Андрей Ляпчев
155 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ
17 декември 2021 г.
Празнично работно време
20 декември 2021 г.

Книги в камера „Аноксия“

Уважаеми читатели,

Информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира обработването в камерата „Аноксия” на книгите от сиг. 45 545 до сиг. 47 250.

Тези книги няма да се предоставят за ползване от читатели от 20 декември 2021 год. до 28 януари 2022 год.

Моля да ни извинените за причиненото неудобство.

Оразмеряване на шрифта