Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ тържествено отбеляза Деня на народните будители
2 ноември 2021 г.
Клуб „Писмена“ представи романа „По релсите“ от Невена Митрополитска
Клуб „Писмена“ представи романа „По релсите“ от Невена Митрополитска
5 ноември 2021 г.

Книги в камера “Аноксия”

Уважаеми читатели,

Информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира обработването в камерата “Аноксия” на книгите от сиг. 43 400 до сиг. 45 544.

Тези книги няма да се предоставят за ползване от читатели от 6 ноември до 3 декември 2021 год.

Моля да ни извинените за причиненото неудобство.

Оразмеряване на шрифта