АДРЕС

София 1504, бул. „Васил Левски” 88
Тел.: (+ 359 2) 9183/101
Факс: (+ 359 2) 843 54 95

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Християна Колева
Тел.: (+ 359 2) 988 16 00; (+ 359 2) 9183/101
Факс: (+ 359 2) 843 54 95
e-mail: secretary@nationallibrary.bg

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Корнелия Любенова
Тел.: (+ 359 2) 9183/162
e-mail: k.lyubenova@nationallibrary.bg

Татяна Захариева
Тел.: (+ 359 2) 9183/163
e-mail: t.zaharieva@nationallibrary.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Весела Гицоайка
Тел.: (+ 359 2) 981 23 34; (+ 359 2) 9183/119; (+ 359 2) 9183/212
e-mail: v.gitsoaika@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

Анелия Додекова – главен счетоводител
Тел.: (+ 359 2) 846 74 80; (+ 359 2) 9183/121
e-mail: a.dodekova@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ НОМЕРА“

д-р Радослава Стефанова – ръководител отдел, гл. библиограф, асистент
Тел.: (+ 359 2) 9183 218; (+ 359 2) 9183 219
e-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg

ДЕПОЗИРАНЕ, НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА КНИЖНИНА

Цецка Янакиева-Иванова
Тел.: (+ 359 2) 944 65 91; (+ 359 2) 9183 136
e-mail: ts.ivanova@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ „БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Тел.: (+ 359 2) 9183 / 113; (+ 359 2) 9183 / 114; (+ 359 2) 9183 / 115
e-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

Тел.: (+ 359 2) 9183 223
e-mail: mbz@nationallibrary.bg

„БУЛГАРИКА“

Тел.: (+ 359 2) 9183 223
e-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •