Осиновени книги

 

Борилов синодик, ХІV в. НБКМ 289

Васил Априлов. Мисли за сегашното българско учение. Одесса, 1847. НБКМ Ст. 47.138, VІ и VІІ

Втори Слепченски поменик, 1792–1832 г. НБКМ 1016

Житие и чудеса на св. Георги, ХVІІІ–ХІХ в. НБКМ 1095

Никола Атанасов. Ехо от бурята. София, 1940. НБКМ 81045

Паисий Хилендарски. История славянобългарска (Царственик; Белочерковски препис), 1843 г. НБКМ 1116

Псалтир, ХVІ–ХVІІ в. ЦИАИ 4

Сказание за Света гора Атонска, ХVІІІ–ХІХ в. НБКМ 351

Служба и Житие на св. Йоан Рилски („Преподобного отца нашего Iоанна Рыльскаго. Житие и вся служба”). Киевопечорска лавра, 1671. НБКМ Rц 671.1

Триодион (Пентикостар), 1649 г. НБКМ Rц 649.1

в. Тъпан, Букурещ, 1869-1870 и 1875 г.

Конволют от пет отделни книги (Беседа на св. Йоан Златоуст о воспитании чад. 1609.; Ламент дому княжат Острозских. [1609] и др.), ХVІ–ХVІІ в. НБКМ Rц 609.1

Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки, 1721 г. НБКМ БМК 1

Четириевангелие (Етрополско, Евангелие на йерей Йоан), 1658 г. НБКМ 76

Tarquinius Schnellenberg. Experimenta von zwentzig Pestilentz Wurtzeln, unnd Kreuttern … Strassburg, 1568, НБКМ Rн 567.1