Обяви за работа


Експерт "Проектиране и програмиране"

 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността "Експерт, проектиране и програмиране"

 Основни изисквания за заемане на длъжността:

  1. Висше образование - Бакалавър: информационни технологии/компютърни системи.
  2. Познаване и разбиране на различни операционни ситеми (софтуер, хардуер, мрежово оборудване, Wi-Fi, Internet).
  3. Познания по администриране на мрежи.
  4. Владеене на английски език на работно ниво.
  5. Умения за работа в екип, лоялност и конфиденциалност.

Основни задължения:

Подпомагане на дейностите свързани с поддръжка и мониторинг на компютърната мрежа, мрежовото оборудване и процесите на дигитализация в библиотеката.

Професионалният опит ще се счита за предимство.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на e-mail v.andreeva@nationallibrary.bg, или на e-mail h.koleva@nationallibrary.bg, или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Счетоводител, оперативен

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за
длъжността "Счетоводител, оперативен"

Основни задължения:
- Участва в планиране и организиране на цялостната финансово-счетоводна бюджетна дейност;
- Осчетоводява документи по счетоводни сметки;
- Приема и проверява ежедневно първични документи за извършени стопански операции;
- Стриктно спазване на трудовото законодателство и сроковете, свързани с отчетността на труда; Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, ЗДДФЛ и др.
- Осъществяване на комуникация с различни банкови и държавни институции по трудови правоотношения и свързаните с тях осигуровки и данъци;

Основни изисквания за заемане на длъжността:
- Средно икономическо образование;
- Практически опит в счетоводството – минимум 3 години;
- Добро познаване и прилагане на счетоводо - данъчното законодателство и счетоводните стандарти;
- Компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word);
- Добри комуникационни умения и работа в екип;
- Умения за приоритизиране на задачите и управление на времето за спазване на срокове;
 

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на e-mail v.andreeva@nationallibrary.bg, или на e-mail h.koleva@nationallibrary.bg, или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Библиотекар-експерт

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността „Библиотекар-експерт“.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образователна степен – минимално квалификационно ниво “бакалавър” с библиотечна квалификация.
  2. Компютърни умения.
  3. Комуникационни умения и работа в екип.
  4. Опит в областта ще се счита за предимство.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на e-mail v.andreeva@nationallibrary.bg, или на e-mail h.koleva@nationallibrary.bg, или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Оразмеряване на шрифта