nb_sm

 

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 114, 2010/01
Български книгопис год. 114, 2010/02
Български книгопис год. 114, 2010/03
Български книгопис год. 114, 2010/04
Български книгопис год. 114, 2010/05
Български книгопис год. 114, 2010/06
Български книгопис год. 114, 2010/07
Български книгопис год. 114, 2010/08

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български периодичен печат

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 1
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 2
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 3
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 4
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 5
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 6
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 7
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 8
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 9
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 10
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 11
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 12

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 1
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 2
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 3
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 4
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 5
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 6
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 7
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 8
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 9
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 10
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 11
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 12

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 115, 2011/01
Български книгопис год. 115, 2011/02
Български книгопис год. 115, 2011/03
Български книгопис год. 115, 2011/04
Български книгопис год. 115, 2011/05
Български книгопис год. 115, 2011/06
Български книгопис год. 115, 2011/07
Български книгопис год. 115, 2011/08

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български периодичен печат

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 1
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 2
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 3
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 4
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 5
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 6
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 7
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 8
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 9
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 10
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 11
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 12

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 120, 2016/01

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български периодичен печат

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници