УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ И В БИБЛИОТЕКИТЕ

22.01.2020|Събития|

Освен в музеите и художествените галерии учебни занятия ще могат да се провеждат и в библиотеките. Това предвижда третото споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Министерството […]

НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ НА 80 ГОДИНИ

22.01.2020|Изложби|

 

 

До 30 януари във фоайето на Националната библиотека „Св. св. Кирил Методий“ може да бъде разгледана експозицията „Остаряваме бавно, неусетно почти…“. Изложбата, посветена на 80-годишния юбилей на Недялко Йорданов, […]

„Спомен за Рада. Бележки към един живот“

17.01.2020|Събития|

Приятели, колеги, ученици на актрисата и дългогодишен театрален директор Рада Спасова се събраха в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и си припомниха житейския и творчески път на Рада.

Сборникът […]

145 години от издаването на Каравеловото списание “Знание”

16.01.2020|Изложби|

Книжовността в различните й проявления – литературно творчество, публицистика и журналистика – е съществена част от житейския път на Любен Каравелов. След вестниците Свобода и Независимост, в които намира израз […]