Контакти 2017-09-28T15:23:56+00:00

АДРЕС

София 1504, бул. „Васил Левски” 88
Тел.: (+ 359 2) 9183/101
Факс: (+ 359 2) 843 54 95

СПЕЦИАЛИСТ КОМУНИКАЦИИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Християна Колева
Тел.: (+ 359 2) 9183/101;(+ 359) 878 273 403
Факс: (+ 359 2) 843 54 95
e-mail: secretary@nationallibrary.bg

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Велизара Андреева
Тел.: (+ 359 2) 9183/163
e-mail: v.andreeva@nationallibrary.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Виолета Цветкова
Тел.: (+ 359 2) 981 23 24; (+ 359 2) 9183 212
GSM: (+ 359) 878 911 459
e-mail: v.tsvetkova@nationallibrary.bg

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Мария Кършийска
Тел.: (+ 359 2) 981 23 24; (+ 359 2) 9183 212
GSM: (+ 359) 878 906 867
e-mail: m.karshiyska@nationallibrary.bg

ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Цветанка Томова
Тел.: (GSM) 0893 000 712
e-mail: c.tomova@nationallibrary.bg; tomova76@abv.bg

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

Снежина Любенова – гл. счетоводител
Тел.: (+ 359 2) 846 74 80; (+ 359 2) 9183 120
e-mail: s.lyubenova@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ НОМЕРА“

д-р Радослава Стефанова – ръководител отдел, гл. библиограф, асистент
Тел.: (+ 359 2) 9183 218; (+ 359 2) 9183 219
e-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg

ДЕПОЗИРАНЕ, НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА КНИЖНИНА

Цецка Янакиева-Иванова
Тел.: (+ 359 2) 944 65 91; (+ 359 2) 9183 136
e-mail: ts.ivanova@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ „БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Тел.: (+ 359 2) 9183 / 113; (+ 359 2) 9183 / 114; (+ 359 2) 9183 / 115
e-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

Тел.: (+ 359 2) 9183 223
e-mail: ill@nationallibrary.bg

„БУЛГАРИКА“

Тел.: (+ 359 2) 9183 223
e-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •