за население

а.е. 7-8, 12 л., 1866, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 9, 1 л., 1801-1900, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 10-24, 33 л., 1718-1873, села, подредени азбучно

а.е. 25, 4 л., 1868-1869, тапии за владеене на ниви

а.е. 1-2, 2 л., 1649-1696, джизиедар, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 3-4, 2 л., 1813, кадия, стопански въпроси/чифлици

а.е. 5, 1 л., 1827, кадия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 6, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/приходи – джизие

а.е. 7, 2 л., 1659, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 8, 2 л., 1801, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 9, 4 л., 1636, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 10, 1 л., 1831, кадия, право и администрация

а.е. 11, 1 л., 1809, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 12, 1 л., 1644, кадия, религии/немохамедански

а.е. 13-16, 4 л., 1640-1677, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 17-18, 3 л., 1693-1699, каймакам, стопански въпроси/зиамети

а.е. 19-20, 3 л., 1859-1862, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 21-22, 2 л., 1835-1840, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 23, 1 л., 1865, каймакам, стопански въпроси/съобщения и транспрот – телеграф

а.е. 24, 1 л., 1852, каймакам, обществено-политически въпроси/злоупотреби на органите на властта

а.е. 25, 1 л., 1857, каймакам, право и администрация/гражданско-правни отношения

а.е. 26-28, 5 л., 1831-1840, каймакам, право и администрация/административни органи

а.е. 29-30, 2 л., 1814, каймакам, без определена тематика

а.е. 31-32, 3 л., 1816-1849, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 33-34, 2 л., 1848, селища, без определена тематика

а.е. 35, 11 л., 1872-1874, тапии за владеене на ниви

а.е. 1-4, 4 л., 1667-1782, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 1, 1 л., 1699, кадия, стопански въпроси/финанси, иане – помощи

а.е. 2-9, 8 л., 1657-1677, кадия, стопански въпроси/финанси, разходи

а.е. 10-12, 4 л., 1659, кадия, стопански въпроси/вътрешна търговия, държавни доставки

а.е. 13-14, 2 л., 1657-1659, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден транспорт

а.е. 15, 1 л., 1789, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 16-17, 4 л., 1682-1718, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 18-21, 4 л., 1865-1876, каймакам, стопански въпроси/финанси, приходи

а.е. 22, 8 л., 1689, каймакам, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 23, 1 л., 1873, каймакам, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска

а.е. 24-25, 2 л., 1871-1872, каймакам, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 26-28, 4 л., 1875-1877, каймакам, право и администрация/административни органи

а.е. 29-30, 6 л., 1873-1876, меджлис-и даави, право и администрация/гражданско-правни отношения

а.е. 31-32, 3 л., 1676-1678, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 33, 1 л., 1865, пристанище, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 34-42, 13 л., 1666-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 2 л., 1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2-7, 15 л., 1875-1876, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 8, 8 л., 1869, нахия, право и администрация/гражданско-правни въпроси

а.е. 9, 4 л., 1874, села, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 1-2, 3 л., 1701-1800, аянин, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – даалии

а.е. 3, 1 л., 1827, аянин, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 4, 1 л., 1802, аянин, без определена тематика

а.е. 5, 1 л., 1847, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 6-7, 2 л., 1782-1783, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 8, 1 л., 1832, кадия, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 9-10, 2 л., 1782-1784, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 11-13, 3 л., 1841-1844, каймакам, стопански въпроси/тимари

а.е. 14, 3 л., 1869, каймакам, стопански въпроси/земи мюлк

а.е. 15-20, 7 л., 1874-1876, каймакам, стопански въпроси/приходи

а.е. 21-23, 3 л., 1860-1872, каймакам, стопански въпроси/разходи

а.е. 24-25, 2 л., 1875, каймакам, стопански въпроси/баланси

а.е. 26, 2 л., 1836, каймакам, обществено-политически въпроси/войнугани

а.е. 27, 1 л., 1876, каймакам, обществено-политически въпроси/Априлско въстание

а.е. 28-30, 3 л., 1851-1877, каймакам, право и администрация

а.е. 31, 1 л., 1832, каймакам, право и администрация/полиция

а.е. 32-34, 7 л., 1855-1856, каймакам, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 35-48, 24 л., 1839-1877, каймакам, без определена тематика

а.е. 49-58, 10 л., 1844-1855, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 59, 2 л., 1851, мал мюдюрю, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 60-61, 4 л., 1876, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 62-65, 5 л., 1866-1877, мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи

а.е. 66-69, 4 л., 1856-1875, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – баланси

а.е. 70, 1 л., 1797, мал мюдюрю, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 71-72, 3 л., 1854-1877, мал мюдюрю, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 73-75, 3 л., 1853-1873, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 76-77, 36 л., 1838-1855, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 78, 2 л., 1846, 1883, тезкере и хюджет

а.е. 1, 2 л., 1873, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1874-1875, каймакам, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 3, 1 л., 1801-1900, каймакам, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 4-5, 2 л., 1873-1876, каймакам, без определена тематика

а.е. 6, 1 л., 1873, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-6, 6 л., 1872-1875, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 7, 1 л., 1873, нахия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 8, 1 л., 1874, нахия, право и администрация/гражданско-правни въпроси

а.е. 9, 1 л., 1876, нахия, без определена тематика

а.е. 10, 6 л., 1872, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-3, 4 л., 1872-1877, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 4, 1 л., 1874, нахия, право и администрация/гражданско-правни въпроси

а.е. 1, 1 л., 1857, беледие, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 2-3, 4 л., 1876, беледие, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 4, 1 л., 1861, мал мюдюрю, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 5-6, 5 л., 1861-1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/съобщения и транспорт – мензили

а.е. 7, 1 л., 1875, мал мюдюрю, без определена тематика

а.е. 8-9, 4 л., 1853-1860, нахия, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 10, 3 л., 1875, нахия, стопански въпроси/финанси – пари и кредит

а.е. 11-21, 18 л., 1855-1877, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 22-32, 32 л., 1852-1876, нахия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 33, 2 л., 1869, нахия, стопански въпроси/финанси – баланси

а.е. 34-35, 4 л., 1857-1864, нахия, стопански въпроси/търговия – вътрешна, панаири

а.е. 36, 2 л., 1856, нахия, стопански въпроси/данни за броя на населението

а.е. 37, 1 л., 1877, нахия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 38-40, 3 л., 1865-1877, нахия, обществено-политически въпроси/емиграция – небългарска

а.е. 41-43, 3 л., 1876-1877, нахия, право и администрация/гражданско-правни отношения

а.е. 44-53, 29 л., 1861-1877, нахия, обществено-политически въпроси/административни органи

а.е. 54-56, 3 л., 1854-1863, нахия, обществено-политически въпроси/полиция

а.е. 57-59, 3 л., 1854-1877, нахия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 60-61, 2 л., 1877, нахия, военно дело/военна история

а.е. 62-75, 28 л., 1862-1877, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 76, 6 л., 1877, данъци, теметуат

а.е. 1, 1 л., 1877, нахия, право и администрация/гражданско-правни, затвори

а.е. 1, 7 л., 1872, нахия, стопански въпроси/занаяти и еснафи

а.е. 2-18, 26 л., 1865-1877, нахия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 19-20, 2 л., 1874, нахия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 21-23, 3 л., 1871-1877, нахия, право и администрация/администрация

а.е. 24-25, 2 л., 1877, нахия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 1, 1 л., 1843, нахия, стопански въпроси/занаяти

а.е. 2-4, 3 л., 1873-1876, нахия, право и администрация

а.е. 5, 2 л., 1872, мюдюр, стопански въпроси/гори

а.е. 6-16, 18 л., 1872-1875, мюдюр, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 17-18, 2 л., 1864-1873, мюдюр, право и администрация

а.е. 19, 3 л., 1873; 1877, села, тапии за владеене на ниви и овощна градина

а.е. 1-22, 33 л., 1820-1893, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1664, кадия, стопански въпроси/търговия, държавни доставки

а.е. 2-3, 2 л., 1645-1646, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 4, 1 л., 1674, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 5-9, 11 л., 1561-1734, кадия, без определена тематика

а.е. 10-43, 104 л., 1788-1880, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 3 л., 1695, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 2-14, 69 л., 1688-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 2 л., 1662, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2, 1 л., 1825, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1662-1672, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 3, 1 л., 1724, кадия, стопански въпроси/търговия вътрешна, държавни доставки

а.е. 4, 1 л., 1695, кадия, военно дело/командване, родове войска

а.е. 5-6, 2 л., 1724, кадия, военно дело/крепости

а.е. 7-65, 114 л., 1663-1874, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 66-69, 6 л., 1615-1881, селища, подредени азбучно и хронологично

а.е. 1-3, 3 л., 1569-1674, бейлербей, стопански въпроси/тимари

а.е. 4, 1 л., 1663, бейлербей, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 5, 1 л., 1679, бейлербей, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 6, 1 л., 1701, бейлербей, право и администрация

а.е. 7-557, 551 л., 1656-1882, валия, без определена тематика

а.е. 558-583, 75 л., 1861-1872, войска, без определена тематика

а.е. 584, 3 л., 1660, кадия, стопански въпроси/финанси, бедели, сюрсат

а.е. 585-588, 4 л., 1683-1710, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки

