Осиновители

 

Александра Генова (сдружение „За градски читални”), София: в. „Шутош“

 

Андрей Букурещлиев, София: дигитализация на сп. „Гранитоид известия“, 1932-1938 г.

 

Доц. Анна Липовска (в нейна памет) и Огнян Липовски, София: НБКМ БМК 1

Анна Парашкевова (в нейна памет): НБКМ Ст 47.133 VII

 

Боряна Савова, София: НБКМ 76; НБКМ 351

Васка Сандева, София: НБКМ 289

 

Венцислав Велков, Видин: НБКМ 1016

Проф. Виктор Паунов, София: проектите за логото на програмата, дарителската грамота и „етикета” с името на дарителя

Георги Крумов, София: ЦИАИ 4

 

Граждански клуб „Арарат“, София: кутии за архивно съхранение на пергаментни ръкописи

 

Григор Парашкевов (в негова памет): НБКМ Ст 56.335 II

 

Драгост Парашкевов (в негова памет): НБКМ Ст 35.24 XI

 

Екатерина Л. Йончева (в нейна памет): НБКМ 289

 

Емилия Георгиева, Германия: ЦИАИ 4

 

Жана Карайорданова (в нейна памет): НБКМ Ст 56.332 II

 

Искра Куртева, Австрия: НБКМ Rц 649.1

 

Катедра по англицистика и американистика, СУ „Св. Климент Охридски”: НБКМ 76

Катерина Атанасова: НБКМ 81045

 

Доц. Кристина Борисова, София: изработване на дарителски надписи

 

Мирна Косташ, Канада: НБКМ 76

 

Михаил Минчев, София: НБКМ 672

 

Национална Априловска гимназия, Габрово: НБКМ-БИА, кол. 25, а. е. 34

 

Начално училище „Св. Софроний Врачански“, Враца: НБКМ 289

 

Николай Няголов, София: сп. „Любословие“, Г. 1.

 

Пенка Минчева, София: изработване на дарителски надписи

 

Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“, Димитровград: в. „Тъпан“ и кутии за архивно съхранение на ръкописни фрагменти

 

Радостина Янкова, София: НБКМ 81045

 

Сдружение с нестопанска цел „Веритас“, Бургас: в. „Шутош“ и в. „Дунав“, Г. 1.

 

Служители на Групата Райфайзен в България и на Райфайзенбанк (България) ЕАД: НБКМ 76, НБКМ 289, НБКМ Rц 671.1, ЦИАИ 4

Служители на Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД: НБКМ Gr. 148a

 

Средно образователно училище с хуманитарен профил „Йоан Екзарх Български”, Шумен: НБКМ Rц 609.1

 

Стефан Йончев (в негова памет, Елка и Росица Йончеви): НБКМ 351

 

125 Средно училище „Боян Пенев”, София: НБКМ 356, НБКМ 1299, НБКМ Ст. 44. 105 ХVІІ и ХІХ, НБКМ R 889.5

 

Тодорка Панайотова (Дора Христова), София: НБКМ Rц 649.1

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” (клуб „Мечтатели”), Пловдив:в. „Шутош“

 

Частна гимназия с езиков и хуманитарен профил „Проф. д-р Васил Златарски”, София:в. „Шутош“

 

Частно основно училище „Меридиан 22“, София: НБКМ 1363

 

Частно основно училище „Светлина”, София: НБКМ Rц 649.1

 

38 Основно училище „Васил Априлов”, София: НБКМ Ст. 47.138, VІ и VІІ

91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”, София: НБКМ 1116, НБКМ 1095, НБКМ Rн 567.1