а.е. 589, 1 л., 1677, кадия, стопански въпроси/вътрешна търговия, държавни

а.е. 590, 1 л., 1716, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 591, 1 л., 1643, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 592-594, 3 л., 1784-1803, кадия, без определена тематика

а.е. 595-597, 5 л., 1842-1864, митница, без определена тематика

а.е. 598-617, 42 л., 1830-1876, мухасебе, без определена тематика

а.е. 618-619, 2 л., 1671-1674, санджак бей, военно дело/военно санбдяване и въоръжаване

а.е. 620-659, 63 л., 1496-1872, санджак бей, без определена тематика

а.е. 660-799, 327 л., 1660-1877, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 800, 1 л., 1715, с. Високо, военно дело, военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 1-36, 134 л., 1809-1905, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 37, 1 л., 16662, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, бедели, сюрсат

а.е. 1-4, 8 л., 1860-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1607, кадия, стопански въпроси/финанси – военни разходи

а.е. 1-3, 5 л., 1812-1861, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1698, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 2-4, 5 л., 1868-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1683, кадия, религия/мохамедански религии и институти

а.е. 2-5, 5 л., 1710-1887, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1601-1700, емин, право и администрация/владетел на мукатаи

а.е. 2, 2 л., 1695, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, конфискация

а.е. 3-5, 3 л., 1685-1688, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 6-22, 35 л., 1666-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 2 л., 1675, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 2, 1 л., 1844, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 3-14, 17 л., 1714-1868, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1664, мухафъз, право и администрация/гражданско правни въпроси, съдопроизводство

а.е. 2-4, 3 л., 1821-1831, мухафъз, без определена тематика

а.е. 5, 1 л., 1664, военно дело/родове войска – сухопътни войски

а.е. 6, 1 л., 1657, кадия, стопански въпроси/вътрешна търговия, държавни доставки

а.е. 7, 1 л., 1669, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден транспорт

а.е. 8, 1 л., 1601-1700, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 9, 1 л., 1663, кадия, право и администрация/гражданско-правни въпроси и отношения

а.е. 10, 1 л., 1657, кадия, военно дело/крепости

а.е. 11-29, 35 л., 1733-1880, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-19, 19 л., 1669-1696, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки

а.е. 20, 1 л., 1675, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 21, 1 л., 1677, кадия, военно дело/пехота

а.е. 22, 1 л., 1697, кадия, военно дело/флота

а.е. 23-86, 181 л., 1677, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-7, 7 л., 1676-1700, кадия, стопански въпроси/финанси –разходи

а.е. 1, 2 л., 1674, диздар, военно дело/крепостни войски

а.е. 2, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци – аваризи

а.е. 3-20, 18 л., 1689-1697, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 21-25, 8 л., 1698-1866, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-194, 377 л., 1594-1878, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-27, 127 л., 1708-1897, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-705, 1473 л., 1604-1898, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-446, 1298 л., 1640-1892, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-9, 20 л., 1684-1872, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1653, кадия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 2, 1 л., 1652, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 3, 1 л., 1646, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 4-18, 15 л., 1648-1827, кадия, стопански въпроси/разходи за заплати, песнии, издръжки

а.е. 19, 1 л., 1665, кадия, обществени въпроси/класи и класови отношения

а.е. 20-26, 7 л., 1656-1661, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 27, 1 л., 1652, тахсилдар, военно дело/военноморски флот

а.е. 28-60, 58 л., 1643-1885, без определена тематика

а.е. 61-68, 30 л., 1656-1721, селища, без определена тематика

а.е. 1-5, 5 л., 1840-1863, валия, стопански въпроси/тимари

а.е. 6-7, 2 л., 1869-1878, валия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 8-10, 3 л., 1865-1879, валия, стопански въпроси/други земи

а.е. 11, 1 л., 1867, валия, стопански въпроси/земеделие

а.е. 12, 1 л., 17.в., валия, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 13-14, 2 л., 1852-1883, валия, стопански въпроси/занаяти

а.е. 15, 1 л., 1901, валия, стопански въпроси/манифактура и манифактурно производство

а.е. 16-18, 7 л., 1846-1878, валия, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 19-27, 15 л., 19.в., валия, стопански въпроси/пари и кредит

а.е. 28-91, 112 л., 1605-19.в., валия, стопански въпроси/приходи

а.е. 92-150, 228 л., 1700-19.в., валия, стопански въпроси/разходи

а.е. 151-155, 9 л., 1851-1898, валия, стопански въпроси/баланси

а.е. 156, 1 л., 1817, валия, стопански въпроси/търговия

а.е. 157-162, 29 л., 1849-1874, валия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 163-169, 8 л., 1847-19.в., валия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 170-174, 9 л., 1843-19.в., валия, стопански въпроси/население

а.е. 175, 2 л., 1876, валия, стопански въпроси/бедствия

а.е. 176-177, 8 л., 1849-1874, валия, стопански въпроси/помощи

а.е. 178-186, 11 л., 1716-19.в., валия, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 187-188, 5 л.,1863-1870, валия, политически въпроси/емиграция

а.е. 189-194, 13 л.,1727-19.в., валия, право и администрация/правни въпроси

а.е. 195-356, 290 л.,1646-19.в., валия, право и администрация/финансова администрация

а.е. 357, 1 л., 1852, валия, право и администрация/полиция

а.е. 358-372, 23 л., 1674-19.в., валия, право и администрация/разни

а.е. 373, 11 л., 1896, валия, културно-просветни въпроси/училища

а.е. 374, 1 л., 1896, валия, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 375-387, 18 л., 1627-19.в., валия, военно дело/войска

а.е. 388-389, 2 л., 19. в., валия, военно дело/военно снабдяване

а.е. 390, 1 л., 1731, валия, военно дело/крепости

а.е. 391, 5 л., 1853, валия, военно дело/военна история

а.е. 392, 2 л., 1872, валия, военно дело/военна история

а.е. 393, 1 л., 1839, войвода, администрация/разни

а.е. 394, 1 л., 1807, войска, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 395-396, 6 л., 1834-1863, войска, стопански въпроси/приходи

а.е. 397-440, 123 л., 1674-19.в., войска, стопански въпроси/разходи

а.е. 441-443, 4 л., 1834-1850, войска, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 444-445, 2 л., 1829-19.в., войска, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 446, 1 л., 1844, войска, право и администрация/правни въпроси

а.е. 447-500, 115 л., 1667-19.в., войска, право и администрация/финансова администрация

а.е. 501, 1 л.,1877, войска, право и администрация/полиция

а.е. 502-512, 13 л., 1669-19.в., войска, право и администрация/разни

а.е. 513-518, 14 л., 1844, войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 519-522, 5 л., 1845-19.в., войска, право и администрация/разни

а.е. 523-524, 2 л., 1839-19.в., войска, културно-просветни въпроси/здравеопазване

а.е. 525-533, 21 л., 1732-19.в., войска, военно дело

а.е. 534-547, 22 л., 1681-19.в., войска, военно снабдяване

а.е. 548-553, 7 л., 1722-1828, войска, военно дело/крепости

а.е. 554-557, 4 л., 1810-1844, войска, военна история

а.е. 558-559, 11 л., 1872-1906, дефтердар, стопански въпроси/разходи

а.е. 560, 2 л., 1865, дефтердар, политически въпроси/емиграция

а.е. 561-563, 3 л., 1842-1891, дефтердар, право и администрация/финансова администрация

а.е. 564, 1 л., 1841, дефтердар, право и администрация/разни

а.е. 565, 1 л., 1730, джизиедар, право и администрация/финансова администрация

а.е. 566-571, 8 л., 1665-18.в., кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 572, 2 л., 16.в., кадия, стопански въпроси/земеделие

а.е. 573-578, 7 л., 1597-19.в., кадия, стопански въпроси/приходи

а.е. 579-661, 216 л., 1618-1803, кадия, стопански въпроси/разходи

а.е. 662, 1 л., 1828, кадия, стопански въпроси/търговия

а.е. 663, 1 л., 1812, кадия, стопански въпроси/транспорт

а.е. 664-667, 4 л., 1786-19.в., кадия, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 668-673, 9 л., 1688-1880, кадия, правни въпроси

а.е. 674-676, 5 л., 1640-1693, кадия, право и администрация/финансова администрация

а.е. 677-681, 6 л., 1793-1843, кадия, право и администрация/разни

а.е. 682-684, 3 л., 1810-1840, кадия, военно дело/войска

а.е. 685, 1 л., 1802, кадия, военно дело/военно снабдяване

а.е. 686, 1 л., 1731, кадия, военно дело/крепости

а.е. 687-689, 8 л., 1692-1843, кадия, религия/мохамеданска религия

а.е. 690-691, 10 л., 1832-19.в., каза, стопански въпроси/зиамети

а.е. 692-694, 3 л., 1704-1886, каза, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 695, 8 л., 1872, каза, стопански въпроси/мюлк

а.е. 696, 1 л., 1839, каза, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 697-709, 16 л., 1622-1892, каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 710-724, 21 л., 1648-1887, каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 725, 1 л., 1730, каза, стопански въпроси/баланси

а.е. 726, 5 л., 1861, каза, стопански въпроси/търговия

а.е. 727, 2 л., 1868, каза, стопански въпроси/население

а.е. 728, 1 л., 1658, каза, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 729, 2 л., 19.в., каза, право и администрация/правни въпроси

а.е. 730-750, 26 л., 1667-19.в., каза, право и администрация/финансова администрация

а.е. 751-753, 4 л., 1796-19.в., каза, право и администрация/разни

а.е. 754, 3 л., 1887, каза, културно-просветни въпроси/училища

а.е. 755-757, 6 л., 1727-1842, каза, военно дело/войска

а.е. 758, 1 л., 1678, каза, военно дело/крепости

а.е. 759-760, 3 л., 1720-1812, каза, религия/мохамеданска религия

а.е. 761-762, 2 л., 1678-1836, каза, стопански въпроси/зиамети

а.е. 763-766, 7 л., 1700-1854, каза, стопански въпроси/тимари

а.е. 767-768, 3 л., 1860-1864, каза, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 769, 1 л., 1880, каза, стопански въпроси/други земи

а.е. 770-771, 4 л., 1887-1896, каза, стопански въпроси/пари и кредити

а.е. 772-792, 45 л., 1707-19.в., каза, стопански въпроси/приходи

а.е. 793-811, 27 л., 1667-19.в., каза, стопански въпроси/разходи

а.е. 812, 2 л., 1831, каза, стопански въпроси/търговия

а.е. 813-817, 30 л., 18.-19.в., каза, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 819-820, 3 л., 1874-19.в., каза, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 821-851, 38 л., 1599-1880, каза, право и администрация/финансова администрация

а.е. 852, 2 л., 1835, каза, право и администрация/полиция

а.е. 853-856, 4 л., 1669-1894, каза, право и администрация/разни

а.е. 857, 3 л., 1846, каза, военно дело/войска

а.е. 858, 2 л., 1825, каза, военно дело/военно снабдяване

а.е. 859-863, 5 л., 1677-1871, каза, религия/мохамеданска религия

а.е. 864-870, 14 л., 1653-1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 871, 1 л., 1833, мал мюдюрю, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 872-874, 5 л., 1882-1887, мал мюдюрю, стопански въпроси/кредит

а.е. 875-893, 27 л., 1832-1898, мал мюдюрю, стопански въпроси/приходи

а.е. 894-898, 262 л., 1668-19.в., мал мюдюрю, стопански въпроси/разходи

а.е. 899, 1 л., 1865, мал мюдюрю, стопански въпроси/баланси

а.е. 900, 2 л., 1780, мал мюдюрю, стопански въпроси/помощи

а.е. 901, 5 л., 1851, мал мюдюрю, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 902, 2 л., 1840, мал мюдюрю, право и администрация/правни въпроси

а.е. 903, 19 л., 1833, мал мюдюрю, право и администрация/финансова администрация

а.е. 904, 3 л., 1843, митница, право и администрация/разни

а.е. 905-941, 49 л., 1650-19.в., санджак, стопански въпроси/зиамети

а.е. 942-1040, 231 л., 1551-19.в., санджак, стопански въпроси/тимари

а.е. 1041-1054, 35 л., 1799-1887, санджак, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 1055-1068, 10 л., 18.-19.в., санджак, стопански въпроси/други земи

а.е. 1064, 1 л., 1845, санджак, стопански въпроси/земеделие

а.е. 1065, 9 л., 18.в., санджак, стопански въпроси/животновъдство

а.е. 1066, 1 л., 19.в., санджак, стопански въпроси/селско стопанство

а.е. 1067-1070, 4 л., 1844-1880, санджак, стопански въпроси/мини и рударство

а.е. 1071-1087, 108 л., 1823-1901, санджак, стопански въпроси/финанси и кредит

а.е. 1088-1175, 204 л., 1597-19.в., санджак, стопански въпроси/приходи

а.е. 1176-1287, 405 л., 1614-19.в., санджак, стопански въпроси/разходи

а.е. 1288-1292, 6 л., 1638-1851, санджак, стопански въпроси/баланси

а.е. 1293-1302, 10 л., 1684-19.в., санджак, стопански въпроси/търговия

а.е. 1303-1317, 21 л., 1728-19.в., санджак, стопански въпроси/транспорт и съобщения

а.е. 1318-1321, 4 л., 1827-1868, санджак, стопански въпроси/население

а.е. 1322, 1 л., 1846, санджак, стопански въпроси/бедствия

а.е. 1323-1324, 2 л., 1864-1874, санджак, стопански въпроси/помощи

а.е. 1325-1336, 18 л., 1971-19.в., санджак, политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 1337, 1 л., 1820, санджак, политически въпроси/народоосвободително движение

а.е. 1338-1340, 6 л., 1863-1899, санджак, политически въпроси/емиграция

а.е. 1341-1359, 29 л., 1674-19.в., санджак, право и администрация/правни въпроси

а.е. 1360-1594, 380 л., 1599-19.в., санджак, право и администрация/финансова администрация

а.е. 1595-1596, 2 л., 1859-1865, санджак, право и администрация/полиция

а.е. 1597-1638, 69 л., 1672-19.в., санджак, право и администрация/разни

а.е. 1639-1650, 25 л., 1832-19.в., санджак, военно дело/войска

а.е. 1651-1658, 10 л., 1713-1855, санджак, военно дело/военно снабдяване

а.е. 1659, 1 л., 1683, санджак, военно дело/крепости

а.е. 1660, 1 л., 1838, санджак, военно дело/военна история

а.е. 1666, 2 л., 1861, поща, стопански въпроси/разходи

а.е. 1667, 1 л., 1866, поща, стопански въпроси/строежи

а.е. 1668, 1 л., 1867, поща, право и администрация/разни

а.е. 1669-1683, 23 л., 1707-19.в., колекция – хронологично

а.е. 1684-1836, 290 л., селища, азбучно подредени

а.е. 1837-1890, 180 л., 1751-1850, санджак, стопнаски въпроси/приходи

а.е. 1891-1923, 79 л., подредени по схемата

а.е. 1, 1 л., 1689, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2, 1 л., 1649, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 3, 1 л., 1657, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци

а.е. 4-7, 5 л., 1649-1684, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки

а.е. 8-9, 2 л., 1659-1688, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи: заплати, пенсии, издръжки

а.е. 10, 2 л., 1680, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт – поща

а.е. 11-12, 2 л., 1646-1652, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 13, 2 л., 1729, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 14-30, 43 л., 1685-1872, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-18, 18 л., 1640-1649, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи за заплати, пенсии, издръжки

а.е. 19, 1 л., 1639, кадия, военно дело/флота, корабостроителница

а.е. 20, 1 л., 1688, кадия, религии/мохамедански религии

а.е. 1-4, 4 л., 1677, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци

а.е. 5, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/ финанси – разходи, заплати

а.е. 6, 1 л., 1689, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 7, 1 л., 1826, кадия, военно дело/сухопътни войски

а.е. 8, 1 л., 1669, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 9, 1 л., 1675, мутеселим, стопански въпроси/финанси – приходи, аваризи

а.е. 10, 1 л., 1654, тахсилдар, стопански въпроси/зиамети

а.е. 11-32, 95 л., 1684-1890, санджак, без определена тематика

а.е. 33-50, 21 л., 1606-1686, селища, подредени азбучно и хронологично

а.е. 1, 1 л., 1649, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 1-2, 2 л., 1638-1646, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 3, 1 л., 1698, кадия, стопански въпроси/природни бедствия

а.е. 1-2, 2 л., 1645-1677, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 3, 1 л., 1651, кадия, право и администрация/тахсилдар

а.е. 4-5, 2 л., 1641-1643, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 6-16, 11 л., 1642-1882, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1678, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 2, 1 л., 1676, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 3-7, 24 л., 1607-1885, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-8, 12 л., 1655-1892, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 14 л., 1694, джизиедар, стопански въпроси/финанси – приходи, данъци – джизие

а.е. 2, 1 л., 1678, кадия, стопански въпроси/търговия – външна и вътрешна

а.е. 3-4, 2 л., 1673-1687, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 5, 1 л., 1601-1700, мютесаръф, стопански въпроси/финанси – приходи конфискации

а.е. 6-18, 33 л., 1766-1884, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1643, кадия, стопански въпроси/ търговия – външна и вътрешна

а.е. 2, 1 л., 1625, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 3-4, 2 л., 1638, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 5, 1 л., 1884, села, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 1, 1 л., 1661, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2-7, 6 л., 1654-1670, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи, пенсии и др.

а.е. 8-10, 3 л., 1666, кадия, стопански въпроси/търговия, държавни доставки

а.е. 11, 1 л., 1696, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 12-13, 2 л., 1684-1670, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 14-29, 16 л., 1654-1670, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 30, 1 л., 1662, мал мюдюрю, стопански въпроси/тимари

а.е. 31-45, 16 л., 1692-1867, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 46-50, 5 л., 1659-1808, села, подредени по азбучен ред

а.е. 1, 1 л., 1676, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 1, 1 л., 1654, байрактар, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 2-17, 52 л., 1610-1885, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1636, тахсилдар, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2-8, 9 л., 1696-1883, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 1, 1 л., 1688, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 2-3, 2 л., 1667-1687, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 4, 1 л., 1669, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 5, 1 л., 1667, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт, воден транспорт

а.е. 6, 1 л., 1601-1700, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 7-8, 2 л., 1685-1687, кадия, право и администрация/правни въпроси

а.е. 9, 1 л., 1666, кадия, военно дело/флота

а.е. 10-11, 2 л., 1666-1686, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 12, 1 л., 1659, митница, право и администрация/владетел на мукатаи

а.е. 13-44, 43 л., 1661-1906, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 45-51, 8 л., 1661-1848, села, подредени азбучно и хронологично

а.е. 52, 1 л., 1661-1906, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2, 1 л., 1603, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 3-4, 2 л., 1658-1678, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 5-18, 18 л., 1728-1887, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 19, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/държавни доставки

а.е. 1-8, 8 л., 1644-1656, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи за заплати, пенсии, издръжки и др.

а.е. 9, 1 л., 1661, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 10, 1 л., 1695, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 11-12, 2 л., 1656-1666, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 13-18, 7 л., 1733-1841, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1689, бейлербей, стопански въпроси/зиамети

а.е. 2, 1 л., 1659, бейлербей, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 3-4, 2 л., 1642-1646, дефтердар, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 5, 1 л., 1659, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 6, 1 л., 1655, кадия, стопански въпроси/манифактурно производство

а.е. 7, 1 л., 1694, кадия, право и администрация/правни въпроси

а.е. 8, 1 л., 1664, мюшир, стопански въпроси/зиамети

а.е. 9-22, 16 л., 1791-1835, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 23-26, 10 л., 1614-1661, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1721, кадия, стопански въпроси/ религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 2-14, 148 л., 1739-1873, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1724, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 2-4, 3 л., 1709-1796, войска, военно дело

а.е. 5-33, 45 л., 1705-1865, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 34-37, 7 л., 1800-1888, села, подредени азбучно и хронологично

а.е. 1, 1 л., 1678, алай бей, стопански въпроси/тимари

а.е. 2-3, 2 л., 1622-1659, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 4-5, 2 л., 1618-1666, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 6-20, 27 л., 1678-1870, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 21-26, 8 л., 1640-1810, села, подредени азбучно и хронологично

а.е. 1, 1 л., 1655, кадия, стопански въпроси/зиамети

а.е. 2-36, 35 л., 1637-1668, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 37, 1 л., 1639, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 38, 1 л., 1655, кадия, обществено-политически въпроси/насилия от страна на органи на властта

а.е. 39, 1 л., 1655, кадия, право и администрация/правни въпроси и отношения

а.е. 40-43, 4 л., 1641-1657, кадия, религия/мохамеданска религия и религиозни институти

а.е. 44-69, 46 л., 1716-1882, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 70-83, 21 л., 1667-1819, села, подредени азбучно и хронологично

а.е. 1-2, 13 л., 1830-1885, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1847, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2, 1 л., 1892, кадия, стопански въпроси/вакъфи

а.е. 3, 2 л., 1605, кадия, стопански въпроси/финанси – извънредни данъци

а.е. 4, 1 л., 1670, кадия, право и администрация/тахсилдар

а.е. 5, 1 л., 1730, кадия, военно дело/флота

а.е. 6, 1 л., 1684, кадия, религия/мохамеданска религия и религиозни институти

а.е. 7, 1 л., 1662, тахсилдар, стопански въпроси/тимари

а.е. 8-9, 2 л., 1757-1763, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 10-28, 20 л., 1662-1866, селища, подредени азбучно и хронологично

а.е. 1, 1 л., 1653, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2-9, 1 л., 1678, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 10, 1 л., 1670, кадия, стопански въпроси/финанси – сурсат

а.е. 11, 1 л., 1602, кадия, обществено-политически въпроси/феодални размирици

а.е. 12, 1 л., 1667, кадия, религии/мохамедански религии и религиозни институти

а.е. 13-17, 6 л., 1667-1851, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 18-20, 3 л., 1651-1672, селища, подредени азбучно

а.е. 1, 2 л., 1608, кадия, стопански въпроси/финанси – конфискации

а.е. 2, 1 л., 1639, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 3, 1 л., 1735, кадия, стопански въпроси/съобщения и транспорт

а.е. 4-9, 11 л., 1716-1884, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1705, кадия, стопански въпроси/аграрен въпрос – зиамети

а.е. 2, 1 л., 1821, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1725, бейлербей, стопански въпроси/тимари

а.е. 3, 1 л., 1605, бейлербей, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 4, 1 л., 1689, белербей, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 5-17, 22 л., 1719-1865, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1641, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 2-4, 3 л., 1638-1643, кадия, стопански въпроси/търговия – вътрешна и външна

а.е. 5, 1 л., 1662, кадия, право и администрация/съдопроизводство

а.е. 6, 1 л., 1663, кадия, военно дело/военно снабдяване и въоръжаване

а.е. 7-10, 4 л., 1639-1677, селища, подредени азбучно

а.е. 1-4, 4 л., 1656-1855, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 5, 1 л., 1670, кадия, военно дело/флота

а.е. 6-9, 6 л., 1843-1868, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 10, 1 л., 1651, кадия, мирийски земи/зиамети

а.е. 1, 1 л., 1652, кадия, стопански въпроси/тимари

а.е. 2-5, 5 л., 1785-1802, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1638, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 3, 1 л., 1784, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 4, 1 л., 1662, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 5-15, 15 л., 1781-1893, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 16-25, 10 л., 1646-1660, селища, подредени азбучно

а.е. 1-8, 9 л., 1685-1873, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 9-13, 5 л., 1604-1688, селища, подредени азбучно

а.е. 1, 1 л., 1638, кадия, стопански въпроси/финанси – глоби

а.е. 2, 1 л., 1670, кадия, стопански въпроси/държавни строежи

а.е. 3, 1 л., 1638, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения

а.е. 4-6, 3 л., 1670-1685, кадия, право и администрация

а.е. 7, 1 л., 1638, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 8-11, 4 л., 1785-1742, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 12-13, 2 л., 1628-1668, селища, подредени азбучно

а.е. 1-8, 9 л., 1802-1888, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 9-10, 3 л., 1608-1632, селища, подредени азбучно

а.е. 1, 1 л., 1673, кадия, обществено-политически въпроси/класи и класови отношения – задължения към държавата

а.е. 1, 1 л., 1677, бейлербей, стопански въпроси/тимари

а.е. 2, 1 л., 1637, кадия, стопански въпроси/манифактурно и фабрично производство, производство на барут

а.е. 3-18, 23 л., 1732-1850, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-1577, 3343 л., 1600-1883, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-67, 115 л., 1558-1899, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 18 л., 1643-1853, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1667, кадия, стопански въпроси/финанси – данък сурсат

а.е. 1-2, 2 л., 1641-1644, кадия, религия/мохамедански институти

а.е. 1, 1 л., 1637, кадия, военно дело/сухопътни войски

а.е. 1, 1 л., 1601, кадия, право и администрация/правни отношения

а.е. 1, 1 л., 1801-1900, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-4, 11 л., 1687-1887, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1598-1605, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-99, 147 л., 1614-1861, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-11, 24 л., 1835-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-30, 1 л., 1520-1895, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-6, 7 л., 1804-1847, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-3, 3 л., 1656-1661, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 4, 1 л., 1666, кадия, стопански въпроси/търговия – държавни доставки

а.е. 5-6, 2 л., 1665-1732, кадия, право и администрация/административни органи

а.е. 7, 2 л., 1639, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 8-10, 1 л., 1731-1797, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-8, 42 л., 1630-1866, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-7, 9 л., 1613-1866, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-29, 59 л., 1620-1883, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-10, 18 л., 1650-1854, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-22, 27 л., 1616-1826, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1663, кадия, стопански въпроси/финанси – приходи

а.е. 2-4, 3 л., 1643-1653, кадия, стопански въпроси/финанси – разходи

а.е. 5-6, 2 л., 1649-1671, кадия, стопански въпроси/съобщения – поща

а.е. 7, 1 л., 1668, кадия, право и администрация

а.е. 8, 2 л., 1642, кадия, военно дело/въоръжаване и военно снабдяване

а.е. 1-2, 4 л., 1870-1892, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-52, 86 л., 1869-1877, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-8, 5 л., 1769-1871, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-38, 49 л., 1802-1880, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 2 л., 1841, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-3, 4 л., 1852-1861, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-30, 1 л., 1760-1843, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-12, 56 л., 1772-1865, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-9, 11 л., 1721-1862, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1699, войвода, стопански въпроси/воден транспорт

а.е. 2, 1 л., 1698, войвода, военно дело/военно снабдяване

а.е. 3-11, 11 л., 1807-1856, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1, 1 л., 1827, войска, стопански въпроси/воден транспорт

а.е. 2, 1 л., 1806, войска, военно дело/военно снабдяване

а.е. 3, 1 л., 1855, войска, военно дело/военна история

а.е. 4, 1 л., 1875, полиция, право и администрация/полиция

а.е. 1-12, 12 л., 1650-1855, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-9, 10 л., 1662-1716, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-265, 355 л., 1587-1875, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-9, 1 л., 1718-1731, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-15, 16 л., 1659-1799, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-14, 18 л., 1785-1820, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-5, 7 л., 1590-1876, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-29, 40 л., 1612-1805, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-27, 35 л., 1677-1877, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-17, 25 л., 1634-1812, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-9, 12 л., 1704-1782, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-4, 9 л., 1732-1806, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-10, 19 л., 1626-1821, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-21, 30 л., 1715-1808, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-544, 745 л., 1611-1897, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-24, 38 л., 1653-1861, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-67, 104 л., 1795-1881, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-4, 5 л., 1825-1841, без определен фондообразувател и тематика

а.е. 1-2, 2 л., 1815-1839, без определен фондообразувател и тематика